Synkronointi, joka kuvastaa muutoksen laajuuttaUudelle vuosikymmenelle siirtyminen ei ollut suuri energiatason loikka ja tietoisuuden muutos pelkästään gregoriaaniseen ajanlaskuun peilaten, vaan myös kiinalaisen kalenterin ja sen syklien mukaan. Kiinalaisessa kalenterissa on meneillään yhtä mittava vaihdos, sillä sen käyttämissä eläinmerkeissä on tapahtumassa siirtymä viimeisestä kahdennestatoista ensimmäiseen. Tämä tarkoittaa Sian vuoden päättymistä ja Rotan kauden alkamista.


Tämä merkittävä laajemman syklin päättyminen ei puhuttele vain kiinalaiseen ajanlaskuun sitoutuneita tai sitä seuraavia, vaan se on paljon kokonaisvaltaisempi ja koko ihmiskuntaa sekä planeetan tietoisuutta koskettava. Nämä kaksi kalenteria, kuten muutkin ihmiskunnan tuntemat ajanlaskun välineet, ovat synkronoituna toisiinsa energiatasolla.


Siten ne edistävät yhdessä Maan sielujen evoluutiota ja henkistä kehitystä, tuoden oman vivahteensa ja vaikutuksensa kokonaisuuteen.


Kiinalainen ajanlasku sijoittaa vuoden vaihtumisen kuunkierron mukaisesti, jolloin vuodenvaihde ajoittuu kuukalenterin ensimmäiselle päivälle eli talviseisauksen jälkeisen toisen uudenkuun mukaan. Tämä päivä on vuonna 2020 24.1.


Gregoriaanisen ja kiinalaisen kalenterin vuodenvaihteiden väliin jää siis kuukalenterin mukaan jokaisena vuotena siirtymävaihe, jolloin ensiksi mainittu on jo suorittanut ajanlaskennallisen siirtymän uuteen vuoteen jälkimmäisen valmistautuessa siihen.


Tammikuu lankeaa jokaisena vuotena tälle harmaalle alueelle, jolloin energiat virittyvätkin vahvasti jo uusista virtauksista sekä niiden unelmista ja tavoitteista. Mutta saamaan aikaan kiinalaisen ajanlaskun sanelemana se sävyttyy vahvasta irti päästävästä ja puhdistavasta voimasta, joka voi aiheuttaa suuria sisäisiä ristiriitoja, väsymystä, toimintakyvyn puutetta sekä läpivientivoiman vähenemistä, vaikka uudet ideat ja unelmat vetävätkin voimallisesti puoleensa.


Kuukalenterin innoittamana energiatasoilla myllertävät vielä vahvat irtipäästöä sekä vanhan olemuksen ja elämän puhdistumista tukevat energiat, joiden vuoksi eteenpäin siirtyminen ei olekaan niin vaivatonta ja odotustenmukaista kuin voisi kuvitella.


Gregoriaanisen ajanlaskun mukaan planeetalle virtaavat energiat tuovat mukanaan runsaasti uusien alkujen koodeja, jotka asettuvat sieluun ja sen energiajärjestelmään Korkeamman Minän ja Monadin kautta. Osa niistä alkaa versoa tietoisuuteen nopeasti ideoitaan, mutta mahdollisuuksia toteuttaa näitä suunnitelmia saattaa olla vielä vähänlaisesti.


Tämä johtuu siitä, että kiinalaisen ajanlaskun ja sen kunnioittaman kuukalenterin mukaan työstetään vielä menneisyyttä ja kohta historiaan kuuluvaa todellisuutta, ja siivotaan olemuksesta pois sen viimeisiä energeettisiä jäänteitä. Sen aiheuttama ristiriita voi lietsoa egoa kärsimättömyyteen, sillä sielu on ikään kuin ottanut jo ensimmäisen askeleen avautuneen oven kynnyksen ylitse, toisen jalan ollessa vielä vanhassa todellisuudessa ja sen energioissa.


Kiinalainen vuodenvaihde auttaa kuitenkin irrottamaan takajalan menneestä, ja siirtämään sen uksen toiselle puolelle energiatasolla. Vasta tämän jälkeen uusista energioista pääsee todella nauttimaan, ja rakentamaan niiden mukaisia unelmia ja korkeampaa todellisuutta myös ulkoiseen maailmaan. Sisäisen muutoksen on kuitenkin tultava ensin päätökseensä.


Tänä vuonna tämä siirtymävaihe on aiempia massiivisempi ja intensiivisempi. Onhan ajanlaskussa tapahtunut vaihdos uuteen vuosikymmeneen sekä sen ensimmäiseen vuoteen, lukuun 2020, joka on energiatason värähtelyiltään hyvin voimakas.


Puhutaan niin valtavasta tietoisuudenmuutoksesta, joka ylittää mielen ja egon käsityskyvyn. Sitä voi ymmärtää vain sielutasolla.


Siksi maailmaa ei tule tarkastella enää totutusti ja menneisyydessä opittujen kaavojen tai uskomusten mukaisesti, sillä ne eivät enää toteudu elämässä tällä korkeamman todellisuuden tasolla. Nyt on aika luoda sydämellä ja jumalaisin keinoin, ei mielen ja egon odotuksia toteuttaen. Sellainen malli ei yksinkertaisesti enää tuota tulosta.


Kun 24.1.2020 uusikuu viimeistelee vielä tästä siirtymäjaksosta vapautumisen kiinalaisen ajanlaskun vuodenvaihteen myötä, alkavat uusien alkujen ja jumalaisen runsauden energiat todella virtaamaan sieluun ja arkeen.


Tammikuun uusikuu viimeistelee siis voimallisella tavalla uuden olemuksen ja elämän syntymisen korkeampaan todellisuuteen, toimien laukaisualustana jumalaisille sydämen unelmille ja niiden mukaisen elämän manifestoinnille ja rakentumiselle.


Kiinalaisessa kalenterissa käytössä olevat eläinmerkit vaihtuvat samalla viimeisestä ensimmäiseen, Siasta Rottaan, puoltaen todella voimallisella tavalla alkaneen uuden aikakauden syntymistä sekä sen energioiden ankkuroimista planeetalle.


Tämä eläinmerkkien laajemman syklin päättyminen ja vaihdos viimeisestä ensimmäiseen tukee energiatasolla upeasti uuden olemuksen syntymistä ja käyttöönottoa, johon myös gregoriaanisen ajanlaskun mukainen numerologia yhtyy.


Niiden keskinäinen synkronointi ja yhteisvaikutukset tulevat manifestoimaan ihmeitä ja yllättäviä juonenkäänteitä elämänpolulla, jotka sysäävät voimallisesti kohti henkilökohtaista elämänmuutosta ja sen myötä syntyvää korkeampaa todellisuutta.


Elämänlaatu tulee kohentumaan merkittävästi näiden muutoksien myötä, vaikka se vaatisikin vielä odottamattomia tai suunniteltuja irtipäästöjä vanhasta energiasta ja teemoista. Kaikki tiet vievät aina parempaan elämään, vaikka ne kulkisivatkin ihmisyydessä yleisten uskomusten mukaan surua ja kärsimystä aiheuttavien tapahtumien läpi.


Tammikuun uusikuu 24.1.2020 on siis merkittävä irtipäästämisen ja puhdistautumisen ajankohta, jonka energiat tiivistyvät niin sitä edeltävinä kuin sen jälkeisinäkin päivinä. Tätä prosessia voi edistää ja helpottaa 12 chakran energiahoidolla, puhdistamalla auraa, meditoimalla, rukoilemalla tai ylläpitämällä toiveikkuutta tulevasta.

Myös lepääminen ja omaan rauhaan vetäytyminen ovat paras lahja omalle sielulle, joka käy läpi olemassaolonsa historian suurimpia sisäisiä muutoksia.


Mataliin energioihin vajoaminen ja itsensä turha repiminen verottavat myös voimia tehokkaammin tänä aikana. Sielu vastaanottaa uusia korkeavärähteisiä valokoodeja ja ohjelmointeja sekä tekee voimallista irtipäästöä ja puhdistumista, ja tätä prosessia tulisi kunnioittaa ja suojata kaikin mahdollisin keinoin.


Sielu on hyvin herkässä ja haavoittuvaisessakin tilassa, jolloin matalat energiat ja negatiivisuus saattavat päästä hiipimään sisään egon tuskastumisen kautta. Myös irti päästettävien ja puhdistettavien aiheiden energeettiset tukokset ja teemat voivat sävyttää sisäistä elämänkokemusta. On tärkeää pidättäytyä elämästä niiden energiasta käsin ja kiinnittymättä niihin uudelleen.


Siksi on niin tärkeää suojata itseään ja pitää sielun valo turvassa, jotta yksikään ylimääräinen matala energia ei pääse häiritsemään herkkiä sisäisiä prosesseja. Energiajärjestelmän puhdistaminen ja suojaaminen ovat siis parasta, mitä omalle sielulleen voi tehdä auttaakseen sitä käymään läpi tämän ennenkokemattoman sisäisen muutoksen.


Alkemistin Täydenkuun Ylösnousemushoito on synkronoituna kuunkiertoon ja sen vaiheisiin, aivan kuten kiinalainen ajanlaskukin ja sen käsillä oleva vuodenvaihde. Siksi se palvelee niin upealla tavalla uudenkuun aikaan tapahtuvaa uusiutumista ja vanhasta irtipäästöä jokaisena hoitokertana.


Tässä ajankohdassa sillä on kuitenkin korostunut merkitys ja vaikutukset, kuunkierron laajemman syklin tullessa päätökseensä vuoden osalta kiinalaisen ajanlaskun puitteissa.

Alkemistin Täydenkuun Ylösnousemushoito on viritettynä palvelemaan ajankuvassa vaikuttavia energioita sekä niiden edistämiä henkisen kehityksen ja sielun parantumisen prosesseja, jotka tähtäävät laajemmassa mittakaavassa sielun ylösnousemukseen. Siksi se on myös merkittävä ja tehokas henkinen työväline tänä aikana, kun sielun tietoisuus syntyy uudelleen korkeammalle tasolle.


Voit tutustua hoitoon sekä sen palvelukokonaisuuteen ja tehdä tilauksen sen omalla sivulla.


Enkelein,

Sanna


P.S. Tutustu myös muihin 12 chakran energiahoitoihimme, ja löydä tilannettasi parhaiten puhutteleva vaihtoehto.


#uusivuosi #uusivuosikymmen #vuodenvaihde #kiinalainenuusivuosi #ajanlasku #kalenterivuosi #kuukalenteri #uusikuu #kuunkierto #henkinenkasvu #henkinenkehitys #ylösnousemus #ajankuva #ajankuvanenergiat #energiahoito #uusiaika

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata