Elämää ikuisessa runsaudenvirrassa


Vuosittaisen Leijonaportin ja monen muunkin merkittävän Kosmisen Tähtiportin ympärille on rakentunut paljon mystiikkaa ja monentasoista tietoa. Vaikka nämä tapahtumat ovat energioiltaan upeita ja erittäin valovoimaisia, saattaa niiden perimmäinen tarkoitus eli henkinen tarjonta ja merkitys jäädä luodun nosteen alle. Niiden tärkein tarkoitus on ohjata Maan sielujen matkantekoa omalla henkisellä ja karmallisella elämänpolullaan, ja johdattaa yhä syvemmälle omaan minään, Jumalaan ja yhteyteen kaiken olevaisen kanssa.


Näiden voimallisten Tähtiportaalien aikaan on tärkeää maadoittua omaan olemukseensa ja tunnistaa niiden aktivoimat traumat, karma ja henkiset oppimäärät, jotka nousevat tietoisuuteen kosmisten energioiden ja ylösnousemusvalon avustamana. Tärkeintä on siis syventää yhteyttä itseensä ja löytää sitä kautta elämänpolkunsa myös ulkoisessa todellisuudessa. Se on henkistä vastuunkantamista parhaimmillaan, ja juuri sen ydin, mitä Maassa ollaan tällä hetkellä opettelemassa uudelleen sitten Atlantiksen energiaromahduksen jälkeen.


Atlantiksen energiaromahduksen kolmanteen ulottuvuuteen ensimmäisestä jumalaisen rakkauden ulottuvuudesta eli 5D:stä, aiheutti nimenomaan ihmisen haluttomuus keskittyä henkiseen kehitykseensä ja kääntyä sitä vastoin vellomaan egonsa himoissa sekä helpon elämän tavoittelussa. Henkisen vastuun pakoilu pitää siis edelleen tässäkin ajassa kiinni niissä samoissa pimeyden energioissa, joihin Atlantiksen sivilisaatio koko ihmiskunnan vajotti. Mikäli näihin energioihin päättää maadoittua ja luoda elämänkokemuksensa niiden voimalla, valitsee elää egonsa kärsimysnäytelmästä ja irrallisena Jumalan Rakkaudesta.


Kosmisten Tähtiportaalien läpi elää parhaiten hiljentämällä arkensa eli ulkoisen todellisuuden ja keskittymällä omaan sisäiseen maailmaansa, jolloin tietoisuus ja yhteys Jumalaan sekä omaan Kosmiseen Minään vahvistuu. Passiivisen ja luovan feminiinienergiansa ytimessä sielu aistii Kosmoksen viestinnän ja neuvot, sillä Jumalan puheen kuulee parhaiten hiljaisina hetkinä itseensä keskittymällä. Meditoiminen tai meditatiivinen toiminta, joka vaatii kaiken huomion ja keskittymisen sillä hetkellä, auttaa myös jumalaisia oivalluksia ja ideoita puhkaisemaan alitajunnan ja päivätietoisuuden rajapinnan.


Elämä ja arki sekä sen kokeminen ovat itsessään sielun suurin henkinen harjoitus, johon keskittymällä se tulee löytäneeksi kaikki itselleen kuuluvat henkiset oppimäärät, karman ja parannettavat haavat. Henkiset rituaalit, metodit ja välineet ovat hyvä keskusteluväline auttamassa omaan sisimpään eli Kosmiseen Minään ja Jumalaan yhdistymisessä, mutta toisinaan itse rituaalin suorittaminen nousee korkeampaan asemaan kuin sen aikaansaama henkinen anti. Mikäli se tulee egosta, se ei kehitä henkisesti.


Maassa eletään aikaa, jona on aika laittaa tuulemaan. Tämä ei tarkoita ulkoiseen todellisuuteen keskittymistä ja unelmien jahtaamista onnea etsiäkseen, vaan sen löytämiseksi omasta sisimmästä. Oman henkisen vastuunsa tunnistaminen ja siihen tarttuminen tuottaa ajankuvassa ennenkokematonta sisäistä muuntumista ja vauhdikasta etenemistä henkisellä elämänpolulla, joka luonnollisesti heijastuu myös materiaaliseen todellisuuteen. On aika muistaa oman sisäisen luojaolennon jumalalliset voimat ja identeetti, ja mistä käsin ihminen todellisuudessa maailmansa luo.


On tunnustettava ja kohdattava egon kieltämät henkiset oppimäärät, ja annettava sielulle lupa kehittyä ja elää oman Kosmisen Minänsä johdatuksessa. On opeltava antautumaan Jumalalle ja elämälle. Vain siten ihminen saavuttaa kaikki unelmansa ja tavoitteensa, jotka ovat korkeimman parhaan mukaisia. Kun ihminen luopuu egonsa asettamista tarpeista ja haluista, voi Jumala alkaa täyttää elämää ehtymättömän runsaudenvirran siunauksilla. Ensin on kuitenkin annettava Jumalan täyttää sielu ääriään myöten rakkaudellaan, jonka ylitsevuotavainen runsaus ottaa myös materiaalisia muotoja kuin itsestään. Silloin elämää ja unelmia ei tarvitse pakottaa tapahtumaan.


Atlantislaiset elivät viidennessä ulottuvuudessa tässä rakkauden ja runsauden tietoisuudessa, ja sallivat Jumalan toimia kauttaan maailmaan täyttäen samalla jokaisen tarpeensa vaivattomasti. Vasta kun he tunsivat egoistista halua tarttua toimeen itse ja alkaa hallita elämäänsä ilman Jumalan Rakkautta, irrottivat he itsensä tästä ikuisesta runsaudenvirrasta ja sen antimista. Alkoi puutteen ja kärsimyksen aikakausi, jossa eläminen on jatkunut aina näihin päiviin saakka.


Sanat Kumaran johdolla laadittu planeetan ja ihmiskunnan ylösnousemussuunnitelma on suunniteltu korjaamaan syntyneet karmalliset ja traumaperäiset vauriot, ja parantamaan Maan sielut täydellisesti kolmannen ulottuvuuden sairauksista ja rakkaudettomasta elämästä. On aika palata Kotiin; muistaa jälleen oma alkuperänsä, Kosminen Minänsä ja Jumalan Rakkaus, joka mahdollistaa runsaan ja yltäkylläisen elämänkokemuksen niin sisäisesti kuin ulkoisessa maailmassakin. Jokaisella joka kantaa henkisen vastuunsa, muuntaa omaa egoaan ja mieltään, yhdistyy sydäntietoisuuteensa ja elää sen kautta, on mahdollisuus vauhdittaa paluutaan Ykseyteen, Jumalan Rakkauteen ja ikuisen runsaudenvirran antimiin.


Tässä kohdassa voidaan palata puhumaan historiallisen vuoden 2020 Leijonaportaalista, ja sen aineetonta ja aineellista maailmaa tasapainottavista vaikutuksista. Tämän Kosmisen Tähtiportin energiat punnitsevat sielun henkisen kehityksen tason ja rakkauspitoisuuden, ja materialisoivat niiden määreiden mukaisia aiheita ehtymättömästä runsaudenvirrasta sen seuraavan vuoden elämänpoluksi. Pelkkä keskittyminen itse Leijonaportaaliin vuoden kohokohtana saattaa tosin harhauttaa omalta henkiseltä missiolta, johon ihmisen tulisi keskittyä koko vuoden ajan.


Leijonaportaalin kosmiset energiat tulisi siis pitää tietoisuudessa pitkin vuotta, ja käyttää niitä kannustimena edistämään henkistä kehitystään. Mitä ikinä nämä kosmiset voimat ovatkaan manifestoimassa elämänpolun tapahtumiksi, ovat ne annettuina henkisen kehityksen edistäjiksi, traumojen parantajiksi, egon muuntajiksi, karman puhdistamiseksi ja oppaiksi omaan sisimpään sekä poluksi takaisin Jumalan luo. Suhtautuminen elämään ja arkeen yhtenä suurena henkisenä harjoituksena takaa jokaisen tarpeen täyttymisen ja unelman toteutumisen. Tässä totuudessa elivät muinaiset Atlantislaiset, joiden viisautta palaa planeetalle vuoden 2020 Leijonaportin kautta.


Leijonaportaalin läpi kulkemiseen voi valmistautua monella tavalla ja tekemällä itseä puhuttelevia henkisiä harjoituksia. Myös energiajärjestelmänsä puhtaudesta, maadoittumisesta ja suojauksesta sekä vahvasta yhteydestä omaan Kosmiseen Minään ja Jumalaan kannattaa huolehtia, jolloin näistä energioista voi hyötyä tietoisemmin. Niiden muuntava vaikutus on koettavissa hieman lempeämpänä ja rauhallisempana, mikäli tarpeellista irtipäästöä ja puhdistautumista on suorittanut ennalta. Tätä tarkoitusta palvelevat niin Sanat Kumaran ja Saint Germainin johdolla toteutettava Alkemistin Täydenkuun Ylösnousemushoito, kuin vielä 7.8.2020 saakka saatavissa oleva Kosmisen Minän Manifesti.


Namaste,

Anahata


Lue myös aiemmat blogiartikkeli elokuun täydenkuun energioista parhaillaan avautuvan Leijonaportaalin ytimessä sekä vahvan yhteyden merkityksestä Kosmisen Minän kanssa ajankuvan energioissa.

20210524_121407.jpg

© 2021 Love from Anahata