Muinaisten karmanvelkojen aktivoituminen


Maassa eletään historiallisen valtaisaa muutoksen aikakautta, jonka ensimetreillä on luonnollisesti mahdotonta ja tarpeetontakin ymmärtää miten se vaikuttaa omaan tai ihmiskunnan tulevaisuuteen. Päämääränä on kuitenkin koko planeetan ja ihmiskunnan ylösnousemussunnitelman toteuttaminen. On vain mentävä virran mukana, annettava tarpeellisen muuntumisen tapahtua sisäisesti ja ulkoisesti, ja luotettava prosessin kulkevan omalla painollaan juuri niiden vaiheiden läpi kuin on tarpeenkin. Siksi yksittäisiin asioihin ei ole hyväksi kiinnittyä liikaa, jotta elämänkokemus ei muutu ylitsevuotavaiseksi ja ahdistavaksi. Se minkä on mentävä, on annettava poistua. Samalla syntyy tilaa uudelle ja paremmin palvelevalle arjen runsaudelle, sekä kokonaisvaltaisemmalle sisäiselle kokemukselle puhtaasta rakkaudesta ja omasta jumalaisesta identiteetistä, todellisesta minuudesta. Vanhan elämän toisinnon luominen tai sen ylläpitäminen ei ole enää mahdollista, ja siksi kaikki sen epäedulliset rakenteet ovat murentumassa ja hajoamassa pysyvästi niin yksilön arjessa kuin kollektiivisella tasollakin.


Tästä puhdistustyöstä ovat vastanneet kaikki kosmiset energiat omalla tavallaan tuoden voimansa muutoksen aikaansaamiseksi, mutta erityinen vastuu esimerkiksi ihmiskunnan ja yksilön karman osalta on viimeisiä perääntymisen ajanjakson päiviään viettävällä Saturnuksella. Saturnus on aktivoinut runsaasti Maan sielujen menneitä karmanvelkoja, ja nostanut ne päivänvaloon sekä suorittamista että puhdistamista varten. Tarkoitus on vapautua jopa vuosituhansien takaisesta karmasta, jo muinaisen Atlantiksen kulttuurin aikaan tapahtuneesta energiaromahduksen vaikutuksista eli niistä syistä, jotka ajoivat ihmisen ajattelemaan hedonistisesti omaa etuaan ja irrottamaan itsensä Jumalan rakkaudesta ja huolenpidosta sekä spirituaaliselta elämänpolultaan. Kiteytetysti karmanvelka muodostuu ns. rikkomuksista Jumalan rakkautta vastaan. Olipa rikkomuksen kohteena sitten oman parhaan vastainen toiminta, toinen ihminen eli sielu, Äiti Maa ja luonto tai eläinkunta, kuten esimerkiksi eläinperäisten tuotteiden kuluttaminen, luonnonvarojen käyttäminen taloudellisen edun saavuttamiseksi, ihmisoikeusrikokset tai mikä tahansa itsekkäistä tarkoitusperistä lähtöisin oleva muista piittaamaton toiminta, synnyttää tämä kyseisen sielun karmalliselle velkalistalle suoritettavaa.


Tämän uuden aikakauden ensivaiheissa on itsestäänselvää, että ihmiskunnan viimeinen karmallinen perintökirstu avataan ja päästetään tästä Pandoran lippaasta valloilleen kaikki se energia, joka on liian pitkään lakaistu maton alle. Se millaisia muotoja tämä karmallinen energia ottaa yksilön elämässä, palvelee kuitenkin aina sielun henkistä kehitystä ja henkilökohtaista ylösnousemussuunnitelmaa. Sielu ei siis joudu vastaamaan mistään muusta kuin itse aiheuttamastaan karmanvelasta, eli henkilökohtaisista rikkomuksistaan Jumalan rakkautta vastaan - olivatpa ne minkä luonteisia tahansa. Kun karmanvelka puhdistuu, palaa myös sielu luonnollisesti yhä kokonaisvaltaisemmin takaisin rakkauteen ja hyvyyteen, siihen energiaan ja olotilaan, joka on sen pyhin olemus ja identiteetti. Karmanvelan suorittamista ei siis pidä kauhistua vaan ottaa se vastaan upeana mahdollisuutena laajentaa tietoisuuttaan ja tehdä oma osuutensa niiden vääryyksien korjaamiseksi, joiden vuoksi planeetta ja ihmiskunta ovat ajautuneet näin kaoottiseen tilaan. Siksi omia arjen valintoja on hyvä tarkastella uudelleen kaikkia kulutustottumuksia myöten, ja tehdä parempia ratkaisuja niin planeetan kuin omankin hyvinvoinnin lisäämiseksi. Samalla tulee puhdistaneeksi henkilökohtaista karmanvelkaansa ja luoneeksi elämästään unelmiensa mukaisen paratiisin.


Vasta karmallisesta vastuusta vapauduttuaan voivat monet vuoroaan odottaneet unelmatkin toteutua, sillä usein niiden ehtona on henkilökohtaisen velkataakkansa keventäminen ja sen mukaisten henkisten tavoitteiden täyttyminen. Elämä on spirituaalinen matka. Ihmisen elämänpolkua ohjaavat nimenomaan sielun ja sen Kosmisen Minän kehitystarpeet - joista karma on vain yksi määrittelevä tekijä - ei suinkaan valinnat ihmisyydessä ilman minkäänlaista henkistä vastuuta ja kausaliteettiä. Kaikki elämäntapahtumat muodostuvat henkilökohtaisen sielunsuunnitelman mukaisesti, johon sisältyy myös karmanvelan suorittaminen osana oman unelmaelämän ja runsauden luomista arkeen. Mitä tältä henkilökohtaiselta velkalistalta sitten löytyykään, aktivoituu kyllä suoritettavaksi sielunsuunnitelman mukaisesti. Parhaillaan perääntymistään päättelevä Saturnus (10.5. - 28.9.2020) on saatellut eteen paljon uusia karmallisia töitä, ja aktivoinut esimerkiksi ihmissuhteissa puhdistettavaa karmanvelkaa, yhdistäen sekä velallisia että velkojia. Monissa jo olemassa olevissa ihmissuhteissa tämä näkyy uusina tasoina, tilannemuutoksina ja haasteina, jotka muuttavat suhteen luonnetta jollain tavalla. Uusi spirituaalinen kasvu- ja oppimisympäristö on muodostumassa hyvää vauhtia, ja se jatkaa kehittymistään tulevien kuukausien aikana.


Ja tietenkin tämänkertaiseen Saturnuksen perääntymisen jaksoon on kuulunut myös onnistuneesti suoritettujen velkojen totaalinen puhdistuminen ja niistä vapautuminen sielutasolla, mikä on sallinut monien elämänmuutosten käynnistymisen ja elämänlaadun parantumisen tämän myötä. Tämä tapahtuma ei kuitenkaan ole yksin Saturnuksen perääntymisen aikaansaannosta, sillä kuluvalla vuodella on hyvin merkittävä rooli viimeistelemässä jo vuonna 2002 alkaneiden karmallisten sidosten katkaisemisessa. Tämä vuosi on näiden karmallisten velvoitteiden päätepiste. Vuosi 2020 on tarjonnut upean mahdollisuuden muinaisten karmanvelkojen suorittamiseen ja vapautumiseen niiden spirituaalisista sopimuksista, mutta se on avannut myös uuden karmallisen portaalin, jonka yksi merkittävä etappi on vuonna 2022. Seuraavaan kahteen vuoteen tulee sisältymään runsaasti karmanvelkaan sidottujen elämänmuutosten toteutumisia, ja yllättäviä suunnanmuutoksia arjessa.


Nämä elämänmuutokset ohjaavat myös vahvempaan itsetuntemukseen ja -kunnioitukseen, löytämään oman kadonneen ja tukahtuneen Kosmisen Minänsä jumalaisen identiteetin sekä luomisvoiman, parantumaan sielutasoisista traumoista ja suvussa kulkevista henkisistä perinnöistä, ja vapautumaan luomaan arjestaan yhä kokonaisvaltaisemmin omannäköisensä elinympäristön. Parhaillaan tapahtuvia muutoksia tukevat ja avustavat voimallisesti Love from Anahatan automatisoidut kaukoenergiahoidot, jotka voi vastaanottaa omassa rauhassaan, silloin kun se itselle parhaiten sopii. Tutustu Ganeshan Esteidenpoistajaan, johon sisältyy ohjeet voimallisten alkemiallisten voimien sisältävän Mantra Mandalan rakentamiseen. Mantra Mandala luo vahvan suojan negatiivisia energioita vastaan, ja se toimii täysin automaattisesti ja itsenäisesti siellä minne mandalan asettaa toimintaan. Kun Mantra Mandalan asettaa suojaamaan kotiaan, luo se automaattisesti tästä tilasta ja rakennuksesta pyhän temppelin, jossa sielu ja mielikin lepäävät ja latautuvat harmonisissa ja turvallisissa energioissa. Silloin yksikään ulkopuolinen negatiivinen tai haitallinen energia ei läpäise muodostunutta suojaa. Saatavilla on myös Kosmisen Minän Kalibrointi, joka on syntynyt syyspäiväntasauksen upeista kosmisista energioista. Kummatkin energiahoidot palvelevat loistavasti ajankuvassa tapahtuvaa syvää monitahoista muuntumista ja elämänmuutoksia.


Namaste,

Anahata

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata