Valmistaudu 5D-sielunkumppanuutta varten


Saatatkin muistaa, että vuosi 2019 on omistettu ihmissuhteille sekä niiden puhdistumiselle, muuntumiselle ja parantumiselle. Tämän myötä monet ihmissuhteet nostettiin yksi toisensa perään parrasvaloihin tarkkailtavaksi, jotta niille pystyi antamaan päivitetyn ja arvonsa mukaisen tunnustuksen.

Niiden oli joko parannuttava ja muunnuttava selviytyäkseen ja jäädäkseen elämään, mutta jos ne sisälsivät vanhaa energiaa edustaen menneisyyttä, ei niillä välttämättä ollut enää tilaa tulevaisuudessa. Ne eivät voi enää palvella siinä elämäntodellisuudessa, jota parhaillaan luodaan.

Nämä ihmissuhteet ylläpitivät vanhaa ja tukkeutunutta energiaa, sillä ne perustuivat sellaisiin menneisyyden sopimuksiin ja siteisiin, jotka olivat jo tarkoituksensa palvelleita. Jotenkin nämä ihmissuhteet kuitenkin vain pysyivät mukana vuodesta toiseen, vaikka niillä ei enää ollut tarjottavana rakkautta ja eteenpäin vievää kasvuympäristöä. Oli aika kyseenalaistaa ne.

Ne eivät enää selviytyneet ajankuvan energioissa eteenpäin, ja siksi oli sopiva aika valaista niitä ylläpitävät sidokset. Nuo sidokset sisälsivät karmaa ja traumoja, pinnan alla kyteviä salaisuuksia tai haitallisia aikomuksia, joista oli mahdollista päästää irti ja vapautua.

Siksi niin monet ihmissuhteet kipuilivat ja paljastivat omat traumansa, haavansa ja toimimattomuutensa, koska niiden oli välttämätöntä muuntua oman henkisen kasvun mukana uudeksi tai jäädä auttamatta menneisyyden muistoksi. On selvää, ettei uuteen elämäntodellisuuteen ja korkeampaan aikakauteen tulla kantamaan tällaisia ihmissuhteita.

Toisten sielujen kanssa tuli tehdä selonteko ihmissuhteen tilasta ja sen tulevaisuudesta sekä sitä ylläpitävistä motiiveista, kun taas joistakin oli määrä päästää irti, jotta tila jollekin paremmin palvelevalle ihmissuhteelle syntyisi.

Nämä löydökset oli otettava vakavasti, sillä ne aiheuttivat paljastuessaan niin valtavaa kipua, epäluottamusta ja kyseenalaistuksia ihmissuhteen tulevaisuudesta, ettei niitä voinut jättää selvittämättä. Ne vainosivat niin kauan, kunnes toisen osapuolen kohtasi ja ihmissuhteelle antoi sen ansaitseman arvon.

Joko se aleni tai mitätöityi kokonaan, jolloin irti päästäminen anteeksiannon kautta oli ainoa vaihtoehto. Mutta jotkin paljastivat itsestään uusia ulottuvuuksia, näyttäen vihreää valoa ihmissuhteen tulevaisuudelle. Tämä edellytti kuitenkin sitä, että kummatkin osapuolet ovat valmiita muuntumaan ja jatkamaan omaa evoluutiotaan yhdessä.

Tämä selonteko olemassa olevien ihmissuhteiden kanssa oli välttämätön, jotta todelliset kultajyvät erottuisivat tyhjistä lupauksista ja akanoista, ja jäljelle jäisi vain rakkaudesta luodut ja sen voimalla ylläpidetyt sidokset.

Vaikka suurin osa tästä työstä on nyt tehty ja sen tulokset ovat osin ilmentyneet myös ihmisyyteen, mikä tarkoittaa kyseisten ihmissuhteiden muuttumista, ovat jotkin laajempaa henkistä itsepohdiskelua ja sisäistä työskentelyä vaativat tapaukset vielä odottamassa viimeistä sinettiään.

Jotkin sidokset vain ovat niin vahvoja ja laajempia henkisiä oppikokonaisuuksia sisältäviä, ettei kuluva vuosi ole riittänyt niiden purkamiseen tai muuntumiseen ihmisyydessä. Niistä jokainen kuitenkin palvelee juuri niin kauan sielun oppimisympäristönä kuin on tarvettakin, joten kiire tai pakottava tarve muutokseen ei ole, ellei sitä kanneta kirjaimellisesti eteen.

Tämä kaikki ihmissuhteiden eteen tehty työ on kuitenkin alustusta jollekin suuremmalle. Kuten eräässä aikaisemmassa uutiskirjeessämme paljastettiinkin, on tämä syntynyt tyhjä tila luotu alustaksi uusille sielunkumppanisuhteille. Nämä sielunkumppanit palaavat luokse valmistautuakseen yhdessä ylösnousemukseen.

Kuluvan vuoden viimeiset energiaportaalit valmistelevat koodeillaan ja ohjelmoinneillaan näihin ihmissuhteisiin, ja ne myös syventävät ja lisäävät yhteenkuuluvuudentunnetta olemassa olevissa sielunkumppanisuhteissa.

Näiden koodien ja ohjelmointien asennustyön parissa työskentelee suuri määrä erilaisia Valon olentoja ja Mestareita korkeammista tietoisuuksista, jotka valmistelevat Maan sieluja kokemaan rakkaudellisia 5D-sielunkumppanisuhteita.

Yksi heistä on Lady Venus, Sanat Kumaran kaksoisliekki, joka on romanttisen parisuhderakkauden sekä kaikkien ihmissuhteiden Jumalatar. Hänen opastuksessaan niin kaksoisliekit kuin sielunkumppanit löytävät toisensa tai karmallisia velvoitteita sisältävät ihmissuhteet alkavat.

Lady Venuksen kanssa työskentelee läheisesti eräs toinen Rakkaudenjumala, Eros, joka myös Cupidona tunnetaan. Saatatkin muistaa, että kuluva vuosi on ollut Eroksen hallitsema. Tätä vahvistaa myös hänen nimestään muodostuva palindromi, 2019.

Eroksen tehtävänä on ollut valvoa sielujen irrottautumista toisistaan niin sisäisillä tasoilla kuin ihmisyydessäkin, mutta hän on myös yhdistänyt sielut toisiinsa uusien ja vanhojen tuttavuuksien kanssa, mikäli näillä on henkistä suoritettavaa ja annettavaa toisilleen. Eroksen työ onkin aiheuttanut melkoista ruuhkaa ihmissuhteissa kuluvan vuoden aikana!

Hänen työnsä alkaa olla valmis vuoden kääntyessä loppuhuipennustaan kohti, jolloin on aika kohottua Lady Venuksen puoleen. Lady Venus vastaa 5D-sielunkumppanisuhteista ja niiden alkamisesta, ja hänen ohjauksessaan ja luvallaan Eros yhdistää rakkauden kultaisella ketjulla ne sielut, jotka ovat valmiita aloittamaan yhteisen valmistautumisen ylösnousemukseen ihmissuhteen kautta.

Tämä tarkoittaa monille uuden 5D-parisuhteen alkamista, mutta myös 5D-sielunsiskojen ja -veljien löytymistä. Näissä ihmissuhteissa tuttuuden- ja yhteenkuuluvuudentunne on hyvin voimakasta, sillä nämä sielut kuuluvat samaan sielunperheeseen. He ovat auttamassa toinen toistaan tässä ajassa ylösnousemuksen matkalla, jonka sielunperhe suorittaa yhdessä.

Lady Venus valvoo näiden sielunperheiden yhdistymisiä ihmisyydessä Eroksen kanssa, ja yhdessä he valmistelevat sieluja kulkemaan kohti näitä alkavia 5D-sielunkumppanuussuhteita.

Vuoden viimeiset energiaportaalit toimivat lähtölaskentana uuteen vuosikymmeneen ja sen synnyttämään korkeampaan todellisuuteen, mutta ne valmistelevat myös näitä uusia 5D-ihmissuhteita varten. Nämä ihmissuhteet toimivat sielun uutena oppimisympäristönä, tarjoten ylösnousemukseen tarvittavia henkisiä työkaluja ja kokemuksia.

Nämä 5D-ihmissuhteet ovat hyvin parantavia, sillä ne perustuvat puhtaaseen rakkauden kokemukseen. Niissä kumpikaan osapuoli ei pyri hallitsemaan toista tai hyödyntämään millään tavalla toisen voimaa omia tavoitteitaan täyttääkseen tai riippuvuuttaan tyydyttääkseen. Niissä sielut rakastavat toisiaan vapaina, hyväksyen itsensä ja toisensa sellaisina kuin he ovat, täydellisinä Jumalan lapsina ja luomuksina.

Sanat Kumara on jälleen kerran kutsunut kaksoisliekkinsä Lady Venuksen Täydenkuun Runsaushoitomme energianlähteeksi ja auttajaksi juuri tätä pyhää tarkoitusta varten. Hänen tarkoituksenaan on virittää tämänkertainen hoito palvelemaan uusien 5D-ihmissuhteiden ja -parisuhteen syntymistä, ja valmistella sieluja näihin kohtaamisiin ja niiden sisältämiin korkeampiin henkisiin oppimääriin.

Jotta tämä toimenpide olisi mahdollisimman tehokas myös Rakkaudenjumala Eros liittyy hoitokerran energioihin, puhdistaen ja irrottaen vielä ne viimeiset vanhat sidokset sielutasolta, jotka estävät uusien ihmissuhteiden syntymisen. Hän myös vahvistaa jo olemassa olevia 5D-ihmissuhteita, auttaen sieluja hitsautumaan yhä tiiviimmin yhteen rakkaudessa.

Tämä Täydenkuun Runsaushoito kanavoidaan 12.11.2019 Sanat Kumaran johdolla, ja se sopii loistavasti sinulle, jos haluat:

  • selkeyttää ihmissuhteidesi henkisiä yhteyksiä ja merkityksiä

  • oppia erottamaan olemassa olevat 5D-sielunkumppanisi tai kutsumaan uusia luoksesi

  • valmistautua 5D-sielunkumppaneiden kohtaamista varten

  • tutustua 5D-sielunkumppaneihisi sielutasolla ennen heidän kohtaamistaan ihmisyydessä

  • katkaista sidokset vanhaa energiaa sisältäviin ihmissuhteisiin ja päästää niistä irti

  • viimeistellä kuluvan vuoden aikana tapahtuneet muutokset ihmissuhteissasi

  • vahvistaa rakkautta ja yhteenkuuluvuudentunnetta ihmissuhteissasi

  • siunata sielusi rakkauden ja runsauden magneetiksi

Yhdisty Lady Venuksen ja Rakkaudenjumala Eroksen viisauteen, ja salli heidän työskennellä kanssasi parantaaksesi elämäsi ihmissuhteet. Heidän ohjauksessaan ja energioissaan avaat sydämesi voimallisesti uusille 5D-ihmissuhteille ja romanttiselle rakkaudelle, olipa toiveissasi sitten syventää jo olemassa olevaa parisuhderakkautta uusille tasoille tai kutsua luoksesi uuden elämänkumppanin.

Lady Venus ja Eros pääsevät myös ääneen Täydenkuun Runsaushoidon salaisessa uutiskirjeessä, jossa he jakavat lisää tietoutta ajankuvassa tapahtuvista muutoksista ihmissuhteissa. He paljastavat 5D-ihmissuhteiden tulevaisuudennäkymiä ja kertovat lisää niissä läpikäytävistä henkisistä opeista ja valmennuksesta ylösnousemusta varten.

Lady Venus lupaa myös syventyä jakamaan tietoa Uuden Ajan kaksoisliekkisuhteista, jotka ilmentyvät monille näiden 5D-kumppanuuksien valmennusjakson jälkeen. Hän valottaa hieman sitä, miten esimerkiksi 5D-sielunkumppaneiden väliset parisuhteet valmistelevat kohtamaan oman kaksoisliekin, jonka kanssa monet taittavatkin yhteisen ylösnousemuksen matkan.

Jos haluat kuulla lisää Lady Venuksen viisauksia Uuden Ajan parisuhteista, ihmissuhteista ja kaksoisliekkien yhdistymisestä, ilmoittaudu mukaan ja tilaa Täydenkuun Runsaushoito. Saat salaisen uutiskirjeen automaattisesti sähköpostiisi heti kun sen kanavointi on valmistunut. Kirje sisältää myös ohjeet Sanat Kumaran siunauksen vastaanottamiseen.

Tämä erillisenä hoitokertana vastaanotettava voimallinen siunaus avaa sydäntä kokemaan rakkautta ja runsautta, ja samalla se valmistelee sielua uusiin 5D-ihmissuhteisiin. Ne perustuvat aidolle ja puhtaalle rakkauden kokemukselle, ja siksi Sanat Kumara haluaa avata sydämesi vastaanottamaan sen avoimesti ja sille täysin antautuen.

Enkelein,

Sanna

#sielunkumppani #kaksoislkiekki #ihmissuhde #5D #5Dihmissuhde #romanttinenrakkaus #romanttinenparisuhde #parisuhde #UudenAjanihmissuhde #TäydenkuunRunsaushoito #LadyVenus #Eros #Rakkaudenjumala #Jumalatar #SanatKumara

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata