Kaksoisliekkisi opastaa sinut löytämään itsesi


Vahvan kaksoisliekkiyhteyden perusta on syvällinen itsetietoisuus ja ymmärrys omasta jumalaisesta olemuksesta sekä henkilökohtaisesta suhteesta ja uskosta Jumalaan. Jos sielulla ei ole yhteyttä omaan jumalaiseen olemukseensa ja Jumalaan, kaiken elämän antajaan ja ylläpitäjään sekä sen kokemiseen itsensä kautta, jää myös sielutasoinen yhteys omaan kaksoisliekkiin tiedostamattomalle tasolle.


Tätä sielutason kaksoisliekkiyhteyttä käsitteli myös viimeisin uutiskirjeemme, johon kanavoitui metafyysistä tietoa kaksoisliekkien suhteesta itseensä, toisiinsa ja Jumalan Elämän Liekkiin sekä kolmoisliekkiyhteyteen sen kanssa. Voit lukea uutiskirjeen täältä.


Suhde omaan jumalaiseen olemukseen ja sen persoonaan ei ole vain pohjana vahvassa kaksoisliekkiyhteydessä, vaan sen vaikutukset näkyvät jokaisessa ihmissuhteessa ja elämässä läpi linjan. Hyvä itsetuntemus auttaa tekemään parempia valintoja ja tunnistamaan itselle edulliset ja epäedulliset vaihtoehdot toisistaan, ja myös elämään niiden totuuden mukaisesti.


Jos itseään ei osaa kohdella rakastavasti ja oman arvonsa tuntien, miten voisi odottaa muidenkaan tai elämän toimivan näiden periaatteiden pohjalta? Yhdenkään ihmissuhteen ei ole tarkoitus mukautua miellyttämään ja rajaamaan sieluja omalle mukavuusalueelleen, vaan nimenomaan ylittämään itsensä, kannustaa kasvuun ja tutkimaan omaa sisäistä minäänsä.


Itsensä työstämisen ja oman sisäisen evoluution kannalta on tärkeää, että tiedostaa omat kehityskohteet, mutta huomioi myös persoonansa eheyden ja rakkaudellisuuden. Sisäinen rakkauden kokemus on valtava voimavara, joka kantaa eteenpäin henkisen kehityksen tiellä. Sen lisääntymisen tavoittelu on jokaisen rakkauden poissaoloa aiheuttavan aiheen kohtaamisen arvoista.


Kaikkein voimallisimmin tähän sisäiseen työskentelyyn ja omien haavojen tiedostamiseen ajaa oma kaksoisliekki, jonka vastakkaisesta polariteettienergiasta peilautuu takaisin niin sielun feminiinienergian heikkoudet ja haavat kuin maskuliinienergian kyvyttömyys tai hallitsevuuskin.


Kaksoisliekki on oman sielun peilikuva, joka heijastaa kaikkein autenttisimmin takaisin omat haavat, haitalliset uskomukset ja rakkaudettomuuden, mutta myös sielun rakkauden eheyden ja valoisuuden. Oma kaksoisliekki voi opastaa kaikkein kivuliaimmin oman pimeyden äärelle, mutta johdattaa sieltä myös takaisin valoon parantuneena.


Sielutasoinen yhteys omaan kaksoisliekkiin ei siis hyödytä vain käynnistyvän vuosikymmenen aikana tapahtuvaa liekkien fyysistä yhdistymistä, vaan se on sen edellytys. Kuten myös täydellinen sielutason parantuminen, jotta kaksoisliekin polariteetit voivat yhdistyä jälleen toisiinsa täydellisinä Jumalan kuvina.


Maahan inkarnoituneet kaksoisliekit johdattavat toisensa sielutasolla löytämään oman jumalaisen persoonansa, henkiset kykynsä ja henkilökohtaisen ylösnousemuksen elämäntehtävänsä, ja se tapahtuu vain omaa sielua haavoittavien kokemusten kohtaamisella ja käsittelemisellä.


Vain siten sielu palaa takaisin omaksi jumalaiseksi itsekseen, osaksi Jumalaa ja kaksoisliekkiään. Kaksoisliekin vastakkaisen polariteetin toimiessa samoin kohtaavat ne jälleen kokonaisina itsessään, puolivälissä, Jumalan luona.


Siksi jokainen elämän oppiläksy, oman sielun pimeyden ja haavojen muuntaminen valoksi ja rakkaudeksi sekä karmallisten tilien tasaaminen johtaa takaisin oman kaksoisliekin luokse. Jokainen sielun henkinen työtehtävä vapauttaa sen olemaan oma jumalainen itsensä ja oppimaan lisää omista henkisistä kyvyistään sekä eheytymään yhä puhtaammaksi Jumalan kuvaksi, jollaiseksi sielu alun alkaen luotiinkin.


Ja lopulta tämä prosessin myötä sielu palaa takaisin Jumalan luokse ja yhteyteen kaksoisliekkinsä kanssa, sekä tämän syliin myös ihmismuodossaan.


Ne Uuden Ajan sielut, jotka ovat kohdanneet oman kaksoisliekkinsä ihmisyydessä tässä elämässä, tietävät, millaisen henkisen kasvun ja syvän itsetutkiskelun matkalle tämä tapahtuma on heidät pakottanut.


Kaksoisliekit kohtaavat kuin ohimennen osoittaakseen toisilleen sekä oman että vastakkaisen polariteetin pimeyden, mutta muistuttaakseen myös toisiaan siitä jumalaisen rakkauden kokemuksesta, jonka heidän sielutasoinen yhdistymisensä parantuneina saa aikaan.


Tämä kohtaaminen käynnistää intensiivisen valmentautumisen prosessit, joihin sisältyvät mahdollisen jäljellä olevan karman puhdistaminen, 5D-sielunkumppanisuhteissa itsensä tutkiminen ja sitä kautta itsetuntemuksen lisääminen, jokaisen sielua haavoittavan ja traumatisoivan kokemuksen parantaminen sekä niiden vaikutuksien kumoaminen, ja pysyvästi omaan Korkeampaan Minään yhdistyminen.


Niin kauan kuin nämä rakkauden ja oman jumaluuden poissaoloa edustavat kokemukset ja karma ovat läsnä sielussa, niin kauan oma kaksoisliekki ja hänen polariteettienergiansa jatkaa niiden peilaamista ja esiintuomista. Tämän toimenpiteen tarkoitus on ainoastaan auttaa parantumaan, ei satuttaa, vaikkakin oman kaksoisliekin kohtaaminen aktivoi sielusta sen kivuliaimmat haavat.


Nämä haavoittavat kokemukset ovat kuitenkin olleet sielussa läsnä kaiken aikaa, mutta oman kaksoisliekin vahva polariteettienergia ja armoton peilikuva ovat olleet ratkaisevassa roolissa niiden aktivoimisessa.


Tämän valmennuksen tarkoituksena on johdattaa kaksoisliekit takaisin omaan sieluunsa, sen jumalaiseen olemukseen ja Korkeamman Minän kautta elämiseen. Se tarkoittaa mestaroitumista itsetuntemuksessa eli täydellisen tietoisuuden saavuttamista omasta sisäisestä olemuksesta sekä sen tarpeiden ja haaveiden kunnioittamisesta jokaisessa valinnassaan.


Silloin jäljellä olevien henkisten oppiläksyjen omaksumisesta tulee helpompaa, koska sielu tunnistaa mahdollisuutensa kehittyä ja myös hyväksyy ne. Mitä rohkeampi ja rakkaudellisempi sielusta tulee, sitä vähemmän se kokee tarvetta kiinnittyä ulkoisen maailman onnentuottamuksiin, materiaan tai ihmissuhteisiin, koska se riittää itselleen sisäisesti.


Sen jälkeen sielun on luontevaa elää elämänpolkuaan määrittelevän sielunsuunnitelman mukaisesti, jolloin se vastaanottaa Maailmankaikkeuden siunaukset ja runsauden avosylin, mutta myös päästää irti kivutta kaikesta sellaisesta, mikä ei enää palvele sen korkeinta parasta.


Kun sielulla ei ole enää tarvetta kiinnittyä mihinkään muuhun kuin rakkauteen ja kokea sen elämän ylläpitävää voimaa, se siirtyy luonnollisella tavalla omassa evoluutiossaan eteenpäin. Silloin rakkaus ohjaa sen elämänpolkua Korkeamman Minän kautta takaisin kaksoisliekin luokse.


Sielu ymmärtää, että kaikki mitä se tarvitsee on jo olemassa siinä itsessään. Silloin sielu on muuntumassa yhä puhtaammaksi jumalaisen rakkauden ilmentymäksi, joka ei tarvitse muuta kuin sisäisen rakkauden kokemuksen ollakseen onnellinen. Tuosta rakkaudesta se löytää myös kaksoisliekkinsä.


Enkelein,

Sanna


P.S. Vahvista yhteyttä kaksoisliekkiisi ja aloita matka syvällisempään itsetuntemukseen yhdistymällä Korkeampaan Minääsi Kaksoisliekkien Rakkauden Pyhä Liitto -energiahoidon kautta. Palvelun hinta on 33,00€, ja se on saatavilla 11.1.2020 saakka.


#kaksoisliekki #kaksoisliekkiyhteys #kaksoisliekkienergia #rakkaus #parisuhde #ihmissuhde #KorkeinMinä #kolmoisliekki #kolmoisliekkiyhteys #jumalyhteys #henkinenkehitys #henkinenkasvu #sielunvaellus #sielunevoluutio #karmanpuhdistaminen #karmastavapautuminen #unelmaelämä #unelmienihmissuhde #manifestointi

20210524_121407.jpg

© 2021 Love from Anahata