Karman vapauttajat


Kuluva vuosi on vihdoin kääntymässä kohti loppuhuipennustaan, joka on varmasti monelle toivottu päätös sen vaiherikkaan sisällön läpi kahlattuaan. Syyskuu värähtelee luvun 9 taajuudella, joka sisältää energeettisesti ja symbolisesti kaikkien muiden lukujen värähtelyt. Tämä kuukausi tulee siis sulkemaan kuluvan vuoden henkisen kasvun ja summaamaan yhteen sen tulokset, mutta se auttaa myös tekemään tarvittavaa puhdistautumista ja loppuunsaattamista.

Tämä kuukausi antaa myös loistavan mahdollisuuden tehdä selonteon useamman viime vuoden kasvun ja parantumisen aiheiden kanssa. Siksi ne ovat jälleen esillä ja tuotuina takaisin tietoisuuteen, jotta tänään 9.9.2019 auennut 9:9:9-energiaportaali voisi vapauttaa sielun lopullisesti niiden vaikutuksista.

Tähän energiaportaaliin astumista on valmisteltu intensiivisesti koko syyskuun alun ajan, joskin jokaisen oman henkisen kasvun polku on luonnollisesti johtanut sen porteille matkan kokonaiskuvaa ajatellen. Mutta jos tarkastellaan tämän energiaportaalin saavutuksia jo ennen sen avautumista syyskuun ensimmäisistä päivistä tähän saakka, voi moni sisäisen maailman kipu ja väsymys löytää sanoituksensa tästä energiasta.

9:9:9-energiaportaali­­­ merkitsee niin kuluvan vuoden kuin aikaisempienkin osalta karmallisten sidosten katkaisua ja niiden energiasta irrottautumista. Tämä näkyy ja tuntuu tietenkin ennen kaikkea henkisellä tasolla ja sielussa saakka, josta myös ulkoisen maailman muutokset juontavat juurensa.

Ei siis välttämättä kannata odottaa äkkipikaisia muutoksia ihmisyydessä vaan keskittyä tarkkailemaan sisäisiä tasoja, joilla nämä energiat tekevät muutostöitään. Ulkoinen maailma vastaa omassa aikataulussaan ja synkronoituna muihin elämäntapahtumiin, joten sen muutoksen vauhdittamiseen ei voi juuri itse vaikuttaa.

Tosin Universumi voi laittaa asioihin vauhtia nopeallakin tahdilla, mutta on silti syytä muistaa, että elämäntapahtumat eivät kulje koskaan kello kaulassa. Ajankulku on siis syytä unohtaa, ja siihenhän luonnollisesti myös henkinen kasvu johtaakin. Sitä kun ei mitata ihmisen tunteman ajan määreillä.

Kyseessä on nyt niin mittavat siivoustyöt, joissa ei saa häätöä pelkästään nämä muinaiset karmalliset sidokset – mikäli niitä vielä jäljellä on – vaan kaikki tänä vuonna jatkokäsittelyä ja parantamista kaivanneet sielun haavat.

Siksi toiset ovat saaneet jälleen kohdata vuosienkin takaiset kivut ja tunteet, jotka palaavat luokse hakemaan viimeistä vapautustaan. Niiden on aika jäädä 9:9:9-energiaportaalin toiselle puolelle, sillä ne eivät energiatasolla voi ylittää sen kynnystä. Mitä enemmän nyt siis kipuilee, sitä vanhemmasta ja haavoittavammasta energiasta on puhdistumassa.

Jotkut voivat kokea pelkkää kiitollisuutta ja euforiaa, kun he heräävät uudelleen eloon näiden kokemusten muistojen alta. Ne saattavat tehdä lopullisen lähtönsä kaikessa hiljaisuudessa, ja jättää jäljelle vain rauhan ja harmonian tunteen.

Ajankuvan energioihin reagointi on aina hyvin yksilöllistä, sillä kahta samanlaista sielua, sen kokemuspohjaa, sielunsuunnitelmaa ja elämänpolkua ei ole. Tie parantumiseen ja takaisin Alkulähteen rakkauteen on jokaisella omanlaisensa, joskin niistä voi löytyä samankaltaisuuksia.

Mutta jokainen Maahan inkarnoitunut sielu seisoo tämän saman 9:9:9-energiaportaalin kynnyksellä, valmiina astelemaan siitä läpi seuraavan yhdeksän päivän aikana. Portaali sulkeutuu 18.9.2019, jolloin myös karmaa hallitseva planeetta Saturnus päättää perääntymisen jaksonsa.

Saturnus alkoi perääntyä huhtikuun lopulla, ja siksi tämän energiaportaalin aikaan on syytä ottaa läheisempään tarkasteluun ne aiheet, jotka aktivoituivat erityisesti huhtikuussa. Tuolloin alkanut ajanjakso on nyt päättymässä, ja ne asiat, jotka ovat olleet siitä saakka intensiivisesti huomion kohteena, tulevat vapautumaan lopullisesti energiatasolla.

Ne eivät välttämättä ole karmallisia, mutta ne sisältävät hyvin vanhoja energioita esimerkiksi omasta sukulinjasta tai sielun henkilökohtaisesta historiasta. Tosin monet ovat ottaneet tehtäväkseen vapauttaa suvun muinaisia karmanvelkoja, jos omat ovat käyneet vähiin tai peräti suoritettu loppuun. Tämä on tiennyt konflikteja ja ”ilman puhdistamista” suvun ja perheen kesken kuluvan vuoden aikana.

Sukulinjan karman vapauttaja voi jopa kokea koko muun suvun vastustavan tätä työtä, sillä karman vapautumisen vaikutukset ovat merkittävät niin energiatasolla kuin ihmisyydessäkin. Kun vanha sieluja suvun karmaan sitonut energia vapautuu, se tietää koko sukuhaaralle järisyttäviä muutoksia ja omalta mukavuusalueelta ulos astumista.

Vaikka sukuun inkarnoituneet sielut eivät ihmisyydessä olekaan tietoisia tästä tapahtumasta, saattavat he silti hyökätä jollain tavalla tämän siivoustyön hoitajaa vastaan. Suvun karma velvoittaa heitä toimimaan, uskomaan ja suhtautumaan asioihin tietyllä tavalla sen luonteen vuoksi, ja siksi monet ovat kokeneet melkoista ryöpytystä ja välirikkojakin sukuun tai perheeseen, sillä niiden pimeydestä ja negatiivisuudesta ei haluttaisi luopua.

Ne eivät kuitenkaan ole pysyviä, joskin monet tapahtumat tämän työn aikana osoittavat, ketkä suvun jäsenistä kuuluvat samaan valoheimoon ja ketkä eivät. Toisin sanoen, on ollut myös aika tunnistaa, keiden kanssa voi kokea aitoa rakkaudesta johtuvaa yhteenkuuluvuutta ja keiden kanssa velvoittaa läsnäoloon vain pelkkä veriside.

Välit perheeseen ja sukulaisiin ovat siis elpymään päin tämän valtavan puhdistustyön jälkeen, sillä nämä karman kahleet haihtuvat jokaisen sielun ympäriltä. Se voi vapauttaa sielun katsomaan maailmaa aivan uudenlaisin silmin ja muuttamaan omaa suhtautumistaan elämään tai itseensä, riippuen siitä, minkä luonteista tämä puhdistettu karmanvelka on.

Kun sielu ei enää elä karman vaikutuksen alaisena, se voi päättää uudelleen, millainen se haluaa olla. Valitako tie rakkauteen ja kehitykseen vai pysyäkö vanhojen tapojen orjana, vaikka karma ei siihen enää velvoita. Tämän energiaportaalin jälkeen voi havaita selkeästi, ketkä suvusta ja perheestä seisovat rinnalla toinen toistaan tukien, ja ketkä jäävät jälkeen kyvyttömyydessään rakastaa.

Monet tällaisen sukulinjan karman katkaisijat ovat ottaneet teon vastuulleen sen vuoksi, että suku puhdistuisi myös seuraavia jälkipolvia ja muita sukuun tulijoita varten. Tässä karman puhdistamisessa tosin haetaan juuri ylemmän sukulinjan ja suvun esi-isien tekojen vaikutuksista vapautumista, sillä silloin myös nämä sielut saavat anteeksiannon ja armon lahjan teoistaan.

Tällä on tietenkin myös myönteinen vaikutus siihen, ettei suvun karmallinen perintö voi enää kertautua jälkipolville. Siksi karman katkaisijoiksi ja puhdistajiksi onkin valikoituneet usein sellaiset sielut, jotka ovat päättäneet suorittaa ensisijaisesti tämän työn, ennen kuin valmistautuvat itse vanhemmuuteen ja kasvattamaan uusia suvun perillisiä.

Vanhemmat kasvattavat lapsiaan omilla haavoillaan, peloillaan ja traumoillaan sekä henkilökohtaisella ja sukulinjan karmalla, mutta myös sillä rakkaudella ja viisaudella, jota he ovat omasta lapsuudestaan ammentaneet tai kerryttäneet elämän matkan varrella. Monet sielut ovat päättäneet parantaa itsensä ja omat sukulinjansa ylösnousemuksen vuoksi.

Tämä tarkoittaa, että kun suvun traumat ja karmanvelat ovat kokonaisuudessaan vapautetut ja parannetut, sukuun voi inkarnoitua puhtaita ja korkeavärähteisiä sieluja, jotka auttavat muita sieluja ja koko planeettaa ylösnousemaan. Siksi jotkin sielut ovat valinneet suorittavansa ensin tämän kokonaisvaltaisen puhdistustyön, ennen kuin he ottavat vastaan elämäntehtävän näiden sielujen vanhempina ja kasvattajina.

Näitä sieluja ei enää hallitse sukulinjan karma ja sen verenperintönä saadut traumat, ajatusmallit, uskomukset, toimintatavat tai tunnekaavat, ja siksi he eivät voi inkarnoitua ennen suvun esi-isien tekojen ja niiden kerrannaisvaikutusten päättymistä. Näin lopulta koko ihmiskunnan karmanvelka puhdistetaan esi-isiä myöten jokaisessa sukulinjassa, ja siksi se voi ylösnousta yhdessä Äiti Maan kanssa.

Monet sielut ovat ottaneet tämän kokonaisvaltaisen puhdistustyön harteilleen, mutta he eivät tee sitä yksin. Suvusta ja perheestä löytyy aina samanhenkisiä ihmisiä, jotka sielutasolla suorittavat samaa missiota. Myös suvun esi-isät, jotka olivat aiheuttamassa tämän karmanvelan syntymisen tai toimivat sen hallitsemina, auttavat sovittamaan omat tekonsa.

Ja tietenkään ei voi olla mainitsematta, että monet näistä suvun karmaa siivoavista sieluista ovat myös sitoutuneet suorittamaan työnsä loppuun ennen uusien ihmissuhteiden ja erityisesti parisuhteiden solmintaa. He eivät halua rakentaa uutta liittoa suvun traumojen ja karman keskelle, jolloin myös uusi elämänkumppani vaikuttuisi näistä energioista.

Siksi monet ovat tehneet tätä työtä ihmisyydessä syvässä yksinäisyydessä ja vailla elämänkumppania, koska toisen arjessa lähellä olevan rakkaan sielun läsnäolo olisi voinut hidastaa tai haitata tätä tärkeää työtä, viemällä huomion omista ja sukulinjan traumoista ja karmasta sekä niiden parannustyöstä. Mutta nyt heillekin on luvassa muutoksia ihmissuhderintamalla, kun puhtaampi tila niiden ilmentymiselle on luotu.

Tätä aihetta avaa myös viimeisin uutiskirjeemme.

Jos 9:9:9-energiaportaalin sydämessä siis kipuilee asioita, jotka jollain tavalla tietää olevan kytköksissä suvun ja perheen muihin jäseniin, on todennäköisesti suorittamassa tällaisen karmanvelan irtipäästöä ja loppusiivouksia. Tietenkin tähän resonoivat myös monet muut henkilökohtaiset kokemukset, mutta juuri se vahvistaa niidenkin juontavan juurensa osin sukulinjasta.

Vanhaa energiaa ja menneisyyttä on nyt liikkeellä lopullista puhdistumista varten, ja siksi on mahdollista aistia menneiden vuosien energiaa sekä sen sisältämiä tunteita ja tapahtumia, ja elää niitä uudelleen. Ne eivät ole kuitenkaan kertaamassa itseään ja hakemassa uutta revanssia, vaan nyt on aika hyvästellä ne lopullisesti ja sallia itsensä parantua viimeistä piirtoa myöten niiden vaikutuksista.

Siksi myös ulkoinen maailma peilaa vielä viimeistä kertaa tuon ajan tapahtumia ja palauttaa sen muistikuvia mieleen, koska sen energia on poistumassa sielun energiajärjestelmästä ja kokemuspohjasta. Tämä puhdistaa pöytää myös ulkoisessa maailmassa ja sallii aloittaa tuon vanhan energian vaikutuksista vapaana luomisen, jonka pitäisi korjata arki myös ilman sen suurempia ponnisteluita. Mutta ilman aikataulullisia odotuksia.

On siis syytä ottaa varovaisesti ja harkita askeleitaan, sillä ulkoinen maailma on tunnetusti vielä paljon hitaampi liikkeissään kuin sielun henkinen olemus. Vaikka sekin muuntautuu tämän muutoksen myötä korkeampiin ja hienojakoisempiin värähtelyihin, jolloin asioiden materialisoituminen nopeutuu ja helpottuu, on syytä odottaa kärsivällisesti vihreää valoa ja eteenpäin työntävää voimaa.

Ulkoinen maailma ei edelleenkään taivu mielen tai egon tahtoon, sillä sen on palveltava ensisijaisesti sielun elin- ja kasvuympäristönä. Mutta loppuvuoden osalta on odotettavissa suotuisia muutoksia, jotka omalta osaltaan näyttävät sen, että pysyvä muutos ja parantuminen on saatu aikaan niin omalla sielutasolla kuin sukulinjassakin.

Syyskuu edustaa värähtelyiltään myös satokauden ydintä, sillä luvun 9 värähtelyissä on aika alkaa vastaanottaa oman henkisen kasvun ja sielun parantumisen tuloksien mukaisia antimia. On syytä teroittaa, että tärkein palkinto ja runsaus koetaan sisäisesti, kun oma olotila on muuttunut pysyvästi parempaan suuntaan. Mikään ulkoinen materia tai yltäkylläisyys ei vedä sille vertoja.

Tätä sisäisen runsauden kokemuksen kehittymistä ja voimistumista on ollut havaittavissa koko kuluneen kesän ajan, joten satoa on saatu myös matkan aikana, kuten aina. Mutta teemana sisäisen ja ulkoisen maailman välisen tasapainon ja harmonian saavuttaminen on edelleen hallitseva, ja se on syytä muistaa vuoden loppua kohti kuljettaessa.

Jos turhia odotuksia tälle ajalle ei kannata luoda, niin ainakin toivoa on syytä ylläpitää sekä lähettää rukouksia ja pyyntöjä Universumiin tulevasta runsaudesta. Energiat ovat nyt suotuisia ihmeille ja yllättäville käänteille!

Enkelein,

Sanna

P.S. Joko huomasit päivittyneen täydenkuun hoitomme? Sanat Kumara virittää sen todelliseksi runsausmagneetiksi, ja sen myötä tämä tuttu palvelumme monipuolistuu ja runsastuu entisestään!

#energiaportaali #satokausi #syyskuu #syksy #energia #ajankuva #runsaus #henkinenkasvu #sukulinja #karma #ihmissuhteet #muutos

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata