Uudenkuun ja Uranuksen synergiat osoittavat suuntaa uudelle arjelle


Tammikuu on ajankohtana uuden numerologisen vuoden kosmisten energioiden omaksumisen aikaa, jolloin on hyvä pidättäytyä tekemästä impulsiivisia ja harkitsemattomia päätöksiä, ja odottaa tilanteen ja energioiden selkeytymistä rauhassa. Etenkin, jos päätökset liittyvät pitkäntähtäimen suunnitelmiin ja tämän hetken hätäisillä valinnoilla tulisi olemaan kauaskantoisia vaikutuksia.


Tämä politiikka korostuu erityisesti vuoden 2021 alussa.


Itselle sekä arjelle on annettava aikaa omaksua vaihtuvat värähtelyt ja lähimenneisyydessä tapahtuneet muutokset, sekä sopeutua niiden energiaan. On parempi keskittyä havainnoimaan, miten ne alkavat muokata todellisuuden tasoja ja johdattaa tulevaa kohti.


Mikään asia ei kaadu arjessa niskaan sinä aikana, kun otamme aikaa itsellemme ja selvitämme ajatuksiamme ja summaamme kokemaamme, ja annamme aikaa toteutuneen muutoksen omaksumiselle. Tai sen hyväksymiselle, mikä lähitulevaisuudessa odottaa tai millaisia tekoja meidän tulee tehdä sinne päästäksemme.


Elämän ydin ja perimmäinen tarkoitus on spirituaalisuus itsessään, ja Kosmos tekee aina kaikkensa sitä suojellakseen ja edistääkseen. Materiaalinen maailma noudattaa samaa lakia, poikkeuksetta, sisäisen spirituaalisen tasomme projisoitumana.


Alkuvuosi on loistavaa reflektoinnin aikaa, omaksutun viisauden kertaamista ja aikalisän paikka, itseensä vetäytymisen hetki, jonka hiljaisuus mahdollistaa jumalallisten inspiraatioiden ja ideoiden syntymisen. Se on upea tilaisuus herkistää intuitiotaan ja virittäytyä kuuntelemaan Kosmoksen sanatonta viestintää.


Sille antaa ihanteelliset energiat parhaillaan vaikuttavan uudenkuun kosmiset voimat Kauriissa 13.1.2021. Ne puoltavat syvältä sielusta kumpuavaa muutostarvetta, jolla voitetaan menneet vaikeudet muuttamalla elämän suuntaa vastaamaan spirituaalista ydintämme, omaa totuuttamme.


Me seisomme parhaillaan yhdessä elämämme merkittävimmistä tienristeyksistä, jossa hyvän maadoituksen tuoma selkeys, omien rajojen tunnistaminen sekä niiden suojaaminen ovat tärkeää onnistuneen päätöksenteon kannalta. Silloin myös saamamme jumalallinen johdatus on aistittavissa voimakkaimmin, ja voimme toimia tai olla toimimatta itsevarmasti.


Uudenkuun energiat ruokkivat sielun feminiinistä olemuspuolta ja luomisvoimaa, shaktia, ja kutsuvat sitä uusiutumaan yhä korkeampaan ja mahtavampaan potentiaaliinsa.


Tämä on upeaa aikaa syvältä sisimmästä nousevien unelmien ja tahtotilan tutkimiselle, ja tilan antamista kaikelle sille, josta emme ole aiemmin uskaltaneet edes haaveilla, tai pystyneet syystä tai toisesta toimimaan sydämemme toiveiden pohjalta asiaa edistääksemme.


Nyt tälle kaikelle on annettava mahdollisuus.


Numerologisen vuoden ensimmäinen uusikuu alleviivaa tarvetta muutokseen ja tuo tietoisuuteen myös uusia ideoita, joilla saavuttaa tavoitteet. Meiltä pyydetään rohkeutta ja uskoa itseemme, vahvuutta lähteä luomaan sellaista elämäntodellisuutta, jonka näemme sielumme silmin olevan mahdollista.


Tästä tienristeyksestä ei ole enää paluuta menneeseen, mutta voimme valita kaksi erilaista reittiä päämääräämme.


Toinen vaatii suurta luottamusta Jumalan rakkauteen ja huolenpitoon, ja uskoa onnistumiseen, vaikka valmista näyttääkin olevan vain vähän tai ei lainkaan. Kaikki on aloitettava alusta, mutta ainakin silloin saamme päättää täysin uusista lähtökohdista, millaista todellisuutta olemme itsellemme tulevaisuuteen luomassa.


Nyt puhutaan todellisesta uskon loikasta, ja luottamuksesta elämän kantavaan voimaan sekä omiin kykyihin.


Toinen tie kulkeekin vaikeamman kautta. Jos emme hyväksy Jumalan sanelemia muutostarpeita ja yritämme etsiä ratkaisuja menneisyytemme valintoihin palaamalla, emme tule luoneeksi mitään uutta. Ja uuden luomisesta muutoksessa on juuri kyse.


Jälkimmäisellä vaihtoehdolla tulee vaikeuttaneeksi vain omaa oloaan ja muutoksen sujuvuutta, ja luoneeksi lukuisia esteitä ja hidasteita, joilla Kosmos yrittää oikaista ihmisen suuntaa takaisin spirituaalisen kehityksen edellyttämälle tielle.


Menneisyys ei ole enää valintojen joukossa, vaan suunta on ainoastaan eteenpäin ja vieläpä jyrkän nousujohteinen. Näkymä huipulla on kuitenkin henkeäsalpaava ja kaiken vaivan arvoinen.


Oman voimakkaan myötävaikutuksensa vuoden ensimmäisen uudenkuun energiaan tuo Uranus, Aurinkokuntamme uudisraivaaja, jolla on pakottava tarve rikkoa rajoja ja etsiä uusia mullistavia ratkaisuja elämänlaadun parantamiseksi.


Uranus on kuin tutkimusmatkailija ja eräänlainen pioneeri, joka menee sinne, minne muut eivät ole aiemmin uskaltautuneet.


Uranus päättää tänään 13.1.2021 viisikuisen perääntymisen jaksonsa, jonka aikana on tapahtunutkin syvällistä sisäistä muuntumista ja uusien ratkaisumallien löytymistä. Uranus aloitti perääntymisensä siis jo 15.8.2020.


Tämän perääntymisen päättymisen myötä tietoisuuteen on lupa odottaa uusia inspiraatioita ja varsinaisia kuningasideoita, täysin uusia lähestymistapoja tuttuihinkin asioihin, jotka muuttavat oman toiminnan ja arjen totaalisesti innostavammaksi.


Nyt on aika kiteyttää ja kirkastaa tahtotilaansa, ja tarkastella siinä tapahtuneita muutoksia, sillä tästä kehityksestä löytyy ideat lähitulevaisuuden kasvuun.


Uudenkuun ja Uranuksen synergiat synnyttävät runsaasti oivalluksia ja ideoita, jotka auttavat tekemään uusia aluevaltauksia ja rakentamaan elämää toivottuun suuntaan.


Se tarkoittaa nautinnollisemman arjen syntymistä, joka toimii houkuttelevana alustana myös uudelle runsaudelle ja elämää rikastuttavalle sisällölle, niin ihmissuhteille, urakehitykselle kuin vaikkapa taloudellisen tilanteen kohentumisellekin.


Alkuvuoden energiat antavat kaivattua lisälatausta ja nostetta, joka kohottaa värähtelyitämme uusien mahdollisuuksien ja resurssien tasolle pitkän ja vaativan kasvukauden jälkeen.


Vapauttava irtipäästö menneestä on jo tapahtunut, ja nyt tarvitsee vain levittää siipensä ja lentää häkistään ulos. On rikottava vanhat kangistuneet kaavat ja etsittävä uudet rajat rajattomuudesta, ja piirrettävä ne entistä laajempiin mittasuhteisiin.


Kasvu näihin rajoihin tapahtuu luontaisesti uuden arjen virrassa, ja syntynyt tyhjä tila alkaa täyttyä uudella runsaudella jo tämän vuoden mittaan.


Tässä lakipisteessä aloitetaan materialisoimaan arkeen se valtava muutos, joka omassa sisimmässä on kiteytynyt ja kypsynyt jo pidemmän aikaa.


Kun sisäinen valmius on olemassa, ilmestyy sen mukaisesti kaikki tarvitsemamme työvälineet ja myös mahdollisuudet käyttää niitä.


Namaste,

Anahata


Lue myös:

Sanat Kumaran invokaatio: Jumalan rakkaus on vaurautesi lähde - ja egosi tuho


Tutustu energiahoitoihimme:

Lakshmin Runsauden Manifesti 2021: Lakshmi siunaa uuden vuotesi menestyksen runsauden energiallaan


Alkemistin Täydenkuun Manifesti: Kuun energia parantaa sielusi haavat


Kosmisen Minän Kalibrointi: Kalibroi sielusi Kosmisen Minäsi tietoisuuteen

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata