Pelin henki on muuttumassa


Lokakuu on energiatasolla toivottu muutoksentuoja menneiden kuukausien jälkeen. Se aloittaa kuukausien lukujärjestyksessä lähtölaskennan tulevaan vuoteen, marras- ja joulukuun jatkaessa ja tiivistäessä tunnelmaa kohti vuodenvaihdetta sekä vuotuista Auringon ja Siriuksen oppositiota tammikuussa. Kuluvaan vuoteen on liittynyt paljon sisäistä uudistumista, vanhojen rakenteiden purkamista ja uuden tarkoituksen etsimistä elämälle, jotka ovat syventäneet edellisten elämänvaiheiden oppien tarjoamaa viisautta. Menneet vuodet ovat sisältäneet useita arvokkaita tiedonjyviä, jotka ovat toimineet käytännössäkin askeleina johonkin vieläkin korkeampaan viisauteen, joka on alkanut paljastua vuoden 2020 aikana.


Elämä on saattanut tuntua hieman hapuilevalta, epämääräiseltä ja päämäärättömältäkin niin edellisinä vuosina kuin erityisesti kuluvankin osalta, mikä on voinut aiheuttaa vahvoja ristiriitaisia tuntemuksia sielun sisäisen kutsun ollessa niin intensiivinen ja määrätietoinen. Elämän tarkoitus ei ole tuntunut aukenevan täydellisesti, vaikka sisimmässään on kaiken aikaa aistinutkin jonkin suuremman tehtävän odottavaan itseään, ja kutsuvan luokseen magneettisen vetovoiman lailla. "Suuren Muutoksen" planeetat Jupiter, Saturnus ja Pluto ovat tuntuneet tuovan kaaosta elämään, mutta todellisuudessa ne ovat ravistelleet omasta olemuksesta ja arjesta pois kaiken sellaisen, mikä ei voi palvella sielua sen uuden arjen ja elämäntodellisuuden rakenteissa.


Epätietoisuus ja -varmuus ovat olleet arjen teemoja koko vuoden ajan, mutta lokakuussa osin rauhoittuvat ja muuttuvat kosmiset energiat tuovat selkeyttä jokaiselle tasolle. Paljosta on ollut pakko luopua ja etsiä uusia näkemyksiä jatkaa elämässä eteenpäin; antaa haitallisten ja itseä rajoittavien uskomusten nousta tietoisuuteen muuntumista ja irtipäästöä varten, hidastaa päätöksentekoa ja mielen pakottavuuden varjolla toimimista, hiljentyä pyhän feminiinienergiansa äärelle ja kuunnella sen syvimpiä unelmia, uudistaa elämän tärkeysjärjestys ja tehdä vaadittavat muutokset pysyvämmän onnen saavuttamiseksi - niin paljon uudistumista ja itsensä jälleensynnyttämistä, ettei vanhasta minästä ole jäljellä kuin kerrytetty viisaus ja rakkaus.


Uudet resurssit ja mahdollisuudet arjen jälleenrakennustöihin ovat ilmaantuneet ulottuville tai tietoisuuteen viime kuukausien aikana, mutta jokin ratkaiseva tekijä asioiden eteenpäin saattamiseksi on tuntunut uupuvan suunnitelmasta. On kuin joku olisi unohtanut painaa starttipistoolin liipaisinta, ja lähettää kisailijat matkaan. Nämä viimeiset hitaat sekunnit on kuitenkin käytetty kriittisiin viimeistelytöihin, kuten kengännauhojen solmimiseen tulevien kompastelujen välttämiseksi. Myös juoksuradan tunteminen kaikkine kaarteineen, ja tulevalle matkalle valmistautuminen voimiaan mittaillen, ovat olennaisia toimenpiteitä seuraavien elämänvaiheiden varalle. Hätäileminen nostaisi epäonnistumisen riskiä, ja palauttaisi takaisin lähtöviivalle liian impulsiivisen toiminnan tuloksena - varaslähtöjä ei sallita.


Ilman jumalallista suunnitelmaa ja sen hyväksymistä on turha yrittää lähteä viivalle elämän kanssa, sillä ajankuvassa tapahtuva muutos ohittaa kevyesti kaikki oman mielen kehittelemät vaihtoehtoiset ratkaisut. Siksi on paljon viisaampaa antaa sisäisten muutosten viimeistellä käynnissä olevat prosessit, sillä niiden keskeneräisyydessä tulisi todennäköisesti tehneeksi hyvin erilaisia päätöksiä kuin täydessä sisäisessä valmiudessa. Viisauden on annettava kiteytyä, ja muodostaa tarkempi ja laajempi kuva tulevaisuudesta. Vasta silloin tietoisuus kirkastuu, ja elämänpolkukin saa kaivattua valoa ylleen. Sitä ennen on kuitenkin turhaa pyristellä eteenpäin pimeydessä ilman jumalallista valonlähdettä - se olisi vain omien voimien haaskaamista ja mielen kärsimättömyydestä käsin tuotettua toimintaa.


Mitä hanakammin jumalallista suunnitelmaa ja aikataulua vastaan taistelee sitä voimallisemmin Jumala riisuu ihmisen mieltä aseista, ja pakottaa pysähtymään keinoja kaihtamatta. Mitä tahansa se sitten vaatiikaan, että ihminen hiljentää vauhtiaan, luopuu murheistaan, purkaa stressiään ja palauttaa olemukseensa luottamuksen ja harmonian, tulee tapahtumaan keinoja kaihtamatta. Siinä kohtaa viimeistään joutuu tunnustamaan, että omaa elämää määrää jokin paljon korkeampi voima, kuin henkilökohtainen egolähtöinen ja asioita pakottava sekä suorittamiseen ohjaava tahtotila. Tuo aikomus ei sisällä sielun pyhän feminiinisen olemuksen ja luomisvoiman energiaa, jolla sielu todellisuudessa toteuttaa unelmansa myös ihmisyydessä, ja rakentaa itselleen sisäistä tyydytystä ja runsautta tihkuvan uuden elämäntodellisuuden.


Pelin henki ja luominen Maassa tulee muuttumaan merkittävästi sielulähtöisemmäksi, eli spirituaalista elämäntapaa ja feminiinisiä ominaisuuksia kunnioittavaksi. Muutos on jo alkanut, ja sen vauhti tulee vain kiihtymään tulevina vuosina. Vanhojen 3D-maskuliinienergialla luotujen rakenteiden rapistumista ja romahtamista saadaan todistaa kaikkialla maailmassa, kun myötätuntoinen ja armollinen, kaikista huolen tasavertaisesti pitävä pyhä feminiinienergia nousee jälleen arvoiselleen paikalle jokaisen sielun luomistyössä. Se muokkaa yleistä arvomaailmaa, palauttaen ihmisen moraalikäsityksen ja eettiset arvot jumalalliselle tasolle - kunnioittamaan rakkautta ja myötätuntoa. Silloin rikkomukset Jumalan Rakkautta vastaan loppuvat, ja uuden karman luominen niin henkilökohtaisella kuin kollektiivisella tasollakin päättyy.


Lähtölaskennan viimeiset hetket tämän suunnanmuutoksen edistämiseksi ja tuomiseksi käytännön tasolle ovat käsillä, ja monet Maan pioneerisielut ovatkin jo saaneet huomata vanhojen toimintatapojensa ja ajatusmalliensa jääneen historiaan prosessin myötä. Luomisen metodiikkaa on muutettu jo useiden vuosien ajan, mikä on toiminut ikään kuin kenraaliharjoituksena sille suurelle näytelmälle, jonka ensi-iltaa parhaillaan odotellaan. Siksi tunnelma on vaihdellut tuskallisen jännittyneestä hermostuneisuuden ja kärsimättömyyden kautta kihelmöivään ja kuplivaan onneen ja kiitollisuuteen, kun oman elämän näyttämö on odottanut oikean rekvisiitan ilmaantumista liiankin tyhjältä tuntuvaan tilaan. Kaikki valmistuu kuitenkin jumalallisen aikataulun ja tavan mukaisesti, johon voi luottaa rauhallisin mielin. Itseään ja voimavarojaan kuluttava murehtiminen ja stressaaminen ovat täysin vapaaehtoista eli itse valittua.


Tässä vaiheessa on hyödyllisintä keskittyä kalibroimaan itseään uuteen elämänpolkuun ja arkeen, ja varmistaa henkisen valmiustasonsa ja luomisvoimansa potentiaali. Tätä tarkoitusta palvelee loistavasti Love from Anahatan Kosmisen Minän Kalibrointi, joka on luotu johdattamaan tämän muutoksen aikakauden vaiheiden läpi turvallisesti ja ohjatusti. Se tarjoaa voimallisen suojan myös ulkoisia negatiivisia voimia vastaan, jotka usein sumentavat omaa ajattelua ja näkemyksiä omasta korkeimmasta parhaasta tietämättämme. Moni ulkopuolinen tekijä ei puolla ja tue henkilökohtaista muutosta ja sen kautta menestykseen nousemista, sillä se tarkoittaa samalla yksilön itsenäisyyden eli muista riippumattomuuden lisääntymistä. Valitettavan usein näitä energioita ei tunnista olevan olemassa ja vaikuttamassa omaan olemukseen, sillä niiden voima on niin alitajuista ja näkymätöntä. Vasta niiden vallasta vapautuminen kohottaa näkökyvyn ja ymmärryksen tasolle, jolla oivallukset näiden hallitsevien energioiden vaikutuksista ja lähteistä syntyvät.


Namaste,

Anahata

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata