Mitä olet seuraavaksi materialisoimassa?


Olemme parhaillaan uuden pimennysportaalin kynnyksellä. Kesäisen kuun- ja auringonpimennyksen sarjan vaikutusten hiipuessa olemattomiin saamme aktivoida muutosvoimaa uudelleen toiminnallisempaa kautta varten, ja valmistautua manifestoimaan sisimmässä tapahtuneen uusiutumisen ja kehityksen fyysiselle tasolle.


Aiemmasta kesä-heinäkuun pimennysportaalista alkoi syvällinen matka itseen sekä valmistautuminen uusiin elämäntehtäviin ja seuraaviin elämänvaiheisiin. Pimennysenergiat vaikuttavat planeetallamme seuraavan portaalin avautumiseen saakka, ja nyt tuo hetki on jälleen käsillä.


Pimennysportaalit tarjoavat aina mahdollisuuden syvään spirituaaliseen muuntumiseen ja elämänmuutoksien edistymiseen tai uusien alkamiseen, mutta ne myös viimeistelevät käsittelyssä olevia teemoja ja katkaisevat sidoksia menneeseen eheyttävää eteenpäin astumista tukien.


Tulevan portaalin energiat keskittyvät kuitenkin intensiivisimmin menneiden sisäisten muutoksien ja niistä syntyneen kehityksen materialisointiin, eli siirtämään tätä immateriaalista runsaudenenergiaa fyysiselle tasolle erilaisina mahdollisuuksina ja resursseina.


Ennen marras-joulukuista pimennysportaalia saamme kuitenkin valmistautua tähän alkavaan uuteen muutos- ja materialisointikauteen upean sinisen täydenkuun valossa 31.10.2020.


Sinisellä täysikuulla on runsaasti esoteerisia merkityksiä, mutta kiteytetysti sitä voisi juuri harvinaisuutensa vuoksi kutsua ainutlaatuiseksi mahdollisuudeksi vastaanottaa elämää mullistavia oivalluksia ja ideoita, eli sisäistä runsautta.


Tätä kuuta kutsutaan siniseksi sen vuoksi, että se on toinen samalle kalenterikuukaudelle ajoittuva täysikuu. Tämä harvinaislaatuinen tapahtuma koetaan vain joka toinen tai kolmas vuosi. Siitä on myös syntynyt sanonta "vain sinisen kuun aikaan", jolla viitataan jonkin asian olevan niin harvinainen, että se vaatii juuri sinisen kuun kaltaisen erityisen ihmeen toteutuakseen.


Tämä sanonta kuvastaa hyvin sitä ainutlaatuista ja poikkeuksellisen voimallista alkemistista energiaa, joka sinisen täydenkuun aikaan planeetallamme vallitsee. Se todella manifestoi ihmeitä ja yllättäviä ratkaisuja.


Ja juuri näitä paljastuksia ja kirkastumisia on luvassa ennen alkutalven pimennysportaaliin astumista.


Ne auttavat ennen kaikkea muodostamaan selkeämpää sisäistä kuvaa elämästä ja omasta tahtotilasta arjen, unelmien, tai minkä tahansa tavoitteen suhteen. Jos käynnissä on ollut jo pidemmän aikaa laaja-alainen elämänmuutos ja sisäisen maailman voimakas uusiutuminen, voi tämän sinisen täydenkuun energioiden odottaa kohottavan itsevarmuutta ja tuottavan kaivattua läpivientivoimaa.


Sinisen täysikuun on määrä tarjota oivalluksia, jotka selittävät vihdoin monia mielivaltaiselta ja vastentahtoiselta tuntuneita ratkaisuja, joita Universumi on toteuttanut elämänpolulla alkukesästä lähtien.


Sinisen täydenkuun energiat tuovat selkeyttä ihmissuhteisiin, työ- ja raha-asioihin, terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin sekä seuraaviin siirtoihin elämänpolulla yleisesti, mutta erityisesti elämäntehtävien osalta.


Koko vuoden käynnissä ollut syvä sisäinen valmennus ja muuntuminen tarkoittavat nimenomaan korkeampiin elämäntehtäviin sisältyvien jumalallisten palvelussuhteiden alkamista, ja niissä koettavaan spirituaaliseen kehitykseen valmistautumista.Jos koko ihmisrotu on palaamassa jälleen jumalallisen rakkauden kokemukseen ja sen valon sisäistämiseen, miten se voisi tapahtua vanhan elämäntodellisuuden ja sen energian materialisoitumien vallitessa? Kun tämä korkeampi rakkaudellinen valo tulee sielun olemukseksi yhä kokonaisvaltaisemmin, miksi se säilyttäisi sen elämässä kärsimystä ja puutetta, saati antaisi ihmisen sietää arjessaan minkäänlaista tyytymättömyyttä?


Olemme parhaillaan siirtymässä uuteen yltäkylläisen runsauden aikakauteen ja luomassa sitä planeetalle omien valintojemme seurauksena. Todellisuutemme tulee muuttumaan sen myötä, että valitsemme aktiivisesti arkeemme vain sitä mikä tuottaa meille pysyviä rakkauden, ilon ja kiitollisuuden kokemuksia, ja lisää monitahoista hyvinvointiamme ja tyytyväisyyttä elämää kohtaan.


Tämä sininen täysikuu 31.10.2020 tulee herättelemään vielä mahdollisesti uinuvia tietoisuudentasoja, ja avaamaan silmät kaikille niille rikkauksille joita elämäänsä on mahdollista manifestoida.


Sen alkemistiset energiat vakuuttavat, että niin epätodelliselta ja mahdottomalta kuin jonkin tavoitteen tai unelman täyttyminen tuntuu, tulee se tapahtumaan tavalla tai toisella. Universumissa on rajaton määrä erilaisia resursseja, joita luoksemme tullaan ohjailemaan juuri oikealla hetkellä, tarkoituksenmukaisessa muodossa.


Itseohjautuvaan toimintaan ei siis tarvitse ryhtyä ja alkaa metsästämään ratkaisuja, sillä kaikki meille kuuluva löytää luokse Maailmankaikkeuden runsauden virrassa. Tärkeintä on avautua vastaanottamaan sen siunauksia, ja laajentaa tietoisuuttaan omien matalien odotusten ylitse. Sieltä ne ihmeetkin manifestoituvat.


Elämä järjestyy aina Jumalan korkeimman tahdon mukaisesti, ja sitä vaivattomammin ja luontevammin, mitä kokonaisvaltaisemmin pystymme sille antautua ja sallia sen tapahtumisen.


Siksi jokainen vaikeus ja haastava tilannekin on voitettavissa hyväksynnän kautta, jolloin sallimme Jumalan paljastaa meille suunnitelmansa ja johdattaa sen läpi menestyksekkäästi.


Tosiasiassa vaikeudet ovatkin seurausta vain siitä ettemme kuuntele Universumia ja toteuta yhteistyössä sitä jumalallista suunnitelmaa, joka elämänpolkuamme varten on laadittu. Silloin kieltäydymme yhteistyöstä ja alamme sooloilla ilman minkäänlaista korkeampaa suunnitelmaa, ja toteuttaa omaa visiotamme surullisen lyhytnäköisesti, rajallisesta perspektiivistä, ja jatkuvasti kompastellen.


Tämän sinisen täydenkuun energioissa, tulevan pimennysportaalin kynnyksellä, on hyvä tiedostaa alkavan muutos- ja materialisointikauden ensimmäisten kuukausien olevan todella vasta alkusoittoa sille minne tulemme päätymään. Mitään ei tule yrittää saada kerralla valmiiksi, vaan prosessiin tulee sitoutua kärsivällisesti ja pitkäjänteisesti.


Alkutalven pimennysportaalin todellisten realisoitumien tarkastelu on mahdollista havaita vasta vuoden 2021 keväällä ja alkukesästä, samaan tapaan kuin voimme nyt havaita viime kesän pimennysenergioiden materialisoitumia. Todellinen elämän kulta-aika on siis vasta edessäpäin!


Namaste,

Anahata


Tämän upean ja harvinaislaatuisen sinisen täydenkuun energiat muuntavat alkemistisilla voimillaan sisäistä olemusta Alkemistin Täydenkuun Manifestissa, auttaen synnyttämään puuttuvia oivalluksia, ideoita ja ratkaisuja.

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata