Ihmissuhteiden vuosi


Vuosi lähenee loppuaan huimaa vauhtia samalla myös sielun parantumisen kiihtyessä, kun menneen vuoden henkinen kasvu kiteytyy ja sen mittaan esiin nousseet haavat saavat vihdoin viimeisen voitelunsa. Siksi monet menneisyyden hahmot ja tapahtumat, erityisesti traumatisoivat tekijät, ovat esillä loppuvuoden teemoissa.

Tämä vuosi on ollut ihmissuhteiden vuosi. Aiheesta kerrottiin myös eräässä alkusyksyn uutiskirjeessä, joka omistettiin uusien 5D-ihmissuhteiden tulevaisuudennäkymille.

Juuri näiden rakkaudellisten Uuden Ajan ihmissuhteiden tulemisen vuoksi monet ovat saaneet tarkastella elämäänsä suvusta ja perheestä lähtien, ulottaen tutkimusmatkansa myös menneisyyteensä, unohtamatta tietenkään niitä tärkeimpiä ja läheisimpiä ihmisiä tässä hetkessä.

Ne eivät voi syntyä, mikäli elämässä on vielä läsnä haitallisia ja jopa toksisia ihmissuhteita, tai muita omalle henkiselle kasvulle epäedullisia henkilöitä. Näiden ihmissuhteiden luoma energeettinen ympäristö ylläpitää rakkaudettomuutta, joka estää 5D:n puhtaan rakkauden ilmentymistä, jollaisia nämä Uuden Ajan ihmissuhteet ovat.

Kun suotuisa ympäristö on luotu eli elämä on puhdistettu itselle haitallisista ihmissuhde-energioista, voi rakkaus vallata alaa ja kohottaa värähtelyt korkeampiin ulottuvuuksiin kokonaisvaltaisemmin. Ja kun puhdasta 5D-rakkautta on tarpeeksi sen on mahdollista kerääntyä yhteen, kiteytyä, ja ilmentyä materiaksi eli tässä tapauksessa ihmissuhteeksi.

Tarvitaan siis vain tarpeeksi samankaltaista energiaa, jollaista tämä 5D-ihmissuhteen värähtelyt edustavat, jotta ne voivat tiivistyä ja materialisoitua. Näin yksinkertaista on henkinen alkemia, rakkauden kultaisen kosketuksen hallitseminen.

Oletko sinä valmis herättämään sielusi henkisen alkemistin kyvyt ja kultaisen kosketuksen?

Ajankuvassa on vahvasti pinnassa menneisyyden ihmissuhteet ja niihin liittyvät traumat. Lapsuuden tragediat ja kaltoinkohtelut ovat heränneet alitajunnasta kertomaan omia muistojaan, ja hakemaan omaa hetkeään valokeilassa. Aiheesta kerrottiin myös eräässä aikaisemmassa artikkelissa.

Nämä traumat ovat kertautuneet elämän muille osa-alueille ja ihmissuhteisiin, muuttaen vain hieman muotoaan niissä esiintyvän asetelman mukaisesti. Jos ne jakaa karkeasti äiti- ja isähaavoihin tai feminiinisiin ja maskuliinisiin piirteisiin, voi yhtäläisyyksiä ja erilaisia kerrannaisvaikutuksia löytää jokaisesta elämän ihmissuhteesta.

Tässä jaottelussa katsotaan siis ihmissuhteita jaettuina miehiin ja naisiin tai maskuliinisiin ja feminiinisiin, jonka jälkeen niihin syvennytään yksityiskohtaisemmin etsimään teemojen toistuvuutta ja niiden vaihtelevuutta sekä erilaisia vivahteita.

Suhtautuminen omiin vanhempiin, mahdollisiin sisaruksiin, nykyiseen kumppaniin tai menneisiin parisuhteisiin, sekä omiin tai muiden lapsiin, kertoo oman alitajunnan traumoista ja vastaavasti siitä rakkaudesta, joka sielussa on läsnä sitä eheyttäen.

Myös ihmissuhteiden puute kertoo omaa viestiään, jossa tulisi havahtua kuuntelemaan niitä traumoja, jotka estävät sellaisten syntymisen. Pelkkä puutteen toteaminen ja sen täyttämisen yritykset eivät tuota tulosta, vaan on pureuduttava puutteen kokemuksen mahdollistumisen syihin.

Ne löytyvät hyvin usein omasta lapsuudesta, jolloin sielun alitajunta on hyvin avoin ja valmis omaksumaan uusia uskomuksia ja ohjelmointeja. Se tarkoittaa erityistä alttiutta traumatisoitumiselle alitajunnan ollessa niin suojaton ja vastaanottavainen ympäristön ärsykkeille, jolloin monet merkittävimmät haavat syntyvätkin.

Se mahdollistaa myös monien menneiden elämien traumojen aktivoitumisen alitajunnasta, jolloin ne heräävät ohjaamaan käyttäytymistä, valintoja ja koko elämän luomista. Usein nämä sielua haavoittavat traumaattiset teot vain unohtuvat tai niiden merkitystä vähättelee vanhempana, jos ne eivät ilmenny vakavammiksi sairauksiksi ja pakota kohtaamaan alkulähdettään sitä kautta.

Mieli pyrkii myös suojelemaan itseään sokerikuorruttaen lapsuudenaikaisia kokemuksia, jolloin nämä sielun alitajunnan traumat painuvat yhä syvemmälle sen syövereihin. Sieltä ne kuitenkin jatkavat ohjausmekanismiensa mukaista elämän ja luomisen hallintaa, luoden energiansa ja luonteensa mukaista kokemusmaailmaa.

Ja tietenkin sielun luodessa alitajuisesti elämäänsä juuri sellaista todellisuutta, jota sen oma alitajunta edustaa kaikkine haavoineen, puutteineen ja traumoineen, sellaisessa elämässä se myös ihmisenä elää.

Luonnollisesti tähän elämänkokemuksen luomiseen sisältyy myös kaikki se sielun eheys, rakkaus ja kyvykkyys, jota se edustaa. Mutta mikäli ne ovat ristiriidassa sen haavojen ja traumojen kanssa, ei sielu pysty luoda todellisuuttaan niiden ylitse.

Tämä traumojen aiheuttama kyvyttömyys on aina jollain tavalla läsnä sielun luomistyössä ja unelmien manifestoinnissa, joka rajaa sen onnistumista ja työn tuloksellisuutta. Ilman tämän syyn ja seurauksen suhteen tiedostamista ja ymmärtämistä voi ajautua vahvaan puute-energiaan ja -ajattelutapoihin, joka lopulta hallitsevat voimallaan koko elämää ja maailmankatsomusta.

Tätä kaavaa voi soveltaa jokaiseen elämän osa-alueeseen. Olipa sitten kyseessä ihmissuhteissa toistuvat maneerit, rahan ja materian luomiseen liittyvät kyvyttömyydet, vaikeudet työssä ja urapolulla tai missä tahansa asiassa, löytyy vastaus puutteeseen ja haasteisiin sielun alitajunnan traumoista ja haavoista. Niistä aiheutuvat pelotkin ovat polkuja omalle alkulähteelleen.

Sielu on kyvykäs luojaolento, joka manifestoi ja luo elämäänsä runsautta mielellään ja suuresta rakkaudesta itse luomistyötä kohtaan, ei lopputuloksen vuoksi. Kaikki mikä estää sen luomistyötä ja tulosten runsautta on sisäsyntyistä. Tähän ulkoinen todellisuus vain vastaa joko tuomalla eteen upeita mahdollisuuksia ja ideoita tai vastaavasti panttaamalla niitä, jos sielun alitajunta ei värähtele samalla taajuudella niiden kanssa.

Moni tunteekin olevansa pulassa, kun aletaan puhua sielun alitajuisesta maailmasta ja siellä vaikuttavista traumoista ja haavoista. Miten niistä voi tulla tietoiseksi tai kaivaa niitä esiin, jos ei edes tiedä mitä etsiä?

Tässä vaiheessa iskee luonnollisesti epätoivo, jos päivätajunta on luonut suojamuureja menneisyyden ja erityisesti lapsuudenaikaisten kokemusten ympärille, yrittäen salailla ja unohtaa niiden tapahtumat. Mieli yrittää luonnollisesti auttaa ja suojella itseään, mutta tällä peittelyoperaatiollaan se tulee lopulta vain vaikeuttaneeksi elämää myöhemmin.

Jos näitä lapsuudenaikaisia tai menneen elämän muistoja on vaikeaa havaita ja kaivaa esiin mielen suojamuurien takaa, on niitä syytä purkaa ja käsitellä energiahoidon keinoin. Nämä rakkaudelliset ja valovoimaiset energiat nostavat verhoja alitajunnan edestä, paljastaen niitä kokemuksia ja traumoja, jotka ovat valmiita astumaan tietoisuuteen.

Erityisesti 12 chakran energiahoidon aikana ja sen jälkeen tietoisuuteen voi nousta monia oivalluksia sielun alitajunnasta ja energiajärjestelmästä, ohjaten löytämään tukkeumia aiheuttavat haavat ja traumat. Tämän jälkeen on vain itsestä kiinni, miten rohkeasti antaa näiden traumojen kertoa omasta synnystään ja vaikutuksistaan, vai valitseeko niiden edestä vetää jälleen mielen paksut verhot kiinni.

Lopulta näiden traumojen käsittely ja parantaminen on omaa tietoista työskentelyä, sillä ne ovat tutkimusmatka omaan sieluun ja sen alitajuiseen kokemusmaailmaan.

Energiahoidot ovat auttava ja prosesseja edistävä metodi, jotka saavat aikaan aina korkeimman parhaan mukaisen lopputuloksen kyseissä hetkessä, jääden kuitenkin vaikuttamaan ja työstämään energiajärjestelmää ja alitajuntaa vielä pitkäksikin aikaa.

Energiahoidot myös vapauttavat tukkeutunutta energiaa ja tuovat sisäistä olemusta takaisin tasapainoon, kun se väkisinkin näiden traumojen äärellä järkkyy kerta toisensa jälkeen. Kun olo on sekava, voimaton, tukkeutunut, pelokas tai millä tahansa tavalla sisäistä epämukavuutta aiheuttava, voi 12 chakran energiahoito auttaa vapauttamaan noita tuntemuksia aiheuttavia energioita.

Sielun alitajunnan traumojen kohtaaminen ja niiden aiheuttamien haavojen parantaminen on väkisinkin epämukavaa puuhaa, ja siksi oloaan ei kannata suotta pahentaa jäämällä noihin energioihin asumaan. Jos oloa kohentava ratkaisu on saatavilla, miksi lisätä tuskaansa tai jäädä tuleen makaamaan?

Tutustu kaikkiin 12 chakran hoitoihimme, ja löydä sinua parhaiten puhutteleva vaihtoehto. Ehkä tunnet vetoa Yksisarvisten valaistuneeseen energiaan, jolta saat paljon apua tilanteeseesi. Tai ehkä sinua puhuttelevat Arkkienkelten voimat, vai pyytäisitkö apua mieluummin omalta kaksoisliekiltäsi, parantaen samalla välillänne olevaa yhteyttä?

Enkelein,

Sanna

Muista myös tilata kirjallinen Vuositulkinta ensi vuodelle, mikäli haluat osallistaa omat enkelisi ja oppaasi vahvemmin arkesi kanssakulkijoiksi. Kampanjahinta 165,00€ on voimassa vielä 3.11.2019 saakka, ja se sisältää palveluita yhteensä yli 400€ arvosta. Lue lisää ja tee tilaus.

#ihmissuhteet #rakkaus #parisuhde #rakkauselämä #runsaudenluominen #runsaudenmanifestointi #unelmientoteuttaminen #alitajunta #alitajunnanvoima #ajankuvanenergiat #ajankuvanennuste #sielunluomisvoima

20210524_121407.jpg

© 2021 Love from Anahata