Totuus on tarua ihmeellisempää


Kuun viimeinen vartti on käynnistymässä aivan tuota pikaa tämänhetkisessä kuunkierrossa ennen uudenkuun jälleensyntymää 23.4.2020. Tämä vaihe antaa mahdollisuuden muutokseen ja päätösten syntymiseen, sillä tietoisuudessa on nyt runsaasti uusia näkökulmia ja korkeampaa viisautta omasta elämäntilanteesta, jonka turvin odotetut ratkaisut voivat kristallisoitua sisimmässä. On lähdettävä rohkeasti kohti uudenlaista elämäntapaa, joka tuntuu kaikkein kutsuvimmalta sydämessä. Kaikki merkit viittaavat tähän suuntaan - myös ne, jotka poissaolollaan vahvistavat tilannetta. Maailmankaikkeus ei aina johdata selkein signaalein toivottuun suuntaan, vaan se herättelee huomioimaan myös ne viestit, jotka loistavat poissaolollaan. Tällaisellakin viestinnällä on suuri rooli jumalallisessa johdatuksessa, mutta sen olemassaoloa ja merkitystä ei usein ymmärretä. Sen sijaan ihminen saattaa etsiä ainoastaan konkreettisia vahvistuksia tuntemuksilleen omassa epävarmuudessaan, ja jättää toisenlaiset - ja aivan yhtä tärkeät - merkit noteeraamatta. Pohjimmiltaan Maailmankaikkeus ohjaa erilaisilla kontrasteilla, kuten rakkaudella ja sen poissaololla, auttaen sielua etsimään rakkauden ohjaavaa voimaa tilanteesta itsensä kautta. Silloin sielu tunnistaa myös rakkauden poissaolon annetuksi merkiksi. Näin viisas Maailmankaikkeus on.


Kuu on tällä hetkellä Kauriin merkissä, jota hallitsee Saturnus. Nämä energiat auttavat selkeyttämään löydettyjä voimavaroja ja rajoja, joita tulisi nyt ja jatkossa kunnioittaa. Ne luovat uuden elämänpolun suuntaviivat ja auttavat tunnistamaan jatkossakin oman henkisen vastuun sekä todelliset mahdollisuudet toteuttaa unelmiaan. Tämä rajojen tiedostaminen ja sen myötä tapahtuva voimavarojen palautuminen itselle luo myös vahvan suojauksen omille energioille. Kun omat sisäiset voimavaransa tunnistaa, ja tietoisuus omasta henkisestä vastuusta lisääntyy ja selkeytyy, on myös helpompaa vetää rajat muiden ihmisten ja itsensä välille. Siten oman voiman kanavoiminen ja luovuttaminen muille loppuu hiljalleen, mikä tarkoittaa sielun luomisvoiman eheytymistä ja säilymistä henkilökohtaisessa käytössä. Kun tämän luomisvoiman valuminen muille päättyy, joutuvat hekin alkaa kantamaan yhä enemmän vastuuta itsestään, oman elämänsä ylläpitämisestä ja tavoitteidensa täyttämisestä. Tässä vaiheessa voi huomata, miten paljon oman sielun valo ja sen rakkauden suomat voimavarat ovat auttaneet luomaan ja ylläpitämään muiden ihmisten elämää tai henkistä hyvinvointia. Ja kun tällä voimalla pääsee vihdoin manifestoimaan sen täydessä muodossa henkilökohtaisia tavoitteitaan, alkavat ihmeet täyttää arjen.


Tämä voimavarojen palautuminen itselle ja rajanveto muihin ei tapahdu aina niin rauhanomaisesti. Muut ihmiset, eli heidän egonsa ja sielunsa rakkaudettomuuttaan huutavat haavat, ovat usein mieltyneet siihen tyydytystä tuovaan vallantunteeseen, joka heille on syntynyt toisen voiman käyttämisestä. Tällaisissa ihmissuhteissa esiintyy usein jonkinlaista alistamista ja hyväksikäyttöä, joka ylläpitää valta-asetelmaa ja oman voiman virtaamista toisen käyttöön joko tietoisesti tai tiedostamatta. Mutta ne voivat kätkeytyä myös hyväntahtoisuuteen ja empaattisuuden alle, jolloin oman voiman menettämistä toiselle voi olla paljon vaikeampaa havaita. Päällisin puolin ihmissuhde voi olla toimiva., mutta sielutasolla voimien virtaukset ovat epätasapainossa. Silloin oma ego tai sielun kokemuspohjassa olevat haavat ja traumat voivat hyvitellä itseään hakemalla hyväksyntää ja rakkautta muita kohtaan osoitetuilla teoilla. Kumpikin ääripää - ja kaikki siltä väliltä - ovat kuitenkin yhtä verottavia omalla tavallaan. Tärkeintä on tunnistaa oman voiman virtaaminen muille, ja katkaista tämä kierre. Kuu Kauriissa ja Saturnuksen vaikutuksen alla ovat omiaan tekemään tällaisia havaintoja, ja myös toimimaan tilanteen muuttamisen hyväksi. Syntyneisiin intuitiivisiin tuntemuksiin voi luottaa ja antaa niille tilaa kirkastua tietoisuuteen oivalluksiksi omassa tahdissaan. Niillä on aivan toisenlainen tarina kerrottavanaan tilanteesta kuin mihin olisi osannut edes varautua. Totuus on usein tarua ihmeellisempää.


Namaste,

Anahata


Tue voimallista irtipäästöä ja anteeksiannon syntymistä Kuun ihmeitä manifestoivalla voimalla.


Uuden Maan kultainen aikalinja on avoinna, ja odottaa siirtymääsi sen energioihin.


Arkkienkeli Gabriel johdattaa sinut turvallisesti kohti unelmiasi.

20210524_121407.jpg

© 2021 Love from Anahata