Leijonaportaali kirkastaa tulevaisuutesiAjankuvan energiat tiivistyvät ja jatkavat toisiinsa yhdistyen erilaisten jännitteiden luomista, jolloin myös elämäntapahtumat käyvät niiden vaikutuksesta yhä ihmeellisemmiksi ja jännittävämmiksi. Maassa eletään parhaillaan uuden Galaktisen vuoden alkua, sen toista alkavaa viikkoa, sekä vuosittaisen Leijonaportin avautumisen aikaa, joka kokee huipentumansa hyvin lyhyellä aikaikkunalla 8.-12.8.2020.


Galaktinen vuodenvaihde (26.7.2020) avaa tämän Kosmisen Tähtiportaalin, jonka energiat tasapainottavat aineellisen ja aineettoman maailman, siirtäen kuluneen Galaktisen vuoden aikana saavutetun sielun henkisen kehityksen virstanpylväät ulkoisen todellisuuden runsaudenaiheiksi. Tähän tapahtumaan sisältyy myös uusien karmallisten tehtävien, erilaisten henkisten oppimäärien, korkeampien elämäntehtävien sekä unelmien aktivoituminen, joiden kautta sielun elämänpolkua ohjataan.


Leijonaportaalin avautumisen energiat ovat loistavat uusien tavoitteiden ja suunnitelmien pohtimiseen, sekä elämän perimmäisten kysymysten äärelle hiljentymiseen. Nyt on syytä miettiä tarkkaan millaista todellisuutta haluaa uuden Galaktisen vuoden aikana ilmentää ja materialisoida, ja millainen luojaolento omassa sisimmässä asuu kaikkine kykyineen ja valmiuksineen. Tämä ajankohta on täydellinen edistämään yhteyttä omaan Kosmiseen Minään, ja maadoittamaan sen jumalaista identiteettiä ja luomisvoimaa olemukseensa.


Leijonaportaalin kautta virtaavat Kosmiset energiat tulevat Orionin ja Siriuksen korkeammista ylösnousseista tietoisuuksista, joiden vaikutukset näkyvät elämänpolun ja tulevaisuudensuunnitelmien kirkastumisena. Vaikka ne eivät välttämättä ota vielä materiaalista muotoa tässä vaiheessa, voi omassa sisimmässään aistia monen asian muuttuvan ja selkeytyvän, joka lisää itsevarmuutta ja luottamusta tulevasta. Nämä aistimukset ovat itsessään lupaus siitä, että jotain odottamatonta ja ihmeellistä on materialisoitumassa.


Oma Kosminen Minä tietää aivan kaiken luomansa sielun elämänpolun tapahtumista sekä sitä ohjaavasta sielunsuunnitelmasta, joka sielun maallista matkaa varten luotiin ennen sen inkarnoitumista. Sielun on aina mahdollista päästä käsiksi tuon suunnitelman tietoon ja yhdistyä voimallisemmin siihen sisältyvään johdatukseen, mikäli se on halukas ottamaan oman Kosmisen Minänsä oppaakseen ja kuuntelemaan sen korkeampaa viisautta.


Tämä on usein helpommin sanottu kuin tehty, sillä oman Kosmisen Minän tunnistaminen ei ole niin itsestään selvää, saati sen antamien ohjeiden noudattaminen. Kosminen Minä on se jumalainen identiteetti ja kaikki mitä sielu on koskaan ollut, mutta sen olemusta voi olla vaikeaa tunnistaa itsestään maallisten haavojen, traumojen ja haasteiden keskellä. Mitä dualistisempi eli Jumalasta irrallisempi ihmisen elämänkokemus on, sitä todennäköisempää on ettei Kosmisen Minän jumalaista identiteettiä osaa tunnistaa yksinäisyyden ja hylkäämiseksi tulemisen kokemusten vuoksi.


Kosminen Minä on kuitenkin se korkein luomisvoima ja sielun elämänpolusta päättävä taho, joka mahdollistaa runsauden materialisoitumisen ulkoiseen todellisuuteen. Se ei salli sielun edetä unelmiensa ja suunnitelmiensa suhteen, mikäli aikaisemmat henkiset oppimäärät ja ovat vielä kesken ja tavoitteet täyttymättä. Niiden sisältämä viisaus on kuitenkin yksi tärkeimmistä ominaisuuksista, joilla sielu luo elämäntodellisuudestaan juuri sellaisen jollaiseksi sen tulee muodostua seuraavien henkisten tavoitteiden toteutumista varten.


Leijonaportaalin avautuminen on täydellinen ajankohta oman Kosmisen Minän kuunteluun ja sen elämänpolkua johdattavaan viisauteen yhdistymiseksi. Siksi Love from Anahatan valotiimi on luonut Kosmisen Minän Manifestin, joka parantaa yhteyttä Kosmiseen Minään ja omaan sielunsuunnitelmaan, sekä antautumaan tämän jumalaisen korkeimman olennon luomistyön välineeksi maan päällä. Tämä yhteistyö antaa mahdollisuuden manifestoida entistä rakkaudellisemman elämänkokemuksen sekä materialisoida tehokkaammin henkisen kehityksen korkeimman tason mukaista runsautta.


Kun Leijonaportaali on avautunut täydellisesti eli saavuttanut parin päivän mittaisen huipentumansa, materialisoivat sen kosmiset energiat sielun henkisen kehityksen pisteen ulkoiseen todellisuuteen uudeksi elämänpoluksi. Tämä tapahtuma on uuden vuosikymmenen alun ja ajankuvan energioiden vuoksi historiallisen voimallinen, eli luvassa on odottamatonta runsautta sekä odotettujenkin tavoitteiden potensoitumista entisestään. Planeetan ylösnousmussuunnitelman toteutumisen vuoksi jokaisella on tarve korottaa panoksiaan, ja jokaisen sielun Kosminen Minä on valmis antamaan itsestään enemmän runsautta kuin on osannut edes pyytää.


Tämä ei tietenkään tarkoita pelkästään materiaalisten unelmien toteutumista ja tavoitteiden täyttymistä, sillä elämän henkisen matkan progressiivisuuteen sisältyvät aina uudet oppimäärät sekä yhä korkeammille tietoisuuksientasoille kehittyminen. Mitä suurempia unelmia, yltäkylläisempää runsautta ja onnellisempaa elämää ihminen haluaa tavoitella, sitä omistautuneemmin tulee omaan henkiseen kehitykseensä ja sielunsa parantamiseen keskittyä. Elämän ei ole tarkoituskaan tulla koskaan valmiiksi ja stabiloitua, ja juuri siinä sielun kehitystä ohjaavan elämännälän salaisuus piileekin.


Ajankuvassa koettava sisäinen ja ulkoinen transformaatio on ennenkokematon mahdollisuus edetä henkisellä tiellä juoksuaskelin, ja siihen keskittyminen tulee kantamaan satoa jokaisella tasolla yhtä nopealla syklillä. Mitä korkeammalle aikalinjalle sielu olemuksensa energiat ja tietoisuutensa kykenee ankkuroimaan, sitä vahvemmaksi sen yhteys myös omaan Kosmiseen Minään kehittyy. Tämän yhteyden hyödyntäminen tulee vauhdittamaan sielun henkistä kehitystä, mutta myös materialisoimaan ennätysvauhtia sen unelmat todeksi.


Kosmisen Minän ohjauksessa sielun luomistyö on vaivatonta ja sujuvaa, kun tämä jumalainen taho johdattaa löytämään kaikki sielulle kuuluvat parhaat mahdollisuudet ja toteutustavat, vastaten myös jokaisen prosessin aikataulutuksesta ja järjestyksestä. Mitä kokonaisvaltaisemmin Kosmisen Minän johdatukseen ja viisauteen kykenee antautumaan, sitä upeampi ja onnellisempi on alkaneesta Galaktisesta vuodesta ja vuosikymmenestä muodostumassa. On aika maadoittaa sen jumalaisen luojaolennon voimat ja potentiaali, joka sielu kosmisella tasollaan on.


Namaste,

Anahata


Tutustu Kosmisen Minän Manifestiin ja hyödynnä sen upeat mahdollisuudet ennen Leijonaportaalin läpi kulkemista.

20210524_121407.jpg

© 2021 Love from Anahata