Etsivälle näytetään, ja kysyvälle kerrotaan


Haluatko uudenlaisen ja korkeamman näkökulman unelmien manifestointiin ja arjen ongelmanratkaisuun, joka voi auttaa sinua yhdistymään entistä vahvemmin ja vastuullisemmin jumalalliseen johdatukseen? Jatka siinä tapauksessa lukemista.


Tämän korkeamman näkökulman ymmärtäminen ja sen huomioiminen manifestointityössä tekee itse prosessista ja matkasta toiveiden täyttymisen luokse tietoisempaa ja mielenkiintoisempaa. Se sitouttaa niin koko Maailmankaikkeuden palvelemaan sielusi korkeinta parasta, mutta antaa myös sinulle itsellesi voimallisemman työvälineen keskustella sen kanssa aivan uudella tavalla. Se auttaa kantamaan oman vastuusi unelmiesi toteutumisesta aivan toisella tasolla.


Toiveet ja pyynnöt ovat itsessään voimallisia energeettisiä aikomuksia, joihin Maailmankaikkeus vastaa aina sielun korkeimman parhaan mukaisesti. Niitä voi myös ladata itselle sopivin keinoin yhä tehokkaammiksi, mutta näiden aikomusten luomisen ohella on mahdollista saada paljon enemmän kuin olet ehkä osannut pyytää.


Olet varmasti osannut ladata toiveesi tarkasti ja hartaasti, mutta oletko vain tyytynyt kertomaan niistä Maailmankaikkeudelle tai omille enkeleillesi passiivisella tavalla? Mitä jos vielä kaiken tämän lisäksi sinun olisi mahdollista osallistua vahvemmin itse toteutusprosessiin, ja keskustella Maailmankaikkeuden kanssa tietoisemmin sen vaiheista ja henkisestä aikataulusta?


Sen sijaan, että tyydyt vain pyytämään unelmiasi tai tavoitteita täyttymään passiivisilla toiveillasi, aktivoidu kysymään Maailmankaikkeudelta, mikä on tie ja totuus niiden toteutumisen takana? Esittämällä kysymyksiä manifestointityön ohessa ja sen jälkeen sitoutat Maailmankaikkeuden vastaamaan itsellesi, mutta lupaudut myös itse olemaan aktiivisempi osallistuja tavoitteiden toteuttamisessa.


Jokaisella kysymykselläsi osallistat itseäsi vahvemmin yhteistyöhön Maailmankaikkeuden kanssa. Silloin vedät puoleesi tietoa ja vastauksia, jotka voivat sanoittaa tulevaisuutesi tapahtumia ja meneillään olevia valmisteluita pyyntöjesi täyttämistä varten.


Pelkkä toiveiden ja pyyntöjen esittäminenkin vie sinut tietenkin valmiin lopputuloksen äärelle, mutta oma aktiivisuutesi vastauksien ja suunnan kysyjänä voi tuoda vahvemman luottamuksen prosessia kohtaan. Silloin olet aktiivisempana osallisena ja yhteistyökumppanina Maailmankaikkeuden luomistyössä, jonka myös sielussasi tunnistat tapahtuvaksi. Näin olet jatkuvassa tietoisessa yhteydessä Maailmankaikkeuteen ja unelmiesi tulevaisuuden toteutumiin.


Tämä on ennen kaikkea energiatasolla tapahtuvaa tietoista työskentelyä, jota on mahdollista tehdä juuri niin runsaasti ja tietoisesti kuin tarpeelliseksi kokee. Maailmankaikkeus on velvollinen tuomaan luoksesi vastauksen jokaiseen kysymykseen Universaalien Lakien mukaisesti, mutta se odottaa vain oman mielenkiintosi heräämistä sen luomistyön prosesseja kohtaan.


Kun olet luonut toiveesi ja lähettänyt sen energeettisen aikomuksen Maailmankaikkeuteen, tulee sinun jatkaa tietoista manifestointia ja aktivoitua toisenlaiseen rooliin unelmiesi toteuttajana. Pelkkä passivoituminen odottavaiseen tilaan tämän jälkeen näännyttää feminiinisen luomisvoimasi, jolla on sisäsyntyinen tarve olla aktiivisesti mukana Maailmankaikkeuden luomistyössä.


Sinun ei siis tule vain jäädä odottamaan toiveidesi materialisoitumaa ja johdatusta ulkoisen todellisuuden ilmentymien kautta, vaan haastaa Maailmankaikkeus kysymyksilläsi näyttämään tietä unelmiesi luokse sisäisillä tasoilla. Mitä aktiivisemman roolin tässä sisäisessä energiatason työskentelyssä otat, sitä vahvemmin yhdistyt jumalalliseen johdatukseen ja alat vetää puoleesi intuitiivista tietoa käynnistyneestä luomistyöstä.


”Etsivälle näytetään, ja kysyvälle kerrotaan”, muistuttaa Maailmankaikkeus. On vain osattava esittää oikeat kysymykset. Ei niitä, joihin toivot tietynlaista vastausta tai jotka tuovat helpotusta epävarmuuteesi, vaan juuri ne, jotka johdattavat sinut tämän tuntemattoman tien läpi kohti totuutta unelmistasi.


Sinun on vain ymmärrettävä ne rajattomat mahdollisuudet osallistaa itseäsi matkan aikana, ja sitoutua tekemään oma osuutesi tien ja vastausten kysyjänä tässä prosessissa. Kun tähän tietoisen etsijän rooliin astuu, on myös Maailmankaikkeuden mahdollista palvella sieluasi monipuolisemmin ja näyttää meneillään olevia näkymättömien energiatasojen tapahtumia.


Kysy siis Maailmankaikkeudelta kaiken muun tietoisen manifestoinnin tai ongelmanratkaisun ohessa, mikä on tie ja totuus unelmastasi, tai missä tahansa ongelmanratkaisua kaipaavassa asiassa ja tilanteessa? Se on sinun velvollisuutesi omien unelmiesi toteuttajana ja luojaolentoja, eli olla kiinnostunut myös niistä näkymättömistä energiatason tapahtumista, jotka rakentavat tietä valmiiseen lopputulokseen.


Pyydä Maailmankaikkeutta näyttämään tämä totuus unelmistasi, ja tulet samalla myös helpottaneeksi mahdollista epätietoisuuttasi, kärsimättömyyttäsi tai epävarmuutta siitä, milloin tai miten asiat toteutuvat – vai toteutuvatko ollenkaan?


Ota avuksesi Love from Anahatan kuukausittainen Enkeliprofetia, joka tukee tätä sisäistä energiatason työskentelyä. Enkeliprofetiaan kanavoituu salaista esoteerista tietoa ajankuvan energioista, joiden kautta Maailmankaikkeus työskentelee myös sinun unelmiesi hyväksi. Se tarjoaa upean vahvan ja suoran kanavan keskusteluun ja yhteistyöhön Maailmankaikkeuden kanssa.


Enkeliprofetian kautta voit oppia tietoisempaa manifestointia hyödyntämällä ajankuvassa vaikuttavat energiat tavoitteidesi ja unelmiesi toteuttamiseksi, sekä työskentelemään tietoisemmin ja tavoitteellisemmin yhteistyössä Maailmankaikkeuden luomisprosessien kanssa. Enkeliprofetian viestien ja ohjauksen kautta voit vahvistaa tunnetta oman elämän hallinnasta sekä tiedostaa lukemattomat mahdollisuudet vaikuttaa asioiden kulkuun energiatasolla.


Ymmärtämällä valloillaan olevien näkymättömien energioiden vaikutukset henkiseen kasvuusi ja unelmiasi toteuttavien luomisprosessien toimintaperiaatteisiin, voit nähdä selkeitä syy-yhteyksiä erilaisten energiatasojen tapahtumien ja arkisen todellisuutesi välillä. Tutkimalla niitä Enkeliprofetian viestien ja ohjauksen kanssa voi Maailmankaikkeus myös selittää niiden syvällisempiä merkityksiä ja vaikutusta unelmiesi toteutumiseen.


Kuukausittaisen Enkeliprofetian on tarkoitus syventää itsetuntemusta ja ymmärrystä ajankuvan energioiden vaikutuksista, kuin myös ohjata elämään tavoitteellisesti ja menestyksekkäästi niiden läpi. Tämän henkisen työvälineen tarjoamat vaikutukset ovat pysyviä ja kestäviä, ja se yhdistää samalla vahvasti jumalalliseen johdatukseen. Sen avulla oman elämänpolkusi kulun seuraamisesta tulee tietoisempaa ja mielenkiintoisempaa.


Helmikuun Enkeliprofetia on saatavilla vielä 10.2.2020 saakka. Lue palvelun kuvaus ja tee tilaus sen omalla sivulla. Enkeliprofetiaan sisältyy myös energiahoito, Arkkienkeli Gabrielin Valkoisen Valon Siunaus, joka yhdistää vahvemmin jumalalliseen johdatukseen sekä omiin enkeleihisi ja oppaisiisi, jotka puhuttelevat sinua Enkeliprofetian viestien kautta. Palvelun hinta on 33,00€.


Enkelein,

Sanna


#manifestointi #unelmat #unelmientoteuttaminen #runsaus #runsaudenluominen #elämänpolku #jumalallinenjohdatus #ajankuvanenergiat #alkemia #Maailmankaikkeus #luomisprosessi

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata