Toimitusehdot

Energiahoitojen toimitusehdot

Toimitusehdot luovat yhteisen sitovan sopimuksen Love from Anahatan ja asiakkaan välille, ja ne luovat raamit kaukohoitojen toimittamiselle ja vastaanottamiselle. Asiakas sitoutuu kyseisen kaukohoidon tilauslomakkeen lähettämällä suorittamaan annetun laskun mukaisen maksun täysimääräisenä ja kertaluontoisesti ilman erillistä huomautusta tilauksen yhteydessä ja ennen kaukohoidon vastaanottamista. Asiakas on silloin myös velvoitettu huolehtimaan itsenäisesti kyseisen hoitokerran energioiden vastaanottamisesta ajallaan, sillä vastaanottamisen estyessä tai sen unohtuessa suoritettua maksua ei palauteta siihen vedoten, että kaukohoidon vastaanottamatta jättämistä ei voida todistaa riittävin perustein.

Love from Anahatan kaukohoitojen energiat löytävät aina perille tilauslomakkeessa annettujen tietojen ja suoritetun maksun perusteella, jolloin hoidon vastaanoton mahdollistava aktivointilause toimii kertaluontoisesti tai lunastettujen hoitokertojen verran. Asiakas on velvollinen täyttämään tilauslomakkeen huolellisesti kaikkien tietojen osalta ja huolehtimaan niiden oikeellisuudesta. Asiakkaan tulee itse valita hoidon vastaanottamisen ajankohta ja huolehtia oikean aktivointilauseen käyttämisestä. Sairauden tila ei ole este kaukohoidon vastaanottamiselle, sillä energiahoitoa voi vastaanottaa missä terveydentilassa tahansa.

Love from Anahatalla on oikeus olla toimittamatta kaukohoitoja sovitusti, mikäli syynä on sairastuminen tai muu vakava este palveluntarjoajan puolesta. Kaukohoidolle sovitaan tällaisessa tapauksessa uusi toimitusajankohta, josta ilmoitetaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtaisesti. Asiakas voi myöntyä uuteen toimitusajankohtaan, jolloin myös aiemmin suoritettu maksu palvelusta on voimassa tänä ajankohtana. Tällöin asiakkaalla on myös oikeus maksun palautukseen täysimääräisenä sitä vaatiessaan, ja olla vastaanottamatta kyseistä kaukohoitoa eli peruuttaa palvelun tilaus.

Love from Anahatan kaukohoidoilla ei ole vaihto-, peruutus- tai palautusoikeutta. Harkitsethan loppuun saakka aikomuksesi ennen tilauksen tekemistä, sillä se sitoo kummatkin osapuolet toimitusehtoihin tapauskohtaisesti. Me noudatamme korkeita moraalisia ja eettisiä periaatteita palveluiden tuottamisessa ja toimittamisessa, inhimillisyyttä ja joustavuutta unohtamatta. Olemme luotettava palveluntarjoaja, ja palvelemme sinua aina suurella sydämellä, solidaarisuudella ja kunnioituksella.

Ongelmatilanteissa tai lisätietoja kyselläksesi, otathan meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen lovefromanahata@gmail.com. Autamme sinua mielellämme ja vastaamme heti sopivan hetken tullen.