Muuntuneena pääset läpi


Loppuvuoden energiatason tapahtumat ja niiden henkiset vaikutukset ovat hyvin voimakkaita ja monivivahteisia, mutta niillä kaikilla on sama päämäärä. Uuteen vuosikymmeneen suunnatessa ei jätetä mitään sattuman varaan vaan sielu ohjataan hyvin määrätietoisesti saattamaan loppuun viime vuosien kasvun syklit.

Kerroin edellisessä blogiartikkelista erään uneni symboliikasta, jonka metaforalla minut ohjattiin muistelemaan vuoden 2016 tapahtumia ja kollektiivisen tason tämänhetkisten muutosten alkua. Vuosi 2016 värähtelee luvun 9 taajuudella, ja tuolloin henkisen kasvun agendana oli myös vanhoista ohjureista irrottautuminen ja valmistautuminen kokonaisvaltaiseen muutokseen.

Seuraava vuosi värähteli luvun 1 taajuudella, joka enteili uuden kasvukauden alkua, jota taas sitä seuraava vuosi luvulla 2 tulisi jatkamaan. Meneillään on juuri nyt tämän sarjan kolmas vuosi, joka on viimeistelemässä siirtymäkauden uuteen todellisuuteen ja vuosikymmeneen edustaessaan mestaroitumisen lukua.

Nämä kolme vuotta vuoden 2016 loppuunsaattavan energian jälkeen ovat olleet lähtölaskenta uuteen aikakauteen, jonka energiat alkavat virrata täydellä voimalla planeetalle tasapainon vuotena, eli vuonna 2020. Tila sielussa noille energioille sekä niiden mukaiselle uudelle elämäntodellisuudelle on syntymässä, ja siksi kuluva vuosi on ollut kuin painekattilassa elämistä.

Tämä kolmen vuoden lähtölaskenta ja sen sisältämä henkinen työ, vanhasta minästä, elämästä ja energiasta irrottautuminen sekä puhdistuminen, ovat nyt loppusuoralla. Kuluvan vuoden kolme viimeistä kuukautta eli loka- marras- ja joulukuu ovat ensimmäisen yhdeksän jälkeen oma lähtölaskentansa seuraavaan vuoteen, mutta tällä kertaa ne ovat paljon enemmän kuin vain siirtymää vuodesta toiseen alustavia.

Nämä kolme viimeistä kuukautta sisältävät paljon uusia latauksia ja koodeja, jotka ohjaavat sielua korkeampien elämäntehtävien pariin sekä niiden syventäviin opintoihin, mikäli oma kutsumus on jo löydetty. Ne sisältävät sielun uudet unelmat ja päämäärät, joista monet alkavat ilmentyä nopeasti tasapainon vuoden 2020 energioissa ja siitä eteenpäin.

Nyt puhutaan niin laajasta uudelleenohjelmoinnista, ettei sen tuloksille voi asettaa aikarajaa tai päämäärää. Nämä koodit ovat ikuisia ja ajattomia, sillä ne johdattavat sielun uusien tasojen ja todellisuuksien kautta kohti sen korkeimman elämäntehtävän määränpäätä eli ylösnousemusta.

Uudelta vuosikymmeneltä ja sen aikana rakentuvalta uudelta todellisuudelta on tosin lupa odottaa paljon, jos menneet kolme vuotta, jotka ovat olleet intensiivinen lähtölaskenta uuden aikakauden syntymiselle, ovat sisältäneet enemmän kuin tarpeeksi vanhojen ohjureiden purkamista.

Sielun on olut välttämätöntä luoda vakaa laukaisualusta, joka on korkeavärähteinen ja toimintavarma, ja siksi menneet kolme vuotta ovat karsineet elämästä ankaralla kädellä palvelematonta energiaa sekä 3D-todellisuuden lähtökohdista ja toimintaperiaatteesta syntyneitä ratkaisuja tuloksineen.

Loppuvuoden aikana sisään otettavat lataukset ja koodit alkavat muuntaa olotilaa tuntuvasti, ja ensimmäinen 10:10-energiaportaalin erä on tuonutkin odotettuja myönteisiä vaikutuksia sisäisille tasoille. Sen jälkeinen täysikuu 14.10.2019 nostaa vielä esiin jäänteitä vanhasta todellisuudesta sekä sen sisältämistä ajatusmalleista ja toimintatavoista.

Ne pitävät sielua kiinni matalammissa energioissa ja estävät korkeampien luomisvoimien käyttöönottoa, sekä tuloksekasta unelmien manifestointia ja henkisen alkemian kykyjen voimistumista. Nämä vanhat kaavat eivät enää toimi ja tuota tulosta, ja siksi niiden koodit on purettava sielun alitajunnasta ennen uusien asentumista.

Tämä toimenpide nostaa ne esiin vielä viimeisiä kertoja, joka voi aiheuttaa myös olotilassa kaikuja menneestä. Vanhat muistot sekä niiden mielipahat, surut tai niissä koetut vääryydet voivat muistuttaa itsestään, temmaten olotilan hetkessä energiaansa, värittäen vielä kerran elämänkokemuksen omilla harmaansävyillään.

Tässä prosessissa tuo arvokkaan avun 12 chakran energiahoito, joka puhdistaa tehokkaasti nämä vanhat energiat sekä niiden aiheet, vapauttaen sielun niiden vaikutuksista. Tähän tarkoitukseen sopii loistavasti Täydenkuun Runsaushoito, joka kanavoidaan voimakkaan täydenkuun energioissa.

Täydenkuun aika tunnetaan parhaana ajankohtana minkä tahansa tason irtipäästämisen tekemiselle ja anteeksiannolle, ja tätä energiaa sekä sen vaikutuksia tämä voimallinen energiahoito hyödyntääkin. Se on viritetty huippuunsa palvelemaan juuri tätä voimallista sisäisen muuntumisen ajankohtaa ja uuteen elämäntodellisuuteen siirtymistä.

Olipa tarve sitten irrottautua ja hyvästellä jokin ulkoisen maailman aihe tai vapautua sisäisillä tasoilla jostain menneisyydessä koetusta asiasta, on tämä tehopakkaus loistava henkinen metodi aloittaa tai viimeistellä oma työ tilanteen muuttamiseksi ja parantamiseksi. Täysikuun energiat vain tehostavat tätä toimenpidettä, ja ne tallentuvatkin jokaisen saataville Täydenkuun Runsaushoidossa.

Loppuvuosi 2019 sisältää vielä useita latauksia ja koodien asentumista sielutasolle. Energiaportaalit 11:11 sekä 12:12 ovat synkronoituna kauniisti myös tuleviin täysikuihin, joista jälkimmäinen osuu täydellisesti täydenkuun päivälle. Ne edustavat tässä lähtölaskennassa lukuja 2 ja 3, edellisen 10:10-portaalin nollan ja ykkösen jatkeena.

Vuoden jäljellä oleva aika kannattaa siis hyödyntää tehokkaasti sisäiseen tutkiskeluun ja omien toimintatapojen, ajatusmallien sekä tunnekaavojen tarkkailuun. Mikäli niistä löytää vanhoihin luomisen metodeihin taivuttavia asioita, voi niitä työstää ja vapauttaa Täydenkuun Runsaushoidon avulla.

Tällainen itsetutkiskelu lisää aina syvempää itsetuntemusta, mutta erityisesti tässä energeettisessä ajankuvassa siitä on suurempaa hyötyä. Sille joka etsii, näytetään – näytetään nyt jokainen menneisyyden ohjureihin ja vanhoihin kaavoihin ajava alitajuinen tekijä, joka voi löytyä vain niitä tietoisesti etsimällä ja sisäistä maailmaansa tarkkailemalla.

Itsetutkiskelu ja sitä kautta itsensä kehittäminen on jokaisen henkisen tien kulkijan tärkein työväline, jonka kautta voi saada juuri nyt tärkeitä viimeisiä oivalluksia niistä menneisyyden tekijöistä, jotka ovat pitäneet sielun alitajuntaa ja siten myös luomisvoimaa otteessaan.

Loppuvuoden energiat sekä sen aikana tapahtuva viimeinen lähtölaskenta pusertaa sielusta ulos ne viimeisetkin asiat, jotka estävät sitä kohoamasta korkeampiin rakkauden värähtelyihin ja uuteen todellisuuteen. Ne vaikuttavat myös sielun luomisvoiman tehokkuuteen, ja sitä kautta runsaamman elämän rakentamiseen sekä unelmien toteuttamiseen.

Syntyvä uusi todellisuus, jonka siirtymäajassa juuri nyt eletään, perustuu sielun sydämen unelmien toteuttamiselle ja korkeammista elämäntehtävistä nauttimiseen sekä niiden kautta Maailmankaikkeuden palvelemiseen.

Tässä korkeammassa rakkauden todellisuudessa ei ole sijaa itsekeskeisyydelle tai egolähtöiselle luomiselle, oman edun tavoittelulle ja muiden polkemiselle, ja siksi noilla energioilla luotu vanha todellisuus rapistuu ja hajoaa vauhdilla uuden alta pois.

Sielut, jotka sitoutuvat palvelemaan Maailmankaikkeutta omalla valollaan sekä jumalallisilla kyvyillään, tulevat menestymään ja toteuttamaan unelmansa tässä korkeammassa todellisuudessa. Enää heidän rakkauttaan ja henkisiä taitojaan tai persoonaansa ei sorreta ja vähätellä vaan hekin saavat vihdoin nousta sille jalustalle, jonka ansaitsevat.

Sen vuoksi erityisesti kuluva vuosi on sisältänyt paljon oman arvottomuuden ja itsesyytösten käsittelyä sekä anteeksi antamista, jotta sielun alitajunnasta purkautuisi ja puhdistuisi noiden muistojen sisältämät haitalliset ohjurit. Niiden alta sielu ei tunnistanut omaa jumalaista arvoaan, vaikka mieli yrittikin kompensoida ja uskotella olevansa arvokas ja rakastettu sekä runsauden ja unelmiensa väärti.

Pelkkä päivätajunnan tieto tai tietoinen uskottelu ei kuitenkaan riitä, sillä alitajunnassa ohjaavat muistot arvottomuudesta ja vähäpätöisyydestä estävät myös iankaikkisessa runsaudessa elämisen niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Maailmankaikkeus lukee sielun alitajuntaa, jonka haitallisten tekijöiden ylitse ei voi manifestoida runsautta tai unelmiaan.

Ajankuvassa ohjaava sielujen kehityssuunnitelma ylösnousemusta varten ei yksinkertaisesti enää salli tällaiseen 3D-metodiikkaan perustuvaa elämäntodellisuuden luomista, sillä tämä elämänkokemus on annettu parantumista varten. Siksi myöskään Vetovoimanlaki ei ole enää aikoihin palvellut ylösnousevia sieluja kuten aiemmissa elämissä ja todellisuuksissa, ylläpitäen matalampaa 3D-maailmaa ja estäen uuden todellisuuden syntymistä.

Toisella puolella odottavat korkeamman luomisen metodiikat ja henkisen alkemian salaisuudet, jotka aukenevat tietoisuuteen hiljalleen. Loppuvuoden lataukset ja koodit sisältävät niiden ensimmäisiä aineistoja, jotka otetaan käyttöön sisäisten oivallusten myötä. On siis oivallettava, mikä muuttuu ja miten, ja millä tavalla omaa henkilökohtaista uutta todellisuutta on alettava luoda.

Lordi Buddha ja Kristustietoisuuden Feeniksit lupaavat paljastaa tästä aiheesta lisää Täydenkuun Runsaushoidon salaisessa uutiskirjeessä, jossa myös itse Sanat Kumara kertoo omat ylösnousemusterveisensä ajankuvan energioista ja niiden vaikutuksista.

He ovat sisäisen muuntumisen ja uudelleensyntymisen mestareita. Sainkin näiltä upeilta Feenikslinnuilta tiedon hoidon energioita kanavoidessani, että he aikovat puhua salaisessa uutiskirjeessä siitä, miten he synnyttävät kirjaimellisesti itsensä uudelleen sisäisen muuntumisen keinoin.

Tähän aiheeseen sisältyvä symboliikka on suoraan verrannollinen Maan sielujen henkiseen kehitykseen sekä sen metodiikkaan, ja uskon Feeniksien viisauden tässä asiassa tuovan paljon ajateltavaa sekä kauneutta jokaisen omalle elämänpolulle.

He muistuttavat elämän ja henkisen kasvun kauneudesta, ja palauttavat tietoisuuden yhdessä Lordin Buddhan kanssa siihen ytimeen, minkä vuoksi sielun evoluutio on niin arvokas asia kaikista näennäisistä vastoinkäymisistä huolimatta.

Ilmoittaudu mukaan, ja saat nauttia Kristustietoisuuden Feeniksien sekä Lordi Buddhan viisaudesta syntyvistä oivalluksista. Auta itseäsi muuntumaan loppuvuoden energioissa, ja tee tästä sisäisestä työstä hieman sujuvampaa 12 chakran energiahoidon avulla.

Enkelein,

Sanna

#metafora #symboliikka #numerologia #henkinenkasvu #ylösnousemus #energiaportaali #1010energiaportaali #täysikuu #TäydenkuunRunsaushoito #LordiBuddha #Feenikslintu #itsetutkiskelu #sisäinenmuuntuminen #runsaus #unelmat #henkinenalkemia

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata