Toimitusehdot auttavat meitä palvelemaan sinua

Ryhmäkaukohoitojen toimitusehdot

Toimitusehdot luovat yhteisen sitovan sopimuksen Love from Anahatan ja asiakkaan välille, ja ne luovat raamit ryhmäkaukohoitojen toimittamiselle ja vastaanottamiselle. Asiakas sitoutuu kyseisen ryhmäkaukohoidon ilmoittautumislomakkeen lähettämällä suorittamaan annetun laskun mukaisen osallistumismaksun täysimääräisenä ja kertaluontoisesti ilman erillistä huomautusta eräpäivään mennessä ja ennen hoidon vastaanottamista. Asiakas on silloin myös velvoitettu huolehtimaan itsenäisesti kyseisen hoitokerran energioiden vastaanottamisesta ajallaan, sillä vastaanottamisen estyessä tai sen unohtuessa suoritettua osallistumismaksua ei palauteta siihen vedoten, että ryhmäkaukohoidon vastaanottamatta jättämistä ei voida todistaa kyseen ollessa energiasta.

Ryhmäkaukohoitojen parantavat energiat löytävät aina perille ilmoittatumislomakkeen lähettämisen ja suoritetun osallistumismaksun perusteella, jolloin hoidon vastaanoton mahdollistava aktivointilause on toiminnassa. Asiakas on velvollinen täyttämään tilauslomakkeen huolellisesti kaikkien tietojen osalta ja huolehtimaan niiden oikeellisuudesta. Asiakkaan tulee itse valita hoidon vastaanottamisen hetki ja huolehtia käyttävänsä oikeaa aktivointilausetta, jotta jokaiseen Love from Anahatan ryhmäkaukohoitoon erikseen vihkiytyneet enkelit voivat toimittaa energiahoidon perille asiakkaalle ja myös valvoa hoidollisen tapahtuman alusta loppuun saakka. Sairauden tila ei ole este ryhmäkaukohoidon vastaanottamiselle, sillä energiahoitoa voi vastaanottaa missä terveydentilassa tahansa.

Love from Anahatalla on oikeus olla toimittamatta Ryhmäkaukohoitoja sovitusti, mikäli syynä on sairastuminen tai muu vakava este palveluntarjoajan puolesta. Ryhmäkaukohoidolle sovitaan tällaisessa tapauksessa uusi toimitusajankohta, josta ilmoitetaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtaisesti. Asiakas voi myöntyä uuteen toimitusajankohtaan, jolloin myös aiemmin suoritettu osallistumismaksu on voimassa tänä ajankohtana. Tällöin asiakkaalla on myös oikeus osallistumismaksun palautukseen sitä vaatiessaan ja olla vastaanottamatta kyseistä ryhmäkaukohoitoa eli peruuttaa palvelun tilaus.

Love from Anahatan ryhmäkaukohoidoilla ei siis ole vaihto-, peruutus- tai palautusoikeutta. Harkitsethan loppuun saakka aikomuksesi ennen ilmoittautumista ja tilauksen tekemistä, sillä se sitoo kummatkin osapuolet toimitusehtoihin kohdallasi. Me noudatamme korkeaa moraalia ja eettisiä arvoja palveluidemme tuottamisessa ja toimittamisessa, inhimillisyyttä joustavuutta unohtamatta. Olemme luotettava toimija ja palvelemme sinua suurella rakkaudella ja kunnioituksella.

Kirjallisten enkelitulkintojen toimitusehdot

Toimitusehdot luovat yhteisen sitovan sopimuksen Love from Anahatan ja asiakkaan välille, ja ne luovat raamit kirjallisten enkelitulkintojen kanavoinnille ja toimittamiselle. Asiakas sitoutuu kyseisen kirjallisen enkelitulkinnan tilauslomakkeen lähettämällä suorittamaan erikseen lähetetyn laskun mukaisen maksun täysimääräisenä ja kertaluontoisesti ilman erillistä huomautusta eräpäivään mennessä. Kirjallisten enkelitulkintojen erikseen mainitut toimitusajat käynnistyvät maksun rekisteröitymisestä saajalle sitä seuraavana arkipäivänä. Toimitusajasta lasketaan pois viikonloput ja arkipyhät sekä muut niihin rinnastettavat vapaat, jotka eivät ole Love from Anahatan työpäiviä. Toimitusaikaan sisältyvät näin ollen vain arkipäivät. Tarkista tilaamasi kirjallisen enkelitulkinnan toimitusajan pituus tilauslomakkeen kohdalta.

Kirjallisen enkelitulkinnan tilauslomakkeen lähettämisen jälkeen asiakas saa sähköpostiinsa sähköisen laskun .pdf-tiedostona, jolla on 7 päivän maksuaika, ellei toisin sovita. Laskutus kirjallisten enkelitulkintojen osalta tapahtuu manuaalisesti, ja palveluntarjoaja ottaa yhteyttä asiakkaaseen erikseen laskutusta varten sähköpostitse. Asiakas on velvollinen täyttämään tilauslomakkeen huolellisesti kaikkien tietojen osalta ja huolehtimaan niiden oikeellisuudesta, jotta laskutus onnistuu. Kaikki Love from Anahatan kirjalliset enkelitulkinnat toimitetaan sähköisesti .pdf-tiedostoina, ellei asiakas pyydä toista toimitustapaa ja palveluntarjoaja suostuu toimittamaan palvelun vaihtoehtoisella tavalla.

Love from Anahatalla on oikeus määrittää paras mahdollinen kirjallisen enkelitulkinnan aloitusajankohta koskien "3kk tai 6kk enkelten ohjauksessa" -palveluita sekä vuositulkintaa, jotta enkelitulkinnan aloittava kuukausi on aina kokonainen tai lähes kokonainen. Tällöin asiakas saa aina pituudeltaan vähintään tilatun palvelun kokonaisuudessaan kattavan enkelitulkinnan. Kaikkien kirjallisten enkelitulkintojen pituudet (A4-muodossa) löytyvät tilauslomakkeen yhteydestä. Mikäli asiakas haluaa suorittaa kirjallisen vuositulkinnan maksun kahdessa eri erässä, lasketaan toimitusaika jälkimmäisen maksuerän saapumisesta, ellei toisin tapauskohtaisesti sovita.

Kirjallisiin enkelitulkintoihin sisältyvät muut palvelut, kuten energiahoidot, toimitetaan aina sovitusti palvelun toimituksen yhteydessä. Tällöin asiakasta ohjeistetaan vastaanottamaan palveluun kuuluva energiahoito tai muu energia, mutta asiakkaan velvollisuudeksi jää niiden vastaanotto itsenäisesti ja valitsemanaan ajankohtana. Tämän jälkeen Love from Anahata ei ole vastuussa siitä, mikäli asiakas ei vastaanota energiahoitoa tai energiaa mahdollisen aikarajan puitteissa.

Love from Anahatan kirjallisilla enkelitulkinnoilla ei siis ole vaihto-, peruutus- tai palautusoikeutta. Harkitsethan loppuun saakka aikomuksesi ennen tilauksen tekemistä, sillä se sitoo kummatkin osapuolet toimitusehtoihin kohdallasi. Me noudatamme korkeaa moraalia ja eettisiä arvoja palveluidemme tuottamisessa ja toimittamisessa, inhimillisyyttä ja joustavuutta unohtamatta. Olemme luotettava toimija ja palvelemme sinua suurella rakkaudella ja kunnioituksella.

Muita yleisiä toimitusehtoja

Ilmoittautumislomakkeiden kautta kerätyt henkilötiedot käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta Love from Anahatan toiminnan ulkopuoliseen käyttöön. Ilmoittautumislomakkeen lähettäminen liittää asiakkaan automaattisesti myös Love from Anahatan postituslistalle, ellei asiakas ole siihen jo aiemmin liittynyt. Uutiskirjeen tilauksen voi perua lähetettyjen uutiskirjeiden "unsubscribe"-painikkeen kautta, tai lähettämällä erikseen pyynnön sähköpostilla osoitteeseen lovefromanahata@gmail.com, jolloin tilaus poistetaan manuaalisesti palveluntarjoajan toimesta.

© 2019 modo et forma