Mistä kenkä oikein puristaa?


Kotiplaneettamme on tällä hetkellä kuin puun ja kuoren välissä - tai oikeastaan perääntyvän Marsin ja Merkuriuksen välissä. Tämä luo voimakkaan tunteen pysähtyneisyydestä joka samaan aikaan ahdistaa vanhakantaisella energiallaan ja työntää kohti toivottua uusiutumista, mutta turhauttaa uusien inspiraatioiden, ideoiden ja työvälineiden puutteellaan.


Kuin missään ei olisi hyvä olla eikä mikään tuota tyydytystä, tai yksikään hetki sitten innostanut asia tunnukaan enää kiinnostavalta.


Ajankohta ei välttämättä ole kaikkein idearikkainta ja aktiivista toimintaa edistävää, sillä meistä planeetan asukkaina purkautuu parhaillaan runsaasti vanhoja uskomuksia, jotka rajoittavat identiteettiämme, arvomaailmaamme, parempien valintojen tekemistä sekä elämäämme ihmisyydessä yleisellä tasolla. Tällä hetkellä voi olla parasta antaa päätösten odottaa, sillä pahimmillaan niitä voi ohjailla jokin todella vanhanaikainen ajatusmalli tai asenne, joita omalta energiatasolta on juuri vapautumassa.


Meidän ei ole tarkoitus valita vanhan elämän toisintoa uudelleen vaan vapautua niistä ajatusmalleista ja toimintametodeista, jotka muokkasivat menneisyyttämme ja loivat siitä sellaisen kuin millaisena olemme sen kokeneet. Tätä vanhaa kaavaa ei tarvitse enää toteuttaa, vaikkakin sen energia on hyvin vahvasti läsnä omassa sisimmässä ja ehkä jopa materialisoituneena jonkinlaisena tapahtuma myös arjessa.


Niiden ei kuitenkaan ole enää tarkoitus ohjata valintoja alitajuisesti, ja siksi ne nousevat tietoisuuteen tunnistamista ja muuntumista varten.


Tämä aika on energiatasolla intensiivistä ja pysäyttävää syystäkin, sillä usein me tarvitsemme todellisen staasin huomataksemme etteivät vanhat toimintatapamme ja ajatusmaailmamme tuota toivottua muutosta, ja rakenna elämäämme uuteen ja kestävään suuntaan. Mitä ikinä henkilökohtaisella tasolla tarvitsemmekaan pudottaaksemme vanhat työvälineemme santaan uusien vastaanottamiseksi, sen me tulemme saamaan.


Vaikka kaikkea tapahtuvaa voi olla vaikeaa hyväksyä on se kuitenkin omaksi parhaaksemme - siunaukset paljastuvat vasta ajan mittaan.


Perääntyvä Mars muokkaa parhaillaan arjen perustuksia vastatessaan sielun perustarpeista ihmisyydessä, ja se pyytää antautumaan tälle merkittävälle muutostyölle. Sielu on valmis aloittamaan monia uusia taipaleita henkisellä kehityspolullaan, ja se tarkoittaa elämänpolun muuntumista sekä muutoksia arjessa, jotta elämän tarjoama kasvuympäristö pystyisi vastaamaan sielun spirituaalisiin tarpeisiin.


Jos kehitystä ei tapahtuisi ja elämä muuttuisi sen mukaisesti, mikä olisi sielun tarkoitus ihmisyydessä?


Tapahtuvat muutokset eivät suinkaan ole mielivaltaisia, vaikka oma ego saattaa olla tätä mieltä. Mieli on niin mukavuudenhaluinen, että se jäisi mieluummin paikoilleen sammaloitumaan kuin vastaisi sielun, kosmisen ikiliikkujan, kehitystarpeisiin. Tämän tarpeen toteutumiseen perehtyy perääntyvä Merkurius, joka edustaa Aurinkokunnan pikajuoksijana välittömien muutosten toimeenpanijaa.


Merkurius on elohopeaa, jota on mahdotonta vangita ja käsitellä. Se tuntuu lipsahtavan otteesta juuri kun siihen luuli pääsevänsä käsiksi. Tämä kuvailee hyvin Merkuriuksen perääntymisestä syntyvää energiaa, joka tuntuu kyseenalaistavan vielä viikkoja sitten itsestäänselviltä näyttäneet asiat, ja sitoneen kädet selän taakse niiden edistämisen suhteen.


Merkurius vastaa kaikenlaisesta liikennöinnistä ja kaupankäynnistä, jota elämä henkisessä mielessä kirjaimellisesti on. Perääntyvä Merkurius vaihtaa valot punaiseksi monen sellaisen projektin suhteen, joiden toteuttamisessa on parantamisen varaa. Se tarkoittaa myös sekä prosessista itsestään että lopputuloksesta saatavan runsauden potensoitumista, joskaan tämä staasi ei todellakaan tunnu sellaista ennakoivan.


Tässä kohdassa voidaan palata puhumaan juuri ajankuvan yhdestä merkittävimmästä teemasta, eli vanhojen ajatusmallien ja toimintatapojen tiedostamisesta, ja niiden purkamisesta sekä uudistamisesta. Perääntyvä Merkurius on varsinainen mestariopettaja aiheen suhteen, joka myötäilee ja valmentaa innokkaasti antautuvaa ja ennakkoluulotonta mieltä.


Vastaavasti se asettaa läpäisemättömiä esteitä sinne missä yritämme valita aktiivisesti vanhan elämän toisinnon, ja kieltäydymme päivittämästä itseämme ja avautumasta sen myötä rikkaammalle elämälle ja tulevaisuudelle. Tähän muutokseen sisältyy niin ajatusmaailman uudistaminen, alitajuisten uskomusten tiedostaminen ja purkaminen, asenteen korjaaminen kuin toimintatapojenkin päivittäminen vastaamaan sitä runsautta, jota olemme aikeissa arkeen manifestoida.


Jos haaveissa on todellinen elämän revoluutio ja yltäkylläisemmän arjen luominen, emme voi aloittaa kuin itsestämme. Luojaolennon on itsessään vastattava värähtelyiltään sitä runsautta ja rakkautta, jota se on aikeissa materialisoida.


Mistä muualta me ilmennämme arkeen sisältöä, jos emme oman luomisvoimamme kautta?


Tämä spirituaalinen kaupankäynti on Merkuriuksen erityisosaamista. Siksi Merkurius myös osoittaa sen, missä henkinen valuuttamme ei vielä riitä manifestoimaan sisäistä aikomustamme materiaksi ja sisällöksi arkeemme, ja miten meidän tulisi itseämme työstää saavuttaaksemme tavoitteemme.


Runsaus on ensin koettava sisimmässään, sielutasolla, jonka jälkeen se tulee väistämättä materialisoitumaan oman parhaan mukaisesti elämänpolullekin. On tunnustettava olevansa sen arvoinen tai tiedostettava ne ominaisuudet, jotka uskottelevat meille toisin. Ilman täydellistä hyväksyntää ja vastaanottavaisuutta emme ole avoimia Universumin runsauden virtausten siunauksille, sillä sisäinen arvottomuutemme estää runsauden ilmentymisen.


Tämänhetkinen staasi on siis palvelemassa monen sielutasoisen trauman ja haavan tunnistamista, joiden energialla me olemme aikeissa luoda uutta. Valitettavasti niiden avulla emme tule luoneeksi kuin toisinnon vanhasta arjesta, jolloin saamme kohdata yhä uudelleen samat menneisyydessä ilmenneet kipukohdat ja haasteet, kunnes olemme valmiita muuttamaan ja parantamaan itsemme ennen elämään sisältyvien odotuksien täyttämistä.


On edustettava sisimmässään sitä unelmaansa, jota on aikeissa ilmentää - riittääkö henkilökohtainen spirituaalinen valuuttasi tähän?


Perääntyvän Marsin ja Merkuriuksen vaikutusten kanssa työskentelyä on mahdollista syventää ja tuoda siihen tietoisempaa otetetta, sekä vauhdittaa eteenpäin vievien oivallusten syntymistä energiahoidoilla. Ganeshan Esteidenpoistaja on nimensä mukaisesti luotu tukemaan sisäisten esteiden poistumista, ja avustamaan elämässä paikallaan pitävien energioiden tunnistamista.


Silloinkin kun kädet tuntuvat sidotuilta ja asioiden edistäminen mahdottomalta on aina mahdollista työstää omaa sisintään ja etsiä niitä syitä, jotka aiheuttavat edessä olevien tiesulkujen materialisoitumat ja niiden pysymisen yllä.


Kosmisen Minän Kalibrointi on syvämuuntava energiahoito, joka katkaisee haitalliset ja jopa negatiiviset energiayhteydet menneeseen sekä muihin ihmisiin. Ne heikentävät aktiivisesti uusien mahdollisuuksien ja resurssien ilmentymistä, joilla olisi elämässä eteenpäin vievä vaikutus. Usein näiden sidosten olemassaolo ja voima yllättävät!


Namaste,

Anahata

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata