Sielusi on heräämässä korkeampaan tietoisuuteenYhä useammat ihmiset kipuilevat arkensa ja valintojensa kanssa, jotka eivät tunnu enää puhuttelevan sisintä ja tuottavan odotusten mukaista onnea. Ihmiskunta ja planeetta käyvät läpi valtavaa tietoisuudenmuutosta, joka ravistelee sieluja hereille ja aloittamaan todellisen elämäntehtävänsä etsimisen.


Monet ovat tulleet sielunsa evoluutiossa siihen pisteeseen, jossa elämä ihmisyyden luomassa matrixissa ei enää tuota tyydytystä. Kun sielu alkaa havahtua ulkoisen materian tunteettomuuteen ja jäädä kylmäksi sen haalimisesta, ajautuu se väistämättä etsimään syytä olemassaololleen ja perustetta elämän jatkamiselle.


Elämä sellaisenaan ei enää tuota tyydytystä ja haluttua lopputulosta, ja ihminen on kyllästynyt ainaiseen ulkoisen maailman muokkaamiseen vastatakseen sisäisiin tarpeisiinsa. On aika kääntää asetelma päälaelleen, ja alkaa luomaan todellisuutta toisenlaisista lähtökohdista.


Maassa valmistellaan nyt oikeaa sielujen ja korkeamman tietoisuuden massaheräämistä.


Uuden vuosikymmenen energiat ovat jo alkaneet saapua voimalla planeetalle, ja tehneet ihmisyyden unta uinuvien sielujen olosta entistä tukalampaa. Mikään ei enää tunnu toimivan kuten ennen, ja sisäinen muutoksen halu on päässyt tunkeutumaan ihon alle.


Maan sielut kutsutaan yksi toisensa jälkeen muuttamaan luomisen metodiikkaansa ja päivittämään sen keinoja korkeammalle, toisin sanoen luomaan sisäisen rakkauden kokemuksestaan käsin. Silloin sielua puhuttelevat vain ne aidosti rakastettavat asiat elämässä, kun taas rakkaudettomuuteen, pelkoon ja egon tarpeisiin perustuvat teemat suorastaan työntävät luotaan pois.


Tämä voi aiheuttaa monenlaisia sisäisiä ristiriitoja, kun kaikki aiemmin elämästä ja ihmisyydestä opittu tuntuu mitättömältä, eikä noihin tapoihin taipuminen tunnu enää hyvältä millään tasolla. Luotu ulkoinen todellisuus alkaa rapistua silmissä omaa rakkaudettomuuttaan, vaikka siitä yrittäisi pitää kiinni keinolla millä hyvänsä.


Illuusiot on kuitenkin luotu tuhoutumaan, kuten koko ihmiskuntaa hallitseva matrix ohjelmointeineen. Maan sielut eivät enää suostu palvelemaan ulkoisia tahoja, ja uhraamaan muiden tavoitteiden tai vallanhimon alttarilla omaa luomisvoimaansa, unelmiaan sekä oikeutta elää omannäköistään elämää.


Sielu on pakotettu irrottautumaan vanhasta todellisuudesta ja kaikista sille syötetyistä valheista, ja etsimään totuutta omalle olemassaololleen. On aika siirtyä korkeampien elämäntehtävien pariin ja täyttämään sitä jumalaista missiota, johon se alun perinkin lupautui Maahan inkarnoituessaan.


Tietenkin sielu hyväksyi Maan matrixiin vajoamisen, ihmisyyteen nukahtamisen ja sen ohjelmointien omaksumisen, joista se kuitenkin aikanaan päättää herätä ja alkaa purkaa sille syötettyjä valheita.


Samaan aikaan sielu alkaa etsiä todellista olemustaan Maa-minänsä takaa, ja tutustua omaan voimaansa ja kykyyn luoda elämästään omien unelmiensa mukaista. Kun sielu irrottautuu matalavärähteisestä matrixista ja alkaa kohota kohti korkeampia ulottuvuuksia, rakkautta ja valoa, se tuleekin tuntemaan aivan toisenlaisen todellisuuden.


Tätä heräämistä tukevat energiat virtaavat jo voimallisesti koko planeetalle, ja uuden vuosikymmenen alkaessa ne vain valtaavat lisää alaa.


Ne sielut, jotka ovat jo lähteneet etsimään todellista minäänsä omasta sisimmästään aikaisemmin, alkavat ottaa prosessin etujoukoissa oman asemansa ja vastaanottaa korkeampia elämäntehtäviään. He näyttävät esimerkillään muille, että unelmien toteuttaminen ja omannäköisen elämän luominen on helppoa, jos vain kuuntelee sisällään puhuvan rakkauden kutsumusta.


On vain annettava sisäisen rakkauden kokemuksen kasvaa ja näyttää tietä elämässä, ja luovutettava sille täydellinen valinnanvapaus. Kaikki muu seuraa perässä, kun sielu päättää toteuttaa jotain sellaista, mitä se aidosti rakastaa ja mikä tekee sen sisäisesti onnelliseksi.


Silloin sisäisestä onnen tilasta tulee pysyvä eikä sillä ole enää mitään tekemistä maallisen materian, ulkoisen statuksen tai muunlaisen menestyksen kanssa. Ne eivät ole pysyvän onnen tae, vaan peilikuva siitä.


Tämä tietoisuudenmuutos on valtava projekti ja oma vaiheensa planeetan ylösnousemussuunnitelmassa, jonka toteutumiseen kuluu seuraavan vuosikymmenen ensimmäiset vuodet. Maan pioneerisielut ovat tosin jo valmiita hyppäämään oman elämänsä ohjaksiin korkeammalla tasolla, ja aikeissa aloittaa ensimmäisinä oman unelmaelämänsä luomisen.


Nämä sielut surffaavat ylösnousemuksen ensimmäisen aallon harjalla, luoden tietä edellä muillekin, kun taas monen ihmisen elämä on vasta alkanut menettää hohtoaan. Tosin heillekin on luvassa nopeita elämänmuutoksia, sillä uuden vuosikymmenen ylösnousemusenergiat eivät jätä ketään huomiotta. Vanha todellisuus rapistuu armotta uuden elämänkokemuksen tieltä.


Yhä useampi sielu alkaa etsiä totuutta elämästä menetettyään mielenkiintonsa loputtomaan materian haalimiseen ja ainaiseen muiden hyväksi puurtamiseen, joka näännyttää vain heidän sydäntään. Siinä sivussa omien unelmien toteuttaminen ei onnistu tai se on hyvin hidasta, sillä oma luomisvoima ja aika kuluvat muiden palvelemiseen.


Tämä onkin yksi Maan matrixin suurimmista huijauksista ja hallintamenetelmistä, jotka kahlitsevat sielujen luomisvoiman ja unohduttavat niiden jumalaisen tarkoituksen planeetalla.

Mutta valon ja rakkauden vastavoima on heräämässä hyvää vauhtia ihmisten sydämissä, muistuttaen omalla voimallaan unelmien tärkeydestä. Elämällä ei ole merkitystä, jos sielu ei saa toteuttaa haaveitaan ja elää elämäntehtäviensä luomassa runsaudessa. Vain se tuottaa aitoa iloa ja onnea, jota mikään määrä materiaa ei koskaan pysty korvaamaan.


Kun tarpeeksi monet sielut nousevat pelon luomille barrikadeille ja purkavat ne omalla rakkaudellaan, hajoaa Maassa ylläpidetty matrix pala palalta lopullisesti.


Planeetan ylösnousemussuunnitelma toteutuu vain jokaisen sielun lunastaessa takaisin synnynoikeutensa toteuttaa omia unelmiaan ja nauttia kykyjensä käyttämisestä elämäntehtäviensä parissa, ja jättäessään vanhan matalamman todellisuuden taakseen, jossa sitä hallittiin pelolla, puutteen kokemisella ja ulkoisen maailman epävarmuustekijöillä.


Mitä enemmän sielut kokevat sisäistä rakkautta ja muistavat kaikki rajattomat mahdollisuutensa luoda elämäänsä, sitä voimallisemmin ne houkuttelevat luokseen sydämensä unelmat ja jumalalliset elämäntehtävänsä.


Uusi vuosikymmen annetaan Maan sieluille itsensä tutkimisen ja toteuttamisen leikkikentäksi, jossa rikotaan ihmisyyden uskomusten ja järjestelmien rajat, ja astutaan lopullisesti ulos valheellisesta maailmankuvasta.


Tämä on verrattain lyhyt aika ihmisen kehityksen historiassa näin valtavalle muutokselle, jonka mittaan ihmisen tuntema aikajärjestelmä tulee kuitenkin hämärtymään ja katoamaan lopulta kokonaan. Myös monet muut hallintajärjestelmät, kuten raha ja erilaiset valuutat, tulevat häviämään.


Kun Maan sieluja ei enää voida hallita rahalla ja elämän vastikkeellisuudella, ja orjuuttaa niitä luovuttamaan oma voimansa ja tahtonsa palvelemaan näitä järjestelmiä, muuttuu koko olemisen merkitys planeetalla.


Tämä mittava muutos tulee tapahtumaan seuraavan vuosikymmenen aikana, ja jokainen Maan sielu on kutsuttu näihin talkoisiin oman elämänsä ja evoluutionsa kautta. Ja mikä olisikaan mielekkäämpi tapa osallistua planeetan ylösnousemussuunnitelman seuraavan vaiheen toteuttamiseen, kuin tehdä se oman jumalallisen elämäntehtävänsä kautta, unelmaelämäänsä luoden?


Enkelein,

Sanna


P.S. Oletko jo huomannut, että jokainen 12 chakran energiahoitomme on nyt hinnaltaan 33,00€? Luo entistä vahvempi ja tietoisempi yhteys kaksoisliekkiisi tai eheytä luomisvoimaasi yhdessä Arkkienkeli Rafaelin ja Jofielin kanssa entistä edullisempaan hintaan. Löydät kaikki 12 chakran energiahoitomme täältä.


#ylösnousemus #Maansielut #henkinenkehitys #henkinenkasvu #sielunevoluutio #ajankuva #ajankuvanenergiat #unelmaelämä #unelmienluominen #elämäntehtävä #sydämenääni #uusivuosi #uusivuosikymmen #MaanKultainenAikakausi #UusiMaa

20210524_121407.jpg

© 2021 Love from Anahata