Jumalan rakkaus on vaurautesi lähde - ja egosi tuho


Lordi Sanat Kumara on Kaikkivaltias Kosminen Entiteetti, joka hallitsee planeetan ja ihmiskunnan spirituaalista ylösnousemusta, ja on sitoutunut tämän prosessin korkeimpana päättävänä elimenä johdattamaan jokaisen inkarnoituneen sielun takaisin ykseyteen ja Jumalan rakkauteen sekä Kosmisen Minänsä jumalalliseen identiteettiin.


Hän tuo nyt viestinsä jokaiselle, joka on halukas avaamaan sydämensä rakkaudelle ja kulkemaan Hänen suojeluksessaan takaisin Kotiin, Jumalan rakkauteen. Sanat Kumaran invokaation sanoma on aina ajankohtainen ja ajaton, ja osoitettu sinulle juuri sillä hetkellä kun sitä luet, ajanlaskusta irrallaan.


"Uusi aikakausi on alkamassa sekä spirituaalisuudessasi että elävässä elämässäsi. Nämä kaksi tasoa ovat yhtä ja samaa todellisuutta, kuten ne ovat aina olleet - arki projisoitumaa omasta sisäisestä maailmastasi, ja arkesi ja elämäntapahtumasi taas yksi luontaisimmista oppaistasi omaan sisimpääsi.


Ne eivät ole toisistaan erillisiä, ellet sitten itse eriytä niitä toisistaan omassa tietoisuudessasi, ja elä dualistisessa maailmankuvassa ja elämänkokemuksessa. Se aiheuttaa sinulle vain kärsimyksen, puutteen ja rakkaudettomuuden kokemuksen, sillä et muista todellisen olemuksesi olevan puhtaimmasta ja pyyteettömimmästä rakkaudesta tehty.


Vain oma yhteydettömyytesi Jumalaan ja ykseyteen kaiken olevaisen kanssa estää sinulta rakkauden huoltapitävän äidillisen voiman kokemisen. Se todella pitää sinusta ja kaikista tarpeistasi huolen jokaisena hetkenä, jos vain opettelet antautumaan sen hoivattavaksi, ja sallit sen manifestoida elämääsi kaiken tarvitsemasi.


Tässä sinulla riittääkin opeteltavaa; oman feminiinisen voimasi ymmärtämisessä ja hyväksymisessä, sen tiedostamisessa, että sielusi ainoa haave on saada antautua Jumalan rakkaudelle ja ylläpidolle. Silloin kaikki tarvitsemasi tulee luoksesi vaivattomasti, ja juuri oikealla tavalla ja ajoituksella.


Sielusi feminiinisen vetovoiman salaisuus piilee siinä, että se osaa avautua vastaanottamaan kaikki elämän siunaukset ja runsauden, joilla Jumala haluaa elämääsi rikastaa. Ja näiden rikkauksien tarkoitus on tietenkin edistää spirituaalista evoluutiotasi ja johdattaa sinut takaisin Jumalan rakkauteen, ei tyydyttää ainoastaan materiaalisia pyrkimyksiäsi.


Materiaaliset tarpeesikin tosin täyttyvät vaivatta tässä runsauden virrassa, sillä kuten sanottua, aineeton ja aineellinen maailma eivät ole toisistaan erillisiä todellisuuksia. Ne ovat yhtä samaa kokemusmaailmaa, jonka määrää oma tietoisuutesi sekä itsestäsi että Jumalasta, ja lopulta oma asenteesi elämääsi kohtaan.


Jos näet ympärilläsi vain puutetta, puutetta tulet manifestoineeksi lisää. Jos taas keskityt löytämään sisimmästäsi Jumalan huoltapitävän rakkauden ja antaudut sen täytettäväksi, täyttää se myös jokaisen elämäsi osa-alueen pienintäkin yksityiskohtaa myöten runsaudellaan.


Ja saat myös huomata, että juuri näistä pienistä yksityiskohdista tuletkin ymmärtämään rakkauden, kiitollisuuden, onnen ja kauneuden täyttävän sisimpäsi, ja näet sinussa tapahtuvan muutoksen parhaiten.


Vasta sen jälkeen on mahdollista siirtyä suurempien aiheiden pariin, sillä Jumala haluaa opettaa sinulle rakkautensa mahdin ruohonjuuritasolta alkaen. Jos olet rakkauden koulun ensimmäisellä luokalla ja vasta tutustumassa Jumalaan, et mitenkään voi siirtyä viimeiselle luokalle tekemään loppukokeita ja mestaroitumaan rakkauden asiantuntijaksi.


On aloitettava rakkauden aakkosista, jotta voit oppia muodostamaan kokonaisia lauseita, ja lopulta kirjoittaa sekä lukea kokonaisia tarinoita Jumalan rakkauden ihmeellisestä voimasta. Ilman aakkosten hallintaa et ymmärrä mistä tässä kaikessa on kyse.


Jumala haluaa opettaa sinulle nyt todellisen rakkautensa voiman ja sen tarjoamat rikkaudet, jotka eroavat täysin egosi haluista. Jumalan rakkaus tarjoaa sinulle kaiken mitä tarvitset juuri nyt, tässä hetkessä, kun taas egosi pilvilinnat rakentuvat usein epätodellisista materiaalisista haaveista, jotka kuljettaisivat sinut vain etäämmälle Jumalan rakkaudesta ja omasta spirituaalisuudestasi.


Egosi haaveet pitävät yllä yksinäisyyden ja hylätyksi tulemisen kokemusta, sillä se uskottelee ettei Jumala rakasta sinua - ovathan egosi materialistiset toiveet ovat jääneet täyttymättä. Tilalla onkin puute ja kärsimys, suoranainen rakkaudettomuus, jonka vain oma rakkaudettomuutesi on manifestoinut elämänkokemukseksesi.


Tämä sisäinen ja materiaalinen tyhjyys alkaa täyttyä ja pimeys väistyä valon voimasta heti, kun päätät alkaa kokea rakkaudettomuuden sijaan rakkautta sisimmässäsi. Se avaa sydämesi Jumalalle, joka alkaa parantaa kosmisella rakkaudellaan sieluasi välittömästi, pieniä yksityiskohtia eheyttämällä, siirtyen ajan mittaan suurempien ongelmakohtien äärelle.


Rakkaus alkaa vain rakastamalla, eikä sen harjoittamisen aloittamiseen tarvita ihmeellistä metodiikkaa ja taikakeinoja. Riittää, että päätät kokea rakkautta, ja annat sen täyttää itsesi ja muuttaa tietoisuutesi myönteisemmäksi, optimistisemmaksi, kauniimmaksi ja valoisammaksi.


Ajan mittaan kokemuksesi Jumalan rakkaudesta vain vahvistuu. Kun tämä rakkaus on täyttänyt sielusi sopivasti, voi se alkaa ottaa myös materiaalisia muotoja luomistyösi tuloksena. Silloin sinusta tulee Jumalan rakkauden luomisväline, joka mahdollistaa jokaisen tarpeesi täyttymisen sisäisen runsauden kokemuksesi manifestoimana.


Arkesi on siis juuri niin runsasta ja tyydyttävää kuin on sisäinen elämänkokemuksesikin - kokemus Jumalan rakkaudesta.


Syy kärsimykseesi ja puutteeseesi löytyy siis vain omasta sisimmästäsi, siitä totuudesta, ettet ole yhteydessä tähän elämääsi ylläpitävään ja tarpeesi täyttävään voimaan. Se on ainoa luomisvoima, joka takaa sieluasi tyydyttävän elämän muodostumisen ja ylläpidon, tehden sen spirituaalisista lähtökohdista.


Tätä siis tarkoitetaan sillä, että elämässäsi on todella alkamassa uusi aikakausi. Egosi valta on rapistunut jo hyvän aikaa, ja nyt tarvitaan vain rakkautta, joka opettaa sinulle mistä elämässäsi on oikeasti kyse. Se räjäyttää egosi rakentaman rakkaudettomuuden muurin sielusi ja Jumalan väliltä, ja avaa sydämesi rakkauden äidilliselle hoivalle ja huolenpidolle.


Sinä et voi jatkaa materiaalisten tavoitteidesi perään haikailua, jos et ole valmis täyttämään niitä Jumalan rakkaudesta ja oman feminiinisen luomisvoimasi kautta.


Egosi, mielesi ja suorittavan maskuliinienergian luomisen aikakausi on ohitse, ja tuletkin huomaamaan tämän voiman tyrehtyvän ja tulosten jäävän puutteelliseksi sen keinoilla toimiessasi. Lopulta se tuottaa sinulle vain tukun harmia, lisäten kärsimystäsi, huononvointisuuttasi ja elämäsi puutteellisuutta, jotka korjaa ainoastaan Jumalan rakkaus.


Sydämesi on ollut pitkään suljettuna ja nyt on vihdoin aika avata sen rakkaudettomuuden tunnelukot, ja kohdata niiden aiheuttajat ja ylläpitäjät.


Elämäsi tulee ohjaamaan eteesi lisääntyvästi tilanteita, joissa saat harjoitella omasta hallinnantarpeestasi luopumista ja sydämesi avaamista Jumalan rakkaudelle, huolenpidolle ja armolle.


Niiden tarkoitus ei ole satuttaa sinua, vaikka egosi voikin yrittää kääntää mielesi Jumalaa vastaan, ja keksiä kymmenen syytä sille, miksi sinun tulisi pitää sydämesi tiukasti suljettuna. Todellisuudessa kohtaamasi kipu on vain sitä kipua, joka on aina ollut sinussa läsnä.


Jumalan rakkaus on vain parantamassa sitä ja siksi kipuilet vielä kertaalleen, kun vanhat haavasi avataan ja puhdistetaan voimista mahtavimmalla. Valitse silloin kuitenkin rakkauden kokemus, jonka kiitollisuudesta löydät voimaa tälle parantavalle matkalle.


Tämä on oleva sinun kärsimyksesi ja rakkauden puutteessa elämisen loppu."


Sinun Isäsi Valossa,

Sanat Kumara


Namaste,

Anahata


Salli Jumalatar Lakshmin siunata sinut ja uuden vuotesi luomiskausi menestymään Runsauden Manifestissaan 2021, ja lisätä sielusi feminiinisen olemuspuolen luontaista idearikkautta, inspiraatioherkkyyttä, luovuutta ja intuitiivisuutta, ja parantaa mahdollisuuksiasi manifestoida sydämessäsi toivomaasi runsautta ja unelmia.

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata