Jumalaisten ilmestysten päivä


Loppiainen päättää kristillisen perinteen mukaisesti joulun pyhäpäivät, mutta tällä päivämäärällä on myös runsaasti salaisia henkisiä merkityksiä. Se sulkee joulun ajan Kristusvaloportaalin, mutta sitä ennen tämän voimallisen ylösnousemusenergian vaikutukset huipentuvat, tuoden paljon valoa ja selkeyttä omalle elämänpolulle ja erilaisiin valintatilanteisiin.


Loppiaisen energiat tuovat kirkkautta ideoiden ja suunnitelmien ympärille, antaen myös kaivattua lisäpontta oikean suunnan hahmottamiseen. Energiat kohottavat ongelmien ja pattitilanteiden yläpuolelle kohti korkeinta mahdollista perspektiiviä, jolloin elämäntilanne alkaa näyttäytyä aivan uudessa valossa.


Vastaukset tilanteiden ratkaisemiseksi alkavat hahmottua ja yhtäkkiä tietoisuuteen valkenee moni entuudestaan tuntematon ja yllättäväkin asia, jotka sanoittavat elämänpolun tulevia tapahtumia antaen varmuutta päätöksentekoon.


Arkkienkeli Gabrielin energiat vaikuttavat voimakkaasti loppiaisena 6.1.2020, tuoden paljon valoa monen epäselvän tilanteen ylle. Gabriel johdattaa turvallisesti ottamaan seuraavat askeleet omalla elämänpolulla, vaikka tilanne saattaisikin näyttäytyä huolestuttavana ja pelkoa herättävänä.


Tämä Toivon Valon Kantaja ja Taivaallinen Sanansaattaja rauhoittaa tilannetta ja sisäisiä myrskyjä, sillä mitään todellista hätää ei ole olemassa. Epätietoisuudessa eläminen on vain mielelle suuri haaste, mutta sielulle hyvin jännittävä ja toivottukin kokemus, sillä se tietää aina uusia alkuja ja muutoksia, jotka rakentavat elämää parempaan suuntaan.


Energiatason harppaus oli tämän joulunajan, Kristusvaloportaalin sekä muiden energiaporttien aikaan tavanomaista vuodenvaihdetta suurempi, ja siksi se saattoi tuottaa monelle epämiellyttäviä tuntemuksia, olemuksen eri tasojen puhdistumisreaktioita sekä elämän suunnan kadottamista.


Ihmiskunnan ja planeetan energioiden oli otettava valtavia askeleita ulottuvuuksien tasojen välillä ja kohotettava värähtelyitään, jotta uudelle vuosikymmenelle syntyminen sekä ylösnousemussuunnitelman seuraavan vaiheen aloittaminen olisi mahdollista. Koko planeetan ja kaiken olevaisen oli siis käytävä läpi valtava tietoisuudenmuutos.


Avoinna oleva vuoden ensimmäinen 11111-energiaportaali ohjaa ihmiskuntaa kohti uuden aikakauden alkua, ja tämä tuntuu monen henkisen edelläkävijän elämässä kivuliaana kokemuksena. Tunnetun ja yleisesti hyväksytyn ihmiselämän on aika jäädä taakse, kun Maan pioneerisielut astuvat todelliseen jumalaiseen elämäntehtäväänsä eli luomaan oman elämänsä kautta ennenkokematonta ihmiskokemusta ja todellisuutta.


11111-energiaportaali (avoinna 1.1.-11.1.2020) värähtelee voimallisesti Arkkienkeli Gabrielin viisauden ja valon taajuudella. Kun siihen yhdistää loppiaisen oivalluksia herättävän ja toivon valoa tuovan energian voi tänä päivänä saada odottamatontakin tietoa tulevasta.


Epiphany tarkoittaa englanniksi loppiaista, ja tällä termillä on hyvin voimakas jumalallinen värähtelytaajuus. Suomennettuna Epiphany tarkoittaa jumalaista ilmestystä, oivallusta, valaistusta ja yliluonnollista esiintuloa sekä monia muita ymmärryksen laajentumiseen viittaavia termejä, jotka kuvaavat loistavasti loppiaisen henkistä ja energeettistä merkitystä. Loppiainen on jumalallisten ennusmerkkien kulta-aikaa!


Loppiaisena kannattaakin hiljentyä ja kääntyä sisäänpäin käymään keskusteluita itsensä ja omien oppaidensa kanssa, kartoittamaan unelmiaan ja ideoimaan tulevaa, sillä tällaisella toiminnalla on päivän energioissa hyvin hedelmällisiä vaikutuksia.


Myös erilaisten henkisten harjoitusten tekeminen, rukoilu, energiahoidon vastaanottaminen tai meditoiminen ovat tuotteliasta toimintaa, sillä tänä oivallusten ja valaistumisen päivänä on mahdollista muodostaa selkeä ja korkeavärähteinen yhteys Alkulähteeseen ja omiin auttajiin Valossa. Oma tulevaisuus ja elämän suunta voivat hahmottua ja selkeytyä nyt yhdessä välähdyksenomaisessa hetkessä.


Loppiaisena vallitsevat energiat saattelevat uuden elämänpolun alkuun rohkaisevalla tavalla, kasvattaen sisäistä itsevarmuutta ja luottamusta elämän kantavaan voimaan, kunhan näitä ominaisuuksia vain päättää itsessään vahvistaa ja kokea. Arkkienkeli Gabriel valaisee tietä edellä ja ylläpitää toivoa tulevasta, sillä edessä on niin paljon enemmän uutta runsautta ja siunauksia kuin voi vielä ymmärtää.


Vaikka vuoden ensimmäiset päivät eivät välttämättä olleet kovin toivoa herättäviä, tulevat energiat selkeytymään kunhan uuden vuoden värähtelyt valtaavat alaa ja tarvittu sisäinen puhdistuminen on tapahtunut. Menneen ja tulevan energiat lomittuvat nykyhetkessä, ja tämä on aiheuttanut ymmärrettävästi kaaosta näin erilaisten voimakkaiden värähtelytaajuuksien kohdatessa. Kaiken on kuitenkin taivuttava korkeamman valon ja rakkauden värähtelyiden tahtoon.


Edessä on vielä täysikuussa tapahtuva varjomainen kuunpimennys 10.1.2020, jonka jälkeen vuodenvaihteen pimennysportaalin energioiden virtaukset alkavat hiljalleen hiipua olemattomiin. Ne voivat silti nostaa esiin vanhaa energiaa ja irtipäästettäviä asioita vielä tulevinakin kuukausina, mutta muutoin pimennysenergiat rauhoittuvat ensi kesään saakka.


Oman elämän siivoaminen vanhoista ja palvelemattomista teemoista ei ole yhden hetken asia, vaan pitkällisempi prosessi. Suurin työ tapahtuu aina sisäisesti sielutasolla, jota ulkoinen todellisuus vain materialisoitumallaan mukailee.


Uudelle vuosikymmenelle siirtyminen ei siis suinkaan tarkoita sitä, että kaikki vanha energia ja karma olisi jo käsitelty, mutta se merkitsee uuden aikakauden alkua ja metodiikkaa henkisessä kasvussa ja elämän luomisessa. Korkeampia värähtelyitä on nyt aiempaa helpompaa ylläpitää sisäisesti, mikä vaikuttaa olennaisesti myös arjen muutoksissa ja valintatilanteissa.


Oman sisäisen rakkauden ja ilon herättävät kohteet ovat nyt aiempaa tunnistettavampia, jolloin niitä voi olla helpompaa kunnioittaa valinnoissaan ja elämänsä rakentamisessa. Toisin sanoen oman sydämensä ääntä ja sielun tahtotilaa ei voi olla enää kuuntelematta, sillä uuden aikakauden värähtelyt ohjaavat väistämättä kohti pysyvämpää ja kokonaisvaltaisempaa sisäisen rakkauden kokemusta.


Kunhan alkuvuoden energiasumasta seilataan selkeämmille vesille, alkaa uuden vuoden ja vuosikymmenen mukanaan tuomat siunaukset ja runsaus näkyä arjessa. Myös vihjeitä ja etiäisiä tulevasta alkaa tihkua tasaiseen tahtiin, sillä näissä korkeavärähteisemmissä energioissa omien Valon auttajien ja oppaiden sekä Jumalan on paljon vaivattomampaa tavoittaa sielun tietoisuus.


Enkelein,

Sanna


P.S. Oletko huomannut, että kaikki 12 chakran energiahoitomme ovat nyt 33,00€? Myös Kaksoisliekkien Rakkauden Pyhä Liitto -energiahoito on vain 33,00€, mutta tämä ainutlaatuinen kaksoisliekkien yhteyttä vahvistava hoito on saatavilla vain 11.1.2020 saakka.


#loppiainen #joulunaika #Kristusvalo #energiaportaali #ajankuva #ajankuvanenergiat #ilmestys #oivallus #jumalallinenjohdatus #uusialku #elämänmuutos #uusiaikakausi #UusiMaa #UusiAika #unelmienluominen #manifestointi #ArkkienkeliGabriel

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata