Vastuullisuus

Vastuullisia palveluita henkisen kasvusi tueksi

Love from Anahatan palvelut ovat hyvinvointiasi tukevia ja toimivat aina sinun korkeimmaksi parhaaksesi rakkaudella tuotettuina. Energiahoidoilla, enkelitulkinnoilla tai henkisellä ohjaamisella ja valmentamisella ei ole terveyteesi huonontavia tai negatiivisia vaikutuksia, sillä ne tapahtuvat aina puhtain aikein pyyteettömistä lähtökohdista ja korkeimmaksi parhaaksesi. Kaikki mitä tapahtuu tai jää tapahtumatta, on tarkoitettu niin tapahtuvaksi.

Energiahoidot eivät ole tarkoitettu korvaamaan asiantuntevan lääkärin tutkimusta, lääkärin määräämiä lääkkeitä tai hoitoja sairaustapauksissa. Energiahoidot ovat täydentävä hoitomuoto ja tukevat aina terveytesi ylläpitoa. Energiahoitoon hakeutuva sitoutuu kertomaan kaikki tarvittavat ja totuudenmukaiset fyysistä ja psyykkistä terveydentilaansa koskevat tiedot ennen hoidon aloittamista sekä kysymään neuvoa niihin liittyen, mikäli epäilee energiahoidon sopivuutta itselleen.

 

Kaikki kirjalliset enkelitulkinnat ovat puhtaasti kanavoituja, rakkaudellisia viestejä enkeleiltäsi sekä muilta auttajilta ja oppailtasi Valossa. Viestit eivät ole tulkitsijan omia mielipiteitä tai ohjeita, vaan sanoma kerrotaan sellaisenaan kun Valon auttajat sen tulkitsijan tietoisuuteen tuovat. Enkelitulkinta ei ole tulevaisuuden ennustamista eikä sen viestejä tarvitse pelätä, vaan se on rakkaudellisten viestien ja opastuksen vastaanottamista omilta Valon auttajilta. Enkelten ja muiden Valon auttajien viestit ovat aina kannustavia ja rakkaudellisia, kaikkien korkeimmaksi parhaaksi annettuja.

Sanna on koulutettu kristallihoitaja, enkelihoitaja ja enkelitulkitsija, sekä enkelirentoutusohjaaja ja luonnollisesti myös vaitiolovelvollisuuden alainen noudattaen korkeaa moraalia, eettisiä periaatteita ja Suomen lakia palveluita tuottaessaan. Kunnioitamme ja suojelemme jokaisen ihmisen yksityisyyttä ja erilaisia elämäntilanteita, sekä hänen valintojaan arvostelematta ja tuomitsematta. Asiakassuhteessa saatuja tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille, ellei laki sitä velvoita.

 

Lopulta jokainen on vastuussa omasta elämästään ja valinnoistaan, sillä meille kaikille on annettu vapaa tahto ja vapaus vaikuttaa hyvinvointiimme ja sitä kautta arkeemme. Elämäänsä ei voi antaa toisen ihmisen käsiin ja odottaa, että oma elämä kääntyy parempaan, ellei ole itse valmis tekemään töitä muutoksen eteen. Apu jokaiseen asiaan löytyy aina, kunhan vastuuttaa itsensä etsimään ratkaisua ja toimii myös saatujen tilannetta parantavien ohjeiden mukaisesti.

© 2019 modo et forma