Uusiutunein voimavaroin eteenpäin


Ajankuvaan mahtuu melkoinen määrä erilaisia kosmisia energioita ja niiden monipuolisia vaikutuksia, jotka voi havaita omassa sisimmässään hyvällä itsetuntemuksella. Itsetuntemus ja sen lisääminen ovat yksi henkisen kehityksen päämääristä, sillä sielulla on tarve tulla omaksi itsekseen jumalaiselta identiteetiltään, eli siksi olennoksi, joksi Alkulähde sen loi. Jos sielu ei tiedä mitkä sen ominaisuuksista ovat jumalaisia ja mitkä ihmisyyden asettamia tai traumaperäisiä kaikuja sen alitajuisesta kokemuspohjasta, miten se voisi koskaan tulla tuntemaan itsensä kokonaan? Ihmisyys ja henkilön omaksumat ulkoiset roolit harhauttavat autenttisesta minä-kokemuksesta, sillä niiden ominaisuudet ja odotukset luovat illuusion tarpeesta sopia tietynlaiseen muottiin hyväksynnän saavuttamiseksi. Kyse on myös elämässä pärjäämisestä eli ulkoa asetettujen tavoitteiden täyttämisestä, joilla ei ole mitään tekemistä sen kanssa miten arvokas ja rakastettava ihminen todellisuudessa on. Tämä ylläpitää valheellista identiteettiä ja kuvitelmaa alhaisemmasta persoonasta, siitä ihmisminästä, joka sielu ei todelliselta luonteeltaan ole. Hyvä itsetuntemus auttaa erottamaan valeminän sekä egon, ja Kosmisen Itsen jumalaiset ominaisuudet toisistaan.


Itsetuntemuksen lisäämiseen, ja omaa jumalaista identiteettiä rajoittavien uskomusten ja sielullisten traumojen tunnistamiseen, on panostettu kosmisten voimien kautta merkittävästi kuluvana vuonna. Oman kauhansa tähän keitokseen on tuonut vuorollaan jokainen Aurinkokuntamme planeetta, yksi toisensa perään niiden kohdatessa ja ohittaessa Maan. Sopassa on siis riittänyt hämmentäjiä, mikä on lisännyt spirituaalisten prosessien intensiivisyyttä ja repivyyttä sekä joillakin myös arjen kriisiytymistä. Kun niin moni erilaista kosmista energiaa kanavoiva planeetta tai asteroidi kohtaa toisensa ja Maan energiakentän, on lopputulos kaikkea muuta kuin yksiselitteinen ja selkeä. Vaikka nämä energiat sulautuvat toisiinsa ja työskentelevät yhdessä Maan sielujen spirituaalisten prosessien edistäjinä, luovat ne yhdistyessään täysin uusia synergioita, joiden synnyttämiä nyansseja ja vaikutuksia ei voi ennakoida. Kaaosta on vaikeaa välttää, mutta se on vain siedettävä, ja tiedostettava, että alun epäselvyyksien jälkeen ja omien energioiden puhdistuessa prosessista alkaa löytyä se kuuluisa punainen lanka.


Asteroidit kuten Juno, Pallas, Ceres ja Chiron jäävät usein planeettojen varjoon, mutta niiden kosmiset energiat ovat aivan yhtä relevantit ja todelliset Maan sielujen henkityksen oppaina. Nämä näistä neljästä asteroidista kolme ovat parhaillaan perääntymisen tilassa eli ohittamassa planeettaamme omalla kiertoradallaan, jolloin niiden energioiden vaikutus korostuu. Juno käväisi Maan vaikutuspiirissä jo aiemmin tänä vuonna. Asteroiditkin ovat synkronoituina tukemaan planeetan ja ihmiskunnan ylösnousemusprosessia, näytellen omaa arvokasta rooliaan. Asteroidit ovatkin tuoneet mielenkiintoisen lisän Maan sielujen parantumiseen ja kehittymiseen, vaikkakin niiden spiirituaalinen anti on usein vähemmän puhuttujen aiheiden listalla.


Pallas on saanut nimensä Pallas Athenen, suuren soturijumalattaren mukaan. Pallaksen kosmisissa energioissa korostuvat strategiat ja suunnitelmallisuus ennen toimintaa, joka välttää impulsiivisuutta ja paremman tiedon puutteessa tehtyjä ratkaisuja. Tämän viisaan soturijumalattaren energiat pidättäytyvät mieluummin toiminnasta kuin hyökkäävät tuntemattoman kimppuun kärsimättömyyksissään. Se ei aktivoidu vain itse toiminnan vuoksi ja passiivisuutta välttääkseen, vaan sillä tulee aina olla hyvät perustelut ja pitävä toimintasuunnitelma tulevan varalle. Perääntyvä Pallas (18.5.-15.9.2020) on korostanut tätä teemaa ja jarrutellut monia projekteja, joista on puuttunut korkeampien näkökulmien tuoma viisaus eli mestarillisiin ratkaisuihin ja siirtoihin tarvittava informaatio. Pallaksen kosmiset energiat korostavat erityisesti luovuutta ratkaisuja etsiessä, mikä tarkoittaa tuntemattomampien maastojen tutkimista ja uusien mullistavien alkuideoiden synnyttämistä. Tuttuja ja itsestäänselviä ratkaisuja ei siis kannata odottaa. Pallaksen perääntymisen viimeisillä hetkillä sen tarjoama viisaus alkaa vihdoin kiteytyä ja kirkastua, ja tietoisuus valaistuu viimeistään sen jatkaessa matkaansa Maan ohi. Asiat vauhdittuvat kun puuttuvat palaset löytyvät ja kerääntyvät yhteen, maalaten valkokankaalle tarkkaan laaditun sotasuunnitelman. Nyt on mahdollista tuottaa enemmän tulosta ja rikkaampaa runsautta vähemmällä vaivalla. Syy-seuraus suhteet paljastuvat, mikä lisää varmuutta prosessin tarkoituksenmukaisuudesta niin sen aiempien vaiheiden kuin tulevankin osalta.


Asteroidi Ceres on äiti, myötätuntoinen ja armollinen hoivaaja, jonka perääntymisen kausi (6.7.-18.10.2020) on nostanut esiin feminiinisiä teemoja. Ceres on haastanut tunnustamaan, missä aiheissa rakkautta on vaikeaa vastaanottaa tai antaa. Sen energiat ovat herätelleet huomaamaan, että itsensä uhraaminen muiden hyvinvoinnin ja onnen puolesta ei ole kestävää ja kehittävää. Päinvastoin - se vain haavoittaa ja tukahduttaa, jopa katkeroittaa ajan saatossa, koska rakkaus ja huomio joka kuuluisi itselle vuodetaankin hukkaan muille. Kenenkään ei tule asettaa omaa etuaan syrjään sen vuoksi, että muilla olisi parempi olla. Oma voima ja rakkaus kuuluvat ensisijaisesti itselle, ja kun oma malja on täynnä ja ylitsevuotavainen voi siitä jakaa muillekin kohtuuden rajoissa eli itselle hyvältä tuntuvan määrän. Vastaavasti silloin voi myös hyväksyä muiden rakkauden ehdoitta, koska heidän kiintymyksellään ei ole tarvetta täyttää omaa tyhjyyttään, tai heidän rakkautensa vastaanottaminen ei pelota omista traumoista johtuen. Ceres on auttanut tekemään arvokkaita rajanvetoja oman feminiinienergian eli shaktin ympärille, jonka erityisesti naiset on opetettu hoivavietillään luovuttamaan muiden käyttöön. Tämä tervehdyttävä rajanveto on tarjonnut arvokasta elpymistä sielutasolla saakka, auttaen erottelemaan ja tunnistamaan oman edun ja tarpeet muiden omista. Ja tiedostamaan myös, miten tärkeää oman feminiinienergian kunnioittaminen ja sen hyvinvoinnin vaaliminen on. On korkea aika, että tällä rajanvedolla muutkin oppivat näkemään ja kunnioittamaan sitä. Nyt omaa shaktia hyväksikäyttävät ja heikentävät tekijät ja ihmiset on myös aiempaa helpompaa tunnistaa.


Chiron on parantaja-asteroidi, jonka kosmisena tehtävänä on tänä perääntymisen jaksonaan (11.7.-12.12.2020) paljastaa sielun elpyneet voimavarat ja jumalallisen identiteetin eheys. Pidemmän aikavälin sielutasoinen parantuminen alkaa vihdoin kiteytyä ja näkyä olemuksen kokonaisvaltaisena voimaantumisena, mikä tapahtuu ajankuvan kosmisten energioiden yhteisvaikutuksessa nopeasti. Chiron muistuttaa kuitenkin myös hyvinvoinnin tärkeydestä ja sen lisäämisen vastuusta, eli tarjolla oleva voimaantuminen tapahtuu parhaiten mikäli sitä edistää tarvittavilla toimilla. Muutoin tämä voimavarojen elpyminen hukkuu arjen suorittamiseen ja stressiin, ja sitä on vaikeaa havaita. Parhaassa tapauksessa Chiron kaataa sängyn pohjalle ja pakottaa hidastamaan vauhtia, jotta sielu saa tarvittavan levon voimiensa tuntoon noustakseen. Näitä voimavaroja tullaan tarvitsemaan nopeasti sekä syksyn edetessä, mutta erityisesti vuodenvaihteen tienoilla ja ensi vuoden alkupuolella. Viisas käyttää voimiaan harkiten ja kanavoi ne ainoastaan asioita edistäviin toimiin, ei hätäiseen energiaa ja aikaa tuhlaavaan säntäilyyn ja vastausten etsintään silloin kun ne eivät ole vielä löydettävissä. Chironin perääntyessä on hyvä pysähtyä tarkkailemaan kuljettua parantumisen matkaa, ja tunnustaa miten muuntunut oma sisäinen olemus on muutaman vuoden takaiseen aikaan tai vaikkapa vain alkuvuoteen verrattuna. Tämä heijastelu on hyvin palkitsevaa ja oivalluksia herättävää, mutta sen äärelle on maltettava pysähtyä sen toteutumisen havaitakseen.


Näiden asteroidien yhteisvaikutus näkyy erityisesti sielun feminiinienergian voimaantumisena ja luovuuden lisääntymisenä sekä jumalallisten luomisvoimien ja kykyjen laajentumisena, joka on ollut yksi kuluvan vuoden vahvimmista teemoista. Tämä laajentuminen syntyy pitkäjänteisen ja syvällisen traumatyöskentelyn tuloksena ja itsetuntemuksen lisäämisenä itsetutkiskelun kautta. Paljon muuntumista tapahtuu tietenkin myös itsestään, mutta heikolla itsetuntemuksella työskentely jää pinnallisemmaksi ja epämääräiseksi. Planeettojen ja asteroidien kosmisten energioiden tuntemus ja niiden vaikutusten ymmärtäminen itsessä on yksi spirituaalisen evoluution merkittävist edistäjistä. Hyvä itsetuntemus auttaa tunnistamaan niiden aiheuttamat muutokset ja tarjotut työskentelymahdollisuudet täysin intuitiivisesti, vaikka planeettojen ja asteroidien liikkeitä ei edes seuraisi säännöllisesti. Elämä tuo aina eteen oikeat tilanteet, jotka ohjaavat kääntymään sisäänpäin ja löytämään parantumista kaipaavat traumat tai esiin pyrkivät uudet kyvyt ja voimavarat. Tuntemus kosmisista energioista auttaa ymmärtämään prosessia ja sen päämääriä, koska usein sen erilaisten vaiheiden keskellä eläminen tuntuu lähinnä kaoottiselta ja epämääräiseltä sotkulta.


Ajankuvan energioita hämmentää omalla voimallisella kauhallaan myös planeetta Mars. Se veivaa isällisin ottein tätä valtavaa kosmista keitosta, maustaen sitä sopivasti kaivatulla stimuloivalla voimallaan. Räjähdysherkkyys kasvaa, mutta se tarjoaa vain lisää läpivientivoimaa esillä oleviin spirituaalisiin teemoihin ja elämänpolulle luotujen kohtausten keskelle. Nämä upeat energiat on valjastettu käyttöön myös Ganeshan Esteidenpoistajassa, joka tuhoaa tehokkaasti sekä elävän elämän tiesulkuja että sisäisiä energiatukoksia.


Namaste,

Anahata

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata