Remontointia ihmissuhteissa


Ajankuvassa on lukuisia henkiseen kehitykseen ja sielutasoiseen parantumiseen vaikuttavia energioita, jotka näyttelevät aivan jokaisen Maan sielun elämänpolulla jonkinlaista roolia. Nämä energiat materialisoivat erilaisia tapahtumia arkeen, ja houkuttelevat kaivautumaan syvälle sisimpään etsimään alkuperäisiä syitä näille manifestoitumille.


Aivan jokainen tilanne on seurausta oman sielun kokemuspohjan tilasta, sen traumoista ja niihin liittyvistä haavoista, muistoista menneistä elämistä tai eheyttävistä kokemuksista, joita Universumi ohjaa näiden energioiden myötävaikutuksella tutkimaan.


Mikään ei ole sattumaa eikä kukaan ole vahingossa näiden tarkkaan laadittujen olosuhteiden keskellä, sillä aivan jokaisessa tilanteessa on jokaiselle osapuolelle jonkinlaista spirituaalista antia. Se täytyy vain löytää tilanteen tietoisella tarkastelulla ja henkisellä vastuunkannolla, jolloin tilanne alkaa purkautua ja muuntua ainakin omalta osalta tämän työpanoksen vaikutuksesta - muiden edistymisestä emme voi koskaan vastata tai sellaista vaatia.


Uhriasetelmaan jääminen ja olosuhteiden tai muiden syyttelyyn kääntyminen sokeuttaa tilanteen henkiseltä aspektilta, jolloin tilanne pysyy yllä ja jopa vaikeutuu, kunnes olemme valmiita ottamaan vastuun omasta roolistamme tilanteen luojana, ja manifestoimaan ratkaisuja tietoisesti itseämme ja toimintaamme muuttamalla.


Jos olemme tilanteessa osallisena, ovat myös meidän omat energiamme muodostaneet yhdessä muiden vaikuttajien kanssa sen luonteen.


Tämän tunnustaminen voi olla vaikeaa esimerkiksi ihmissuhteissa, joissa on liiankin helppoa syyttää omista tunnereaktioista muita, ja kiistää henkilökohtainen vastuunsa niiden syntymekaniikasta. Silloin emme pysty katsoa ja hyväksyä niitä haavoittuneita ja parannusta kaipaavia ominaisuuksia itsessämme, joita toinen ihminen joskus hyvin raadollisellakin tavalla peilaa ja osoittaa.


Mikäli näistä sisäisistä reaktioista ei kanna vastuuta ja käänny itseensä etsimään ratkaisua niiden alkuperälle ei ole vaarassa pelkästään kääntyä syyttelemään muita ja heittäytyä olosuhteiden uhriksi, vaan siirtää myös näiden henkisten töiden tekeminen tuonnemmaksi.


Universumi antaa aina uuden mahdollisuuden näiden sisäisten reaktioiden aiheuttajien löytämiselle eli niiden alkulähteen tiedostamiselle sielun kokemuspohjassa, mutta ei koskaan loputtomiin. Niitä ei voi sivuuttaa määräänsä enempää, sillä muutoin sielu jää kiertämään kehää itsensä kanssa eväten itseltään tärkeimmän elämäntehtävänsä suorittamisen ja perimmäisen olemassaolonsa tarkoituksen täyttämisen - spirituaalisen evoluutionsa edistämisen.


Universumin ensisijainen taktiikka on suostuttelu sekä houkuttelu ottamaan vastuu itsestään hyvän sään aikana, mutta mikäli kieltäydymme toimimasta, kovenevat sen käyttämät keinot aste asteelta. Mikäli huomaa saavansa näitä myrskyvaroituksia on aina mahdollista kohentaa tilannetta välittömällä toiminnalla - hiljentymällä kuuntelemaan Universumin tahtoa, ja muuttamalla omaa toimintaansa tietoisesti.


Mielen vastahakoisuus ja egon tottelemattomuudesta käsin toimiminen ovat usein niitä suurimpia syitä, miksi meidän on vaikeaa kääntää kelkkaamme tilanteessa, jossa itsekin tiedämme toimivamme oman sydämemme ääntä ja korkeampaa totuutta vastaan. Monesti tähän sekoittuu myös pelkoa, joka jo itsessään on illuusiota, "mayaa", rakkauden poissaoloa eli valheellista energiaa.


Universumi ohjaa aina kohti rakkautta ja parempaa elämää, mutta usein mielen rajallinen tietoisuus kieltää luottamasta mihinkään muuhun voimaan kuin sen omaan tarpeeseen hallita ja ohjailla tilannetta. Universumilla on kuitenkin käytössään kaikki mahdolliset keinot, joilla se kaitsee jopa mielenvastaisesti eksyneet lampaat takaisin laumaansa.


Se taluttaa uppiniskaisimmatkin tapaukset nöyrästi naru kaulassa takaisin oikealle evoluution polulle. Miten kivuliaasti tämä tapahtuu on lopulta omasta asenteestamme kiinni, eli miten muutoshalukkaita tai -haluttomia olemme.


Ajankuvan energioissa esimerkiksi elämämme ihmissuhteiden keitosta hämmentää usean energialähteen yhteenlaskettu summa, joiden on tarkoitus sekä irrottaa meitä toksisista sidoksista että yhdistää tyydyttävämpiin liittoihin. Ne tulevat palvelemaan seuraavaa sielullista kehitystasoa, luoden energiallaan parhaillaan muodostuvaa uutta arjen kasvuympäristöä.


Siksi Universumi on korostanut tiettyjä ihmissuhteita ja manifestoinut niihin sekä konflikteja että siunauksia, jotta havahtuisimme näiden sielunsidosten todelliseen tilaan ja antiin. Olivatpa ne sitten perhesuhteita, sukusidoksia, ystävyyksiä, elämänkumppanuuksia tai muunlaisia ihmissuhteita, hyvän päivän tuttavuuksiakin, on niissä mahdollista ja tarpeellistakin suorittaa parantavia toimia.


Tämä tarkoittaa tilan luomista arkeen uusien ihmissuhteiden syntymistä varten ja olemassa olevien sidosten muuntamista seuraavalle tasolle, tai oman kasvuympäristön siivoamista irtipäästöjen myötä.


Näissä energioissa meille opetetaan todellinen arvomme, ja autetaan tiedostamaan miten annamme itseämme kohdeltavan erilaisissa ihmissuhteissa, kuten vaikkapa perheen tai ystävien taholta.


Se miten muut meitä kohtelevat kertovat tietenkin omista sielutasoisista traumoistamme ja haavoistamme, mutta ne opastavat myös lunastamaan takaisin oman voimamme ja tekemään omaa identiteettiämme tervehdyttäviä rajanvetoja.


Kenenkään ei tarvitse sietää huonoa kohtelua, arvostelua, alistamista, hyväksikäyttöä tai minkään tasoista väkivaltaa muiden taholta.


Tähän lukeutuvat myös usein hankalammin tunnistettavat henkinen, mentaalinen ja emotionaalinen väkivalta sekä hyväksikäyttö ja manipulointi, jotka ovat huomattavan yleisiä monissa ihmissuhteissa - erityisesti niissä kaikkein läheisimmissä. Valitettavasti meissä itsessämme läsnäoleva arvottomuus ja itsemme vähättely sallivat meidän jäädä tällaisiin ihmissuhteisiin, ja ne usein edesauttavat toksisen käytöksen piiloutumista ihmissuhteeseen.


Näiden ihmissuhteiden tunnistaminen sekä niissä ilmenevien väärinkäytösten havaitseminen on kuitenkin ensimmäinen askel omaan parantumiseen, kunhan tiedostaa olevansa itse toisena osapuolena luomassa tätä ihmissuhdetta sekä sen olosuhteita omien traumojensa, haavojensa tai identiteettinsä eheyden energialla. Uhriutuminen tai muiden syyttely vain jatkaa toksista kierrettä, eikä auta katkaisemaan sitä ja muuttamaan tilannetta.


Ratkaisu ja vastaukset löytyvät aina sisäänpäin kääntymällä, ei suuntaamalla syntyviä reaktioita ulospäin tai patoamalla niitä sisimpäänsä. Aivan kaikelle löytyy alkulähde omasta sielutasoisesta kokemuspohjasta, sinne tallentuneista muistoista ja traumoista, ja vain niitä purkamalla ja parantamalla voimme muuntaa myös ihmissuhteidemme laatua.


Joskus se tarkoittaa irtipäästöä niistä kaikkein läheisimmistä ja rakkaimmista ihmisistä, jotka eivät kuitenkaan omien sielutasoisten käsittelyä ja parantamista kaipaavien traumojensa ja haavojensa vuoksi kykene antamaan meille ansaitsemaamme rakkautta ja arvoistamme ihmissuhdetta.


Tämä edellyttää tietenkin sitä, että olemme tiedostaneet omat kehityskohteemme ja päättäneet vastata niiden rakastamisesta eheäksi omaehtoisesti, emmekä siksi etsi rakkautta, hyväksyntää ja arvostusta enää itsemme ulkopuolelta.


Kun me eheydymme, eheytyvät ja tarkentuvat myös omat rajamme ja itsearvostuksemme. Silloin emme enää salli itseämme kohdeltavan oman arvomme vastaisesti, ja kykenemme valitsemaan elämämme ihmissuhteetkin uudelleen.


Oman energiamme muuttuessa voi Universumikin vastata aikomukseemme päivittyneen olemuksemme mukaisesti, ja siunata arkeamme uudella sisällöllä, johon kuuluvat myös olennaisesti sielun spirituaalista evoluutiota edistävät ihmissuhteet.


Me luomme elämäämme juuri sellaisia materialisoitumia tai niiden puutostiloja, joita itse energioillamme edustamme.


Namaste,

Anahata


Katkaise negatiivisia ja haitallisia energiasidoksia Kosmisen Minän Kalibroinnissa, tai puhdista ja tiedosta sisäisiä tai ulkoisia esteitä Ganeshan Esteidenpoistalla.

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata