Miten sinussa heräävä luovuus voisi tuottaa enemmän vaurautta ja iloa elämääsi?Planeetallamme eletään parhaillaan ihmiskunnan historian merkityksellisintä aikaa, jona sieluja kutsutaan palaamaan kotiin todelliseen minäänsä, jumalaiseen olomuotoonsa, jatkaessaan elämää ihmiskokemuksessaan. Koko ihmiskunta on evoluutiollisessa käännekohdassa.


Se tarkoittaa patriarkkojen vallankäytön ja pelolla hallitsemisen aikakauden päättymistä, sekä heräämistä matriarkaalisen rakkauden ja lempeyden hyväksyvään lämpöön.


Tämä muutos ei kuitenkaan tapahdu ilman tuskallisia synnytyskipuja, sillä kaikki mikä perustuu ihmisen kokemuksessa jollain lailla pelkoon ja kärsimykseen, erillisyyteen Jumalan rakkaudesta, on parantumassa lopullisesti ja jäämässä matalampiin ulottuvuuksiin.


Se koskee myös näihin energioihin sitoutunutta karmaa, jonka puhdistaminen viimeistä säiettä myöten on tarkkaa ja vaativaa puuhaa. Juuri karma estää sielua ylösnousemasta puhtaan rakkauden kokemukseen, sekä sen tuottamaan korkeampaan todellisuuteen. Ja materialisoimasta sitä maailmaansa.


Jokainen ihminen käy läpi henkilökohtaista spirituaalista kuolemaa ja jälleensyntymää, joka on sotkuinen ja kaoottinen prosessi. Kun tähän sisäiseen pahoinvointiin ja ristiriitojen aiheuttamaan kamppailuun yhdistetään vielä elämän materialisoituman yhtäaikainen päivittäminen, ei voida puhua kovinkaan nopeasta ja helposta transformaatiosta.


Mitä vahvemmin ihminen identifioi itsensä tietoisesti tai alitajuisesti ulkoiseen maailmaan, materiaan, työhön, ihmissuhteisiin, sosiaaliseen statukseen tai perheeseen ja sukuun, sitä ravistelevampi kokemus tämä herääminen hänelle on.Harva ihminen muistaa todellista luontoaan ja jumalaista alkuperäänsä hetkittäisiä välähdyksiä kummemmin, sillä Maahan inkarnoitumisen seurauksena sielu vaipuu spirituaalisen muistinmenetyksen uneen. Se yksinkertaisesti unohtaa itsensä ja missionsa; kuka se on, mistä se tulee ja minne se on menossa.


Tästä unitilasta hereille havahtuminen on pitkä ja vaiherikas prosessi, joka on kuitenkin vauhdittunut merkittävästi viimeisten vuosien aikana niin kollektiivisella kuin henkilökohtaisella tasollakin.


Planeetalle virtaa jatkuvasti monenlaisia kosmisia voimia korkeammista ulottuvuuksista, jotka tukevat ihmiskuntaa tänä huikean kvanttihypyn aikana.


Puolivuosittain aktiiviset eklipsiportaalit ovat yksi niistä merkittävistä energianlähteistä, joista emme voi pelkästään lukea ja tulkita elämän aikataulua ja tapahtumia seuraavan puolen vuoden ajalle, vaan joiden kosmisia voimia hyödyntämällä voimme edesauttaa karmanvelan sovittamista, sekä sen myötä tapahtuvaa jumalaisen identiteetin paluuta omaksi minuudeksi.


Kevään 2022 eklipsiportaalin yksi merkittävimmistä teemoista on Jumalattaren luovuuden herääminen sielun energiajärjestelmän pyhässä kohdussa sekä juurichakran kundalinienergiassa.


Samalla se tarkoittaa näiden alueiden (mm. lantio, lanneranka, genitaalit, kohtu ja munasarjat, eturauhanen ja kivekset, peräaukko, peräsuoli, suolisto, koko ruuansulatusjärjestelmä) puhdistumista myös fyysisessä kehossa, joka voi näkyä erilaisina materialisoitumina ja paranemiskriiseinä.


Tai todellisina ihmeparantumisina, jos ne ovat oireilleet ja olleet aktiivisten parannustoimenpiteiden kohteena jo pidemmän aikaa.


Jumalattaren luovuuden intohimo ja ilo asuvat juuri näillä alueilla. Sielun todelliseen identiteettiin herääminen käsittää siis myös totaalisen elämän manifestoinnin sekä siihen liittyvän ajatusmaailman ja uskomusten täyskäännöksen, joka jo itsessään vaatii paljon purkutöitä ja tietoisuuden uudelleenohjelmointia.


Eklipsin Koodeissa sinäkin pääset tekemään tätä työtä turvallisesti, tehokkaasti ja ohjatusti - kuten kaikissa Love from Anahatan tarjoamissa energiahoidoissa.Aktiivisen eklipsiportaalin energiat tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden vetää sielun näkökyvyn ja ymmärryksen edestä monia illuusioiden ja muistinmenetyksen verhoja, sekä palauttaa sen alitajuisesta muistista käyttöön monia salaisia voimavaroja ja luovia kykyjä.


Elämän luominen tällä jumalaisella potentiaalilla ei ole vain totuttua iloisempaa ja nautinnollisempaa, vaan se on myös tuotteliaampaa kuin nykyihmisen omaksuma mielen rajallisen kapasiteetin avulla tapahtuva puhdas ulkoisen maailman ja materian muokkaaminen. Se on myös intuitiivisempaa, ajallisesti säästeliäämpää ja energiatehokkaampaa, sillä sielu palaa Suuren Luojan kanssaluojaksi.


Jumalainen luominen synnyttää jatkuvasti uutta ja ennenkokematonta, jolloin sielu toteuttaa itseään puhtaasti teoista nauttien, kun taas mielen ja egon manifestoinnin metodiikka perustuu silmin havaittavien ja käsin kosketeltavien asioiden haalimiseen ja järjestelyyn, sekä niistä unelmointiin.


Parhaillaan planeetalle virtaavat eklipsienergiat antavat tilaisuuden purkaa rajallisen luomistavan koodeja, sekä ohjelmoida itsensä ja elämänpolkunsa uudelleen. Näihin energioihin kätkeytyy kirjaimellisesti vauraamman tulevaisuuden ja elämän avaimet, jos niitä vain haluaa käyttää ja avata sisimmässä olevat luovuuslukot.


Näiden koodien aktivoinnin ja asentamisen jälkeen seuraavat puoli vuotta tulevat täyttymään paljon iloisemmasta ja tuotteliaammasta tavasta rakentaa maailmaansa - ja myös elää siinä - jos tätä mahdollisuutta syleilee avoimesti ja asettaa pelkonsa sivuun myönteisten muutosten syntymiseksi.Niin monet tuntevat sielussaan kutsun hylätä vanhan ja kuluttavan tavan elää ja luoda maailmaansa, ja avautua jumalaisen potentiaalinsa luovuuden ja kykyjen kehollistumaksi.


Se on mielelle ja egolle valtava uskonloikka ja hyppy tuntemattomaan, mutta sielulle autuaalliselta tuntuva kotiinpaluu omaan jumaluuteensa, jota se on odottanut aionien ajan.


Kun sielun jumalainen luovuus ja ilo heräävät lantiossa ja kohoavat sydämeen ja mieleen saakka, ihmisen arjesta ja työstä tulee luontaisesti suurta huvia ja leikkiä. Ja jos nykyinen elämä ei ympäristönä palvele iloisempaa ja kevyempää tapaa olla, ihminen voi aina muuttaa valintojaan ja luoda elämästä omia arvoja ja onnellisuutta paremmin palvelevan todellisuuden.


Kevään eklipsiportaalin kosmiset energiat antaa aivan jokaiselle mahdollisuuden parantaa luovuudellaan maailmansa, ja valjastaa nuo kyvyt manifestoimaan sydäntä tyydyttävää vaurautta - erityisesti materiaalisessa mielessä.


Mutta kaiken on tapahduttava sielun parhaaksi, ja palveltava syntyvää spirituaalisempaa tapaa elää ja olla olemassa.


Materiassa, sekä menetyksen pelossa ja puutteen välttämisen kokemuksessa, elämisen aika on ohitse. Jumalaisen vaurauden maadoittaminen on alkamassa, ja siitä riittää runsautta jokaiselle spirituaalisen vastuunsa kantavalle.


Katkaise sidokset menneisyyden voimattomuuteen ja kohoa eklipsiportaalin nosteessa sielusi korkeampiin voimavaroihin.Rakkauden aalloin,

Anahata