Kuu Vesimiehessä - Emotionaalista epävarmuutta ja ristiriitoja


Kuu on siirtynyt tänään 19.3.2020 Kauriista Vesimieheen, ja se saattaa nostaa pintaan emotionaalista epävarmuutta ja tunteiden ristiriitaisuutta. Tämä on hyvä ajankohta rauhoittumiselle ja sisäänpäin kääntymiselle, jonka voi tehdä täysin levollisin mielin. Mitään todellista huolta tunne-elämän epävarmuudesta ei ole, sillä kuten kaikki feminiinisen olemuspuolen ailahtelevaiset emootiot, myös tämä vaihe on ohimenevää. Se ei myöskään kerro lopullista totuutta esillä olevista aiheista, vaan haastaa pikemminkin miettimään omia motiiveja ja aikomuksia uudelleen. Sisäinen muutos heijastuu aina ulkoiseen todellisuuteen.


Elämä jaksaa kyllä odottaa toimintakyvyn palautumista, ja sen vuoksi Universumi lykkääkin ratkaisevien päätösten tekemistä tuonnemmaksi. Sille on vain annettava tilaa ja mahdollisuus järjestellä tapahtumat uudelleen eikä väännettävä väkisin asioita aikatauluihin oman tahdon mukaisesti. On siis parempi jättää asiat leijumaan ilmaan Vesimiehen ilma-elementtiä kunnioittaen, kuin ampua niitä alas. Tämä ajankohta ei välttämättä ole suotuisin ulkoisen maailman kysymysten ja keskeneräisyyksien ratkaisemiseen, vaan vastauksia ristiriidoille ja konflikteille olisi syytä etsiä sisäisestä maailmasta ja tunnetun alueen ulkopuolelta. Miksi tietyn sävyiset tunteet ja reaktiot nousevat esiin juuri nyt ja mitä ne yrittävät kertoa? Olisiko syytä korostaa järjen ääntä tunteiden tasapainottamiseksi?


Nyt on hyvä keskittyä pitämään huolta omasta hyvinvoinnista ja mieluummin hellimään itseään lempeästi kuin pakottamaan vastentahtoiseen aktiivisuuteen. Ajankohta on omiaan feminiinienergian kunnioittamiselle ja sen luonteen tutkimiselle, jolloin arvokkaat ja ratkaisevat oivallukset ja ideat voivat syntyä tietoisuuteen vaivattomammin. Vaikka feminiininen luovuus ei välttämättä kukoistakaan tänä aikana ja sitä on vaikeaa kanavoida toimintaan on silti mahdollista keskittyä kevyeen ja meditatiiviseen tekemiseen, jonka kautta myös emotionaalinen tasapaino palautuu hiljalleen. Pieniin arkisiin askareisiin keskittymällä voi purkaa ja selvitellä tehokkasti sisäisen maailman ristiriitoja.


Luonnossa ja Äiti Maan puhdistavissa energioissa oleskelu auttaa selkeyttämään tunnereaktioita ja oivaltamaan niiden alkuperäisiä syitä. Myös näiden tunteiden ilmaiseminen muille voi olla kannattavaa, jos asioista puhuminen tuntuu parhaalta ratkaisulta pattitilanteen purkamiseksi. Läheiset voivat toimia arvokkaana peilinä tunne-elämän reaktioille ja syille, jos he pystyvät suhtautumaan niihin neutraalisti ja auttajan näkökulmasta. Kenen tahansa mielipiteitä ja neuvoja ei kuitenkaan kannata noudattaa, varsinkaan jos ne aiheuttavat vain lisää epäselvyyttä omista tunteista, sekoittaen tahtotilaa entisestään. Silloin on parempi vetäytyä omaan keskiöön ja antaa sisäisen maailman rauhoittua kaikessa hiljaisuudessa. Parempia päiviä on luvassa.


Kuu tulee Vesimieheen Kauriin merkistä, jonka hallitsemana ajankohtana moni uusi tieto pyrki asettumaan tajuntaan. Sille on annettava aikaa laajentua ja paljastaa itsestään uusia nyansseja, jotka saattavat ohjata valintoja ja elämänpolkua mielenkiintoisille ja yllättäville reiteille. Tämä on hyvää aikaa päätösten kypsyttelyyn, jolloin oikeat ratkaisut vain kiteytyvät kuin itsestään tietoisuuteen juuri oikeaan aikaan. Siksi sisäisten tuntemusten aiheuttamien ristiriitojen ja epävarmuuksien olisi parasta antaa sulaa rauhallisesti pois omassa tahdissaan. Tämä vaihe on luonnollinen osa prosessia, ja täydellisesti jumalallisen johdatuksen alaisuudessa. Nyt on hyvä hetki opetella antautumisen ja sallimisen jaloa taitoa, joka on sielun feminiinisen olemuspuolen luontainen kyky.


Enkelein,

Sanna


Helli itseäsi Äiti Marian rakkaudellisella energialla, ja anna hänen auttaa esillä olevien tunne-elämän aiheiden käsittelyssä, irtipäästämisessä sekä feminiinisen energiasi tasapainottamisessa.

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata