Miten hyödyntää täydenkuun alkemiallinen voima parhaiten?


Monissa spirituaalisissa mytologioissa ja traditioissa Kuu liitetään tyypillisesti mieleen, alitajuntaan, tunne-elämään, feminiinisyyteen, sielunelämään ja psyykeeseen kokonaisuutena, ja sen syklien erilaiset vaiheet vain lisäävät tämän Maan kiertolaisen mystisiä syvyyksiä.


Modernin maailman johdattaessa ihmisen yhä kauemmas omasta keskiöstään, oman identiteettinsä ja tahtotilansa kunnioittamisesta, rikkomaan rajansa sekä uhraamaan oman voimansa ja aikansa muita palvellakseen nääntymispisteeseen saakka, voi Kuu ohjata takaisin yhteyteen spirituaalisen itsen kanssa.


Jos Kuu on yhtä kuin psyyke, sielu ja ihminen itse omassa sisimmässään, voi sen liikkeitä ja säännönmukaisesti muuttuvaa valo-olemusta seuraamalla löytää oman spirituaalisen identiteettinsä, Kosmisen Minänsä.


Kuu on luotettava ihmisen immateriaaliseen olemuspuoleen johdattava opas, mutta ennen kuin sen salaisuudet paljastuvat spirituaaliselle etsijälle, on syvennyttävä seuraamaan oman sisäisen maailman muutoksia ja heijasteltava niitä Kuun vaiheisiin ja liikkeisiin taivaankannella.


Kuu on auringonvalon alkemiallinen reflektori, ja täydenkuun aikaan Kuun asustellessa Auringon vastakkaisella puolella Maan jäädessä näiden taivaankappaleiden väliin, sen muutoin pimennossa oleva pinta valaistuu meille täydellisesti.


Toisin sanoen se osa ihmisen psyykestä, jonka hän on valmis kohtaamaan ja prosessoimaan, valaistuu tietoisuuteen täydenkuun kosmisten energioiden vaikutuksesta.


Täysikuu on mestarillisia oivalluksia ja jumalallisia ideoita manifestoivaa aikaa; silloin olemme yhteydessä luovaan feminiinienergiaamme ja vastaanottavaisia uusille ajatuksille, ja siksi myös inspiroidumme tavanomaista herkemmin.


Tämä valaistuminen tapahtuu meille automaattisesti ja alitajuisesti, vaikka emme edes kiinnittäisi Kuuhun tietoisesti huomiota.


Täydenkuun tarjoamat mahdollisuudet ovat kaikille samat, mutta tässä kohdassa tulemme tietoisen työskentelyn mahdollisuuksiin ja Kuun todellisen kosmisen alkemian hyödyntämiseen.


Se muuttaa pelin hengen täysin toisenlaiseksi ja antaa merkittävää etua niille, jotka ovat kiinnostuneita Kuun alkemiallisesta vaikutuksesta ja siihen sisältyvistä loputtomista mahdollisuuksista.


Muut se jättää kamppailemaan esimerkiksi ailahtelevaisen tunne-elämänsä syy-yhteyksiä löytämättä, ja luovaa feminiinistä voimaansa täysin ymmärtämättä eli suurinta mahdollista potentiaaliaan käyttöönsä valjastamatta.


Täydenkuun aikaan tämä feminiininen luomisvoima on huipussaan, kuten on Kuun voimakkaasti muuntava alkemiallinen hopeinen sädekin.


Monet ulkoistavat tämän alkemiallisen voiman itsestään eli suuntaavat sen materiaalisiin manifestointirituaaleihinsa, ymmärtämättä sen syvempiä psyykeeseen kohdistuvia mahdollisuuksia.


Kun hyödynnämme Kuun alkemiallisen hopeisen säteen ja kosmisen voiman sisäisen olemuksemme muuntamiseen, emme välttämättä tarvitse sen ihmeellisempiä taikakaluja ja affirmaatioita saavuttaaksemme tuloksia, koska antaudumme itse sisimmässämme Universumin voimallisimmaksi luomisen instrumentiksi.


Muuntamalla itsemme, muunnamme todellisuutemme.


Se tarkoittaa sisäisen elämänkokemuksen muuntamista, jotta meitä ympäröivä maailma voisi muokkautua vastaamaan tämän sisäisen tilan kompositiota; todellisuudessa elämämme on yhtä kanssamme kaikkine ulkoisine olosuhteineen.


Tämä on kaikkein yksinkertaisin manifestoinnin sääntö, jota koko Universumi kunnioittaa ja noudattaa viidennen ulottuvuuden vetovoimanlain momenttien mukaisesti.


Kun me keskitymme muuntamaan sisäisen tilamme, psyykemme tasot, muuttuu myös ulkoisen todellisuutemme peilikuva eli kaikki aiemman olemuksemme synnyttämät materialisoitumat aina jollain tavalla.


Tämä koskee aivan jokaista arjen osa-aluetta yksityiselämästä ja ihmissuhteista taloudellisiin asioihin ja ammatillisiin kysymyksiin saakka.


Ja jos me olemme omistautuneet sisäisten parannustöidemme tekemiseen, manifestoimme niitä toimillamme jatkuvasti lisää; myös tämä jatkuva virta on vetovoimanlain ylläpitämä.


Jos on todella kiinnostunut manifestoinnista ja elämänsä muuttamisesta unelmiensa kehdoksi on katsottava sisäänpäin ja ymmärrettävä, että kaikki mitä koskaan olemme elämäämme materialisoineet on syntynyt vain ja ainoastaan meistä itsestämme, sisäisestä tilastamme käsin; siitä mitä edustamme immateriaalisessa olemuksessamme.


Vain meissä itsessämme on kaikki voima muuttaa elämäntilanteemme ja asiat, joiden kanssa emme enää löydä myönteistä resonanssia, yksinkertaisesti muuntamalla itseämme.


Ulkoisen maailman muokkaaminen vastaamaan egomme ja mielemme toiveita palauttaa elämämme kerta toisensa jälkeen vain takaisin sisäisen tilamme peilikuvaksi, muuttamatta todellisuuttamme kestävällä tavalla.


Me olemme oman elämämme luojia, kosmisia alkemisteja, joilla on sisäsyntyiset resurssit ja mahdollisuudet luoda todellisuuteensa mitä tahansa muuntamalla näiden sisäisten alkemiallisten työvälineidensä avulla epäjalot ominaisuudet myönteisiksi ja jaloiksi.


Tätä sisällämme tapahtuvaa alkemiallista prosessointia Universumi mukailee virheettömänä peilikuvanamme.


Tämä on todellista spirituaalista alkemiaa, jonka salaisuuksiin Kuukin voi meidät johdattaa, jos seuraamme sen valoa ja opastusta.


Kutsun sinut syventämään omia sisäisiä prosessejasi ja vauhdittamaan niitä Kuun alkemiallisella säteellä Alkemistin Täydenkuun Manifestiin, joka on saatavilla juuri nyt täydenkuun aikaan Kuun voimallisimmin muuntavien kosmisten energioiden vallitessa (4.4.2021 klo 23.59 saakka).


Kun tilaat palvelun 31.3.2021 mennessä saat lahjaksi Lakshmin Runsausmagneetin, jossa sinua kylvetetään runsauden jumalatar Lakshmin shaktin energiassa; se vahvistaa feminiinistä vetovoimaasi, ja parantaa spirituaalisia ja materiaalisia runsauden virtauksia elämässäsi.


Saat ohjeet Lakshmin Runsausmagneetin vastaanottamiseen sähköpostitse huhtikuun alussa.


Namaste,

Anahata

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata