Aineeton maailma materialisoituu runsaudeksi


Maassa eletään parhaillaan historiallisen voimakkaan Kosmisen Tähtiportin eli Leijonaportaalin huipentumaa. Tähtiportti on täysin avoinna ja aktiivinen 8.-12.8.2020, Orionin tähdistön vyön ollessa linjassa Egyptin Gizan kolmen pyramidin kanssa. Nämä "Kolme Kuningasta" taas ovat linjautuneena spirituaalisen auringon eli Siriuksen kanssa, joka mahdollistaa näiden ylösnousseiden tähtien ja sivilisaatioiden tietoisuuden virtaamisen planeetalle.


Planeetan ja ihmiskunnan tietoisuus käy parhaillaan läpi valtavan syvää muuntumista, johon liittyy muinaisen Atlantiksen kulttuurin energiaromahduksen myötä syntyneen karmanvelan ja uskomusjärjestelmien puhdistamista ja purkamista. Nämä energeettiset taakat ovat painaneet ihmiskunnan harteilla vuosituhansien ajan ylläpitäen jälleensyntymän velvoitetta niin kauan, kunnes viimeinenkin sidos näihin Atlantiksen kulttuurin aikaisiin pimeyteen langettaviin tekoihin on katkaistu ja parannettu.


Ajankuvan energiat ovat viritettyinä tukemaan tätä suurta urotyötä, jota toteuttamaan jokainen Valosta Maahan inkarnoitunut sielu on lupautunut. Tämä henkinen työ tapahtuu omaa elämänpolkua seuraamalla ja henkilökohtaiseen karmaan keskittymällä, johon sisältyy myös sielua haavoittavien lukuisten traumojen kohtaaminen ja parantaminen. Nuo haavat muistuttavat Atlantiksen energiaromahduksesta ja ihmisen lankeamisesta pimeyteen itsekkäiden valintojensa ja tekojensa seurauksena.


Ne ylläpitävät rakkaudettomuutta ja arvottomuutta, ja kieltävät Maan sieluilta oman jumaluutensa ja ikuisessa runsaudenvirrassa elämisen. Tällöin niiden maalliset tarpeet eivät täyty vaivattomasti ja luonnollisesti, vaan sielut joutuvat oman pimeytensä ja heikon rakkauspitoisuutensa vuoksi kamppailemaan selviytyäkseen. Tämä yhtälö on tulos huonosta yhteydestä Alkulähteeseen ja ykseyden kokemukseen Luojan kanssa, eli luottamuksen ja uskon puutteesta elämän kantavaan voimaan sekä itse elämän tarkoitukseen.


Atlantiksen energiaromahdus irrotti planeetan ja sen piiriin inkarnoituneet sielut Jumalan Rakkaudesta, ja syöksi ne ensimmäisestä rakkauden ulottuvuudesta pimeyteen - viidennestä kolmanteen. Ellei Lordi Sanat Kumara olisi tuntenut niin syvää rakkautta ja kiintymystä sekä vahvaa uskoa ihmiskuntaan ja sen kykyyn korjata tekemänsä vääryydet, Maa-planeetta ja ihmiskunta olisi tuhottu ja palautettu iankaikkiseen kosmiseen massaan, josta kaikki olevainen on saanut alkunsa.


Tätä egoon lankeemusta ihmiskunta on parhaillaan korjaamassa, ja parantamassa siinä samalla myös tekemänsä vääryydet Gaiaa kohtaan. Planeetan ja ihmiskunnan tietoisuudet ylösnousevat yhdessä, käsi kädessä, mutta jokaisen on kannettava tässä kokonaisuudessa oma henkinen vastuunsa ja parannettava sielunsa kokemuspohjasta oma pimeytensä. Kun pimeys valaistuu 100% jumalallisella rakkaudella ja sielu pystyy maadoittamaan sen viidennen ulottuvuuden energiajärjestelmäänsä täydellisesti, palaa sielun tietoisuus ja olemus jälleen viidenteen ulottuvuuteen.


Tämän toteutumiseksi on työskenneltävä pitkäjänteisesti viidennen ulottuvuuden 12 chakran eli energiakeskuksen kanssa, jolloin tapahtumaa on myös mahdollista nopeuttaa. Jokainen viidennen ulottuvuuden chakra kätkee sisäänsä muistijälkiä sielun traumoista ja haavoista, jotka saivat alkunsa jo Atlantiksen energiaromahduksen aikaan. Koska jokainen planeetalle inkarnoituva sielu omaksuu tämän karman osakseen ja sitoutuu puhdistamaan sitä henkilökohtaisella elämänpolullaan omaan karmaansa yhdistetysti, on koko ihmiskunta tilivelvollinen tässä toimenpiteessä.


Jokainen inkarnoitunut sielu tulee kaivamaan nämä karmalliset tekijät esiin ajankuvan energioissa, ja puhdistamaan sekä katkaisemaan niiden sidokset. Siinä samassa ne kohtaavat omat traumansa ja haavansa, joiden parantaminen on osa karmanvelan suorittamista. Tämän henkisen työn vastaanottaminen on Alkulähteelle annettu lupaus suoriutua siitä, sillä vain siten sielu on saanut kuvan inkarnoitua planeetalle tässä ajassa kokemaan elämää ihmisenä.


Ilman sitoutumista ylösnousemukseen ei planeetalle ole pääsyä Valosta, joskin matalammista ulottuvuuksista inkarnoituu Maahan edelleen sieluttomia pimeyden olentoja, jotka pyrkivät estämään ylösnousemuksen toteutumisen. Silti nekin palvelevat kokonaisuutta ja jumalaisia tarkoitusperiä, sillä Jumala on luonut myös pimeyden. Ilman sen alamaailmaa ei olisi olemassa arvokasta kontrastia, joka opettaa henkisiä oppimääriä rakkaudesta ja sen puutteesta hyvin konkreettisella tavalla - joskus raa'astikin karmasta riippuen.


Uuden Galaktisen vuoden ja vuosikymmenen alkaessa 26.7.2020, Maan sielujen elämänpolkuihin on suunniteltu lukuisia täyskäännöksiä ja merkittävää elämänlaadun parantumista. Kaikki henkinen kehitys vie aina parempaan päin, sillä onhan sen määränpäänä aina Jumalan Rakkauteen palaaminen ja sen hoivan muistaminen, vaikkakin oman pimeyden ja traumojen kanssa kamppaileminen ei läheskään aina siltä tunnu. Mutta kun rakkauden valo muuntaa pimeyttä ja nostaa esiin sitä ylläpitäviä sielun haavoja, ei kokemus voi olla kovin nautinnollinen, vaikkakin siitä voi löytää iloa ja kiitollisuutta tapahtuvan parantumisen johdosta.


Vuoden 2020 ensimmäinen puolisko ennen Galaktista vuodenvaihdetta oli omistettu vahvalle tietoisuuden muuntamiselle, jonka tuli tapahtua ennen Leijonaportaalin läpi kulkemista ja sen myötä tapahtuvaa aineettoman ja aineellisen maailman tasapainottumista. Tämä tiesi lukuisten Atlantiksen energiaromahduksen peruisten uskomusjärjestelmien nollaamista ja sen myötä tapahtuvaa syvää uudistumista, jonka aikaansaama muuntuminen tulee nyt materialisoitumaan Maan sielujen uudeksi elämänpoluksi.


Panokset vain kovenevat entisestään Leijonaportaalin läpi astuttaessa ja kohti syksyä kuljettaessa, mutta niille jotka ovat keskittyneet henkiseen kehitykseensä ja sielunsa parantamiseen, on luvassa runsaskätistä vaurautta myös ulkoisen maailman materiana. Tämänvuotinen Leijonaportaali näet sisältää moninkertaiset voimat aiempiin vuosiin nähden, sillä Maan ylösnousemussuunnitelmassa eletään merkittävää taitekohtaa, jonka ylittäminen vaatii suuremman kiitollisuuden heräämistä sielujen sydämissä.


Ne sielut jotka ovat valmiita yhdistymään Jumalan Rakkauteen ja Maailmankaikkeuden ikuiseen runsaudenvirtaan korkeammalla tasolla, tulevat ammentamaan sen vauraudesta materiaa uudelle elämänpolulleen. Se ei kuitenkaan ole mahdollista vain itse materian saavuttamisen vuoksi vaan tällä runsaudella on tarkoitus levittää lisää rakkautta ja valoa maailmaan, ja auttaa sekä omaa sielua ylösnousemaan että luoda sillä myös yhteistä hyvää tukemaan muiden sielujen ja Gaian prosesseja.


Tässä henkisessä työssä auttavat monet korkeampien tietoisuuksien olennot ja mestarit, mutta ennen kaikkea ne korkeimmat Luojajumaluudet, jotka ovat luoneet koko Maailmankaikkeuden ja ylläpitävät sen järjestystä kosmisilla energioillaan. Yksi näistä pääorkestraattoreista on Äitijumalatar Lakshmi, Luojajumala Vishnun Shakti, joka vastaa rakkauden, ilon, kiiitollisuuden, kauneuden, terveyden, hyvän onnen, menestyksen, runsauden ja rahan ilmentämisestä sekä sisäisenä kokemuksena että sielujen elämänpolulla, ja koko Maailmankaikkeudessa.


Lakshmi haluaa auttaa jokaista yhdistymään uudelleen ikuiseen runsaudenvirtaan sekä elämään sen siunauksista ja vauraudesta käsin, eli lunastamaan itselleen tämän jumalaisen synnyinoikeutensa. Hän joka pyytää Lakshmin siunauksia ja runsautta osakseen, tulee niitä aina myös saamaan. Siksi Lakshmi on luonut yhteistyössä Love from Anahatan kanssa nimeään kantavan Runsausmanifestin, joka moninkertaistaa Lakshmin tarjoaman avun voimallisen Leijonaportaalin sydämessä. Sen missiona on auttaa sielua avautumaan vahvemmin Kosmisen Minänsä jumalaiselle identiteetille ja kyvyille sekä Lakshmin shaktin runsausenergialle ja siunauksille.


Tutustu Jumalatar Lakshmin Runsausmanifestiin, ja hyödynnä Leijonaportaalin valovoimaiset energiat parhaalla mahdollisella tavalla uuden elämänpolkusi materialisoinnissa. Anna Lakshmin virrattaa runsausenergiaansa ja siunauksiaan elämänpolullesi, ja lisätä arkeesi tyytyväisyyttä, nautinnollisuutta ja kaipaamaasi arjen makeutta. Lakshmi pitää huolen, että hänen energiansa kehollistaessasi jokainen spirituaalinen ja maallinen tarpeesi alkaa täyttyä vaivattomasti.


Namaste,

Anahata


Lue myös aikaisempia blogiartikkeleita ajankuvan energioista ja Kosmisesta Leijonaportaalista:

Leijonaportaali kirkastaa tulevaisuutesi

Vain mestarillinen viisaus tuottaa tuloksia

Elämää ikuisessa runsaudenvirrassa

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata