333-energiaportaali paljastaa salaisuuksia tulevasta


333-mestariportaali värähtelee voimallisesti Kristusvalon ja -tietoisuuden sekä ylösnousseiden mestareiden viisauden taajuudella. Se on oikea henkisen kasvun täydellistymisen ja sielutason mestaroitumisen energiaportaali, joka paljastaa elämänpolun seuraavat etapit, unelmat sekä korkeammat elämäntehtävät, joita kohti Maan sielut kulkevat uuden vuosikymmenen aikana.


Tämä mestariportaali manifestoi ihmeitä ja ratkaisuja, jotka tulevat korkeammalta tasolta ja oman tietoisuuden ulkopuolelta, ylösnousseiden mestareiden viisaudesta. Ne voivat olla yllätyksellisiä, mutta juuri siksi ne ratkaisevatkin parhaalla mahdollisella tavalla esillä olevat kysymykset ja auttavat eteenpäin omalla elämänpolulla niin ihmeellisellä tavalla.


Sen on tarkoitus kohottaa sieluja korkeamman viisauden ja näkökyvyn pariin, auttaa laajentamaan omaa maallista ymmärryskykyään, ja vastaanottamaan jumalaisia vastauksia tilannettaan ohjaamaan. Nämä vastaukset eivät salli omalle mukavuusalueelle jäämistä vaan ne nimenomaan patistavat ottamaan askeleita uuteen ja tuntemattomaan suuntaan, sillä tällaisista ratkaisuista löytyy aina myös uuden kasvun ainekset.


Tähän energiaportaaliin jää kirjaimellisesti mennyt maailma ja monet ihmisyyden illuusiot, jotka ylläpitävät valheellista kuvaa elämän tarkoituksesta. Se valmistelee sielua mestaroitumaan henkisissä opeissaan ja viimeistelemään laajemman syklin evoluutionsa sekä vastaanottamaan ne todelliset ylösnousemussuunnitelmansa mukaiset elämäntehtävät, joiden avulla se kanavoi planeetalle yhä enemmän jumalallista rakkautta ja valoa.


Näissä henkilökohtaisen ylösnousemussuunnitelman mukaisissa elämäntehtävissä ei ole kyse ihmisen työstä tai roolista, vaan puhtaasti sielutason kykyjen ja rakkauden jakamisesta. Niistä saatava hyöty on sekä yksilöllistä että kollektiivista, ja juuri se onkin yksi tärkeimmistä tunnistettavista tekijöistä omaa korkeampaa elämäntehtävää etsiessään – kaikki tahot saavat tästä rakkauden työstä enemmän henkisesti.


Niissä sielua ei ohjaa mikään muu kuin rakkaus ja intohimo, joita sielu kokee elämäntehtäväänsä toteuttaessaan. Kun sielu käyttää jumalallisia kykyjään ja luo intohimoisesti elämäänsä, se täyttää siinä sivussa jokaisen henkilökohtaisen unelmansa ilman suuria ponnisteluita. Silloin sielu ei myöskään koe puutetta ja luo matalammista ihmisyyden lähtökohdista käsin, kuten statuksen, rahan tai minkä tahansa ulkoisen tekijän vuoksi.


Kaikki sielun ja ihmisen tarvitsema runsaus virtaa silloin ehtymättömästi sen elämään, jotta se voi jatkaa itsensä toteuttamista ja luoda lisää rakkautta, runsautta ja valoa ympärilleen. Se on sielun jumalallinen tarkoitus niin henkilökohtaisessa kuin kollektiivisessa ylösnousemussuunnitelmassa, ja vain siten värähtelyt kohoavat luonnollisesti ja pakottamatta koko planeetalla.


Keskittymällä esimerkiksi rahan luomiseen ja statuksensa kasvattamiseen, tai perustamalla toimintansa mihin tahansa muuhun ihmisyyden ylläpitämään illuusioon, ei sielu toteuta elämäntehtäväänsä jumalallisista lähtökohdista. Vaikka ihminen rakastaisikin sitä mitä hän tekee, ohjaa häntä silti tietoisesti päällimmäisenä tai alitajuisesti pohjalla se valhe, että elämä toteutuu vain tietynlaisessa ulkoa asetetussa viitekehyksessä – ei sisäsyntyisistä tarpeista ja intohimosta käsin.


Silloin tiettyjen ihmisyyden odotusten mittareiden ja määreiden tulee täyttyä ensisijaisesti, ennen kuin tekemisestään voi nauttia. Tietynlainen turva on siis luotava ensin ihmisyyteen ja elävään elämään, jotta ihminen voi rentoutua nauttimaan luomisesta ja kanavoida sielunsa rakkautta toimiinsa. Mutta silloin tässä tehtävässä ei toteudu ensisijaisesti sen jumalainen olemus, eli puhdas rakkaus ja ainoastaan siitä käsin kykyjensä käyttäminen.


Ihmisyys luo paljon pelkoja unelmien toteuttamisen ja elämäntehtävän seuraamisen ympärille, joka tiukentaa yhteiskunnan otetta yksilöstä. Se ei kannusta etsimään onnea sieltä missä sydän sen kokee olevan, vaan se pikemminkin pakottaa valitsemaan turvallisen elämän ja varman toimeentulon jokaisella elämän osa-alueella. Ihmisyys ei kannusta riskinottoon todellisten sydämen unelmien suhteen, joka on kuitenkin sielun hartain toive ja sen evoluution jatkumon tae.


333-mestariportaali irrottaa sieluja tästä suuresta illuusiosta, jotta ne voisivat havahtua muistamaan oman jumalallisen elämäntehtävänsä Maassa, ja alkaisivat haaveilla tästä suuresta rakkaudesta ja elämän täydellisyydestä. Se on jokaisen sielun synnyinoikeus, jota he ovat lunastamassa tänä ylösnousemuksen aikana Maassa.


Ylösnousseet Mestarit muistuttavat 333-energiaportaalin ytimessä, että turhan monen inkarnaation ajan Maan sielut ovat olleet pakotettuina valitsemaan peloissaan turvallisen elämän, joka on kuitenkin hiljalleen sammuttanut sielun intohimon liekin. Sielu on manipuloitu unohtamaan oma jumalallinen tarkoituksensa Maassa ja orjuutettu palvelemaan yhteiskunnallisia tavoitteita, joissa ensisijalla eivät ole sen omien unelmien toteutuminen ja sielunsuunnitelman mukaisen elämänpolun seuraaminen.


Tämä 333-mestariportaali riisuu sieluista yhteiskunnallisia ja ihmisyyden antamia velvoitteita ja odotuksia, ja auttaa muistamaan oman jumalallisen elämäntehtävän Maassa. Sielu on antanut lupauksensa Jumalalle ylläpitää omaa henkistä kasvuaan ja evoluutiotaan, ja nyt on tullut aika lunastaa tuo lupaus, muistuttavat Ylösnousseet Mestarit.


He ohjaavat Maan sieluja jumalallisten elämäntehtävien ja unelmien luokse koko seuraavan vuosikymmenen ajan, ja auttavat toteuttamaan ne parhaalla mahdollisella tavalla niin yksilön kannalta kuin kollektiivisen ylösnousemussuunnitelman vuoksi. He opettavat, että yhtä tavoitetta ei tarvitse uhrata toisen puolesta, vaan sielun on mahdollista saada kaikki toiveensa täytetyksi.


Kollektiivinen ylösnousemussuunnitelma on sitoumus, jota jokainen Maan sielu on lupautunut toteuttamaan omassa elämässään. Jokainen sielu on valinnut juuri itselleen sopivan oppimisympäristön ja unelmat, joiden parissa luodessaan se viihtyy, kehittyy ja ylösnousee luonnollisesti elämän virrassa. 333-mestariportaalin energiat auttavat muistamaan tämän totuuden ja tunteen.


Vaikka energiaportaali värähtelee mestariluvun 333 taajuudella, se kuvastaa myös luvun 9 energioita ja merkitystä. Luku 9 on niin ikään mestaroitumisen merkki, sillä se sisältää kaikkien muiden lukujen värähtelyt ja viisauden. Järjestyksen viimeisenä se tarkoittaa kasvun päätepistettä, loppuunsaattamista ja lopulta irtipäästöä vanhasta, jotta uudet alut ja niiden mukaiset henkiset opit voisivat syntyä uuden syklin myötä luvun 0 ja 1 kautta. Ajanlasku on alkamassa uudelleen.


Luvun 9 energia kertoo loistavasti siitä vanhan todellisuuden loppuunsaattamisesta ja siitä irtipäästämisestä, jota koko ihmiskunta on tekemässä tämän vuosikymmenen vaihteessa vuoden viimeisen numerologisen energiaportaalin kautta.


Kaikki tarvittu informaatio ja energia kiteytyvät tässä portaalissa, joita uuden aikakauden syntyminen edellyttää. Maan sielut ovat valmiita tekemään tahoillaan ne konkreettiset muutokset, joita jumalallisten elämäntehtävien vastaanottaminen vaatii. On vain seurattava omia unelmiaan ja sydämen kutsumusta, vaikka se tarkoittaisi vanhasta ja turvallisesta luopumista sekä varsinaista uskonloikkaa tuntemattomaan. On uskallettava astua uuteen kasvuprosessiin.


Vain siten sielun on mahdollista löytää todellinen tarkoituksensa ja kutsumuksensa elämässä, sillä niitä ei koskaan tule löytämään omalla mukavuusalueellaan pysytellessä. Lopulta tuokin tuttu ja turvallinen elinala käy tukalaksi ja kivuliaaksi, pakottaen lopulta ottamaan väkisin ne askeleet, jotka tuovat pysyvää ja omalla tavallaan jopa välitöntä helpotusta.


Vanhasta irrottautuminen on sielulle hyvin vapauttava kokemus, ja se salliikin sen kohota värähtelyissä yhä korkeammalle, menneen alustan yläpuolelle. Tätä myös uudelle vuosikymmenelle ja sen värähtelyihin siirtyminen tarkoittaa. Menneeseen ei ole enää tämän jälkeen paluuta, kun uudet henkiset opit, jumalalliset elämäntehtävät sekä korkeammat unelmat kutsuvat.


Maan sielujen on aika muistaa yhteys itseensä, omaan sielupersoonaansa, sen kykyihin ja voimaan, ja sitä kautta Alkulähteeseen, koko Maailmankaikkeuteen ja Jumalalle antamaansa evoluutiolupaukseen.


Tämän jumalaisen muistikuvan palautuminen tarkoittaa myös oman kaksoisliekkiyhteyden muistamista sekä sen yhteyteen palautumista, kuin koko sieluperheensä jäsenten rakkauteen yhdistymistä ja yhteenkuuluvuudentunteen kokemista. On aika aloittaa uudenlainen yhteistyö ihmissuhteissa, joka tukee planeetan ja ihmiskunnan ylösnousemussuunnitelman toteutumisen seuraavia vaiheita.


Sielu on kirjaimellisesti valmis palaamaan kotiin, omaan sydänyhteyteensä, josta se löytää kaiken olevaisen ja tarvitsemansa – rakkauden. Tästä voimasta käsin sielu toteuttaa jokaisen unelmansa, luo tyydyttäviä ja rakkaudellisia ihmissuhteita, nauttii luomistyöstään elämäntehtävänsä parissa sekä rakentaa uuden vuosikymmenen aikana oman paratiisinsa maan päälle.


Joulukuun Täydenkuun Runsaushoito kanavoidaan 333-mestariportaalin energioissa 12.12.2019, täydenkuun vain potensoidessa ja lisätessä sen ihmeellisiä ja taianomaisia vaikutuksia. Samaan aikaan avautuu myös vuoden viimeinen pimennysportaali, joka huipentuu 26.12.2019 rengasmaiseen auringonpimennykseen.


Näiden energiaportaalien yhteisvaikutus viimeistelee upealla tavalla kerrytetyn kasvun, kun ne samaan aikaan auttavat päästämään lopullisesti irti menneisyydestä ja aloittamaan uuden elämän luomisen ilman käsitellyn karman, muistojen ja traumojen vaikutuksia. Koko planeetta ja kaikki sen tietoisuudet kulkevat näiden portaalien läpi uuteen vuosikymmeneen ja sen aloittamaan aikakauteen.


Nämä voimalliset energiat tallentuvat myös Täydenkuun Runsaushoitoon, jonka kautta ne puhdistavat koko viidennen ulottuvuuden energiajärjestelmän ja valmistelevat sielua jälleensyntymään elämänsä uuteen aikakauteen. Ilmoittaudu mukaan, jos olet valmis:


- päästämään irti menneisyydestäsi ja aloittamaan uuden aikakauden elämässäsi

- hyvästelemään menneisyyden karmalliset sopimukset ja sidokset

- parantumaan vanhoista traumoista, haavoista ja muistoista

- uudistumaan ja kokemaan jälleensyntymän uudelle vuosikymmenelle

- muistamaan kaksoisliekkisi ja sielujenne välisen sydänyhteyden

- löytämään oman sielunkumppanisi ja -perheesi Maan päältä

- vastaanottamaan jumalallisen elämäntehtäväsi

- toteuttamaan korkeampia unelmiasi ja nauttimaan luomistyöstäsi

- luomaan oman unelmaelämäsi ja paratiisin maan päälle

- uudenlaiseen elämänkokemukseen ilman rajoittavia uskomuksia

- muistamaan jumalaisen olemuksesi ja elämään sen persoonasta käsin


Joulukuun Täydenkuun Runsaushoito sisältää myös Alkemistin eli Sanat Kumaran Siunauksen sekä salaisen Alkemistin uutiskirjeen, jossa hän kertoo lisää käynnissä olevasta tietoisuudenmuutoksesta, uuden aikakauden syntymisestä ja Maan sielujen ylösnousemussuunnitelman seuraavista vaiheista. Palvelun hinta on 33,00€ (sis. alv. 24%).


Enkelein,

Sanna


P.S. Lue lisää ajankuvassa vaikuttavista energioista aikaisemmasta blogiartikkelista.


#ajankuvanenergiat #energiaportaali #pimennysportaali #numerologia #ylösnousemus #elämäntehtävä #unelma #unelmientoteuttaminen #jumalallinensuunnitelma #ylösnousemussuunnitelma #YlösnoussutMestari #täysikuu #TäydenkuunRunsaushoito #Alkemisti #henkinenalkemia #SanatKumara #henkinenkehitys #henkinenkasvu #sielunvaellus #sielunevoluutio #uusiaikakausi #UusiAika #UusiMaa #jälleensyntymä

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata