Näkökulma, joka muuttaa suhtautumisesi rahaan


Ajankuvan kosmiset energiat purkavat ja muuntavat tehokkaasti uskomusjärjestelmiä niin ihmiskunnan kollektiivisesta mielestä kuin yksilönkin alitajunnasta. Yksi tärkeistä muuttujista on suhtautuminen elämän makeuteen, yltäkylläisyyteen ja sen rundesta nauttimiseen, ja erityisesti kohdennettuna rahaan sekä materiaaliseen vaurauteen. Maan sielut työstävät urakalla karmanvelkaansa ja siihen sisältyviä kytköksiä rahaan, kuten myös useiden elämiensä aikana kerättyjä traumaattisia kokemuksia taloudelliseen vaurauteen liittyen. Noissa elämissä annetut köyhyyslupaukset ja rahaan liittyvät kiroukset vaikuttavat yhä sielun alitajuisessa maailmassa, vaikka niiden alkuperästä tai muistoista ei olisi edes tietoinen. Ne kuitenkin jatkavat rajoitteiden ylläpitoa heikentämällä sielun luomisvoimaa, mikä estää taloudellisesti vauraamman elämän saavuttamisen ja rahan runsausenergian virtaamisen luo vaivattomasti. Näin ollen tavanomaisten arkisten tarpeidenkin täyttyminen voi olla työn ja tuskan takana, ja kaikki liikenevä voima ja raha tuntuu kuluvan pelkän puutteen kokemuksen estämiseen. Voi tuntua turhalta edes haaveilla yltäkylläisemmästä elämästä, koska omat voimansa kokee niin rajallisiksi näiden alitajuisten rajoitteiden vuoksi.


Sielun alitajuntaan voi olla tallentuneena myös lukuisia rahattomuuteen ja puutteeseen sitovia haavoja, jotka aiheuttavat arvottomuuden kokemusta. Ikään kuin ihminen ei olisi koskaan tarpeeksi hyvä ja rakastettava, jotta kaikenlainen elämän runsaus voisi virrata luokse ja alkaa täyttää arkea ylitsevuotavaisuudellaan. Tämä itsensä vähätteleminen ja aliarvostaminen on hyvin tyypillinen sielun feminiinisen olemuspuolen haava, joka saattaa jopa ajaa palvelemaan muita ihmisiä ja tahoja oman hyvinvoinnin ja tarpeiden täyttymisen kustannuksella. Omat unelmat ja tarpeet asetetaan sivuun, mikä aiheuttaa syvää surua ja tuskaa, jota muiden auttaminen ja palveleminen ei koskaan poista. Päinvastoin, sillä todennäköisesti se aiheuttaa vain ajan saatossa katkeruutta ja itsesääliä - sitähän sielu on alitajuisilla haavoillaan ja niiden ohjaamilla toimillaan manifestoinutkin. Näiden haavojen, traumojen, karman, köyhyyslupauksien ja kirousten ylitse ei voi luoda pysyvää runsautta niiden energian ollessa aktiivisena. Ajankuvan kosmiset energiat ovatkin kaivaneet niitä tietoisesti esiin käsiteltäväksi ja parannettavaksi, jotta sielu voisi lunastaa jälleen paikkansa ikuisessa jumalallisessa runsaudenvirrassa, ja täyttää sen siunauksilla elämänsä.


Ne sielun alitajuiset tekijät, jotka ovat kulloinkin aktiivisena tiedostamista ja parantamista varten, luovat ihmisen elämänkokemuksen ja -tapahtumat. Mikäli näitä ulkoisessa maailmassa näkyviä heijasteita pyrkii vain silottelemaan ja oikaisemaan arjessaan kiinnittämättä huomiota niiden sieluntasoiseen alkulähteeseen, ajautuu ihminen väsyttävään kamppailuun tyylimyllyjä vastaan. Näiden tekijöiden sisältämä energia manifestoi elämänpolulla eteen jatkuvasti samankaltaisia tapahtumia, jotka yrittävät ohjata löytämään niiden sisäisen alkuperän. Tätä energeettistä luonnetta vastaan on mahdotonta yrittää luoda runsautta ja täyttää niitä tarpeita, jotka ovat tekijöiden asettamien rajoitteiden vastaisia. Liittyipä niihin sitten kokemuksellisia traumoja ja haavoja tai karmaa, kirouksia tai menneissä elämissä annettuja köyhyyslupauksia, pitävät nämä tekijät sielua vastuussa teoistaan ja elämänsä luomiseen käyttämästään energiasta. Mikään määrä affirmointeja, manifestointia tai unelmakarttojen laadintaa ei vedä puoleensa täydellistä jumalallista täyttymystä ja pysyvää runsautta, jos sielu ei värähtele näiden alitajuisten rajoitteiden vuoksi toiveidensa taajuudella. Ainoa keino on korjata tämä taajuus eli etsiä omasta sisimmästä ne syyt, jotka kieltävät runsauden ilmentymisen ja tarpeiden täyttymisen vaivattomasti.


Jos ihminen elää köyhyydessä, pelkää kuluttaa rahaa koska uskoo sen loppuvan, tai on saita ja liian säästeliäs sen kustannuksella että tyytyy elämään askeettisempaa elämää kuin millaista käytössä olevilla varoilla olisi mahdollista luoda, liittyy tällaisten toimintamallien taakse aina jonkinlainen sielun menneisyydessä kokema negatiivinen kohtaaminen rahan kanssa. Todellisuudessa ihminen ei pelkää kuluttaa rahaa, vaan hän ei uskalla tai halua vastaanottaa sitä runsautta ja tarpeiden täyttymistä, joka tapahtuu rahan voimalla ja sen tarjoamilla mahdollisuuksilla. Usein tähän liittyy jonkinlaista arvottomuutta, jolla on useita energiatasoisia pesäkkeitä sielun alitajunnassa. Materiaalinen maalima eli tässä tapauksessa raha vain peilaa niiden energiatasoista luonnetta. Rahallahan itsessään ei ole minkäänlaista itseisarvoa, sillä se on luotu vaihdantavälineeksi. Rahallakin on jumalainen luonne, joskin sielun monet alitajuiset uskomukset usein kieltävät siltä tällaisen totuuden ymmärtämisen. Jos rahaan liittyy negatiivisia ajatusmalleja menneiden elämien kokemusten johdosta, miten ihminen voisikaan ajatella rahan olevan myönteinen asia, ja mahdollistavan runsaamman elämän? Sielun alitajunta ei tunne tällaista käsitettä, sillä päällimäisenä todellisuutta luovana tekijänä ovat sen menneiden elämien haavoittavat kokemukset liittyen rahaan. Mikäli näihin sisäisiin tekijöihin ei perehdy niiden ollessa aktiivisina, tulee arkeensa luoneeksi materiaalista toisintoa niiden sisältämästä energiasta.


Runsauden ja yltäkylläisyyden Jumalatar Lakshmi voi opastaa löytämään nämä omaa luomisvoimaa rajoittavat tekijät, jotka estävät sielua toteuttamasta sen korkeampia unelmia ja elämäntehtäviä sekä täyttämästä kaikkia tarpeitaan luonnollisella tavalla myös ihmisyydessä. Kaikki nämä ominaisuudet ovat sielun jumalallinen synnyinoikeus, joka sen on kuitenkin lunastettava itselleen kantamalla oma henkinen vastuunsa elämästään ja evoluutionsa edistymisestä. Tämä tarkoittaa sisäisiin haavoihin perehtymistä ja niiden parantamista sekä karmallisen velkansa tasaamista, ja muihin energiatasoisiin sidoksiin tutustumista, kuten esimerkiksi mahdollisten köyhyyslupausten ja kirousten alkuperän tiedostamista. Parhaillaan huipentumaansa kokeva Leijonaportaali on juuri manifestoimassa sielun elämänpolulle näitä tekijöitä sekä aktivoimassa niiden alkulähteitä sielun alitajunnasta, jotta sielu voisi viimein vapautua niiden taakasta ja palauttaa ikuisen runsaudenvirran siunaukset ja yltäkylläisyyden elämäänsä. Jumalatar Lakshmin Runsausmanifesti on loistava työväline näiden alitajuisten tekijöiden tunnistamiseen ja purkamiseen, ja esimerkiksi juuri rahaan liittyvien haitallisten sidosten ymmärtämiseen. Se on suora kanava Jumalatar Lakshmin shaktiin sekä hänen runsausenergiansa lähteille, joista jokaisen on mahdollista ammentaa elämäänsä vaurautta.


Lakshmi tunnetaan erityisesti rahan jumaluutena, joka siunaa ihmistä maallisella vauraudella spirituaalisen runsauden lisäksi. Vaikka Lakshmi onkin valtavan voimallinen Luojajumala, on hänen tietoisuutensa ja energiansa kanssa työskentely samankaltaista kuin vaikkapa enkelten tai Ylösnousseiden Mestareiden. Lakshmin energiaan ja Hänen apuunsa pääsee suoraan käsiksi Runsausmanifestin kautta, joka vahvistaa yhteyttä hänen shaktiinsa ja runsauden siunauksiinsa. Lisäksi tähän upeaan Runsausmanifestiin sisältyy kaksi mantraa, jotka manifestoivat ja kehollistavat käytettyinä välittömästi Lakshmin energian, ja kutsuvat Hänet työskentelemään omien tavoitteiden hyväksi. Lakshmin siunaa aina heitä, jotka ovat valmiita luomaan elämäänsä lisää vaurautta, kauneutta, makeutta ja tyydytystä, mutta paljastamaan myös näiden runsaudenaiheiden ilmentymistä estävien tekijöiden tiedostamista ja käsittelyä sielun luomisvoiman eheytymisen nimissä. Jumalatar Lakshmin Runsausmanifestilla on välittömiä ja huomattavia tuloksia, sillä aina Hänen shaktiaan ja runsausenergiaansa kutsuessa ja sitä vastuullisesti käyttäessään, tulee Lakshmi mahdollistamaan ihmeitä maallisen ja spirituaalisen vaurauden ilmentymisen suhteen.


Namaste,

Anahata

20210524_121407.jpg

© 2021 Love from Anahata