Millainen elämäntodellisuus sinulle on syntymässä?


Vuoden ja vuosikymmenen vaihtuminen on kiihdyttänyt Maan sielujen henkistä kasvua ennenkokemattomalla tavalla. Energiatasolla on luvassa melkoinen loppukiihdytys kohti huipentumaansa, kun koko planeetta siirtyy kollektiivisesti uuteen korkeampaan todellisuuteen ja toteuttamaan seuraavaa ylösnousemuksen vaihetta.

Planetaarinen vuodenvaihde heinäkuun lopulla aloitti näiden energioiden rakentumisen, jotka ovat vain voimistuneet kuluneen syksyn eri energiaportaalien vaikutuksista. Sielu on ollut melkoisen painekattilan puristuksessa puhdistamassa menneisyyttään sisäisillä tasoilla samaan aikaan kun fyysinen keho on käynyt läpi omaa muutostaan solutasolla.

Tässä puristuksessa solujen DNA puhdistuu ja muuntuu yhä voimallisemmin kohti kristallista muotoaan, joka pystyy säilyttämään sielun valoa eli jumalallista rakkautta itsessään yhä lisääntyvissä määrin, lopulta sataprosenttisesti.

Ylösnousemusprosessissa hiilipohjainen keho puristuu solutasolla voimakkaiden valoenergioiden johdosta timanttiseksi, ja kun solut uusiutuvat omassa luonnollisessa tahdissaan, ne uusiutuvat korkeampiin värähtelyihin ja puhtaampaan olomuotoon.

Keho kokonaisuutena sekä sen solut ja solujen DNA reagoivat tällä tavalla henkiseen kasvuun ja sielun parantumiseen, koska ne ovat osa sielua. Se mikä sielussa muuntuu sisäisesti alkaa myös materialisoitua sen fyysiseksi kuvaksi.

---Juuri tätä ylösnousemusprosessia ja sielun evoluutiota tukevat myös kaikki Love from Anahatan 12 chakran energiahoidot, jotka aktivoivat, puhdistavat ja kristallisoivat viidennen ulottuvuuden 12-säikeistä DNA:ta. 12 chakran säännöllinen hoitaminen voimakkailla valoenergioilla ei siis puhdista vain energiajärjestelmää ja chakroja, vaan sillä on paljon laajempia näkymättömiä vaikutuksia.

Säännöllisesti itseään 12 chakran energiahoidoilla työstäneet sielut alkavat olla hyvin puhtaita ja valmiita astumaan uuteen elämäntodellisuuteen ja ylösnousemuksen vaiheeseen pioneereina, joille oman jumalallisen olemuksensa kautta eläminen ja luominen alkaa olla tutumpaa.

12 chakran energiahoito hoitaa sielun korkeampaa olemuspuolta, ankkuroiden sen jumalallista rakkautta jokaisella hoitokerralla yhä laajemmin olemukseen, jolloin tähän korkeampaan tietoisuuteen siirtyminen on hyvin luonnollinen prosessi.

Tämä lisää myös henkilökohtaisten henkisten taitojen ja ominaisuuksien käyttöönottoa, joka tarkoittaa intuition ja muiden henkisten aistien avautumista ja selkeytymistä. Myös sielun luomisvoima ja manifestoinnin kyvyt voimistuvat, kohoten yhä lähemmäs jumalaista tasoa jokaisen hoitokerran kautta.

12 chakran energiahoidoista on siis ajankuvassa suurempi hyöty kuin milloinkaan aiemmin, sillä ne auttavat ja tukevat sielua henkilökohtaisella ylösnousemuksen matkallaan. Tämä prosessi on luonnollinen ja ohjelmoitu toteutumaan osana sielun evoluutiota, mutta sitä voi edesauttaa ja vauhdittaa sekä helpottaakin erilaisilla harjoituksilla, toimenpiteillä ja elintavoilla.

Ylösnousemuksen prosessit ovat monitasoiselle sielun olemukselle rankkaa koettavaa, ja mitä kokonaisvaltaisemmin ja laajemmin itseään auttaa läpikäymään tätä vuosia kestävää muuntumista korkeampiin energioihin, sitä siedettävämpää ja helpompaa siitä tulee. On siis keskityttävä ylläpitämään ja lisäämään terveyttä ja hyvinvointia erilaisin tavoin.

Ylösnousemuksen prosessit tulevat vain kiihtymään seuraavien vuosien aikana, kun sielun on purettava jokainen varjoja ja pimeyttä aiheuttava tekijä omasta kokemuspohjastaan sekä parannettava niitä ylläpitävät traumat ja haavat.

Karman puhdistaminen on luonnollinen osa prosessia, sillä myös erilaiset menneisyyden sidokset, lupaukset ja sopimukset rajoittavat sielun luomisvoiman ja olemuksen laajentumista jumalalliselle tasolle. Niitä voidaan puhdistaa ja purkaa tehokkaalla tavalla 12 chakran energiahoidoilla.

Meno Maassa ei siis todellakaan tule helpottumaan, kun ylösnousemuksen prosessien vaiheet kiihtyvät ja yhä korkeavärähteisempää valoa virtaa planeetalle ja sieluihin suoraan Alkulähteestä erilaisten energiaportaalien kautta.

Tämä rakkaus saa pimeyden kipuilemaan, joka näkyy monenlaisena pahoinvointina, kaaoksena ja ristiriitaisuuksien lisääntymisenä, kunnes valo vihdoin voittaa. Se tapahtuu jokaisella tasolla, niin sielussa kuin fyysisessä kehossa ja ulkoisessa maailmassa, joka peilaa sielulle sen omaa rakkaudellisuutta tai rakkauden poissaoloa, traumoja ja olemuksen haavaisuutta menneisyydestä ja kaikesta koetusta johtuen.

Energiatasoilla vaikuttavat ylösnousemusenergiat ovat lisänneet ahdistusta, pelkoa ja monenlaista voimattomuutta, aiheuttaen luonnollisesti myös väsymystä, uupumusta ja univaikeuksia, jotka ovat vain sielun ja sen monitasoisen olemuksen reagointia alitajuisen kokemuspohjan puhdistumisesta.

Vallitsevat energiat kuitenkin vain auttavat sielua evoluutiossaan, eli jokainen syntynyt ja koettu reaktio on lähtöisin omasta sielusta ja sen kokemuspohjasta. Siksi on tärkeää huomioida jokainen esiin nouseva tekijä ja niihin reagoiminen osana omaa parantumisprosessia ja mieluummin kuunnella niitä, jolloin itseään voi auttaa parhaiten.

Uhriutuminen ja henkisissä kivuissa eläminen on valinta, jolloin tuosta tilasta käsin tulee samalla luoneeksi itselleen sen sävyttämän elämäntodellisuuden ja -kokemuksen. Sielun on aina mahdollista kääntyä elämään rakkaudessa ja ilossa, tai edes neutraaliudessa, jos meneillään on kokemuspohjan rankempien muistojen käsitteleminen.

Se tila mitä sielu tietoisesti ylläpitää, on sen välitön elämänkokemus. Alitajunta taas on sen suurin luomisvoima, jota joko rajoittavat menneisyyden haavat ja traumat, tai sitten voimaannuttavat sielussa lisääntyvä rakkaus ja valo, jotka eheyttävän sen jumalallisia ominaisuuksia ja kykyjä.

Tätä voimaantumista ja ylösnousemuksen prosesseja tukee myös Täydenkuun Runsaushoito, jonka marraskuun täydenkuun aikaan kanavoidut energiat ovat saatavilla vielä 26.11.2019 saakka.

Kyseinen hoitokerta omistettiin ihmissuhteiden sidosten ja energioiden puhdistamiseen, joista vapautuminen valmistelee uusien 5D-sielunkumppaneiden kanssa solmittaviin ihmissuhteisiin. Tästä voi lukea lisää aikaisemmasta blogiartikkelista, mutta siitä kanavoitui tietoa myös Täydenkuun Runsaushoidon salaiseen uutiskirjeeseen.

Palvelukokonaisuuden hinta on edullinen 33,00€, sillä se sisältää 12 chakran energiahoidon lisäksi myös Sanat Kumaran eli Alkemistin Siunauksen, joka on erikseen vastaanotettava energiahoito.

Vuoden vaihtuminen ei tarkoita vain uuden vuosikymmenen alkua vaan kokonaisen uuden elämäntodellisuuden syntymistä ja seuraavan ylösnousemuksen vaiheen käynnistymistä, johon 12 chakran energiahoidot valmistelevat voimallisella ja kokonaisvaltaisella tavalla.

Loppuvuosi kannattaa siis omistaa omalle hyvinvoinnille ja sitä edistävien tekijöiden huomioimiseen kuin myös niiden tiedostamiseen, jotka sitä vielä madaltavat. Tämä tarkoittaa niin henkisestä hyvinvoinnista huolehtimista kuin kehonkin tarpeiden kunnioittamista, ja oman arjen siistimistä sellaiseksi, että se on puhdas alusta uuden runsauden luomiselle ja ilmentymiselle.

Tähän pisteeseen kulminoituvat monet uudet alut ja ideat, jotka syntyvät vaivattomammin uudistuneeseen elinympäristöön ja voimaantuneen olemuksen manifestoimana. Pidäthän siis itsestäsi hyvää huolta, sillä sinä olet oman elämäsi luoja.

Enkelein,

Sanna

#elämäkokemus #UusiAika #KultainenAika #ylösnousemus #uusialku #uusivuosi #uusivuosikymmen #12chakranenergiahoito #TäydenkuunRunsaushoito #ajankuva #ajankuvanenergiat #elämääajankuvassa #terveys #hyvinvointi #henkinenhyvinvointi #kristallikeho #DNA #Kristusvalo

20210524_121407.jpg

© 2021 Love from Anahata