Marsin tuhovoiman vaikutus ajankuvassa


Maaliskuun Enkeliprofetian energeettiset teemat ja niiden vaikutukset ovat käyneet uskomattomalla tavalla toteen kuukauden tapahtumissa. Eikä ihme, sillä Enkeliprofetiaan kanavoidusta esoteerisesta tiedosta vastaa Arkkienkeli Gabriel, jolla on valta valaista tulevaisuudentapahtumia ja tuoda niistä tietoa ennalta avustamaan sielujen henkistä kasvua ja oman unelmaelämän luomista.


Enkeliprofetiassa syvennyttiin maaliskuun osalta esimerkiksi sen terveydellisiin vaikutuksiin, ja miten kuukauden energioita voi hyödyntää omassa elämänmuutoksessa tai vaikkapa elintapojen ja elämänlaadun parantamisessa. Yksi kuukauden merkittävimmistä teemoista on juuri terveys ja hyvinvointi niin yksilön kuin kollektiivinkin tasolla, ja tämä on noussutkin erittäin hallitsevaksi ja ajankohtaiseksi teemaksi.


Kuukauden energioissa vaikuttaa erittäin aktiivisella tavalla planeetta Mars, joka on saanut nimensä roomalaisen mytologian Jumalan, Marsin mukaan. Mars edustaa tuhovoimaa ja sotaa, ja se hallitsee meneillään olevaa vanhan todellisuuden romahtamista ja sitä myötä tapahtuvaa uudistumista. Tämä koskettaa niin yksilön elämää kuin koko ihmiskuntaa sekä kaikkia yhteiskunnallisia rakenteita.


Mars on kaikessa maskuliinisuudessaan aktiivinen ja suora, armotonkin, hajottaessaan vanhaa energiaa ja sen materialisoitumia. Sille ei auta laittaa vastaan, sillä ajankuvassa tapahtuva muutos ei anna enää neuvottelumahdollisuuksia vanhan elämäntodellisuuden ylläpitämiseksi. Nyt tarvitaan uusia tuulia ja viisaita päätöksiä, sillä kompromissit ja väliaikaisten ratkaisujen etsiminen eivät tuota kestävän kehityksen mukaisia lopputuloksia.


Jos Marsin esiin tuomia aiheita pyrkii kiertämään ja väistelemään, tulee tilannetta vain pahentaneeksi. Pelkkä suojautuminen sen vaikutuksilta ei auta, sillä pään pensaaseen laittaminen ja ongelmien kieltäminen vain provosoivat muutoksen läpivientivoimaa. Ihmiskunta ei voi hallita Marsin tuhovoimaa, mutta se voi kanavoida sitä viisaasti.


Meneillään oleva vanhan todellisuuden romahtaminen on käynnissä uuden korkeamman tietoisuuden syntymisen vuoksi, ja vaikka se tuntuu kivuliaalta ja raastavaltakin, kantaa se mukanaan salaisia siunauksia. Ne paljastuvat kuitenkin vasta tulevaisuudessa, sillä nyt on keskityttävä ajamaan muutos Marsin energioiden ohjaamalla tavalla läpi.


Maailma näyttää kollektiivisella tasolla oikealta sotatantereelta, kun Marsin energiat horjuttavat valtarakenteita paljastaen salaisuuksia ja vanhan maailman epäkohtia. Sen tarkoituksena on auttaa ihmiskuntaa rakentamaan itselleen uuden perustuksen, joka palvelee kasvun ja runsauden alustana kaikkia.


Mars tuhoaa tehokkaasti vanhoja uskomuksia ja rajoitteita, jotka estävät ihmiskunnan tietoisuutta laajentumasta ja palaamasta takaisin jumalaiselle tasolle. Yksilön tehtävä tässä on tietenkin tärkein, mutta juuri yksilöiden tuottama joukkovoima on se tekijä, joka kaataa vanhan todellisuuden ja tuhoaa sen ravinteikkaaksi kasvualustaksi uuden maailman synnylle.


Maaliskuun energiat kuvastavat siis myös hedelmällisyyttä, joten pelkästä sotaisuudesta ja tuhovoiman käyttämisestä ei ole kyse. Näitä ei kuitenkaan tule tulkita myöskään pelotteluksi tai mielivaltaiseksi tuhoavan energian jylläämiseksi, sillä meneillään olevat muutokset ovat täydellisesti jumalallisen johdatuksen alaisuudessa ja planeetan ylösnousemussuunnitelman mukaisia.


Jotkut saattavat muistaakin, että Jumalatar Kali on työskennellyt ihmiskunnan hyväksi usean viime vuoden ajan, tuhoten feminiinisellä voimallaan tehokkaasti sielun sisäisiä palvelemattomia tekijöitä ja vanhaa energiaa. Hän on vieraillut useasti esimerkiksi tutussa täydenkuun energiahoidossamme.


Nyt tuota työtä jatkavat monet maskuliiniseen tuhovoimaan ja elämän jälleenrakennustöihin erikoistuneet tietoisuudet ja energiat, ja juuri siksi Marsin voimat ovat omiaan palvelemaan koko ihmiskuntaa tämän suuren muutoksen läpi viemisessä. Mars auttaa tuhoamaan mennyttä maailmaa, ja siksi se jyrää alleen myös yksilötasolla palvelemattomat ratkaisut ja matalampiin tarkoitusperiin perustuvat asiat.


Maaliskuu vasta avasi oven Marsin energialle päästäen sen sisään, joten sen vaikutukset ja heijastumat eivät suinkaan jää taakse kuukauden vaihtuessa huhtikuuhun. Ne muuntuvat ja sulautuvat kaikkiin ajankuvassa vaikuttaviin energioihin, manifestoiden voimakkaita ja odottamattomiakin yhteisvaikutuksia. Tulevat kuukaudet näyttävät, miten ankarasti Marsin on työskenneltävä ihmiskunnan ja Maan sielujen kanssa, jotta ne päästävät vanhasta elämäntodellisuudesta ja sen rakenteista irti.


Näihin teemoihin perehdytään tarkemmin maaliskuun Enkeliprofetiassa, jonka saatavuutta Arkkienkeli Gabriel päätti pidentää kuun loppuun saakka. Kuluvan kuukauden Enkeliprofetia tulee palvelemaan oppaana vielä useiden kuukausien ajan, sillä siihen kanavoitui niin merkittävää energiatason tietoa ajankuvassa vaikuttavista pelkoa ja epävarmuuksia nostattavista tekijöistä. Se sisältää myös runsaasti työvälineitä ja erilaisia näkökulmia, joita voi soveltaa laajasti oman elämänpolun tapahtumiin.


Marsin energioita tasapainottamaan ja harmonisoimaan tarvitaan kuitenkin myös yhtä vahva feminiininen polariteetti, ja siksi Pyhän Äiti Marian rakkaus on läsnä ja kannustamassa ihmiskuntaa tänä merkittävänä muutoksen aikana. Hänen tehtävänään on lohduttaa ja auttaa käsittelemään Marsin maskuliinienergian esiin nostamia teemoja, ja kehittämään vapauttavaa anteeksiantoa niitä kohtaan.


Äiti Maria auttaa siirtymään elämässä eteenpäin ja jättämään vanhan maailman taakse myös yksilötasolla. Hänen äidillinen ja myötätuntoinen hoivansa on omiaan hellimään Maan sieluja näinä kaaosta ja sekasortoa lietsovina aikoina. Hän haluaa muistuttaa feminiinisen rakkauden ja luovuuden tärkeydestä, ja että tämän kaiken jälkeen on luvassa uuden kasvukauden ja elämän jälleenrakentamisen aikakausi.


Love from Anahatan Äiti Marian Armon Lahjassa tiivistyvät juuri kaikki nämä kauniit energiat ja lohdullinen feminiininen rakkaus, joka kantaa meneillään olevien muutosten aikojen läpi. Tämä 12 chakran energiahoito avautuu suoraksi kanavaksi Äiti Marian rakkaudelle ja hoivalle, jonka kautta hän auttaa käsittelemään esillä olevia kipeitäkin asioita, ja päästämään niistä irti anteeksiannon vapauttavan voiman avulla.


Äiti Marian Armon Lahja on saatavilla vielä 23.3.2020 saakka, kunnes maaliskuun 33-mestariportaali sulkeutuu. Lisää näkökulmia ja ymmärrystä 33-mestariportaalin vaikutuksista tarjoaa maaliskuun Enkeliprofetia, joka antaa myös arvokkaita työvälineitä sen energioiden hyödyntämiseen. Sen tarjoaman tiedon avulla on mahdollista oppia toimimaan yhteistyössä Maailmankaikkeuden kanssa omien unelmien ja tavoitteiden hyväksi.


Enkelein,

Sanna

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata