Todellisuus muuttuu aikajanojen mukaisesti


Matalavärähteiset aikajanat ja niiden tietoisuudet ovat rapistumassa ja romahtamassa kovaa vauhtia 22:22-portaalin ja karkausvuoden energioissa. Tällä on monia vaikutuksia niin sisäisessä olemuksessa kuin ulkoisessa todellisuudessakin.


Sisäisesti saattaa tuntua siltä, että olemustaan ei enää tunnista samaksi joka se oli vielä viikko tai kuukausi sitten. Vaikka tämäkin muutos liittyy henkiseen kasvuun, sielun parantumiseen ja karmanvelasta vapautumiseen, siinä on kuitenkin kyse myös toisenlaisesta hyvin luonnollisesta kausaalivaikutuksesta.


Tämän tapahtuman myötä matalavärähteisiltä, karkeilta ja hitailta aikajanoilta voi irrottautua lopullisesti ja siirtyä korkeavärähteisemmille, jotka ovat nopeampia ja ajattomia. Niillä aika ja materia ovat erilaisia kuin tutuilla 3D-aikajanoilla – eivät ollenkaan käsitteenä kiinteää vaan pikemminkin nestemäistä ja helpommin muovautuvaa.


Maailmankaikkeus voi osoittaa tämän tapahtuman yksilön elämässä tai kollektiivisella tasolla ns. Mandela-efektinä, joka ilmenee aina merkittävien aikajanamuutosten yhteydessä.


Se tarkoittaa ajan ja tapahtumien uudelleenjärjestäytymistä kuin korttipakkaa sekoitettaessa, jolloin menneisyyden ja tulevaisuuden tapahtumat sekoittuvat toisiinsa. Siksi tässä hetkessä saattaa tulla eteen tilanne tai asia, joka on suora toisinto menneisyyden kokemuksesta jota ei kuitenkaan näytä koskaan tapahtuneen, vaikka sen voi muistaa eläneensä läpi hyvinkin todellisena.Yhtäkkiä menneisyyttä ei olekaan olemassa sellaisena kuin se tapahtui, koska sen data on kirjoitettu ja ohjelmoitu uudelleen. Tieto siirretään matalavärähteisiltä ja hitailta aikajanoilta nopeammille. Näiden aikajanojen käsitteet ja ajan suhteellinen ilmeneminen niillä on niin toisistaan poikkeavaa, että käytännössä eletyn elämän muistoille ja kokemuksille voi tapahtua mitä tahansa.


Ne voivat muuttua toisenlaisiksi kuin millaisina ne koettiin menneisyydessä, tai sitten ajan järjestäytyessä uudelleen tapahtumat tulevatkin täydellisenä toisintona eteen toistamiseen. Toisaalta jokin menneisyydessä koettu tapahtuma voikin näyttää kadonneen totaalisesti, vaikka sen muistaa kokeneensa.


Myös muiden tapahtumaan liittyneiden asioiden tai ihmisten muistot voivat erota toisistaan, mikäli ne kokevat aikaa eri janalla. Siksi tapaukseen liittyvät muut ihmiset voivat muistaa tapahtumat eri tavalla.


Koska materiakin on erilaista korkeavärähteisillä ja nopeammilla aikajanoilla, on sen mahdollista muuttua toisenlaiseksi menneisyyteen nähden. Kun aika on nestemäisempää, ja sen on mahdollista joko kaasuuntua tai muuttua kiinteäksi yhdessä silmänräpäyksessä ilman välivaiheita, voi se ottaa vaivattomasti uuden muodon suuntaan tai toiseen.


Se voi tarkoittaa materiaalisen maailman muutoksia, kuten esimerkiksi valokuvien muokkautumista, mikäli niihin on tallentunut jokin olennainen tieto kuvan ottamisen hetkestä. Jos tuo hetki on muuttunut aikajanojen sekoittuessa ja järjestäytyessä uudelleen, tarkoittaa se myös kiinteän materian eli valokuvan muuttumista.


Oma muisto tuosta hetkestä ei silti välttämättä muutu, vaan säilyy samanlaisena kuin se koettiin. Siksi se voi aiheuttaa hämmennystä, koska itse valokuva tai jonkun toisen henkilön muistikuvat osoittavat, että asiat tapahtuivatkin jollain vaihtoehtoisella tavalla.


Tämä ristiriita osoittaa eri aikajanojen päällekkäisyyden ja mahdollisuuden kokea elämää niissä eri tasoilla. Kaikki tapahtuu yhtä aikaa, mutta vain eri ajan eli ikuisuuden tietoisuuksissa.

Kyseessä ei siis ole sisäinen muistihäiriö vaan ajallinen toimintahäiriö, ns. ”glitch” todellisuuden ohjelmoinnissa, joka aiheuttaa kokemuksellisen sisäisen ristiriidan.


Aikajanojen romahtaminen ja niiden välillä siirtyminen tuntuu merkittävinä tietoisuudenmuutoksina myös sisäisessä olemuksessa. Sielun jumalainen persoona ja Korkeampi Minä osoittavat vahvempaa läsnäoloa korkeammilla aikajanoilla, mikä saattaa tuntua tänä ajankohtana jopa pieneltä identiteettikriisiltä.


Omaa sisäistä olemustaan ei enää tunnista samaksi joka se vielä hetki sitten oli, mikä tarkoittaa myös omien tavoitteiden ja motiivien muuttumista. Myös ego huomaa tämän tapahtuman, vaikkakaan se ei osaa antaa sille nimeä tai ymmärrä sen kokemusta, joka on sielutasoinen. Luonnollisesti se saattaa reagoida kipuilemalla ja etsimällä vastauksia tutusta materiasta ja menneisyydestä, yrittäen palata takaisin jo kertaalleen suljetusta ovesta.


Menneisyyden aikajanoja ei kuitenkaan enää ole olemassa yksilötasolla, ja siksi myös ovi sinne pysyy suljettuna. Ainoa vaihtoehto on tutkia tätä uutta aikajanaa ja sen todellisuutta, sekä millaiseksi elämä ja oma arki muodostuu sen alustalla.


Tämä muutos on luonnollinen osa uuden korkeamman todellisuuden syntymistä ja ulottuvuuksien tietoisuudentasoilla kohoamisesta, joten siihen on vain sopeuduttava ja annettava sen tapahtua.


Mitä rauhallisemmin sen ottaa vastaan ja hyväksyy ilmenevät kausaali-ilmiöt, sitä vahvemmin säilyttää yhteytensä jumalalliseen johdatukseen. Tämä siirtymävaihe kestää oman aikansa eikä sitä voi nopeuttaa, sillä se on energiatasoista, ajatonta työtä. Antautuminen prosesseille tosin tekee sen läpi elämisestä helpompaa.


Oman olemuksen ja elämänpolun on vain annettava muotoutua uudelleen, ja keskityttävä ylläpitämään omaa korkeavärähteisyyttään ja energiatason puhtautta. Sielutasolla tapahtuu merkittävää valmennusta tulevaisuutta varten, mikä on tarpeen käydä läpi huolellisesti.


Prosessin myötä sielun käyttöön avautuvat monet uudet jumalaiset kyvyt ja persoonan vivahteet, jotka se tunnistaa omakseen hyvin nopeasti. Niihin totutteleminen on kuitenkin oma lukunsa, kuin myös niihin perustuvan korkeamman elämäntodellisuuden luominen.


Vaikka korkeavärähteisemmät aikajanat ovat sykleiltään nopeampia ja helpommin muovattavissa, ei se tarkoita, että niillä luomisesta ja elämisestä tulisi välittömästi vaivattomampaa. Omassa uskomusjärjestelmässä saattaa olla vielä paljon tekijöitä, jotka hidastavat sielun korkeampaa luomistyötä. Niitä puretaan kuitenkin prosessin myötä, mikä tekeekin omien rajoitteiden ja uskomusten havaitsemisesta helpompaa.


Ottaa myös oman aikansa, että sielu ymmärtää itsessään avautuneen jumalaisen potentiaalin, persoonan ja kaikki sen kyvyt, jotka ylittävät mielen käsityskyvyn. Siksi sielun on siirryttävä luomaan sydäntietoisuudestaan käsin, joka ymmärtää luomisen ja olemisen periaatteita jumalaisesta perspektiivistä.


Se ei tarvitse sanoja tai perusteluita kuten mieli, vaan se vain tietää ja tunnistaa kaiken itselleen kuuluvan perustuvan sanattomaan rakkauden tunteeseen. Juuri siksi syntyvä korkeampi todellisuus luodaan vain sielun rakkaudella, ei yhdelläkään sen alittavalla voimalla tai tietoisuudella.


Enkelein,

Sanna


P.S. Energiahoidot ovat loistava keino avustaa meneillään olevia prosesseja, ja kantaa oma vastuunsa niiden läpi viemisessä. 22:22-portaalin vaikutuksia tukeva ja uuden vuoden runsauden siunaava Ihmeidentekijän Runsaushoito on saatavilla vielä 22.2.2020 saakka.


#aika #aikajana #ajankäsite #ajattomuus #ikuisuus #ajankuva #ajankuvanenergiat #ylösnousemus #karma #karmanvelka #henkinenkasvu #henkinenkehitys #Mandelaefekti #tulevaisuus #tulevaisuudenennuste #muutos #elämänmuutos

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata