Anna sydämesi laajentua puhtaammalle rakkauden kokemukselle
Alkuvuoden energiat ovat suuntautuneet vahvasti feminiinienergian voimaannuttamiseen ja sitä tukahduttavien tekijöiden esiin tuomiseen, sillä alkanut uuden aikakauden luominen planeetalle ja yksilön arkeen mahdollistuu ainoastaan sydänyhteydestä käsin toimimisella.


Koska suuntana on 5D ja sen puhdas rakkaus, ei mikään vanhaan 3D-energiaan perustettu tule säilymään elämässä. Matalammat tahtotilat ja motiivit eivät enää manifestoi tai ylläpidä illuusiota, ja siksi niiden luoma todellisuus on romahtamassa ja muuntumassa vauhdikkaasti uuden vuosikymmenen energioissa.


Vanhaan energiaan ja luomisen metodiikkaan perustuvan elämäntodellisuuden ylläpitämisestä tulee käytännössä mahdotonta. Planeetta ja ihmiskunta eivät nouse viidenteen ulottuvuuteen egon voimalla, vaan ainoastaan rakkauden kohottavalla vaikutuksella.


Maan sieluille tarjotaan koko ajan parempia ja kehittyneempiä luomisen metodeja sekä niiden korkeampia näkemyksiä, joihin on vain uskallettava tarttua. Mitä luottavaisemmin tähän muutokseen orientoituu ja sallii sen tapahtua, sitä jouhevammin sen läpi voi elää.


Mutta mikäli siitä kieltäytyy ja yrittää pitää kiinni vanhasta elämästä, sitä varmemmin tulee luoneeksi itselleen tukun harmia ja ylimääräisiä kipuiluja. Se minkä on mentävä sielun henkisen kehityksen jatkumon tieltä, tulee poistumaan elämästä tavalla tai toisella, jotta sen sisäinen evoluutio voi nousta seuraavalle tasolle.


Tähän muutokseen ovat tähdänneet yhdessä niin helmikuun 22:22-karmaportaali kuin sen ytimessä alkanut vuoden ja vuosikymmenen ensimmäinen Merkuriuksen perääntymisen jaksokin, joka tapahtui energiatasolla sille epämiellyttävässä emotionaalisessa veden merkissä, Kaloissa.


Sen vaikutus avasi kuitenkin tehokkaasti feminiinistä olemusta, auttaen sydäntä laajentumaan vastaanottavaisemmaksi 5D-rakkaudelle. Tämä tiesi monelle emotionaalisten traumojen paljastumista sekä muistoihin palaamista, mutta myös niiden teemojen tukahduttavan vaikutuksen tiedostamista, jotka estävät nykytilanteessa sydämen eheytymisen ja laajentumisen.


Tämä feminiininen teema ja siihen kannustavat ajankuvan energiat eivät suinkaan ole vielä ohitse, sillä maaliskuun energeettiset vaikutukset vievät työskentelyn aivan uudelle tasolle auttaen syventämään tietoisuutta entisestään. Energiat ovat vasta päässeet sisään sielun energiajärjestelmään, missä ne jatkavat työskentelyään tulevien elämänvaiheiden tarjotessa arvokkaita triggeripisteitä.


Maaliskuun energeettisiin teemoihin ja niiden salaisiin esoteerisiin merkityksiin opastaa Arkkienkeli Gabrielin Enkeliprofetia. Maaliskuun Enkeliprofetiassa selviää mm. kuukauden energioiden vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin, ja miten niiden kanssa voi työskennellä tietoisesti elämänlaatuaan parantaakseen.


Enkeliprofetiassa selviää myös kuukauden enkelilukujen merkitykset niin henkisessä kasvussa kuin unelmien toteuttamisessakin. Jokaisen kuukauden numerologisilla värähtelyillä on tarkkoja vaikutuksia kyseiseen ajankohtaan, mutta ne rakentavat aina viisaalla tavalla edellisten kuukausien saavutusten päälle tätä hetkeä sekä tulevaa.


Siksi maaliskuun Enkeliprofetiassa luodaan katsaus myös loppukesän ja alkusyksyn energioihin, ja miten sen värähtelyt kertautuvat ja näkyvät tulevina kuukausina. Tällä kuukaudella onkin mielenkiintoinen vastakkainen polariteettienergia, jonka tiedostaminen voi tuoda paljon toivoa meneillään oleviin muutoksiin ja ensimmäisten askelten ottamiseen uudella elämänpolulla.


Jokainen Love from Anahatan Enkeliprofetia on Arkkienkeli Gabrielin toiveiden mukaan luotu, ja siksi siihen kanavoituu aina tietoa myös kauaskantoisempien suunnitelmien tuloksista. Enkeliprofetia ei siis keskity palvelemaan vain kyseisen kuukauden ajankuvan energioiden tulkkina, vaan se tarjoaa opastusta vielä useammaksi kuukaudeksi eteenpäin. Sen tarkoituksena on selittää planeetalle virtaavien energioiden esoteerisia merkityksiä sekä peilaamaan niiden vaikutuksia sielun henkiseen kasvuun.


Siksi siihen sisältyvät myös tärkeimpien energeettisten päivien ja energiaportaalien ajankohdat sekä niiden kuvaukset, jotta vieläkin kokonaisvaltaisempi ymmärrys niiden vaikutuksista syntyisi. Sen kautta kuukauden energioiden kanssa on mahdollista työskennellä entistä tietoisemmin ja intensiivisemmin, ja saada niistä enemmän etua niin tässä hetkessä kuin tulevaisuudenkin osalta.


Maaliskuuhun sisältyy useita sielun feminiinienergiaa eheyttäviä päiviä sekä kaksi tärkeää energiaportaalia, jotka tukevat feminiinisen olemuspuolen ja sen ominaisuuksien käyttöönottoa ja laajentumista jumalaiselle tasolle. Enkeliprofetia tulkitsee näitä teemoja tarkasti ja antaa myös arvokkaita työvälineitä sekä vinkkejä energioiden hyödyntämiseen.


Arkkienkeli Gabriel johdattaa koko kuukauden energeettisten teemojen läpi opettavaisella ja itsetuntemusta lisäävällä tavalla, joten kyseessä on pysyvää muutosta tuova kanavointi, ei suinkaan vain hetken eduksi jäävä tieto. Tämän Gabriel varmistaa myös henkilökohtaisella viestillään, joka johdattaa vieläkin syvemmälle kuukauden energioiden vaikutuksiin sekä sisäistämään niiden toiminnallisuuden omalla kohdalla.


Tutustu maaliskuun Enkeliprofetiaan ja tilaa palvelu hintaan 33,00€. Näin varmistat parhaan mahdollisen tulevaisuuden rakentumisen tässä hetkessä sekä unelmiesi hedelmällisyyden Arkkienkeli Gabrielin avulla. Kuukauden Enkeliprofetia tarjoaa näkemyksiä ja opastusta vielä pitkänkin ajan kuluttua, ja juuri niin kauan ja monipuolisesti kuin sen kanssa on valmis työskentelemään.


Enkelein,

Sanna


P.S. 33-mestariportaalin energiahoito, Äiti Marian Armon Lahja, on saatavilla vielä 23.3.2020 hintaan 33,00€. Vastaanota hänen voimallinen armon lahjansa, ja valmistaudu vapautumaan sisäisistä esteistäsi hänen myötätuntoisella rakkaudellaan.

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata