Millaisia salattuja mahdollisuuksia ja muutoksen aineksia eklipsiportaaleihin kätkeytyy?Eklipsiportaalit ovat käänteentekeviä kosmisia hetkiä, jolloin ihmisen on mahdollista uudelleenkirjoittaa elämäntarinansa tulevaisuus ja karmallinen kohtalonsa. Ne tarjoavat tilaisuuden sovittaa menneisyyden tekoja ja kehittää aitoa anteeksiantoa, joka vapauttaa sielun negatiivisen karman rasitteista ja elämän oppiläksyistä viisauden kiteydyttyä.


Eklipsit tapahtuvat kahden tai kolmen sarjoissa, sisältäen aina yhden auringonpimennyksen, ja yksi tai kaksi kuunpimennystä. Tällainen pimennysten sarja toteutuu säännönmukaisesti puolivuosittain.


Vaikka eklipsiportaalin esiintyminen on verrattain tavanomainen tapahtuma, kahta kosmisilta energioiltaan, tai niihin sisältyviltä spirituaalisilta mahdollisuuksiltaan, samanlaista sesonkia ei ole olemassa. Siksi niiden aikaan avautuvat mahdollisuudet muuttaa elämän suuntaa ja omaa värähtelyä ovatkin niin harvinaislaatuiset ja huomionarvoiset.


Jokaisen eklipsin voimat vaikuttavat omalla hienoviritteisellä ja jopa huomaamattomalla tavalla sielun multidimensionaaliseen olemukseen, manifestoiden erilaisia karmallisia muutoksia ihmisen elämänpolulle. Eklipsienergioilla onkin aivan omanlaisensa merkitys ja rooli sielun elämänoppaana, sekä spirituaalisen evoluutiopolun viitoittajana.


Jos eklipsiportaalien kosmisia energioita sekä niiden sisältämiä salaisia teemoja oppii lukemaan ja tulkitsemaan, voi niistä saatavan tiedon avulla muodostaa eräänlaisen manuaalin tai profetian seuraavan puolen vuoden henkisistä teemoista ja elämäntapahtumista.Mikään ei kuitenkaan ole kiveen kirjoitettua, sillä Maailmankaikkeus on eläväinen ja alati muuttuva tila. Elämä ja tulevaisuus muotoutuvat sellaiseksi millaisena ihminen itsensä kokee, sekä millaisilla teoilla ja valinnoilla hän maailmaansa manifestoi ja elävöittää.


Puoli vuotta on siis se ajallinen ikkuna, jonka aikana nämä eklipsienergioiden manifestoimat muutokset viimeistään ilmentyvät sekä sielun sisäisillä tasoilla eli ihmisessä itsessään, että arjen materialisoitumina. Mutta se on vasta alkua sille laajemmalle muutokselle, joka muotoutuu elämäksi sielun luontaisen evoluution seurauksena - ja usein ihmisen itsensä tiedostamatta.


Eklipsienergiat voivat johdattaa ihmisen syvempään ymmärrykseen itsestä, elämästä ja koko Maailmankaikkeuden toimintaperiaatteista. Parhaimmillaan niiden alkemian ymmärtäminen ja hyödyntäminen rakentaa luottamusta elämän kantavaan voimaan, sillä ne purkavat tehokkaasti ihmisen pelkoja, ennakkoluuloja, negatiivisia asenteita, rajoittavia uskomuksia sekä yleistä muutosvastaisuutta, jolloin ihminen voi vapautua elämään sielunsa äärettömästä potentiaalista ja voimasta käsin - ja todella muuttaa itsensä ja maailmansa ihmeellisellä tavalla.


Sen lisäksi ne polttavat karmallisia sidoksia ja negatiivisia energioita, joiden poistumisella on aina myönteisiä ja jopa välittömästi havaittavia vaikutuksia niin ihmisen sisäisessä olotilassa, kuin arjessa ja ihmissuhteissakin. Ellei ihminen sitten itse vastustele muutosta ja takerru menneisyyteen, oivaltamatta anteeksiannon ja irtipäästön vapauttavan voiman tarjoilemaa mahdollisuutta siirtyä elämässä eteenpäin, sekä edetä spirituaalisella evoluutiopolullaan seuraaviin askeliin.


Mutta miten näihin ihmeellisiin eklipsienergioihin pääsee käsiksi, jos niiden korkeamman potentiaalin haluaa aktivoida ja hyödyntää tietoisesti oman spirituaalisen evoluutionsa vauhdittajana, tai elämänmuutoksia ja unelmia manifestoivana voimana?Vaikka eklipsien, sekä niiden muodostamien kosmisten portaalien, aikaan koko planeetta kylpee niiden alkemiallisissa energioissa, on taikasana näiden salaisten eklipsikoodien syvempien tasojen avaamiseen juuri tietoisuus niiden olemassaolosta sekä niihin sisältyvästä äärettömästä potentiaalista.


Ilman tietoisuutta ihminen ei etene minnekään, vaan pysyy paikoillaan toistuvien maallisten ja henkisten ongelmien sekä karmallisten elämäntilanteiden ympäröimänä. Joista juuri eklipsienergiat voisivat hänet vapauttaa, ja synnyttää toivotun myönteisen muutoksen!


Siksi arjen tapahtumia sekä sisäisen olotilan muutoksia kannattaa tarkkailla erityisellä huomaavaisuudella jo ensimmäistä eklipsiä edeltävät pari viikkoa, jolloin eklipsiportaali avautuu, sekä tietenkin koko sen aktiivisen ajan aina sulkeutumiseen saakka.


[Jos ensimmäinen eklipsi on auringonpimennys (uusikuussa), portaali avautuu sitä edeltävän täydenkuun aikaan. Mutta jos sitä edeltää kuunpimennys (täysikuussa), tässä tapauksessa eklipsiportaali avautuu edellisen uudenkuun aikaan.


Ja vastaavasti portaali sulkeutuu aina viimeisen eklipsin jälkeisenä uusikuuna tai täysikuuna (riippuen pimennysten järjestyksestä), jolloin eklipsienergioiden virtaus planeetalle päättyy.]Kun eklipsiportaali on avoinna, sen energiat tarjoilevat parasta alkemisoivaa antiaan, tunkeutuen elämän rakenteisiin ja ihmisen alitajuntaan täysin tiedostamatta. Kuitenkin hyvällä itsetuntemuksella, hienoviritteisellä energiaherkkyydellä sekä Maailmankaikkeuden viestintää tietoisesti seuraamalla voi aistia intuitiivisesti omassa sisimmässä tapahtuvia muutoksia. Ja havahtua myös elämänpolulle materialisoituviin, arjen valintatilanteisiin kätkeytyviin muutosmahdollisuuksiin, kuten erilaisiin yhdistäviin tai erottaviin tienristeyksiin.


Niissä on kuitenkin uskallettava toimia ja hypättävä mukaan muutosjunaan, kun sellainen on kohdalle jumalaisesti ajastettu! Usein ihmisen epävarmuus ja pelokkuus estävät tekemästä sitä viimeistä uskonloikkaa, joka irrottaisi jalat vanhasta karmallisesta todellisuudesta ja veisi uusiin ulottuvuuksiin - ja monella tapaa rikkaampaan ja tyydyttävämpään elämään.


Tässä pelkojen ja voimattomuuden muuntamisessa, sekä omien salaisten voimavarojen aktivoinnissa, sinua voivat auttaa tätä ainutlaatuista tapahtumaa varten räätälöidyt transformatiiviset energiahoidot.


Eklipsienergiat muuntavat elämänpolkua ja ihmisen alitajuntaa kaikkein voimakkaimmin juuri portaalin aktiivisena aikana, luoden tilaisuuden karmalliseen vapautumiseen ja myönteisiin elämänmuutoksiin, mutta niiden todellisen muutosvoiman ja pitkän aikavälin aikaansaannokset itsessä ja arjessa voi usein havaita vasta jälkeenpäin. Jos pisteet osaa yhdistää!


Elämänpolun palapeli valmistuu jokaisen palasen materialisoiduttua paikoilleen, ja sovitettua itsensä elämän laajempaan kokonaiskuvaan viimeistään seuraavan eklipsiportaalin kynnykseen mennessä.


Sitä ennen asioiden viimeistä tilaa tai kausaliteettia on mahdotonta ennustaa ja sinetöidä. Asioilla kun on tapana elää loppuun saakka - ja vielä sen jälkeenkin, punoutuen elämänlangan sielunpolkuun täydentämään kokonaisuutta kauniilla, harmonisella ja odottamattomalla tavalla.


Katso ajankohtaiset eklipsiportaalin resurssit ja tarjoukset, ja hyödynnä tämä maaginen ajankohta karmallisen kohtalosi uudelleenkirjoittamiseen sekä myönteisten elämänmuutosten manifestointiin tarkoitukseen luoduilla instrumenteilla.Rakkauden aalloin,

Anahata