Manifestoiko alitajuntasi puutetta vai runsautta?


Takana on varmasti monesta pitkältä ja henkisesti työläältä tuntunut syksy, joka on vain syventynyt loppuaan kohti. Syyskuu ja lokakuu ovat olleet energiatasolla valtavaa tasapainoilua sekä niiden kokemusten purkamista ja parantamista, jotka ovat keinuttaneet omaa sisäistä vaakaa epätasapainoon.

Tämän epätasapainon korjaaminen on vaatinut monen asian juurisyyn tutkiskelua ja omaan alitajuntaan entistä tietoisemmin paneutumista. Esiin ovat nousseet monet suvun traumat ja karmat, joiden perintö on vaikuttanut mitä ihmeellisimmissä asioissa niin omassa elämässä kuin persoonassakin.

Useat näistä kokemuksista johdattavat tutkijansa omaan lapsuuteen ja sen varhaisvuosien haitallisiin vaikuttimiin, kuten persoonan ja käytöksen muokkaamiseen. Oma identiteetti voi rakentua suurelta osin niille odotuksille ja ohjeistuksille, joita omat vanhemmat tai muut kasvatukseen puuttuneet ihmiset ovat antaneet.

Ne ovat muokanneet tehokkaasti alitajuntaa ja istuttaneet sinne malleja ja odotuksia ihmisyydestä, omasta persoonasta tai millainen elämä on arvokasta, odotettua ja hyväksyttävää – ja millainen taas ei. On hyvin tyypillistä, että erilaisuus kitketään persoonasta ja käyttäytymisestä pois sen sijaan, että sitä korostettaisiin ja se koettaisiin rikkautena, annettaisiin sen parhaiden puolien nousta esiin.

Näin toimittaessa ja lasta kasvatettaessa häntä on helpompi hallita ja ohjata tietyn muotin mukaiseksi, joka määräytyy aina ulkoa annetuin ehdoin. Silloin sielun kaunis ja ainutlaatuinen persoona unohtuu vähitellen, kunnes se ei enää kestä tätä tukahduttamista.

Jossain vaiheessa elämää alkaa henkinen kriisi, joka on jokaisella omanlaisensa perustuen siihen, millä tavoilla ja asteella omaan sisäiseen persoonaan on kajottu. Lapsuuden traumat ja rakkaudettomuuteen perustuneet kasvatusmetodit alkavat puhua omaa totuuttaan.

Nämä traumat ja haavat vaativat ymmärrystä, armoa ja parantavaa rakkautta, ja että niitä kuunnellaan. Jos ne sysätään sivuun ja jatketaan elämää samaan malliin niiden alitajuisen ohjauksen alla, voi pahimmassa tapauksessa joutua hyvästelemään unelmansa ja tyytyä ikuisessa puutteessa elämiseen.

Muodostuneet alitajuiset mallit jatkavat silloin elämänkokemuksen ja todellisuuden muodostamista, jolloin elämä pysyy traumoista johtuen samanlaisena kuin kaikkina aikaisempinakin vuosina, jollei se jopa pahene entisestään.

Niistä johtuen ei voi odottaa rikastuvansa ja kerryttävänsä materiaalista vaurautta, jos alitajunnan ohjureiden vuoksi ihminen onnistuu luomaan todellisuuteensa vain lisääntyvää puutetta. Vaikka tarkoitus olisikin luoda tietoisesti rahaa ja taloudellista vaurautta, tai jopa saavuttaa täydellinen vapaus sen suhteen, ei tavoitteessaan voi onnistua, koska alitajuinen aikomus ohjaa aina opittuun puutteeseen ja rahattomuuteen.

Sama periaate koskee kaikkia elämän osa-alueita ja mitä tahansa aihetta, olipa kyseessä sitten parisuhde tai muut ihmissuhteet, perheen perustaminen, unelmakodin manifestointi, mielekkäämmän työn löytäminen tai itseään puhuttelevan ammatin valitseminen.

Mikäli alitajunnassa on unelmien syntymistä estäviä traumoja, haavoja ja ulkoa asetettuja odotuksia tai uskomuksia niin persoonasta itsestään kuin elämästäkin, ei noiden rajoitteiden ylitse ole mahdollista parantaa elämänlaatuaan pysyvästi.

Alitajunnan mahti on niin valtava sielun manifestoinnissa ja luomistyössä, ettei sen ylitse voi työskennellä ja saavuttaa tavoitteita, koska alitajunta on kaiken perusta. Vaikka sille kylväisi siemeniä kourakaupalla eivät ne verso ja menesty, jos maaperä on niille vääränlainen tai täysin hedelmätön.

Siksi alitajunnasta tulee purkaa jokainen puutteeseen ohjaava tekijä sekä parantaa traumat, jotka ylläpitävät vääristynyttä maailmankuvaa tai tuntemusta omasta persoonasta. Sielun todellinen persoona on rajaton luojaolento, Jumala, jonka voimaa ja tietoisuutta monet kokemukset ovat rajoittaneet, tukahduttaneet ja pienentäneet.

Harva vanhempi osaa kasvattaa ja ohjata lasta niin tietoisesti, ettei tunne tarvetta ohjailla omien uskomustensa mukaisesti tämän käyttäytymistä tai persoonaa. Eikä tämäkään ole tietoinen vaan alitajuinen valinta, omilta vanhemmilta tai ulkoisesta maailmasta opittu malli. Näin ne kiertävät suvussa sukupolvelta toiselle, vain keräten itseensä lukuisia uusia kerrannaisvaikutuksia.

Ajankuvan energiat ovat nostaneet näitä alitajuisia suvun traumoja ja haavoja pintaan, jotta ne voisivat vihdoin katketa ja lakata vaikuttamasta niin omassa persoonassa kuin sielun luomisvoimassakin, mutta myös jälkipolvien ja esi-isien tahoilla. Kun yksi sielu suvussa puhdistaa ja katkaisee tällaisen haitallisen trauman tai karman periytymisen, alkaa välitön parantuminen myös suvun muissa haaroissa ja jäsenissä.

Kun alitajunta purkautuu näistä omaksutuista haitallisista malleista, alkaa myös sielun rajaton luomisvoima elpyä. Sielu tulee yhä aidommin omaksi itsekseen, siksi luojaksi, joka hän on. Tällä voi olla jopa välittömiä vaikutuksia omaan elämään, joskin tietenkin sen tärkein anti on sisäisen olotilan muuttuminen.

Henkinen kasvu tähtää sisäiseen muutokseen juuri näistä syistä ja siinä onnistuessa ulkoinen todellisuus kaikkine runsauden aiheineen on vain plussaa, mutta ei itse kehityksen tarkoitus. Tämä arvojärjestys on syytä tiedostaa, jotta omaa parantumista voi vauhdittaa tietoisesti ja saada siten aikaan tuloksia nopeammin.

Yksi tärkeä metodi tässä sisäisessä parantumisessa ovat erilaiset energiahoidot, viidennen ulottuvuuden 12 chakran hoito niistä tärkeimpänä. Se on kokonaisvaltainen puhdistus, jollaisia valikoimastamme löytyy useita.

Myös uusi Alkemistin Siunaus on tutustumisen arvoinen energiahoito, mikäli omaan luomistyöhön ja manifestointiin kaipaa uusia ulottuvuuksia ja haluaa tietoisesti kehittää itsessään tätä jumalallista olemuspuolta sekä henkisiä kykyjään. Se avaa voimallisesti sisäiselle rakkauden ja runsauden kokemukselle, joka aktivoi myös sielun kultaisen kosketuksen ja paljastaa henkisen alkemian salaisuudet useamman hoitokerran kautta.

Silloin kun ajankuvan energiat ovat otolliset tietyntyyppiseen henkiseen työskentelyyn, kannattaa niiden hyödystä ottaa kaikki irti. Tämä tarkoittaa tietoista sisäistä työskentelyä ja puhdistautumista, jota ilman olotila voi sumentua ja ajautua näköalattomuuteen.

Kirkkaan ja selkeän tietoisuuden voi oppia säilyttämään juuri säännöllisellä energiahoitamisella, vaikka käsittelisikin kipeitä ja surullisiakin kokemuksia. Ne auttavat pitämään omasta hyvinvoinnista huolta ja edistävät aina meneillään olevia prosesseja, mutta myös syventäen niitä ja aloittaen uusia, jos sielu on valmis kokemaan ne.

Oman onnensa nojaan ei kannata jäädä ja luottaa vain ajankuvan energioiden hoitavan kaikki työt puolestaan, sillä henkinen kehitys ja sielun parantuminen kysyvät vastuunkantoa omasta hyvinvoinnista. Parhaat tulokset ja myös hieman kevyemmät prosessit mahdollistuvat juuri energiahoitojen avulla.

Tätä puoltaa niin oma kokemukseni kuin lukuisten asiakkaidenkin aikaansaamat tulokset, jotka raportoivat jatkuvasta uusiutumiskyvystä ja olemuksen valoisuudesta, vaikka elämä antaakin eteen välillä haasteita. He ymmärtävät kuitenkin näiden haasteiden olevan peili omaan sisimpään, jonka energiahoitamisen kautta saavutettu vakaamman sisäisen rauhan olotila auttaa kohtaamaan ja käsittelemään tavanomaista kevyemmin.

Jos ajankuvasta sekä sen vaikutuksista ja oman sisäisen maailman myllerryksestä on vaikeaa saada kiinni tai ei tiedä mistä aloittaa, on suositeltavaa tutustua energiahoitamisen metodeihin ja niiden tuomaan apuun. Vain oma kokemus osoittaa sen, mikä omassa sisimmässä voi muuttua ja millä tavalla.

Enkelein,

Sanna

P.S. Täydenkuun Runsaushoito palvelee vielä 28.10.2019 saakka, ja sen energeettisenä teemana on tällä kertaa uusiutuminen ja uudelleensyntyminen ajankuvan energioiden hengen mukaisesti. Lordi Buddha ja Kristustietoisuuden Feeniksit pitävät huolen, että sielu uudistuu ja voimaantuu tässä upeassa energiahoidossa. Palvelun hinta 33,00€.

Tutustu aiempiin blogiartikkeleihin:

Luotko uusin vai vanhentunein metodein?

Jätä vanha minäsi tähän

Muuntuneena pääset läpi

Lue myös viimeisin uutiskirje:

Arkkienkeli Razielin viesti alkavaan viikkoosi

#alitajunta #trauma #sukutrauma #manifestointi #runsaus #runsaudenluominen #unelmienluominen #unelmientoteuttaminen #alitajunnanvoima #luomisvoima #rahanmanifestointi #runsaudenmanifestointi

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata