Miten selvitä elämänmuutoksesta


Näinä korkeiden valoenergioiden aikoina, kun Maassa vaikuttavat sekä kesän pimennys- ja 8:8-Leijonaportin ylösnousemusenergiat, tulisi kiinnittää huomiota ennemminkin siihen mikä on alkamassa kuin minkä on määrä päättyä. Tämä koskee yleisesti elämänmuutoksia, joista läpi eläminen helpottuu, jos ajatukset pystyy siirtämään päättyvän elämänvaiheen ylitse.

Silloin on mahdollista nähdä tarve ja syyt muutoksen takana, ja mihin muuttuva tilanne omaa elämänpolkua ohjaa. Muutoksen vastustaminen ja lyhytnäköisyys sen tarpeen suhteen vain nostavat entistä rajumman sisäisen myrskyn, vaikka muutosta ymmärtämällä siitä voi selviytyä uuden elämänvaiheen alkuun jopa kuivin jaloin.

Tietenkin elämänmuutokset nostavat pintaan tunteita ja pelkojakin, mutta ne ovat myös mahdollisuus kohdata omat traumansa ja alitajunnassa vaikuttavat tekijät, jotka puhdistuvat ja parantuvat muutoksen myötä. Muutoksen hetkiin sidotaan aina paljon menneisyyden haavoja ja niiden tuskallisia muistoja, joiden kohtaaminen rajussa elämäntilanteessa voi tehdä siitä entistä epätoivoisemman tuntuisen.

Todellisuudessa nämä tuntemukset eivät kuitenkaan johdu nykytilanteesta, joka vain toimii ärsykkeenä näille sielun muistoille, sallien niiden jälleen aktivoitua ja nousta tietoisuuteen. Ulkoinen todellisuus heijastelee täydellisesti niiden luonnetta, jolloin ne vain tuntuvat sopivan senhetkiseen tilanteeseen ja omaan tunneskaalaan tapahtumien keskellä.

Sielu siis vain elää uudelleen menneisyytensä muistoja, traumoja ja haavoja, jotka ovat paljastuneet alitajunnasta elämänmuutoksen energioissa. Ne tulee tietenkin huomioida ja kohdata, ymmärtää niiden olevan todellisia ja osa omaa sielun historiaa, mutta juuri siksi niiden tulisi antaa päästä vapauteensa ilman noihin sävyihin tarttumista.

Näitä muistoja ja niiden tunnemaailmaa ei tarvitse enää elää uudelleen, joskin käynnissä oleva elämänmuutos usein tempaa ne mukaansa. Tämä vain pahentaa omaa olotilaa meneillään olevan muutoksen keskellä, ja lisää tilanteen näennäistä toivottomuutta ja siitä johtuvaa mahdollista ahdistusta ja pelkotilaa.

Muutoksesta selviää kuitenkin hieman kevyemmin tiedostamalla, että sielu vain elää omaa menneisyyttään läpi tämän muutoksen aiheiden ärsyttämänä, jolloin niistä voi irrottautua jopa täysin ja kohota tilanteen yläpuolelle. Mitä enemmän sielun muistoissa ja niiden kivuissa rypee, sitä ahdistavammaksi olotila käy myös nykyhetken ympärillä.

Muutos on aina parantava niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Muutos on ennen kaikkea mahdollisuus kohdata, käsitellä ja vapauttaa nämä sielun traumaattiset muistot, jolloin niiden jälkien parantuminen voi alkaa. Siksi myös ulkoisen maailman on muututtava ympäristöksi, joka mahdollistaa sielun elpymisen ja voimaantumisen traumaattisesta menneisyydestään.

Kun traumat ja muistot ovat puhdistuneet ja parantuminen voi alkaa, on myös ulkoinen todellisuus muuttunut sen mukaisesti. Juuri tähän tulisikin muutoksen hetkellä kiinnittää huomiota, jotta sitä ei pakottaisi tapahtumaan tai ohjailisi sitä omalle mukavuusalueelle, jossa sielu ei voi vapautua menneisyytensä painolastista.

Maailmankaikkeus ja oma ennalta määritelty sielunsopimus repivät kuitenkin aina takaisin epämukavuusalueelle, jotta nämä muistot aktivoituisivat ja voisivat puhdistua automatisoidusti. Siksi on vain pyrittävä tiedostamaan, että näinä ahdistavina ja epätoivoisina hetkinäkin sielu paranee ja vapautuu tavalla, joka vaikuttaa merkittävästi sen tulevaisuuteen ja luomisvoimaan sekä kykyyn rakentaa itselleen unelmiensa mukainen elämä.

Jos siis johonkin haluaa muutoksen keskellä kiinnittyä, on parasta keskittyä vain valoisaan tulevaisuuteen ja millaiseksi elämä muutoksen jälkeen muodostuu. Optimistiset ajatukset ja toiveet ovat parhain palvelus itselle, sillä muutoksen on aina tarkoitus muuttaa omaa olotilaa ja elämää paremmaksi, vaikkakin usein vanhan todellisuuden on väistyttävä jopa kokonaan sen tieltä.

Aivan kaikesta koituu lopulta jotain hyvää, mutta ihmismielellä on tapana maalailla kauhukuvia tulevaisuuden ylle, sillä ego ajattelee, että tuttu tyytymättömyyskin on usein parempi vaihtoehto kuin tuntemattomaan hyppääminen. Jos mielen ohjelmoi myönteiseen elämänkatsomukseen, tulee samalla yhdistyneeksi uudella tavalla myös omaan sielunsuunnitelmaansa, elämänpolkuunsa ja maailmankaikkeuden jumalalliseen johdatukseen.

Silloin omien taivaallisten apujoukkojen on helpompaa koskettaa ja ohjata muutoksen läpi, ja ylläpitää tilanteen valoisuutta ja toivoa. Toivoa on aina, mutta sen huomaaminen vaatii mieleltä tervettä optimismia ja kykyä nähdä tilanteen ylitse. Sielun rakkauden silmät näkevät unelmat ja ratkaisut, mutta mielellä on tapana huomata vain ongelmat ja asioiden mahdoton luonne sekä keksiä sata valhetta, miksi tilanne tulee kehittymään vain huonompaan suuntaan.

Jos pyrkii huomioimaan ne syyt muutoksen takana, miksi maailmankaikkeus ja oma sielunsuunnitelma vaativat parantumaan juuri tämän tietyn muutoksen kautta, voi nähdä myös oman elämänpolun tulevaisuuden. Näitä syitä ei ole edes tarpeen tietää tarkalleen, mutta jos ymmärtää että muutos tapahtuu, jotta jotain sisimmästä parantuu, voi sen kohdata rauhallisena ja tarkoituksenmukaisesti.

Ulkoinen maailma pyrkii vastaamaan tähän sisäiseen parantumiseen muuttumalla paremmin palvelevaksi elinympäristöksi sielulle, ja siksi sitä ei voi estää tai ohjailla taipumaan omaan tahtoon. Mikäli sitä edes yrittää tulee vain luoneeksi itselleen tukun harmia ja lisää sisäistä myllerrystä, jonka kokeminen tässä suhteessa on täysin valinnaista.

Muutoksessa selviytymisessä ratkaisee siis oikeastaan vain oma asenne ja miten sen ottaa vastaan, eli katsooko sitä mahdollisuutena parantaa itseään ja omaa elämänlaatuaan, vai kieltäytyykö maailmankaikkeuden runsaudesta. Muutosten kautta aukenevat aina myös uudet elämäntehtävät, jotka tarjoavat uudenlaista sisältöä elämään. Sielu haluaa aina rikastuttaa elämänkokemustaan, mutta mieli tyytyy vähempään tai haalimaan ympärilleen vain asioita, jotka se voi saavuttaa omalla mukavuusalueellaan pysytellen.

Näissä mahtavissa ylösnousemuksen energioissa on siis syytä pitää mielialansa korkealla ja toiveikkaana tulevaisuuden suhteen, sillä se auttaa siirtymään kohti uutta todellisuutta kevyemmin. Ne vahvistavat tietenkin myös negatiivisuuden kokemista, mikäli sellaiseen ajatusmaailmaan ja elämänkatsomukseen kääntyy, ja tekevät olosta silloin entistä raskaamman.

Siksi myös huolet ja epätoivo lisääntyvät hyvin voimakkaasti, mikäli niitä päättää kokea ja antaa jalansijaa matalammille tuntemuksille. Ajankuvan energiat voimistavat moninkertaistaen nyt kaiken sen, mitä sisällään kokee ja miten elämäänsä katsoo. Ne eivät erottele myönteisyyttä ja negatiivisuutta tai mitään siltä väliltä, vaan ne heijastavat takaisin lähettäjälle sen, millaisia aikomuksia ja energiaa tämä päättää liikkeelle laskea.

Elokuun täysikuu supistaa ja sulkee kesän auringon- ja kuunpimennysten energiat, joka tarkoittaa, että tietoisuudessa on niiden esiin nostamana nyt vahvasti ne asiat, joihin tulee tarttua. Monet näistä asioista ovatkin jo kokeneet muutoksia parempaan, mutta osa niistä poreilee ja muhii vielä lopullista muotoaan odottaen.

Mitään ei silti ole syytä kiirehtiä, sillä maailmankaikkeus ohjaa taitavasti jokaisen elämänpolkua saatellen muutoksia alkamaan ja etenemään jouhevasti, ja päättymään myös juuri oikeaan aikaan. Silloin voi vain jäädä odottamaan sysäyksiä oikeaan suuntaan ja toimimaan niinä hetkinä, kun elämä alkaa järjestyä edessä luonnollisella tavalla ja pakottamatta.

Pakonomainen tarve edistää asioita ja toimia itsenäisesti ilman maailmankaikkeuden tukea johtaa vain harmeihin ja kiertoteihin, jotka oma mieli on naamioinut oikotieksi onneen. Lopulta ainoa oikea reitti löytyy vain Universumin ohjauksessa, ja siksi kaikenlainen pyristely ja ratkaisujen väkinäinen etsiminen on turhaa. On parasta antautua ja uskoa saamaansa ohjausta.

Tämä täysikuu 15.8.2019 voimistaa myös vielä 8:8-Leijonaportista virranneita ylösnousemusenergioita, ja koska se supistaa pimennysenergiat ja päättää pimennyskäytävän, saavat sen myös nämä voimakkaat valoenergiat täyden vallan Maassa. Myönteiset muutokset ja uudet alut ovat valmiita syntymään.

Jos se tarkoittaa arjen ja elämän sisällön muuttamista jollain tavalla, joko niistä luopumista tai uusien ulottuvuuksien tutkimista, ottavat nuo tapahtumat nyt paikkansa elämänpolulla ylösnousemusenergian ohjaamina.

Monet saavat kokea elämänlaadun vihdoin parantuvan uudelle tasolle, jos hyvät asiat ja ratkaisut ovat antaneet odottaa itseään. Leijonaportin lupaama tasapaino alkaa muodostua hengen ja materian välille, joka tuo arkeen rauhaa ja turvaa, kun ulkoinen maailma muotoutuu sielun parantuneen alitajuisen maailman mukaisesti.

Tältä pohjalta on hyvä alkaa rakentaa uutta arkea ja paremmin palvelevaa elinympäristöä, jolle uudet ideat ilmestyvät kuin itsestään. Erilaiset runsauden aiheet löytävät luokse, kun sielu on asettunut taloksi uuteen elämäänsä ja vakiinnuttanut sen herkän tasapainon.

Jos näköpiirissä on konkreettisempi elämänmuutos ja vanhan todellisuuden jättäminen taakse on syytä huomioida, että elämä voi vain parantua ja kyseinen muutos on annettuna sitä varten. Se antaa mahdollisuuden parantua ja kehittyä uusille rakkauden kokemisen tasoille, jotka materialisoituvat muutoksen toisella puolella myös ulkoiseen todellisuuteen.

Ajankuva Maassa kohottaa sieluja kohti omia unelmiaan ja kannustaa luomaan oman Edenin paratiisin maan päälle, ja siksi sydämen toiveita ja tavoitteita tuetaan nyt vahvemmin kuin koskaan. Siksi ne myös toteutuvat, kun sielu päättää lähteä tavoittelemaan parempaa elämää parantamalla menneisyytensä tulevaisuutensa nimissä.

Enkelein,

Sanna

P.S. Ylösnousemusenergiat avaavat portit entistä korkeamman tietoisuuden yksisarvisille, joita Sanat Kumara kutsuu mukaan myös Täydenkuun Ryhmäkaukohoidon parantavan energian lähteiksi. Ilmoittaudu mukaan tähän voimalliseen täydenkuun hoitoomme, jonka hinta on aina edullinen 35,00€ sen vaikutukset ja hyödyt huomioiden.

#ajankuva #energiat #ylösnousemus #Leijonaportti #täysikuu #muutos #elämänmuutos #runsaus #unelmat #tulevaisuus

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata