Luotko uusin vai vanhentunein metodein?


manifestointi

Tässä hetkessä tapahtuva elämän ja oman olemuksen kokonaisvaltainen muuntuminen korkeampiin värähtelyihin on sanoinkuvaamattoman laaja ja monitahoinen prosessi. Se sisältää niin rajua sisäistä muuntumista ja syntymisen kokonaan uuteen värähtelytaajuuteen, että tämän muutoksen sisäistäminen sekä tuosta uudesta olemuksesta käsin eläminen vaatii totuttelua.

Koska kyseessä on niin laaja-alainen ja mittava muutos, on sen täydelliseksi onnistumiseksi annettava prosessin edetä omaan tahtiin ja osallistua siihen vain auttavin toimenpitein. Henkiset kipuilut ovat merkki muutoksen vastustamisesta ja halusta pysytellä matalammissa värähtelyissä sekä 3D-todellisuudessa, joka on sielun luomista ja elämää rajoittava ja ehdollistava. Tämän elämänkokemus tulee muuttumaan nyt pysyvästi.

Seinät nousevat pystyyn edessä umpikujan merkiksi kaikissa niissä asioissa, tilanteissa ja ihmissuhteissakin, jotka pitävät yllä vanhaa elämänkokemusta ja värähtelytasoa. Vanhoihin metodeihin ja ajatusmalleihin nojaten ei ole enää mahdollista luoda elämäänsä tämän pidemmälle, vaan on muunnuttava ja mentävä tilanteista läpi korkeammin keinoin.

Syntyvä uusi elämänkokemus ja -todellisuus luodaan vain korkeamman luomisen keinoin, henkisen alkemian rakkauden periaatteilla, joista Jumalatar Isis kertoi syyskuun Täydenkuun Runsaushoidon salaisessa uutiskirjeessä. Henkisen alkemian metodiikalla on mahdollista luoda pysyvästi runsas ja pitkään palveleva elämä, toisin kuin matalavärähteisempiin keinoihin turvautumalla.

Sielu ja mieli riisutaan näistä matalammista luomisen metodeista täydellisesti kuluvan prosessin aikana, joka tekee egolähtöisestä tai pelkoon ja puutteeseen perustuvasta elämän ylläpidosta ja rakentamisesta mahdotonta. Odotusten mukaista ja vanhaan tietoon perustuvaa tulosta ei enää synny, vaan oma manifestointi jää jopa täysin hedelmättömäksi.

Tällaisesta tilanteesta ulospääsyn löytääkseen on etsittävä ratkaisuja korkeammista perspektiiveistä ja uusista luomisen keinoista, jotka perustuvat henkisen alkemian rakkauden periaatteisiin. Mutta mikäli päätyy edelleen luomaan puutelähtöisesti ja peloista käsin, tulee luoneeksi niiden energiaa ja aiheita itselleen lisää enemmän kuin tarpeeksi.

Maailmankaikkeus ja Universaalit Henkiset Lait alkavat palvella korkeamman ulottuvuuden lakipykälien mukaisesti, koska sielu on kohoamassa niiden värähtelytaajuuteen. Tämä tarkoittaa nopeampaa manifestointia ja ilmentymistä sekä entistä runsaampaa lopputulosta, ja siksi on ensiarvoisen tärkeää tarkistaa oman aikomuksen energia sekä luomisen metodiikka.

Jos se perustuu rakkauteen ja intohimoon, oman luovuuden käyttöön ilolla, ei lopputuloksesta tarvitse olla huolissaan. Mutta jos aikomuksena on luoda runsautta täyttämään elämän puutekohtia ja hillitä omia pelkojaan, tulee tuon aikomuksen mukaista energiaa materialisoimaan myös elämäänsä. Luvassa on silloin lisää puutteen kokemista.

Jotta manifestoiminen ja luominen olisivat tuloksellista ja nautinnollista, on syytä tarkistaa omat aikomukset ja tarkoitusperät niiden takana. Ajankuvassa on mahdollista päästää irti kaikesta haitallisesta ja itseä palvelemattomasta, tai vastaavasti pitää niistä kiinni ja jatkaa 3D-todellisuuden kärsimyksessä elämistä.

Mitä vahvemmin käynnissä olevaa muuntumista vastustaa, sitä kivuliaammaksi se käy. Mutta jos sille antautuu ja riisuu itsestään vapaaehtoisesti kaiken vanhan energian, luomisen metodiikan ja menneisyyden kokemukseen perustuvat aikomukset, jatkuu muuntuminen rauhanomaisesti ja harmonisesti. Silloin sitä voi jopa nopeuttaa.

Ajankuva kannustaa muutokseen niin ulkoisessa todellisuudessa kuin sisäisessä maailmassakin, sillä tämä värähtelytaajuuden kohoaminen on kokonaisvaltainen prosessi. ”Niin ulkona kuin sisälläkin”-metafora kuvastaa hyvin sen luonnetta. Paitsi että nyt kaikki tapahtuu valtavan tehokkaan suurennuslasin alla ja nopeutettuna.

Nyt ei ole kuitenkaan syytä sännätä toimintaan ja tehdä ympäripyöreitä päiviä itsensä ja elämänsä muuttamiseksi, vaan herkistyä kuuntelemaan prosessin erilaisia vaiheita ja sen jumalallista ohjausta. Jokainen tietoisuuteen nostettu asia on jollain tavalla arvokas ja mahdollinen muutoksen kohde, mutta harvoin sillä tavalla kuin mieli sen käsikirjoittaa.

Pitkin kuluvaa vuotta ja alkanutta syksyä ei ole suotta korostettu sielun feminiinienergian voimaantumista ja sen kohoamista tasapainoon maskuliinienergian rinnalle. Tässä kohdassa nimittäin punnitaan, miten hyvin itseään osaa kuunnella ja kunnioittaa myös noita sisäisiä tuntemuksia. Vain eheän feminiinienergian passiivisen luonteen ytimessä kuullaan Maailmankaikkeuden ohjaus.

Siksi syyskuun Täydenkuun Runsaushoitokin keskittyi parantamaan ja eheyttämään juuri sielun feminiinistä luomisvoimaa. Sanat Kumara varmistaa jokaisen täydenkuun aikaan, että saatavilla on juuri täydelliset energiat ajankuvassa tapahtuvaa henkistä kasvua ja sen prosesseja tukemaan. Hän tietää planeetan isähahmona ja ylösnousemuksen suunnittelijana, mikä palvelee parhaiten sieluja tällä matkalla.

Siksi hän on kutsunut lokakuun Täydenkuun Runsaushoidon vieraileviksi tähdiksi Lordi Buddhan ja Kristustietoisuuden Feeniksit, jotka auttavat sielua läpikäymään tämän uudelleensyntymisen prosessin. Feeniksit ovat uudistumisen ja muuntumisen mestareita, ja siksi he ovat täydellisiä oppaita ja auttajia ajankuvassa, sillä planeetan ja sielujen läpikäymä muutos tässä ajassa on heidän erityisosaamistaan.

Lordi Buddha valaa sieluun valaistunutta viisauttaan, ja keskittyy rauhoittelemaan ja harmonisoimaan niin mieltä kuin sielun värähtelyitäkin. Buddha varmistaa, että sielu ymmärtää korkeamman värähtelytaajuuden ja uuden todellisuuden mukaisen olemuksensa sekä elämän luomisen uusin metodein.

Hän opettaa, että muuntumalla uudeksi, päästämällä irti vanhasta ja antamalla anteeksi tästä prosessista voi kulkea paljon rauhanomaisemmin ja sallivammin läpi. Buddha kehottaa antautumaan ja sallimaan parhaan tapahtua niin sisällä sielussa kuin ulkoisessa maailmassakin.

Ulkoinen todellisuus on sielun jatke, jonka on annettava muuntua sisäisen maailman muutosten perässä. Mitä ikinä se sitten vaatiikaan elämässä tai omassa toiminnassa, asenteessa ja ajatusmaailmassa muuttamaan, on vain parasta hyväksyä se.

Sielu tekee kaikki muutokset itsensä ja oman evoluutionsa vuoksi, elämän henkistä oppimisympäristöä kunnioittaakseen ja ylläpitääkseen. Mihin tahansa ulkoisen maailman, ihmisyyden tai yhteiskunnan arvoihin perustuva toiminta ja valinnat eivät ole enää mahdollisia, sillä ne kuuluvat matalammalle värähtelytaajuudelle ja menneeseen todellisuuteen. Ne eivät ole sielun rakkaudella tekemiä valintoja.

Sielun on aika alkaa luoda elämäänsä itsensä näköiseksi, muuntuneen olemuksensa mukaisesti, ja vapautua ulkopuolisten vaikuttajien ja tekijöiden määräysvallasta tai odotuksista. Uudessa todellisuudessa niillä ei ole enää minkäänlaista painoarvoa ja hallintaa, kun sielu kuuntelee itseään, omia unelmiaan ja sydäntään, ja painottaa valinnoissaan rakkautta.

Tälle tielle Mestari Buddha ja Sanat Kumara ohjavat, sillä se on kollektiivisella tasolla seuraava ylösnousemuksen askel. Mestaroitua oman sielunsuunnitelman kunnioittamisessa ja Jumalan tahdon asettamisessa oman egoistisen haavemaailman, pelkojen ja puuteajattelun yläpuolelle. Tämän vihkimyksen läpi Maan sielut ja koko planeetta ovat kulkemassa.

Lokakuun Täydenkuun Runsaushoito riisuu tehokkaasti vanhaa energiaa, ajatusmaailmaa ja toimintatapoja sekä tunnekaavoja, jotka ohjaavat matalamman luomisen metodiikan käyttämiseen. Sanat Kumara lupaa avata sielun silmät katsomaan maailmaa korkeammasta perspektiivistä, jolloin korkeammat unelmat sekä niiden mahdollisuudet ja ideat alkavat paljastua.

Sanat Kumara haluaa sielujen menestyvän ja luovan sydämen unelmien mukaisen uuden todellisuuden, ja siksi hän antaa kaikkensa, jotta jokainen saisi kylpeä Maailmankaikkeuden yltäkylläisessä runsaudessa. Ole osa tämän uuden todellisuuden rakentumista ja avaudu henkisen alkemian salaisuuksille, ja ilmoittaudu Täydenkuun Runsaushoitoon.

Sen salaiseen uutiskirjeeseen kanavoituu tällä kertaa tuttuun tapaan Sanat Kumaran viesti ajankuvassa tapahtuvasta henkisestä kasvusta ja muutoksista sielussa, mutta ääneen pääsevät myös viisailla neuvoillaan Lordi Buddha sekä Kristustietoisuuden Feeniksit.

Enkelein,

Sanna

P.S. Joko luit edellisen uutiskirjeemme? Tässä blogiartikkelissa käsitellyt aiheet ovat jatkumoa uutiskirjeen sisällölle, ja siksi annan myös sille vahvan lukusuosituksen.

#SanatKumara #täysikuu #runsaus #manifestointi #TäydenkuunRunsaushoito #LordiBuddha #Buddha #Feenikslintu #ylösnousemus #Kristustietoisuus #energiaportaali #ajankuva #unelmat #henkinenalkemia

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata