Tulevaisuutesi näkymät ovat kirkastumassa


Ajankuvan energioiden luonteessa on havaittavissa kauan odotettuja muutoksia, jotka alkavat vihdoin taittaa valtavan puhdistumisaallon painetta rauhallisempiin ja sisintä rakentavampiin sävyihin. Vuoden toinen puolisko omistettiin tilan tekemiselle uusille runsauden aiheille sekä menneisyyden rajuille raivaustöille, jotka ravistelivat sielun syvimpiä olemuspuolia perinpohjaisesti.

Tällaisissa vaiheissa on syytä muistaa, että mitä rankempia puhdistuksia ja menneisyyden traumojen parantamista on käymässä läpi, sitä suurempaa runsautta ja onnea voi odottaa tulevaisuudeltaan. Sille on vain tehtävä tarpeeksi tilaa ilmentyä, sillä jotain niin uutta, puhdasta ja ennenkokematonta ei ole useinkaan mahdollista vastaanottaa, jos menneisyys kalvaa sisintä.

Oma menneisyys, eletyn elämän kokemukset ja sielun haavat kun estävät erilaisin luonteenpiirtein uuden runsauden tulon elämään. Elämänkokemukseen muodostuisi valtava ristiriita ja arkeen sellainen ristiaallokko, ettei uuden onnen kokemiseen voisi keskittyä täysillä, jos menneisyyden paino kohtaisi uudet unelmat. Tuloksena olisi vain uudenlaisia henkisiä kipuja.

On siis paljon parempi jo oman hyvinvoinninkin vuoksi, että unelmien toteutumista joutuu hieman odottaa. Sillä välin on tehtävä itsessään paljon kehitystyötä ja rakennettava omaa sisintään sellaiseksi, että uudesta elämästä voi nauttia kaikessa rauhassa. Tätä onnea ei ole tarvetta pilata menneisyyden kurkistellessa olan ylitse.

Kun tämä vaihe Maan sielujen puhdistustyössä tulee päätökseensä, ei eletty elämä enää palaa bumerangina luokse. Menneisyyden asiat eivät enää vainoa mieltä, sillä sielu on tehnyt kaikki tarvittavat toimet, jotta se on sinut eletyn elämän ja kaikkien siellä tapahtuneiden valintojen ja tapahtumien kanssa.

Tämä on saattanut tuntua hyvin totaaliselta ja kokonaisvaltaiselta prosessilta, jossa tuhkatkin on viety pesästä. Niin syvälle menevästä työstä on ollut kyse. Kuin sielulle ei olisi riittänyt vanhan metsän raivaaminen pois, vaan sen oli myös saatava polttaa se maan tasalle. Vain siten se vakuuttui siitä, että mikään menneisyyden asia ei pääse enää versomaan uusia ongelmia tulevaisuudessa.

Mutta samalla se tuli luoneeksi itselleen kasvuympäristön, joka on täynnä ravitsevia aineksia ja tyhjää tilaa, jonne se voi kylvää tulevaisuutensa siemenet. Sielu voi aloittaa uuden elämäntodellisuuden luomisen täysin alusta, ja tällä kertaa se voi valita huolellisemmin ja menneisyydestä oppineena, millaista unelmiensa puutarhaa se alkaa manifestoida elämäänsä.

Syntynyt kasvualusta on arvokas maaperä uusien ja korkeampien unelmien luomiseen ja elämäntehtävien parissa työskentelyyn. Nyt sielu on todella vapaa toteuttamaan minkä tahansa haaveensa ja seuraamaan sydämensä kutsumusta, koska mikään ei enää pidättele sitä menneisyydessä.

Samalla sielun luomisvoima on tehostunut ja saanut entistä jumalaisempia piirteitä, kuten sen persoonakin. Kun menneisyyden kokemukset eivät enää haavoita sielua ja pidättele sitä laajentumasta rakkaudessa, se alkaa tuntea yhä enemmän rajattomuutta ja kaikkivoipaisuutta niin itsessään kuin luomisvoimassaankin.

Elämästä on paljastumassa juuri se sielun jumalainen leikkikenttä, jollaiseksi se alun alkaen on luotukin. Sielun oli vain tultava siihen pisteeseen, että se ymmärtää ihmisyyden olevan mahdollisuus ja sen tavoitteita palveleva tekijä, ei rajoite.

Sielu osaa taivuttaa sydämensä voiman tahtoon minkä tahansa todellisuuden tai materian, mutta se ei koskaan määrää lopputulosta ja luo sen vuoksi. Se luo, koska se rakastaa luomista ja nauttii sen prosesseista, josta se löytää oman jumalallisen olemuksensa ytimen. Luomistyön tuote ja manifestoitu runsaus ovat tietenkin nautinnollisia, mutta eivät itse tarkoitus.

Tämä kuvaa sitä laajempaa henkistä muutosta ja tarkoitusta, jota Maan sielut ovat täällä kokeakseen. Kuluvan vuoden toinen puolisko on auttanut vaiheillaan ja energioillaan ottamaan valtavia harppauksia eteenpäin tässä evoluutiossa, vaikkakin se on ollut hengästyttävää koettavaa.

Monet ovat varmasti jo täysin tympääntyneitä tähän ikuisuudelta tuntuvaan työsarkaan, jossa aihe toisensa perään nosti päätä tietoisuudessa. Tämäkin loppumaton tarina tulee kuitenkin päätökseensä, sillä sen prosessit tullaan ajamaan loppuun vuodenvaihteeseen mennessä.

Se minkä syyskuun 9:9-energiaportaali aloitti, tulee joulukuun 12:12- eli 3:3:3-portaali päättämään. 26.11.2019 uusikuulla on tässä prosessissa myös oma tärkeä roolinsa, sillä se auttaa nollaamaan ja tasapainottamaan olotilaa ennen 3:3:3-mestariportaalin läpi astumista.

9:9-energiaportaali nosti esiin monia sukutraumoja ja -haavoja sekä niitä viimeisiä rippeitä ihmissuhdeongelmista ja sielunsuhteista, jotka ylläpitivät joko karmallisia sidoksia tai muun tasoisia lupauksia, valoja ja siteitä.

Ne kahlitsivat sielua menneeseen ja siellä annettuihin lupauksiin tai koettuihin traumoihin, ja ilman niiden täydellistä katkaisemista ja puhdistamista ei olisi mahdollista päästä elämässäkään eteenpäin. Sielu olisi pysynyt noiden sidosten vankina ja kykenemättömänä luoda uusia ihmissuhteita tai unelmiensa mukaista runsautta.

Näitä sidoksia katkottiin voimallisesti syyskuun Täydenkuun Runsaushoidossa, joka palvelee aina parhaalla mahdollisella tavalla ajankuvan energioissa tapahtuvaa henkistä kasvua ja sielun parantumista. Samassa hoidossa Kristustietoisuuden Feeniksit polttivat sielun karmaa ja muita haitallisia sidoksia, ja vapauttivat sen luomisvoimaa ja olemusta laajentumaan yhä jumalallisemmaksi.

Tämä 9:9-energiaportaalin aloittamana työsarka on ollut intensiivistä koettavaa, mutta mitä rankemmin ja syvällisemmin se on oman sielun perustuksia ja kokemuspohjaa ravistellut, sitä lupaavampi on tulevaisuus oleva. Tästä ajatuksesta voi ammentaa voimaa prosessin viimeisiin vaiheisiin, ja ottaa sen hieman tarkoituksenmukaisemmin ja rauhallisemmin vastaan.

Marraskuun uusikuu auttaa tyynnyttämään sisäisiä myrskyjä, jonka aikaansaamat aallot eivät enää löydä uusia kimmokkeita sielun kokemuspohjasta. Sen alitajunta alkaa olla niin puhdas tämän prosessin osalta, että tyyntymistä ja voimaantumista on luvassa, kunhan sitä ymmärtää myös itse edistää.

Ei siis kannata lietsoa sitä, mikä ei voi enää leimahtaa. Ja tässä kohtaa on myös hyvä pysähtyä kysymään itseltään, olisiko tämänkin prosessin voinut kohdata rauhanomaisemmin ja tyynemmin, kärsivällisemminkin, nyt kun se alkaa taittua loppuaan kohti? Päättikö oma mieli ja ego vielä liiaksi omasta sisäisestä olotilasta, vai osasitko kääntyä etsimään rauhaa ja tilanteen tarkoituksenmukaisuutta sisältäsi? Jälkiviisaudestakin kannattaa ottaa opiksi tulevaisuutta varten.

Joka tapauksessa vuoden viimeiset hetket kuljetaan hieman tyynemmissä vesissä, kunhan tuon oman sisäisen myrskynsä saa tyynnytettyä ja löytää mielenrauhan kaikesta huolimatta.

Vaikka ajankuvan energiat muuttuvat tukemaan Maan sielujen henkisen kasvun seuraavia vaiheita, eivät ne kuitenkaan automaattisesti vie pois sitä, mikä on vielä koettava elämänlaadun ja sielun parantumisen puolesta.

Elämän henkinen matka ei koskaan pääty, se vain muuttaa muotoaan ja kulkee läpi erilaisten maastojen. On vain omasta asenteesta kiinni, miten tätä matkaa kulkee. Synkimpinäkin hetkinä voi löytää itsestään valoa ja rakkautta, ja elämästään ilon ja kiitollisuuden aiheita.

Jos niitä odottaa tulevaksi vasta kaiken jälkeen, on vielä paljon opittavaa henkisen kasvun periaatteista ja miksi sitä koetaan.

Lopulta henkinen kasvu on ainoa asia, mitä sielu on kokemassa. Siinä samassa se vain tulee luoneeksi itselleen unelmiensa mukaisen elämän ja palvelleeksi Jumalaa elämäntehtäviensä kautta, eikä niitä silloin tarvitse etsiä ja kipuilla.

Nämä totuudet alkavat valjeta nyt tämän suuren tietoisuudenmuutoksen kynnyksellä, kun sielu valmistautuu kohoamaan seuraavalle tasolle omassa kehityssuunnitelmassaan.

Uusi vuosikymmen tuo mukanaan paljon uutta runsautta ja elämänlaadun parantumista, joiden on kuitenkin vain tarkoitus rakentaa uusi kasvu- ja oppimisympäristö sielulle. Unelmat eivät toteudu vain, jotta sielu voisi jäädä paikoilleen nauttimaan niiden annista, vaan sen vuoksi, että ne tarjoavat uusia mahdollisuuksia kasvaa henkisesti ja jatkaa sielulle luonnollista evoluutiota.

Koetun rankan kasvu- ja puhdistumisvaiheen jälkeen tämä uuden elämäntodellisuuden luominen tulee tosin olemaan hyvin nautinnollista, sillä onhan sielu jo väsynyt siivoamaan elämänsä nurkkia vanhasta energiasta, menneisyyden kokemuksista ja traumoista sekä sitä rajoittavista tekijöistä. Se odottaa jo malttamattomana uuden aikakauden alkua, joka tuo elämänkokemukseen paljon uusia vivahteita ja kauan kaivattua runsautta.

Vuosi 2019 on ollut hyvin puristava vaihe Maan ylösnousemussuunnitelman toteuttamisessa, johon jokainen sielu on sitoutunut omalla henkisellä työllään. Tämä vuosi on pusertanut ulos ne viimeiset kuonat, joiden laajemmat aiheet ovat olleet käsittelyssä viime vuosien aikana. Se on vietetty oman sielun ytimessä, sen ydinhaavojen äärellä.

Marraskuun uusikuu auttaa vapautumaan tästä paineesta, joka on tiivistynyt kuluneen syksyn aikana omaan sisäiseen olemukseen. Se auttaa päästelemään höyryjä ja tyhjentämään tietoisuutta kaikesta koetusta puhdistustyöstä, jotta on helpompaa huomata, miten pitkälle ja puhtaaseen tilaan on tämän prosessin myötä tullut.

Tämän uudenkuun aikaan kannattaakin tarkkailla tietoisesti omia ajatuksia ja kuunnella intuitiotaan, sillä vihjeitä uudesta suunnasta ja ideoista alkaa tihkua tajuntaan. Uudenkuun energiat ovat virkistäviä ja luovuutta herätteleviä, ja tänä aikana Maailmankaikkeus voi paljastaa suuriakin suunnitelmia ja tarkempia yksityiskohtia siitä, mihin oma elämä on rakentumassa uuden vuosikymmenen myötä.

Enkelein,

Sanna

P.S. Jos kaipaat virkistystä ja voimaantumista, palvelevat ihanat Aurapuhdistajamme sinua Yksisarvisten valaistuneella energialla, Arkkienkelten voimilla ja liekeillä sekä Atlantislaisten Pyhän Geometrian kultaisilla symboleilla. Aurapuhdistajien hinta on vain 11,00€.

#ajankuvanenergiat #ajankuvanennuste #ajankuvanenneuste #sielunparantuminen #henkinenkasvu #henkinenkehitys #ylösnousemus #uusikuu #puhdistuminen #uusivuosikymmen #uusivuosi #valoisatulevaisuus #tulevaisuudenennustaminen #tulevaisuudensuunnitelma

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata