Tunnetko intuitiosi herkistyvän?


Elokuun toinen uusikuu on myös superkuu, joka tarkoittaa, että Kuu on kiertoradallaan Maata lähimmässä pisteessä. Täydenkuun aikaan voi ihailla tavanomaista suuremmalta näyttävää Kuuta, mutta koska uusikuun aikaan tuota Äiti Maan kalpeankaunista sisarta ei voi silmin havaita Auringon valaistessa sen toista poskea, jää sen magnitudi ikuiseksi mysteeriksi.

Uusikuun superkuun energioita voi tosin aistia tavanomaista uudenkuun aikaa voimakkaammin, sillä sen moninkertaistava vaikutus avaa tehokkaasti henkisiä aisteja ja aivan erityisesti intuitiota, tuota feminiinisen olemuspuolen supervoimaa. Myös elokuun 1. päivän uusikuu oli superkuu, ja näiden kahden uudenkuun välinen aika onkin vaikuttanut hyvin voimallisella tavalla juuri feminiiniseen voimaan ja sen heräämiseen planeetalla.

Näiden superkuiden väliin mahtui näet 8:8-Leijonaportti, jonka kautta Maahan virtasi voimakkaita ylösnousemusenergioita. Ylösnousemusenergiat ovat Pyhää Feminiinienergiaa, joka pyrkii tuomaan lopulta täydelliseen tasapainoon Maassa pitkään hallinneet maskuliinienergiat. Nämä uudenkuun superkuut istuvat siis loistavasti tähän energeettiseen teemaan, ja siksi ne vain korostavat elokuun energeettistä merkitystä ajankuvassa.

Elokuun toinen uusikuu on siis 30.8.2019, ja sen energioita muuntava vaikutus voi tuntua herkimpien olemuksessa hyvin vapauttavalta. Tämä vapaudentunne johtuu siitä, että niin monet käsittelyssä olleet aiheet ovat vihdoin saamassa uudenkuun superkuun aikaan lopullisen anteeksiantonsa ja armonsa.

Tuntuu kuin moni sisintä painanut aihe keventyisi ja poistuisi kokonaan, vapauttaen olemuksen kohoamaan jälleen korkeampiin värähtelyihin ylösnousemusenergioiden nosteessa. Tämä vaikuttaa myös intuitioon sitä herkistävästi, sillä nämä vapautuvat teemat ovat tukahduttaneet nimenomaan feminiinistä olemuspuolta eli tunnetasoa.

Emotionaalinen olemuspuoli voi kokea välittömän elpymisen, joka tuntuu olossa aikaisempaa helpompana läsnäolona ja seesteisyytenä. Tätä muuntumista on valmisteltu niin kauan eri aiheiden ja tasojen osalta, että niiden joukkovapautuminen ja sitä myötä täydellinen puhdistuminen on mahdollista ja tarkoituksenmukaistakin.

Tunnetaso tuntuu kevyemmältä ja olo murheettomalta, vaikka arjessa voisikin olla vielä läsnä tukku järjestymättömiä asioita. Tämän prosessin myötä sielun yhteys Alkulähteeseen puhdistuu ja sitä kautta energiajärjestelmään virtaavat feminiiniset ylösnousemusenergiat voimaannuttavat välittömästi, jolloin sielu voi kokea irrottautuvansa maallisuudesta ja murehtimisesta.

Kun omaan olemukseensa ja sieluunsa tekee yhä enemmän tilaa Jumalalle henkisen kasvun ja sielun parantumisen myötä, on jumalallisen rakkauden läsnäolon kokeminen välitön seuraamus. Silloin sielu tuntee olevansa turvassa ja huolehdittu, osa jotain paljon äärettömämpää ja ikuista kuin oma maallinen olemuksensa, ja siksi murheet sulavat kuin itsestään pois rauhan ja tyyneyden vallatessa alaa.

Anteeksiannon voima todella vapauttaa ja sitä on nyt tarjolla jokaiselle, joka on työstänyt sisimmässään anteeksiantoa ja irtipäästöä vaativia aiheita. Itselleen, omille teoilleen ja sanoilleen sekä omalle menneisyydelleen on kaikkein vaikeinta antaa anteeksi, ja tämä ajaa usein pitkällisiin itsesyytöksiin ja arvottomuuden kokemiseen.

Vaikka anteeksiannon eteen tekisi paljon tietoista työtä, ei se ole valmis tapahtumaan ja vapauttamaan lopullisesti ennen kuin sielun haavat ovat viimeistä piirtoaan myöten tuon aiheen osalta parantuneet. Vasta sitten menneisyys ja siellä koetut kokemukset voivat puhdistua, ja muuttaa sielun historiaa pysyvästi.

Anteeksiannon armollinen voima viimeistelee sielun vapauden, ja siksi se on niin voimaannuttava ja eheyttävä kokemus. Tuo armo tulee suoraan Jumalalta, joka kaikkein korkeimmalla taholla päättää sielun evoluutiosta ja sen edistymisestä.

Tämä kokemus herkistää intuitiota ja virittää sitä entistä herkemmin energiaa aistivaksi, jolloin sen kautta saatu tieto selkeytyy. Saatuun tietoon on myös entistä vaivattomampaa luottaa, sillä feminiinisen olemuspuolen voimaantuminen antaa sille entistä enemmän sijaa kokonaisuudessa.

Kun oma maskuliininen ja feminiininen energia tasapainottuvat entistä vakaammaksi tässä prosessissa, kokee tietenkin myös mentaalinen taso oman muuntumisensa. Tämä tarkoittaa sielua ja mieltä rajoittavien haitallisten uskomusten purkautumista, joiden tilalle istutetaan uusia, paljon korkeamman tietoisuuden visioita.

Maskuliinisen mentaalitason rauhoittuminen ja virittyminen korkeampaan tietoisuuteen tekee myös entistä enemmän tilaa muille henkisille aisteille, kuten aivan erityisesti selvänäköisyydelle ja juuri intuitiivisuudelle.

Intuitio on sielun sisäinen vastaanotin, jonka herkkyydestä ja toiminnasta vastaa kruunuchakra ja sen vaikutusalueella toimiva fyysisen tason aivolisäke. Selvänäköisyyden kehityksestä taas vastaa otsachakra eli kolmas silmä, joka säätelee käpylisäkkeen toimintaa.

Monelle selvänäköisyyttä tutkineelle ja sitä harjoittaneelle käpylisäkkeen toiminta ja yhteys kolmanteen silmään on tuttua, mutta se miten sen ja aivolisäkkeen yhteys sekä niiden keskinäinen kehitys näkyy omissa henkisissä aisteissa sielun ylösnousemuksen edetessä, on tuntemattomampaa.

Intuitio on henkisistä aisteista korkein, ja juuri siksi tuon yhteyden täydellisen avautumisen ja kehittämisen eteen ei voikaan paneutua samalla tavalla kuin kolmannen silmän ja selvänäköisyyden. Eikä selvänäköisyyttäkään tarvitse sen kummemmin harjoitella, jos keskittyy suoraan siihen tärkeimpään eli henkiseen kasvuun. Silloin muitakin henkisiä aisteja osaa käyttää vastuullisesti.

Henkinen kasvu ja sen edistyminen on näet ainoa kruunuchakraa kehittävä ja sitä avaava tekijä, ja siksi sen harjoittaminen muilla keinoin ei onnistu. Mitä avoimempi ja kehittyneempi kruunuchakra on, sitä vahvemmassa yhteydessä myös Alkulähteeseen ja korkeampiin tietoisuuksiin sielu on.

Tämän luonnollisen henkisen kehityksen myötä myös entistä korkeavärähteisemmät Valon olennot voivat alkaa ottaa sieluun yhteyttä ja työskennellä tämän kanssa, ja he tekevätkin sen intuition välityksellä. Siten näiden olentojen ei tarvitse madaltaa omia värähtelyitään sielun tavoittaakseen, kun sielu on henkisen kehityksensä myötä kohonnut yhä lähemmäs korkeampia ulottuvuuksia ja niiden tietoisuutta. Sielun kehityksen edetessä se myös ymmärtää korkeammista tietoisuuksista tulevaa informaatiota.

Kruunuchakran kehittyminen ja avautuminen sallii sielun valon päästä myös alempiin chakroihin ja fyysiseen kehoon entistä voimallisemmin. Tämän sielun valon päästessä sataprosenttisesti myös maatähtichakraan saakka ja sen ankkuroituessa sinne pysyvästi, tulee sielu ylösnousemaan henkisen kehityksensä tuloksena.

Kruunuchakran kehitys siis suodattaa yhä lisääntyvästi sielun valoa alempiin chakroihin ja fyysiseen kehoon, ja kolmannen silmän ollessa energiajärjestelmässä seuraavana, tulee se myös saamaan välittömästi oman osansa tästä voimistuvasta sielun valosta. Siksi sen kehitys ottaa myös suuria harppauksia eteenpäin ajankuvassa, koska ylösnousemusenergiat avaavat aina voimallisesti kruunuchakraa.

Vaikka otsachakraan ja omiin selvänäköisyyden taitoihin ei olisikaan aiemmin kiinnittänyt huomiota, tulevat ne virittymään myös korkeampiin taajuuksiin ja tietoisuuksiin kruunuchakran avautuessa. Uudenkuun superkuun energioissa tämän kohoamisen ja siitä johtuvan henkisen aistimaailman selkeytymisen voi huomata tavanomaista helpommin.

Uusikuun aika on aina hyvin intuitiivista ja alitajuntaan vaikuttavaa, ja siksi se voi olla sielun aineettomalle olemukselle niin voimallinen kokemus. Tämä tietenkin edellyttää sitä, että itseään ei tukahduta huoli- tai puute-energialla, jotka estävät rakkauden kokemisen. Sisäänpäin kääntymisellä voi olla merkittäviä vaikutuksia uudenkuun energioissa.

Tämän uudenkuun ollessa vielä superkuu, vaikuttavat sen energiat tavanomaista voimallisemmin. Jos sielu on intuitiivisesti vastaanottavainen eli kruunuchakra on avoin, voi uudenkuun aikaan saada hyvinkin selkeää ja tarkkaa tietoa omasta elämänpolusta ja tulevista tapahtumista.

Uusikuun aika voi olla hyvin idearikasta ja luovuutta herättelevää, ja sen energiat saattavatkin ajaa suunnittelemaan ja visioimaan jotain yllättävääkin. Tänä aikana tietoisuuteen on helppoa tuoda täysin uusia ja ennenkuulumattomia ideoita, ja siksi ne on syytä kirjata alas ja antaa luovuuden virrata silloin kun tietoa annetaan. Muutoin ne saattavat unohtua tai niitä joutuu myöhemmin kaivelemaan uudelleen.

Näiden ideoiden vastaanottaminen ei yleensä ole vielä merkki ryhtyä toimintaan, vaan vain hiljentyä kuuntelemaan niiden viestejä ja unelmoimaan tulevasta. Näiden unelmien aikomukset alkavat itää Kuun aloittaessa kasvun kohti täysikuun vaihetta, jolloin sen useamman syklin energiat auttavat sielua manifestointityössä.

Elokuun energeettinen vaikutus ja panos ajankuvassa sekä henkisen kasvun prosesseissa on todella mullistavaa, sillä sen sisään on mahtunut niin monia merkittäviä energiatason tapahtumia. Sitä kuuluisaa kärsivällisyyttä on todella tarvittu ja tullaan tarvitsemaan yhä edelleen, mutta sen kartuttaminen tarkoittaa vain, että maailmankaikkeus työskentelee noina hetkinä ahkerammin kuin koskaan sielun unelmien hyväksi.

Jos siis omaa työpanosta ei juuri nyt tarvita, miksi rimpuilla ja kipuilla asioiden vuoksi? Mitä enemmän oma feminiininen olemuspuoli voimaantuu ja yhteys Alkulähteeseen vahvistuu, sitä vähäisemmäksi tämä asioiden pakottaminen ja hallitseminen tosin jäävät. Ja juuri sitä on nyt vahvasti ilmassa.

Sielu alkaa elää yhä intuitiivisemmin, ja tämä mahdollistuu vain feminiinienergian passiivisen olemuksen alavaltauksen vuoksi. Kun se lisääntyy sielussa, ja tasapainottuu aktiivisen ja toiminnallisen maskuliinienergian kanssa, syntyy lopputuloksena rauhallinen ja seesteinen olotila.

Sielu malttaa pysyä luontevasti tässä olotilassaan ilman turhia hötkyilyjä, kunnes Jumala antaa sille luomiskäskyn. Sielu aistii tämän käskyn ja sen rakkaudellisen sysäyksen vain feminiinisen olemuksensa ja intuition kautta, eli kruunuchakran ja aivolisäkkeen välityksellä. Vasta sitten sielu luo jumalaisella tavalla ja rakkaudella, yhteistyössä maailmankaikkeuden kanssa.

Tuon jumalaisen luomistyön seurauksena myös sielun unelmat ilmentyvät synkronoidusti jumalallisen järjestyksen ja aikataulun sanelemana, jota sielu kaikessa työssään noudattaa. Siksi se myös lepää niinä aikoina, kun se ei voi omalla toiminnallaan edistää runsauden manifestointia ja ilmentymistä. Tämä on ennen kaikkea viisasta, mutta myös energiatehokasta luomista ja elämää.

Tämän uudenkuun superkuun energioissa on siis suositeltavaa opetella vielä kertaalleen päästämään irti niin hallinnan tarpeesta kuin kaikista murheistaan, ja tekemään enemmän tilaa Jumalalle, jumalalliselle ohjaukselle ja sen synkronoidulle järjestykselle sekä rakkaudelle ja ilolle. Jumala pitää aina sielun turvassa ja suojeluksessa sen henkisen kehityksen ja evoluution turvaamiseksi.

Siksi suosittelen lämpimästi vaikkapa Täydenkuun Ryhmäkaukohoitoon osallistumista, joka on viimeistä päiväänsä saatavilla uudenkuun päivänä 30.8.2019. Voit lukea lisää siinä vierailevista korkeamman luomistietoisuuden yksisarvisista aikaisemmasta blogiartikkelista, tai ilmoittautua suoraan mukaan täällä.

Näissä voimakkaissa superkuun energioissa voi myös hiljentyä ja meditoida, tai harjoittaa muita itselle sopivia henkisiä harjoituksia, kuten vaikkapa intuitiivista kirjoittamista. Tässä ajatusten virran kirjaamisessa voi esiin nousta suuriakin yllätyksiä sekä uusia ideoita ja näkökulmia asioihin!

Myös tietoinen tulevasta haaveilu ja seuraavien askelten hahmottaminen tai niistä lisätiedon kyseleminen suoraan Jumalalta tai omilta oppailta voi olla tavanomaista hedelmällisempää tänä aikana.

Mikäli sielu ja oma tietoisuus on valmis vastaanottamaan jopa kokonaisia valmiita suunnitelmia ja visioita niiden lopputuloksista, voidaan niitä valaista kruunuchakran eli intuition kautta. Tätä tietoa voidaan myös laajentaa muiden henkisten aistien avulla, jolloin tulevaisuus voi näyttäytyä käsinkosketeltavan realistisena ja mahdollisena. Näin sielu voi jo matkata noiden unelmien toteutumisen hetkeen ja aistia siellä odottavan runsauden.

Enkelein,

Sanna

#uusikuu #superkuu #elokuu #ylösnousemus #unelmat #manifestointi #feminiinisyys #tunteet #emotionaalisuus #anteeksianto #armo #Jumala

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata