Jätä vanha minäsi tähän


Unimaailma on aina ollut minulle vahvan visuaalinen, värikäs sekä täynnä symboliikkaa, neuvoja ja ohjausta omaan elämäntilanteeseeni. Usein uneni sisältävät viestejä tulevasta, jotka tiedostan jo sielun alitajuisessa unimaailmassa tuossa hetkessä hyvin selkeinä ja tarkoituksenmukaisina. Unet ovat minulle yksi tärkeimmistä viestintävälineistäni esimerkiksi omien oppaideni, Korkeamman Minäni ja Jumalan kanssa.

Lapsesta saakka uneni ovat olleet hyvin mystisiä ja eläväisiä, ja jo tuolloin lapsuuteni varhaisimpina vuosina näinkin paljon sieluni muistikuvia eletyistä elämistä sekä niiden kohtaamisista. En tietenkään ymmärtänyt näitä muistoja ja unikuviani silloin, mutta muistan yhä selkeästi ne unet, jotka toistuivat yöstä toiseen ja millaista symboliikkaa ne sisälsivät.

Sielunheräämiseni yhteydessä aktivoitunut tietoinen Universuminlukutaito avasi unimaailman viestit ja symboliikan minulle aivan uudella tavalla, joka mahdollistaa myös näiden alitajuisten unikuvien tulkinnan ja ymmärtämisen. Usein uneni varoittavat jo ennalta tulevista tapahtumista tai ne herättävät minut pohtimaan jotain tiettyä asiaa uusista näkökulmista.

Kun annan mahdollisuuden näiden unien informaatiolle ja tutkin niitä tietoisesti myös valveilla ollessani, saan paljon tietoa niiden sisältämästä symboliikasta ja merkityksistä. Näin kävi myös pari yötä sitten, kun näin painavaa symboliikkaa ja metaforia sisältävän unen, jonka luonne oli hyvin vahvasti menneisyyden tapahtumista varoittava ja uusiin ratkaisuihin ohjaava.

Unen viestin ja merkityksen luonne on minulle tietenkin hyvin henkilökohtainen, mutta se kuvastaa loistavasti myös ajankuvassa tapahtuvaa transformaatiota. Siksi haluankin jakaa sen sisältämän henkisen informaation, sillä moni voi varmasti samaistua sen sanomaan ja löytää siitä yhtymäkohtia sekä ohjausta omaan elämäntilanteeseensa.

Uneni symboliikka oli kaivettu muutaman vuoden takaisista tapahtumista, jotka tuolloin katkaisivat erään elämänvaiheen, ohjaten minut irrottautumaan tilanteesta ja jatkamaan matkaani toiseen suuntaan. Tuon ajankohdan tapahtumat olivat hyvin konkreettisella tavalla ohjaavia, pakottaviakin, eikä Maailmankaikkeus jättänyt arvailujen varaan, miten minun tuli toimia.

Nuo tapahtumat kuvastivat uudelle elämänpolulle astumista ja henkisten oppieni syventymistä, sekä uudenlaisen parantumisen matkan aloittamista. Vuosi oli 2016 ja numerologisesti se värähteli luvun 9 taajuudella, joka kertoikin tämän elämänvaiheen olevan päätöksessään. Oli aika aloittaa toisenlaisen elämäntodellisuuden luominen, joka muuttikin arkeani merkittävästi.

Uneni symboliikka vahvisti ajankuvassa tapahtuvaa muutosta sekä sen luonnetta, korostaen, miten täydellisen uusin metodein olisi alettava toimia ja luoda elämää. Vanhat rutiinit ja maneerit olisi suosiolla jätettävä tähän, vaikka ne ovatkin palvelleet hyvin menneisyydessä ja tuottaneet tulosta.

On alettava ajatella sen kuuluisan laatikon ulkopuolella, löytää ja sen jälkeen hävittää tuo koko laatikko, joka on pitänyt ajatusmaailmaa sisällään estäen sitä kehittymästä. On ymmärrettävä, että tuota laatikkoa ei koskaan ollutkaan ja että on mahdollista muuttaa oma ajatusmaailmaansa sekä toimintatapojaan totutusta joksikin aivan toisenlaiseksi.

Tämä kuvastaa vahvasti sitä olemuksen ja todellisuuden muutosta, kokonaisvaltaista transformaatiota, jota Maan sielut ovat tässä hetkessä kokemassa. Mitkään vanhat ja menneisyydessä hyväksi koetut metodit tai luominen eivät enää toimi, vaikka niihin panostaisi omaa voimaansa ja aikaansa miten paljon tahansa. Kaikesta huolimatta tulokset jäävät odotuksista ja totutusta laihoiksi tai jopa täysin hedelmättömäksi.

Unessani ollut symboliikka todisti tämän hyvin vahvasti ja se teroitti minulle, että uusi aika olisi alkamassa. Sen mukaisesti tulevat myös Maan sielujen uudet elämäntehtävät avautumaan ja jo tiedossa olevat syventymään uusille tasoille, joilta löytyy kauan kaivattua, mutta samalla odottamatonta runsautta.

Menneeseen ei ole enää paluuta, se on selvää. Siksi vanhoista toimintatavoista ja ajatusmaailmasta tulee luopua, ja alkaa etsiä uusia tapoja toteuttaa itseään. Jos menneestä minästään tai elämästään haluaa kuitenkin pitää kiinni, tulee luoneeksi itselleen vain turhaa harmia ja vahinkoa, joiden kautta Maailmankaikkeus yrittää viestittää luopumisen olevan paras ratkaisu tilanteen muuttumiseksi.

Jos muutoksen antaa tapahtua ja myöntyy myötäelämään sitä suosiolla, alkaa uuden todellisuuden muodostuminen välittömästi. Energiat niin sisällä sielussa kuin elämässäkin muuttuvat, kun vanhat toimintatavat ja rutiinit purkautuvat alitajunnasta tehden tilaa uusille ohjelmoinneille.

Kun näillä uuden ja paljon korkeamman todellisuuden koodeilla on mahdollisuus asentua sieluun ilman mielen vastarintaa, muuttuu myös elämänkokemus välittömästi. Tietoisuus valaistuu uusista ideoista ja mahdollisuuksista, joita tämä seuraava elämänvaihe ja uudenlainen todellisuus sisältävät.

Tässä ajassa on mahdollista luoda itselleen paljon rikkaampi ja tyydyttävämpi sisäinen elämänkokemus vapautumalla vanhojen kaavojen hallinnasta. Kun nämä vanhat luomisen metodit purkautuvat ja korvautuvat uudella, korkeamman luomisen tietoisuudella, tulee myös ulkoinen maailma muuttumaan radikaalisti niiden vaikutuksesta.

Uneni symboliikka osoitti, että vaikka menneeseen ripustautuisi miten hanakasti tahansa, tulisi tuo elämänvaihe kuitenkin päätökseensä ennemmin tai myöhemmin. Ja mitä enemmän meneillään olevaa muutosta pitkittää, sitä tuskallisemmaksi olo käy vanhassa elämäntodellisuudessa.

Maailmankaikkeus vie nyt voimat vanhojen rutiinien suorittajilta ja pakon tai velvollisuuksien kautta eläjiltä, ja ajaa tarvittaessa totaaliseen umpikujaan, jotta mielen ja egon vastarinta sortuvat. Muutos tapahtuu helpommin, jos siitä minkä Maailmankaikkeus haluaa viedä pois, päästää irti ja sallii sen korvautua paremmin palvelevilla asioilla.

Tämä koskee erityisesti omia ajatusmalleja tai tapoja reagoida ja tuntea tietyissä tilanteissa, kuten myös kaavoihin kangistuneita toimintatapoja ja rutiineja, jotka puskevat läpi vanhalla ja matalatietoisemmalla energialla. Uusien, korkeampivärähteisten ja sielun rajattomuuteen perustuvien koodien asentuminen odottaa nyt vain tilan vapautumista sielun kovalevyltä.

Niiden myötä uudenlaiset ajattelutavat ja paljon vapaampi sekä aidompi tunne-elämä voivat asettua ohjaamaan sielun alitajuista maailmaa. Kun sielu omaksuu ne osaksi omaa luomisen metodiikkaansa ja toimii tästä muuntuneesta olemuksestaan käsin, alkavat myös hartaasti toivotut muutokset tapahtua ulkoisessa todellisuudessa.

Muutos koetaan kuitenkin ensin sisäisesti, jonka jälkeen elämä alkaa vastata peilikuvallaan sielun muuttuneeseen olemukseen. Tätä totuutta ajankuvassa halutaan teroittaa, sillä käsillä on valtava tietoisuuden ja olemisen mullistus, joka tulee muuttamaan niin sisäisen elämänkokemuksen kuin oman elämänpolunkin pysyvästi toisenlaiseksi.

On aika astua toteuttamaan itseään ja kanavoimaan voimaansa elämäntehtäviin, jotka tuottavat tyydytystä sieluun tasolla, jollaista ei tiennyt olevan olemassakaan. Se tarkoittaa vanhan elämäntodellisuuden ja tunnetun arjen sekä kaikkien sisäisten käyttäytymisen mallien muuttumista, mutta vain parempaan ja toivottuun suuntaan.

Käsillä on todellinen uudelleensyntyminen, jonka prosesseissa avustaa myös tämänkertainen Täydenkuun Runsaushoitomme. Täydenkuun aika on loistava ajankohta vanhan minän ja elämän hyvästelyyn sekä niistä irti päästämiseen.

Lokakuun täysikuu tarjoaa tähän upeat energeettiset puitteet, jotka hyödynnämme tuttuun tapaan Täydenkuun hoidossamme. Myös siinä vierailevien energianlähteiden viisaus ja apu tulevat tarpeeseen, sillä he ovat sisäisen muuntumisen mestariosaajia.

Lordi Buddha sekä Kristustietoisuuden Feeniksit ovat parhaat mahdolliset oppaat tämän sisäisen transformaation läpikäymiseen, sillä heidän johdollaan nämä prosessit edistyvät tehokkaasti, jolloin myös ulkoinen todellisuus voi alkaa vastaamaan uuden sisäisen minän ja luomisvoimien mukaisesti entistä nopeammin.

Ilmoittaudu mukaan lokakuun Täydenkuun Runsaushoitoon, joka kanavoidaan 14.10.2019. Tämä uudistunut Täydenkuun hoitomme on varsinainen runsausmagneetti, joka parantaa myös ulkoista elämäntodellisuutta henkistä kasvua kunnioittaen. Palvelun hinta on vain 33,00€.

Enkelein,

Sanna

P.S. Joko luit aiemman blogiartikkelin, joka käsittelee ajankuvassa tapahtuvaa muutosta?

#uni #unentulkinta #tulkinta #kanavointi #unimaailma #alitajunta #ajankuva #metafora #symboliikka #uusialku #unelmat #manifestointi #enneuni #elämänmuutos

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata