Neitseellisten ideoiden ja alkuilmiöiden uusikuu


Ilmassa on upeaa uusien alkujen taikaa, ja elämän sekä olemuksen kokonaisvaltaisesta uusiutumisesta johtuvaa myönteistä jännitystä. On parempi keskittyä uutuudenviehätykseen ja hekumoimaan kaikkea sitä seikkailua ja runsautta joka tulevaisuudessa odottaa, kuin laskea niitä keskeneräisiä tekijöitä jotka loistavat poissaolollaan. Elämässä ei voi koskaan jäädä odottamaan koko väripaletin hahmottumista, vaan usein on alettava maalata tyhjälle kankaalle ensimmäisiä vetoja pienen epävarmuuden vallitessa. Värit sekoittuvat kuitenkin nopeasti toisiinsa muodostaen aivan uusia sävyjä, joiden syntymistä oli vaikeaa arvailla ennalta. Ja silti ne sointuvat toisiinsa kauniisti muodostaen kontrasteja ja valöörejä, synnyttäen yllättäviä nyansseja ja synergioita.


Samalla tulee huomanneeksi ettei asioita voi eikä pidäkään suunnitella etukäteen, sillä kaikella prosessin kannalta tarpeellisella on tapana manifestoitua itse luomistyön alettua juuri oikealla hetkellä. Luomistyön aloittaminen on jo itsessään voimallisin pyyntö Maailmankaikkeudelle alkaa avustaa ja tukea sielun prosesseja. Ensin on alettava maalata, jotta Maailmankaikkeus voi tuoda tarjolle sopivat värit ja muut tarpeelliset työvälineet. On myös ymmärrettävä että elämä on taidetta; inspiraatiosta käsin luomista, jota toteuttaessa suunnitelmien on annettava jalostua, parantua, muuntua ja vaihtua innoituksen ohjatessa toimintaa. Se on jatkuvassa elämisen tilassa olemista, joka ei tule vakiintumaan koskaan.


Mitä kokonaisvaltaisemmin tälle prosessille antautuu, sitä vahvemmin Jumala alkaa toimia oman olemuksen kautta ja luoda elämää ihmisyydessäkin. Se tarkoittaa oman Kosmisen Minän astumista elämän ohjaksiin, jolloin kaikki sen jumalalliset kyvyt ja voimat alkavat manifestoida arkeen runsautta vaivattomasti ja yltäkylläisesti ikuisesta runsaudenvirrasta. Kosminen Minä on sielun jumalallinen identiteetti, se alkuolento, joka on luotu Alkulähteen puhtaasta ja pyyteettömästä rakkaudesta. Sielu on tuon jumalallisen olennon luoma yksikkö, jonka kautta Kosmisen Minän on mahdollista kokea elämää matalammissa ulottuvuuksissa kuten Maassa tällä hetkellä. Sielu on katkeamattomassa yhteydessä Kosmiseen Minäänsä immateriaalisen valonapanuoran kautta, jota pitkin ne vaihtavat spirituaalista informaatiota valonnopeudella.


Sielu on muistamassa yhä autenttisemmin tämän yhteyden ja sen toimivuuden ajankuvassa tapahtuvan vahvan uusiutumisen myötä. Ihmisestä on syntymässä yhä intuitiivisempi ja jumalallisempi olento, jollaiseksi se alun alkaen luotiinkin. Syyskuun uusikuun (17.9.2020) energiat symboloivat vahvasti tätä uusiutumisen ja jälleensyntymän teemaa Neitsyen tähtimerkissä. Se puhdistaa sielua hyvin syväluotaavalla tavalla, irrottaen energeettistä likaa ja kuonaa sen olemuksesta, jotta sielu voisi kokea oman jumaluutensa voiman yhä autenttisemmin. Toiset saattavat reagoida tähän tapahtumaan voimakkaammilla puhdistumisreaktioilla, mutta tasapaino ja harmonia palautuvat nopeasti Kuun jatkaessa matkaansa illan tullen Vaa'an rauhoittavaan energiaan.


Tämä ajankohta on neitseellisten ideoiden sikiämisen ja alkuilmiöiden syntymisen kulta-aikaa, jolloin myös elämänpolun uusi suunta saa lopullisen siunauksensa. Uudenkuun energioiden vaikutuksessa elämänpolun suunta alkaa kirkastua ja kiteytyä, ja Kuun kasvaessa kohti täysikuuta tieto tulevasta lisääntyy entisestään. Rohkeus ja itsevarmuus laajentuvat samaa tahtia Kuu pinnan valaistuessa, ja pian jäljellä ollut epävarmuus on sulanut olemattomiin. Kosminen Minä syöttää sielulle jatkuvasti kaiken sen tarvitseman informaation, ja ohjaa sitä mahdollisista egon vastusteluista ja hallinnasta huolimatta eteenpäin. Sielu valitsee itse asennoitumisensa sen mukaisesti, kiinnittyykö se mielensä kautta ihmisyyden luomaan illuusioon omasta rajallisuudestaan vai jumaluutensa kaikkivoipaiseen potentiaaliin.


Ihmisen on oltava valmis ajattelemaan omien rajoitteidensa ylitse ja laajentamaan tietoisuuttaan itsestään ja elämäntilanteestaan. Silloin esteetkin muuttuvat siunauksiksi, jotka yrittävät vain ohjata sielun maallista matkaa toivottuun suuntaan. Mikäli niihin suhtautuu kirouksina ja epämiellyttävinä asioina, sellaisina ego ne myös kohtaa - ja sisäinen kärsimysnäytelmä on valmis. Aina voi kuitenkin valita olla osallistumatta egon antamaan rooliin, ja etsiä tilanteeseen kätketyt siunaukset ja ratkaisuihin ohjaavat tekijät korkeammasta perspektiivistä käsin. Ongelmiin keskittymällä vaikeudet ja epätietoisuus kasvavat, ja ratkaisuja pyytäessä niitä myös manifestoi esiin.


Nyt on parasta keskittyä uuden minuutensa tiedostamiseen ja sen rajattomien voimavarojen käyttöönottoon, ja otettava rohkea asenne tulevaisuutta ajatellen. Ajankuvan energiat mahdollistavat varsinaisia ihmetekoja ja ennenkokematonta runsautta, mutta niistä ei pääse osalliseksi ellei uskalla käyttää voimiensa täyttä potentiaalia ja tehdä uskon loikkaa silloin kun sellaista pyydetään ottamaan. Omalle mukavuusalueelle jääminen ja sielun laajentumistarpeiden sivuuttaminen tuottavat tuhdin tukon esteitä ja ongelmia, jotka ohjaavat paljon epämiellyttävämmin valitsemaan sielun spirituaalisia tavoitteita vastaavan tien. Silloin ego saa kärsiä ja kitua perinpohjaisesti, mutta juuri niin kivuliaasti kuin sen hallitsevan otteen irrottaminen vaatii. Se voi tuntua melkoiselta sisäiseltä kuolemalta ja jopa maailmanlopulta.


Egon hallinnasta päästessään sielu on kuitenkin valmis laajentumaan ja vapautumaan nopeasti aivan uudelle tasolle, ja kokemaan kaipaamansa eheyttävän jälleensyntymän. Sielulla on suuri sisäsyntyinen tarve kohdata pelkoa tuottavat teemat, katsoa suoraan niiden pimeyteen, ja muuntaa ne valollaan rakkaudeksi ja uusiksi voimavaroikseen. Tällä työllä sielu vapauttaa itseään kerros kerrokselta, mahdollistaen paluunsa takaisin Kosmisen Minänsä jumalaiseen identiteettiin eli maadoittamaan sen ominaisuudet ja luomisvoiman maanpäälliseen olemukseensa.


Pyydä avuksesi Lordi Ganeshaa, alkuilmiöiden herraa ja esteiden poistajaa, joka ohjaa elämänpolkuasi vaivattomasti juuri oikeaan suuntaan sekä kaikkien tarvitsemiesi ratkaisujen ja vastausten äärelle. Love from Anahatan Ganeshan Esteidenpoistaja on suora kanava Hänen energiaansa, jonka kautta Ganeshan on mahdollista purkaa ja poistaa niin egon luomia rajoitteita kuin sielullisia traumojakin, jotka estävät Kosmisen Minäsi identiteetin ja voimien paluun osaksi olemustasi. Ganeshan esteitä poistavat voimat purkavat myös arjen tiesulkuja, ja manifestoivat mahdollisia ongelmatilanteita ratkaisevat vastaukset. Hyödynnä syksyn ensimmäisen uudenkuun energiat, ja edistä ja vauhdita käynnissä olevia prosessejasi Kuun taianomaisten voimien potensoimana.


Namaste,

Anahata

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata