Miten elämä kutsuu sinua muuttamaan tulevaisuutesi käsikirjoitusta juuri nyt?Kevään 2022 eklipsiportaaliin kätkeytyy monia upeita voimaantumisen ja muutoksen mahdollisuuksia, joista aivan jokainen voi tietoisella työskentelyllä hyötyä. Ei tarvitse olla spirituaalisuuden asiantuntija tai ymmärtää kosmisten voimien luonnetta, jotta yhteistyö näiden energioiden kanssa on toimivaa ja hedelmällistä.


Jokainen ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija ja todellisuutensa luoja. Siksi virittäytymällä tarkkailemaan arjen näyttämöä eklipsisesongin aikaan, ei näitä tilaisuuksia käsikirjoittaa itsensä ja elämänpolkunsa uudelleen voi olla huomaamatta.


Mitä vahvemmin niihin tietoisuutensa fokusoi, sitä äänekkäämmäksi ja ilmeisemmäksi nämä juonenkäänteet käyvät!


Onnistuminen vaatii kuitenkin kykyä toimia rohkeasti yhteistyössä oman arjen ja sydämen johdatuksen kanssa, sillä eklipsienergioiden esiin nostamat teemat ovat korostuneet ajankuvassa suuremmasta - ja usein vielä tapahtumahetkellä täysin tuntemattomasta - syystä. Luottamus elämän kantavaan voimaan on siis testissä.


Näiden teemojen rohkea ja rehellinen tarkastelu, sekä elämän ehdottamien selkeiden toimenpiteiden toteuttaminen niiden luonteeseen kiinnittymättä, on menestyksen salaisuus.


Jos nämä asiat sivuuttaa tai niitä yrittää painaa peloissaan piiloon, ne pullahtavat pintaan uudelleen joko heti seuraavassa hetkessä tai hieman myöhemmin. Ja entistä alleviivatummin.Myöhään illalla 30.4.2022 Härän tähdistössä tapahtuneen osittaisen auringonpimennyksen luonteen vuoksi tämän eklipsiportaalin vaikutukset tulevat näkymään poikkeuksellisen vahvasti juuri arjen rakenteissa ja ihmissuhteissa, sekä erilaissa arvomaailmoissa, elämän vauraudessa, ja onnellisuuteen vaikuttavissa teemoissa.


Moni parhaat päivänsä nähnyt ja oman kulta-aikansa palvellut asia on hapertumassa ja hajoamassa käsiin lopullisesti. Elämän vanhat rakenteet, olivatpa ne sitten tärkeitä ihmissuhteita tai jollain lailla vaikkapa ammatilliseen uraan liittyviä aspekteja, maatuvat nyt uuden arjen perustuksiksi.


Köyhässä maassa eivät uusien alkujen siemenet verso. Siksi menneestä tulee päästää irti, ja antaa sen lakastua ja maatua. Se on elämänpolun ja sielun evoluution luontaisen kiertokulun kuuntelua ja kunnioittamista.


Elämällä on valtava tarve tarjota sielulle sen spirituaalisia tarpeita sekä arjen vaurauden pääoman kasvattamista paremmin palveleva elinympäristö.


Vaikka muutokset verhoutuvat usein hankaliin tilanteisiin, ikäviin konflikteihin ja jopa tuskalliseen luopumiseen, ne ovat kuitenkin vain omanlaisiaan loppukokeita, joista ihmisen tulee suoriutua kunniakkaasti vapautuakseen näihin asioihin tai ihmissuhteisiin sitoutuneesta karmasta.


Näiden elämänlankaan punoutuneiden haasteiden tarkoitus on vain osoittaa, että ihminen on oppinut karman sisältämät opetukset, jolloin valmius oman kohtalon uudelleenkirjoittamiseen kaikesta koetusta viisastuneena on syntynyt.


Ja mikä osoittaakaan ihmiselle parhaiten häneen kätkeytyneen jumalaisen potentiaalin sekä salaiset voimavarat, kuin herättää ne työhön konkreettisten tekojen ja tarpeellisten elämäntaparemonttien kutsumana?Vanhaan elämäntodellisuuteen jumiin jääminen luo vain samoja vanhoja ongelmia uusissa muodoissa, kunnes ihminen kyllästyy selättämään ne yhä uudelleen ja suuntaa vihdoin fokuksensa niitä manifestoivaan karmaan, materialisoitumien kanssa käytävän ikuisen väsytystaistelun sijaan.


On rohkaistuttava ja uskallettava materialisoida omat sisäiset tuntemukset siitä minkä kokee olevan oikein itseään ja tulevaisuuttaan kohtaan. Ja muistettava, että se mikä on oikein sydämen mukaan, saattaa usein näyttäytyä järjen vastaisena itselle ja muille.


Jos jokin arjessa tai ihmissuhteissa ei ole toiminut ja palvellut enää hetkeen, eklipsienergiat kutsuvat uudelleenkalibroimaan niin ihmisen itsensä, kuin valintoja ohjaavat motiivitkin.


Arjen ja henkisen olotilan keventymisen lisäksi nyt tarjotaan valtavista karmallisista taakoista vapautumista, sekä koko elämänpolun tulevaisuuden uudelleen käsikirjoittamista.


Tämä karma on sanellut elämää aktiivisesti jo pidemmän aikaa, mikä tarkoittaa, että se on opettanut ihmiselle jo kaiken sen mitä sillä on ollut annettavanaankin. Nyt siitä on mahdollista päästää irti kaikkine materialisoitumineen.


Vanhan arjen valitseminen omien pelkojen ja epäluottamuksen luomien uskomusten pohjalta, heijastaisi tulevan puolen vuoden aikana vain saman toisinnon jo kertaalleen koetusta todellisuudesta. Ja mikään ei olisi muuttunut; ei tulevaisuus, ei karma, ei ihminen itse.


Kevään eklipsiportaali on siis poikkeuksellinen tilaisuus muuntaa niin itsensä kuin elämänsäkin karmallista koostumusta, ja manifestoida uusi, virkistävä ja vauraampi arki.Mutta se tarkoittaa kriittistä arjen rakenteiden ja ajassa korostuneiden ihmissuhteiden tarkastelua, sekä oman päivittäisen toiminnan, valintojen ja arvomaailman kyseenalaistamista. Sen selvittämistä, mitä ihminen todellisuudessa sydämessään arvostaa, ja ovatko nämä arvot linjassa vai ristiriidassa omien valintojen, unelmien, arjen tai tulevaisuuden kanssa?


Johtopäätösten pohjalta syntyvät oivallukset, sekä niiden vieminen osaksi toimintaa, osoittaa itselle ja Maailmankaikkeudelle ihmisen valmiuden syleillä elämän tarjoamaa vaurautta ja kykyä luopua siitä mikä on sielulle arvotonta.


Se ei ole päälle liimattua ja näyteltyä toimintaa, vaan tarve kumpuaa aidosti ja rehellisesti ihmisen omasta sisäsyntyisestä halusta luoda itselleen paremmin palveleva maailma. Maksoi mitä maksoi.


Vain silloin sielun karmallinen kemia on jalostunut, jolloin todellisuuskin voi manifestoitua toisenlaiseksi ja vanhat ongelmat vain katoavat kuin itsestään sen myötä. Elämä vaihtaa suuntaa vaivattomasti ihmisen energian muuttuessa.


Tämä kosminen hetki on Maailmankaikkeuden tarjoilema kultainen mahdollisuus ottaa merkittäviä edistysaskelia uusia aluevaltauksia ja onnellisempia ihmissuhteita kohti, sekä lisätä tyytyväisyyttä jo olemassa olevissa ja hyvinvoivissa asioissa. Niidenkin kukoistukselle syntyy lisää tilaa, jolloin ne voivat yllättää odottamattomilla, aiemmin pimentoon jääneillä siunauksilla.


Kun omia voimavaroja kuluttaneet sekä hyvinvointia rasittaneet karmalliset taakat putoavat kuormasta pois, olo ei vain kevenny, vaan ihmisen silmät myös aukenevat elämän runsaalle tarjonnalle kuin uudestisyntyneellä.


Silloin arjessa jo läsnä olevat asiat kirkastuvat entisestään ja herättävät vieläkin enemmän kiitollisuutta. Mutta myös tulevaisuudennäkymät, sydämen unelmat sekä käytössä olevat resurssit ja mahdollisuudet vaikuttaa omilla valinnoilla myönteisesti elämän sisältöön ja suuntaan, näyttäytyvät aivan uudessa valossa.


Tarkista käytössäsi olevat resurssit vapauttaa itsesi vanhasta karmasta ja elämäntodellisuudesta eklipsienergioiden avulla, ja aktivoida elämäsi suuntaa muuttavat apuvoimat tämän lyhyen kosmisen aikaikkunan sisällä.Rakkauden aalloin,

Anahata