Sydän täyttyy unelmia manifestoivasta rakkaudesta


ei olisi voinut alkaa upeammissa kosmisissa energioissa, joskin maailmantapahtumista syntynyt pelon ja kaaoksen voima saattoi aiheuttaa monelle särinää ja ahdistusta. Mutta juuri nämä korkeavärähteiset energiat, joita Maahan tällä hetkellä kanavoidaan sen ylösnousemussuunnitelman edistämiseksi, purskauttivat pintaan ihmiskunnan kollektiiviseen alitajuntaan kätkeytyneitä haitallisia uskomuksia ja paljastaen samalla pimeyden vallanhimoa. Näistä toimista vastaavat perääntyvät Pluto, Jupiter ja Saturnus, joiden vaikutuksista löytyy lisää tietoa huhtikuun Enkeliprofetiasta (saatavilla nyt hintaan 22,00€).


Arkkienkeli Gabriel on puhunut koko kevään ajan aiheeseen liittyvistä teemoista, kuten; oikeuden tapahtuminen, yksilön vastuun ja henkilökohtaisen vaikutusvallan tunnistaminen, omien ja muiden motiivien tunnistaminen, valheiden ja illuusioiden paljastuminen, oman totuuden vahvistuminen sekä henkilökohtaisten rajojen tunnistaminen ja niiden arvostaminen. Perääntyvä Venus pitää puolestaan huolen jälkimmäisistä teemoista, korostaen sielun oikeutta olla oma itsensä ja elää omannäköistään elämää. Venus auttaa voimaannuttamaan sielun jumalaista identiteettiä, kun taas edellä mainittu kolmikko on pitänyt synergiallaan huolen siitä, että monet ihmisyyden valeidentiteettiä ylläpitävät tekijät ovat paljastuneet ja antaneet siten mahdollisuuden muuntaa itseään sisäisesti.


Venus kävi läpi myös nk. jälleensyntymänsä, joka tapahtuu aina sen perääntymisen jakson aikana, kun Maa, Venus ja Aurinko tulevat linjaan keskenään. Tämä on merkittävä tapahtuma itsessään, joka koetaan aina 18 kuukauden välein eli Venuksen perääntyessä ja ohittaessa Maan. Tämänkertainen Venuksen jälleensyntymä on kuitenkin kaiken huipentuma, sillä tällä jälleensyntymänsä hetkellä 3.6.2020 se päätti myös 8-vuotisen syklinsä, jolla on merkittäviä vaikutuksia Maan sielujen henkiseen kehitykseen. Tätä kutsutaan Venuksen Ruusun täydellistymiseksi, ja sillä on suora yhteys Maan sielujen sydänkeskusten kehitykseen ja sydäntietoisuuden laajentumiseen.


Venuksen Ruusussa eli Venuksen Pentagrammissa on 5 terälehteä, joista jokainen symboloi yhtä lyhyempää sykliä sielun sydämen kehityspolulla - siihen sisältyy siis 5 Venuksen - Maan sisaren - ohitusta Maasta. Tämä ruusu on geometrinen kuvio, joka muodostuu 8 vuoden aikana Venuksen ja Maan tanssiessa Auringon ympäri, toisiinsa synkronoituneena. Kun Venuksen Ruusu on täydellinen alkaa Maan sielujen sydänten kehityksessä uusi aikakausi, joka sisältää viisi terälehteä eli kasvun vaihetta. Jokainen terälehti sisältää oppeja rakkaudesta, jotka ohjaavat sielun elämänpolun tapahtumia ja henkistä kehitystä, ohjaten sen muistamaan jumalaisen alkuperänsä ja täyttämään sydämensä Alkulähteen rakkaudella. Lisää tietoa Venuksen Ruusun ja jälleensyntymän symboliikasta ja merkityksestä sekä siihen sisältyvistä mahdollisuuksista löytyy kesäkuun Enkeliprofetiasta.


Parhaillaan Maassa vaikuttavat myös kesäkuun täydenkuun energiat sekä uuden pimennysportaalin avaavan varjomaisen kuunpimennyksen voimat. Tämä pimennysportaali johdattaa Maan sielut jälleen uuden intensiivisen muutoksen aikakauteen ja syventämään aloitettuja elämänmuutoksia sekä arjen parannussuunnitelmia entisestään. Siihen sisältyy upeita mahdollisuuksia uuden runsauden manifestointiin ja sielun elinvoiman elvyttämiseen. Näistä energioista syntyy myös upean valovoimainen Love from Anahatan Alkemistin Täydenkuun Ylösnousemushoito, joka muuntaa tehokkaasti sielun sisäisiä esteitä valoksi ja rakkaudeksi, vapauttaen sen käyttämään luomisvoimansa jumalaisia aspekteja voimallisemmin kuin koskaan aiemmin.


Ajankuvan energiat mahdollistavat nopeita materialisoitumia ja tavoitteiden toteutumisia niille sieluille, jotka kantavat oman henkisen vastuunsa ja tekevät sisäistä puhdistustyötä unelmiensa hyväksi. Täydenkuun energiat ohjaavat sielun sen feminiinienergian jumalaisen luovuuden ja inspiraation lähteille, ja manifestoimaan yhteistyössä Maailmankaikkeuden voiman ja lakien kanssa - ei niitä vastaan. Vastaan taisteleminen on egon ja mielen työtä, haavoittuneen 3D-maskuliinienergian käyttämistä, jotka pyrkivät täyttämään puutetta ja välttämään kärsimystä, joskin omalla toiminnallaan ne tulevat luoneeksi sitä itselleen vain lisää. Sielu taas tietää olevansa kaiken mahdollisen runsauden ja rakkauden arvoinen, ja siksi se antautuu Maailmankaikkeuden käsivarsille, antaen kaikkien tarpeidensa täyttyä vaivattomasti. Sen on kuitenkin kannettava oma vastuunsa ja toimittava feminiinienergiansa ohjaamana, kun Maailmankaikkeus antaa sille sisäsyntyisen luomiskäskyn. Laakereilleen ei siis jäädä tässäkään kumppanuudessa lepäilemään.


Kuu on tällä hetkellä 5.6.2020 täysi tulisen Jousimiehen tähtimerkissä, jonka kautta Maahan virtaa myös Jupiterin sekä Horuksen ja Sekhmetin kosmisia energioita. Nämä energiat uhkuvat läpivientivoimaa ja lisäävät manifestointiin tehoa, kunhan sen lähtökohdat ovat rakkaudessa ja ilossa eli sisäisessä runsauden kokemuksessa. Kuunpimennyksen energioiden vaikutuksesta ajankohtaan liittyy kutkuttavaa jännitystä ja seikkailumielisyyttä, jotka innostavat sielua luomaan sydämensä kyllyydestä ja tavoittelemaan vieläkin upeampia lopputuloksia. Mitä suurempaa sisäistä innostusta sielu kokee unelmiaan toteuttaessaan ja tehdessään työtä niiden hyväksi, sitä voimakkaampaa rakkautta se tulee niiden sisältöön kanavoineeksi. Maailmankaikkeus lukee sielun manifestointityön sisältämiä värähtelyitä, ja tarjoaa sille vastineeksi tuon energian materiaalisia vastakappaleita. Materialisointi ei siis tapahtu mielen voimalla ja sen toiveiden mukaan vaan sydämen rakkaudella, joka sisältää sielun Korkeamman Minän jumalaiset unelmat.


Kesäkuun Enkeliprofetia opastaa manifestoimaan yhteistyössä ajankuvan kosmisten energioiden kanssa, joita hyödyntäessä Maailmankaikkeuskin asettuu palvelemaan sielun sydämen tahtotilaa. Kun näiden esoteeristen energioiden luonteen ja niiden sisältämän jumalallisen käsikirjoituksen tuntee, voi niitä käyttää omalla elämänpolulla eteen tulevien asioiden parantamiseen ja tilanteiden läpi elämiseen korkeamman tietoisuuden antamien näkökulmien ja ohjeiden kautta. Kesäkuu on todellinen rakkauden ja runsauden eli Venuksen kuukausi, johon sisältyy upeita mahdollisuuksia työstää olemassa olevia ihmissuhteita, parisuhdetta tai perhesidoksia, sekä keskittyä uusien manifestointiin. Arkkienkeli Gabriel selvittää kesäkuun Enkeliprofetiassa myös, miten nykyinen ihmissuhdetilanne vaikuttaa uusien syntymiseen.


Namaste,

Anahata

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata