Sanna - Anahata

Valon ja rakkauden kanava

Minun nimeni on Sanna, Anahata, ja olen Valon kanava ja Uuden Ajan Opas ihmiskunnan ja maapallon ylösnousemuksen tiellä. Toimin yhdessä Valon auttajien, enkelten, yksisarvisten, luonnonhenkien, henkioppaiden ja Ylösnousseiden Mestareiden sekä muiden lukuisten rakkaudellisten ja viisaiden Valon olentojen kanssa, sallien heidän tuoda apuaan kauttani ihmisille, eläimille, luonnolle ja Äiti Maalle. Toimin työssäni toteuttaen elämäntehtävääni ja täyttäen tarkoitukseni tässä elämässä, oppien itsekin lisää kasvaen henkisesti palvellessani ja parantaessani itseäni ja auttaessani myös muita kulkemaan tietä sielun parantumiseen ja ylösnousemukseen. Työni Valon maailman kanssa auttajana ja kanavana on minulle sydämen asia, ja palvelen aina puhtaista ja pyyteettömistä lähtökohdista käsin. Tiedän ja ymmärrän sen vastuun, jonka olen ottanut vastaan astuessani jälleen tässä elämässä – kuten niin monessa edellisessäkin – jälleen Valon palvelukseen.

 

Työskentelen energiahoitojen avulla auttaen jokaista puhdistumaan ja parantumaan tämän elämän kokemuksista, haavoista ja tukoksista, mutta myös aiempien elämien taakasta, sekä auttaen etenemään omalla henkisellä tiellään juuri energiahoitojen ja viidennnen ulottuvuuden12 chakran energiahoidon menetelmien voimallisin keinoin. Kaikki energiahoitoni tapahtuvat aina yksilön korkeimmaksi parhaaksi, joissa en määrittele itse omalla toiminnallani mitään tapahtuvaksi, vaan kanavoin jokaisen energiahoidon aina intuitioni ohjaamana. Silloin sallin Jumalan ja Valon auttajien työskennellä kauttani, jolloin paras mahdollinen lopputulos saavutetaan aina tässä hetkessä. Energiahoidoissani jokainen saa sen mitä tarvitsee juuri sillä hetkellä, ja joka parhaiten auttaa häntä elämässä eteenpäin.

 

Valon kanavana minulla on kyky tuoda enkelten ja muiden Valon auttajien viestejä, apua ja ohjausta jokaisen elämään enkelitulkinnan välityksellä. Tämä kanavoinnin kyky mahdollistaa minulle myös työskentelyn henkisen ohjauksen ja valmennuksen parissa, jossa jokainen voi vastaanottaa ratkaisuja oman elämänsä kysymyksiin, pieniin tai suuriin elämänmuutoksiin ja valintatilanteisiin, ja kasvaa samalla henkisesti näiden oivallusten myötä. Jokaisen omat Valon auttajat voivat tuoda kauttani korkeampaa perspektiiviä ja ymmärrystä omaan elämään, ja auttaa ylittämään kaikki tiellä eteen tulleet esteet.

 

Uskon ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitoon, mitään poissulkematta tai tiettyä tapaa sen saavuttamiseksi korostamatta. Jokainen sielu ansaitsee rakkauden ja harmonian, mieli tyyneyden ja rauhan, sekä toimivan ja terveen kehon, jonka kautta ihmisyyttä voi kokea. Jokainen löytää juuri ne tavat ja auttajat, jotka palvelevat hänen paranemistaan parhaiten tässä hetkessä. Tärkeintä on kuitenkin kokonaisvaltainen parantuminen, hyvä olo ja terveys, eikä se, millä keinoin se on saavutettu. Toinen ei ole toista parempi, vaan tärkeintä on se, että saa apua.

Tehtäväni on jakaa sieluni viisautta ja rakkautta

Olen työskennellyt aikaisemmin luovassa ammatissa vaatesuunnittelijana, joka on kehittänyt ja avannut intuitiotani, ylläpitänyt yhteyttäni Valon maailmaan ja sen auttajiin, sekä antanut minulle juuri ne oikeat eväät oman henkiseen kasvuun, näkemykseen ja tapaan toimia Uuden Ajan Oppaana. Luovuus ja luova tila on minulle luontainen ja alati läsnä, ja tuo luovuus on tärkeä tekijä Valon maailman apua muille kanavoidessani. Luovuus hyväksyy kaiken ja tutkii kaikki mahdollisuudet, ja sen parissa suuren osan elämästäni työskennellen minulla on kyky nähdä ratkaisut ongelmien sijaan, mahdollisuudet rajoitteiden takaa ja vastaanottaa sellaista tietoisuutta ja ymmärrystä, joka ohittaa tietoisen mieleni ja egoni. Luovuus jaksaa aina yrittää uudelleen eikä se koskaan luovuta, ja siksi minulla on myös kyky inspiroida muita ja kannustaa heitä jatkamaan eteenpäin omalla elämänpolullaan.

 

Olen indigolapsi ja pitkän sielun historian lukuisten Maa-elämien kautta omaava vanha sielu. Omat elämänkokemukseni, joiden kautta olen saanut kasvaa tässä ja monissa muissa elämissä maapallolla, ovat kartuttaneet viisautta sieluuni ihmisyydestä. En ole kulkenut koskaan helpoimman kautta, vaan olen hakenut kasvuni suurien elämänmuutosten myötä, jotka auttavat minua ymmärtämään myös muiden ihmisten kokemuksia auttaen heitä luovimaan oman elämänsä keskellä eteenpäin. Elämänkatsomukseni on hyvin ihmisläheinen ja ymmärrän ihmisyyttä laajasti, vaikka yhteyteni Valon maailmaan on voimakas ja aina avoin. Näiden kahden maailman lainalaisuuksien ymmärtäminen ei sulje toisiaan pois, vaan ne tuovat korkeampaa perspektiiviä ja viisautta monitasoisesta olemuksestamme.

 

Oma yhteyteni Valon auttajiin ja hengen maailmaan on ollut vahva lapsesta saakka, jolloin leikin yhdessä enkelten, keijujen ja yksisarvisten kanssa. Tiesin aina olevani huolehdittu ja korkeampien olentojen seurassa, joiden läsnäoloa ja olemusta minulla ei ollut tarvetta selittää. Hyväksyin heidän ohjauksensa ja kaikki aistimukseni heidän seurassaan, sillä tunsin heidän rakkautensa ja hyväntahtoisuutensa sydämessäni. Minulla on aina ollut vilkas mielikuvitus ja rikas sisäinen maailma, jonka kautta olen tuntenut myös yhteyden ympärilläni oleviin enkeleihin, henkiin ja kaikkiin ystäviini Valossa. Olen keskustellut heidän kanssaan läpi elämän saaden heiltä ohjausta ja apua mitä ihmeellisimpiin asioihin, toivottamaltakin näyttäneissä tilanteissa.

 

Olen aina täällä jokaista avunpyytäjää varten, auttamassa kulkemaan omaa elämänpolkuaan onneen, iloon ja rakkauteen. En milloinkaan tuomitse kenenkään valintoja tai elämäntilannetta, vaan ymmärrän ihmisyyden mukanaan tuomia haasteita myös sielullisesta näkökulmasta ja korkeammasta perspektiivistä yhdessä Valon auttajien kanssa, ihmisyyden kokemista ja haasteita unohtamatta. Yhdessä autamme löytämään oikeat ratkaisut ja näkemään toivon, jota on aina jokaisessa tilanteessa sen luonteesta huolimatta. Minä olen löytänyt tien omaan sieluuni, henkiseen kasvuun ja sydämeni rakkauteen, ja voin auttaa myös muita löytämään nuo todelliset voimansa ja totuuden itsestään.

© 2019 modo et forma