Vain mestarillinen viisaus tuottaa tuloksia


Leijonan aikakausi on manifestoinnin kulta-aikaa, jolloin tulisi kiinnittää aivan erityistä huomiota siihen millaisilla sisäisillä valmiuksilla unelmiaan on tavoittelemassa. Usein puhutaan kuitenkin vain siitä millaisia materialisoinnin mahdollisuuksia näihin energioihin liittyy, kun ihmiset keskittyvät liiaksi ulkoisen todellisuuden järjestelemiseen mielensä ja egonsa mukaisesti. Silloin vähemmälle huomiolle jää sielun Kosmisen Minän tahtotila ja jumalainen luomisvoima, sen henkiset kyvyt ja potentiaali, jolla nämä tavoitteet todellisuudessa täyttyvät. Sen sijaan että näitä ominaisuuksia punnitsisi ja tarkkailisi niiden toimintakyvyn riittävyyttä, päätyykin turhan usein ponnistelemaan ulkoisessa todellisuudessa suurempia kosmisia voimia ja oman parhaansa toteutumista vastaan itseään näännyttäen.


Aurinko eli Ra viettää siis parhaillaan aikaa Maasta katsottuna Leijonan tähdistössä, omassa merkissään, ja Anubis-jumalan vaikutusalueella. Anubis on "kuolleiden suojelija" ja Manalan Jumala, joka ei koske siihen mikä on vielä elinkelpoista ja hedelmällistä, eli Ra'n suojeluksessa. Ra näet vastaa elämää ylläpitävän voiman antamisesta ja ylläpitämisestä. Anubiksen energiat tarttuvat nyt kaikkeen tuhottavaan ja irtipäästettävään, alkaen mädättämään niiden olemusta ja valmistellen tilan syntymistä uudelle runsaudelle elokuun auringon alla. Tällä symboliikalla on myös yhteys yleisesti tunnettuun "mätäkuuhun", jonka vaikutukset eivät suinkaan rajaudu vain fyysiselle tasolle vaan aina sielun syvyyksiin saakka. Anubiksen kanssa ei kannata lähteä sotatantereelle vaan sallia sen luopumisen ja puhdistautumisen tapahtua, mikä on omaksi korkeimmaksi parhaaksi onnellisemman huomisen puolesta.


Elokuun täydenkuun 3.8.2020 energiat Vesimiehessä korostavat meneillään olevan irtipäästön voimaa ja jälleensyntymää korkeampaan tietoisuuteen, jota parhaillaan avautuva Leijonaportaalikin viimeistelee. Nämä energiat pyytävät uskomaan uusiutumisen mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin, ja kehottavat luottamaan elämän kantavaan voimaan - silloinkin kun uusi elämänpolku ja visiot eivät ole vielä auenneet, ja ideat tuntuvat käyvän vähiin. Leijonaportaalin kosmiset energiat tuovat paljon uutta tietoa ja viisautta Orionin ja Siriuksen ylösnousseista tietoisuuksista, joita portaalissa vaikuttava voimallinen täysikuu vain potensoi. Se valaisee tietä tulevaan, ja auttaa kulkemaan Kosmisen Leijonaportaalin läpi uudelle elämänpolulle ja alkavalle luomisen kaudelle. Näitä oivalluksia ja inspiraatioita sekä niiden viisauden kiteytymistä voi siis jäädä odottelemaan rauhallisin mielin, ja keskittyä lisäämään sisäistä vastaanottavaisuuttaan hiljentymällä passiivisen feminiinienergiansa äärelle.


Vesimiehen tähdistö edustaa Ptah'n tietoisuutta ja energiaa. Ptah on egyptiläinen jälleensyntymän jumaluus, ja kaiken luodun ja olevaisen suojelija. Siinä missä Anubis raivaa tieltä vanhaa energiaa ja tuhoaa sen materialisoitumia sekä henkisiä aspekteja, täysikuu Ptah'n voimissa keskittyy synnyttämään ja luomaan uutta. Ptah auttaa myös parantamaan jo olemassa olevia suunnitelmia ja lisäämään niiden tuotteliaisuutta, mutta Hänen viisautensa vaikuttaa myös näiden projektien ajastamiseen ja synkronointiin. Ilman Ptah'n lupaa ei siis ole mahdollista synnyttää maailmaan uutta, sillä Ptah antaa kaikelle olevaiselle "elämän henkäyksen". Ptah on näet kädentaitojen jumaluus, jota pidettiin muinaisessa Egyptissä Korkeimman Luojajumalan asemassa. Hänen uskottiin luoneen koko maailman ja kaikki muut jumaluudet, joille hän myös määräsi tehtävät.


Nämä ajankohtaiset energiat ja niiden synergiat kertovat siitä, miten voimallisella tavalla on mahdollista keksiä sekä itsensä että elämänsä aivan uudelleen, ja kohottaa elämänkokemuksensa pysyvästi korkeamman tietoisuuden tasolle. Kun tähän sisäisen olemuksen uudistamiseen paneutuu ja antaa itselleen mahdollisuuden muuntua oman Kosmisen Minän korkeamman tahdon mukaisesti, tulee ulkoinen todellisuuskin seuraamaan tapahtuvan muutoksen jalanjäljissä - ja ajankuvan energioissa tunnetusti nopeammin kääntein kuin koskaan aiemmin. Nämä elokuun täydenkuun energiat symboloivat mestarillista luomistyötä ja mahdollisuutta manifestoida ennenkokemattoman upeaa runsautta uudelle elämänpolulleen, joka päivittyy Galaktisen vuodenvaihteen (26.7.2020) ja Leijonaportaalin kosmisten energioiden myötä. Voit lukea niistä lisää täältä.


Saturnus on Vesimiehen eli Ptah'n planeetta, joka tunnetaan myös Sobekina, vanhana ja viisaana kuninkaana. Muinaiset egyptiläiset uskoivat Sobekin luoneen ihmiset ja heidän sielunsa, kun taas jotkin tahot sanoivat Hänen luoneen jopa koko maailman Ptah'n tapaan. Eri näkemyksistä huolimatta tämäkin jumaluus symboloi mestarillista luomistyötä ja Kosmisen Minänsä potentiaalista käsin luomista, ja syvästä itsekunnioituksesta syntyvää elämän rakentamista - jumalaisen luomistyön välineeksi antautumista. Kosmiset energiat eivät tue itsensä pienentämistä ja tyytymistä vähempään kuin mitä oma Kosminen Minä haluaa sielun elämänpolulle materialisoida, eikä hetkellistä hyvää ja nopeita egoa tyydyttäviä ratkaisuja tule myöskään odottaa.


Tällaiset ratkaisumallit on syytä unohtaa, sillä Kosmos ei palvele enää tämän matalamman tietoisuuden pohjalta syntyneiden toiveiden täyttymistä. Ne eivät yksinkertaisesti kehitä sielua henkisesti vaan pitävät sen kaukana jumalaisen synnyinoikeutensa lunastamisesta eli ehtymättömässä runsaudenvirrassa ja rakkaudessa elämisestä. Tähän virtaan yhdistytään vain sydämen tahtotilan kunnioittamisella ja siitä käsin luomisella, sillä se on ainoa keino luoda oman Kosmisen Minänsä jumalaisilla kyvyillä ja rakentaa elämäänsä henkilökohtainen maanpäällinen taivaansa. Vuoden 2020 Leijonaportaali, ja sen avautumista energisoiva elokuun täysikuu Vesimiehessä, muistuttavat sielun rajattomista mahdollisuuksista vaikuttaa elämänsä sisältöön kantamalla oman henkisen vastuunsa ja muuttamalla arkeaan syvää itsekunnioitusta ja rakkautta kokien.


Ihmisen on haluttava itselleen parempi tulevaisuus ja oltava myös valmis toimimaan sen puolesta, kun oma Kosminen Minä alkaa järjestellä elämänpolkua uudelleen Leijonaportaalin kosmisten energioiden materialisoimana. Elokuun täydenkuun energiat tarjoavat loistavan mahdollisuuden antautua Ran, Anubiksen, Ptah'n sekä Sobekin uudistaville kosmisille voimille, sallimalla niiden irrottaa itsestä kaikki ne epäedulliset ja omaa kehitystä jarruttavat uskomukset, ajatusmallit, asenteet sekä tunnekaavat, jotka pitävät tietoisuutta matalammissa ulottuvuuksissa käännyttäen toimimaan jumalaisen runsauden ilmentymistä estävillä tavoilla. Parhaillaan avautuvan Kosmisen Tähtiportin eli Leijonaportaalin läpi kulkeminen tulee myös helpottumaan, mikäli sen huipentumaa ennen keskittyy tekemään Kosmisen Minän pyytämää irtipäästöä ja uudistumista.


Vanhasta maailmasta tulee ottaa mukaansa vain se mikä edelleen toimii ja palvelee omaa korkeinta parasta, ja laskea suosiolla käsistään ne ominaisuudet, joihin aistii Anubiksen takertuvan ja mätänemisprosessin etenevän. Kaikki nämä voimalliset energiat ja niiden irtipäästöä sekä uusiutumista tukevat energiat palvelevat Alkemistin Täydenkuun Ylösnousemushoidossa, joka auttaa tekemään vaadittavat toimet itse Planetaarisen Logoksen eli Sanat Kumaran ja mestarialkemisti Saint Germainin johdolla. He auttavat sielua ymmärtämään oman jumalaisen potentiaalinsa ja luomisvoimansa mahdin, ja ottamaan nämä voimat käyttöön minkä tahansa tavoitteen täyttämisessä.


Namaste,

Anahata

20210524_121407.jpg

© 2021 Love from Anahata