Marsin energiat stimuloivat luomisvoimaa


Vuosi on kääntynyt kohti loppuhuipennustaan, mutta suuri muutoksen aikakausi on vasta alkanut. Vuosi 2020 tullaan muistamaan valtavan voimakkaista ja uudistavista kosmisista energioista, jotka ovat herätelleet kyseenalaistamaan niin yksilön elämäntavat, toiminnan motiivit ja tulevaisuudensuunnitelmat kuin koko ihmiskunnan ja sitä orjuudessaan pitävän matrixin hallitsevat rakenteet. Kollektiivisesti Maan sielut ovat käymässä läpi historiallista spirituaalista heräämistä, joka on havahduttanut jokaisen harkitsemaan uudelleen omaa onnellisuuttaan, elämänsä tarkoitusta ja itselle asetettuja tavoitteita omassa mittakaavassaan ja kehitystasollaan.


Tämän uuden vuosikymmenen aloittaneen vuoden koodit ovat pitäneet sisällään poikkeukselliset voimat, jotka ovat keskittyneet tuhoamaan ja puhdistamaan ihmisyyden kollektiivisen tajunnan jumiutuneita uskomusjärjestelmiä. Kun Maan sielujen tietoisuus itsestään ja omista voimistaan sekä elämänsä tarkoituksesta avartuu uudelle tasolle, tietää se väistämättä myönteisten muutosten aloittamista mahdollisista peloista ja epävarmuuksista huolimatta. Tyytymättömyys vanhaa todellisuutta ja minäkuvaa kohtaan kasvaa yhä suuremmaksi, mitä väkivaltaisemmin sitä yrittää tukahduttaa. Siksi monet ovatkin olleet räjähtämispiteessä jo viime vuoden lopusta saakka, kun lähtölaskenta uuteen vuosikymmeneen mittaili viimeisiä hetkiään.


Kollektiivista ja yksilön tasoa ovat muovanneet toinen toistaan upeammat kosmiset energiat, joista pääosaan nousevat useat päällekkäiset ja lomittuvat kohtaamiset Aurinkokuntamme muiden planeettojen kanssa. Parhaillaan perääntymisen on aloittanut (9.9.-13.11.2020) isällinen Mars, jolle tekee seuraa kuukauden kuluttua nopealiikkeinen Merkurius. Viisas gurujättiläinen Jupiter taas valmistautuu kiihdyttämään ja jättämään Maan taakseen 12.9.2020, jota seuraavat muutaman viikon kuluttua Saturnus ja Pluto - ne kaksi muuta "Suuren Muutoksen" planeettaa, jotka ovat muovaamassa ihmiskuntaa uusiksi. Tämä kolmikko on suurimmassa vastuussa vanhoillisten ja haitallisten rakenteiden paljastamisesta, ja Maan sielujen vapauttamisesta todelliseen jumalaiseen potentiaaliinsa ja identiteettinsä muistamiseen.


Syyskuun energioita rakentavat ja muovaavat siis kokonaisuudessaan kuusi perääntyvää planeettaa (Pluto, Saturnus, Jupiter, Uranus, Neptunus ja Mars) ja kolme asteroidia (Pallas, Ceres ja Chiron). Nämä kosmiset kiihdytysajot alkoivat jo toukokuussa, vahvistuivat kesäkuussa ja saavuttivat täyden energiansa heinäkuussa. Vaikka syyskausi onkin värittynyt edelleen planeettojen perääntymisestä aiheutuvista energioista, muuttavat ne luonnetta ja tarkoitusperiä kokoonpanoaan vaihtamalla. Marsin perääntyminen on ollut energiatasolla odotettu suunnanmuutos, ja sen tehdessä seuraa Uranukselle, kosmiselle uudisraivaajalle ja vapauttajalle, on luvassa vihdoin saavutetun viisauden ja kehityksen materialisoinnin kiihtyminen. Kokonaiskuva alkaa olla hahmottunut, ja kaikki tarvittavat palaset käsillä asioiden loppuunsaattamiseksi ja uuden luomisprosessin käynnistämiseksi.


Menneet kuukaudet ovat uudistaneet ajatusmaailmaa ja asenteita syväluotaavasti, ja nostaneet esiin lukuisia uusia mahdollisuuksia ja työkaluja. Syksyn käynnistyessä on aika palata sorvin ääreen uudistuneena ja täynnä virtaa, jolloin nämä uudet resurssit on myös mahdollista ottaa käyttöön täysin uudesta perspektiivistä ja korkeammasta viisaudesta käsin kuin aiemmin. Toimintaa on jarruteltu syystäkin, sillä vasta Marsin perääntymisestä syntyvät kosmiset energiat antavat meille lopullisen ymmärryksen korkeimmasta elämäntilanteessa vallitsevasta totuudesta ja päämäärästä. Mars antaa kaivattua lisäpontta ja läpivientivoimaa, rohkeutta, uskallusta ja pelkoja sulattavaa energiaa, jonka avulla asetetut tavoitteet täyttyvät jopa odotettua nopeammin.


Mars osaa olla sopivan ankara isähahmo, joka ei anna livahtaa sieltä mistä aita on matalin. Se ohjaa sielua kunnioittamaan omaa viisauttaan ja kykyjään, ja ottamaan niiden koko potentiaalin käyttöön käynnistyneessä luomistyössä. Tavoitteena on lisätä henkilökohtaista vastuunkantoa kaikessa toiminnastaan ja valinnoistaan - jokainen luo itse oman todellisuutensa juuri sellaiseksi kuin oma aikomus on. Mars kehottaa tarkistamaan motiivit vielä kertaalleen, ja tiedostamaan, onko luomistyön perusteena vain nopeiden ratkaisujen manifestointi, puutetta täyttävät lähtökohdat tai kenties jonkun toisen voiman ja kykyjen hyväksikäyttö itsekkäisiin tarkoituksiin, jolloin Marsin energiat kääntyvät auttamatta toimintaa vastaan. Se palauttaa bumerangin lailla tällaisista aikomuksista lähteneen energian takaisin lähettäjälle, ja seisauttaa tilanteen kunnes ihminen on valmis muuttamaan toimintaansa ja asettamaan matalammat egoistiset toimintatapansa sivuun eli toimimaan todellisesta jumalallisesta viisaudestaan käsin.


Marsin kosmiset voimat kuvastavat aktiviisuutta, toimintaa ja liikettä, jotka suuntautuvat vahvasti eteenpäin. Perääntymisen jaksona näiden energioiden toiminnan voi aistia vievän eteenpäin prosesseja, jotka ovat valmiita laajentumaan ja kasvamaan ulkoisessakin todellisuudessa, ja vastaamaan siten paremmin sisäisessä tilassa jo tapahtunutta muutosta. Vastaavasti ne jarruttavat ja pysäyttävät jopa kaiken sellaisen toiminnan, joka sisältää vanhoja ajatus- ja toimintamalleja. Näillä aikomuksilla ei luoda korkeavärähteisempää elämäntodellisuutta eli tyydyttävämpää ja onnellisempaa arkea, vaan ne synnyttäisivät vain epäkiitollisen toisinnon vanhasta. Samaan pisteeseen olisi siis palattava myöhemmin uudelleen, mikäli nyt ei kykenisi tekemään vastuullisempia valintoja oman elämänsä luomisesta. Perääntyvä Mars asettaa siis vain sielun korkeinta parasta ajatellen kapuloita rattaisiin.


Ajankuva tukee ainoastaan vahvaa uusiutumista ja jälleensyntymää, itsensä ja elämänsä uudelleenoivaltamista ja -luomista. Mars luo ikään kuin kahden kuukauden mittaisen energiaportaalin, johon sen kosmisten energioiden on tarkoitus sulattaa kaikki muuntumisvalmiudessa oleva. Se tekee sen vahvalla isällisellä otteella, johon voi luottaa kaikissa prosessin vaiheissa. Vaikka edessä voi olla suuria muutoksia, varmistaa Mars suojelevansa ja vievänsä läpi jokaisen tarpeellisen toimen. Kun sen energian aistii vaikuttavan ja purkavan vanhaa todellisuutta tai olemusta, on siitä paras päästää irti ja sallia muuntumisen tapahtua. Vaikka mieli ja ego voivatkin taistella vastaan, ne jäävät aina kakkoseksi Marsin kaltaiselle ylivoimaiselle sodan jumaluudelle.


Näiden upeiden kosmisten energioiden myötävaikutuksesta on syntynyt myös Love from Anahatan ja Ganeshan Esteidenpoistaja, joka auttaa kulkemaan tämän valtavan muuntavan Marsin energiaportaalin läpi. Olipa oma prosessi missä vaiheessa tahansa, muuntamassa sisäistä maailmaa tai muokkaamassa ulkoista todellisuutta paremmin palvelevaksi, voi näitä vaiheita aina nopeuttaa ja helpottaa erilaisin spirituaalisin harjoittein ja rituaalein. Esteiden poistajan ja alkuilmiöiden herran, Ganeshan, voimat ovat omiaan taittamaan tällaisen intensiivijakson vaikeuksilta tuntuvat aiheet voitoiksi, ja muuntumaan ohjatusti kosmisten energioiden vaikutuksessa.


Lue lisää Ganeshan jumalallisista ominaisuuksista ja voimista, ja tilaa Esteidenpoistaja.


Namaste,

Anahata

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata