Kaikki alkaa alusta, mutta korkeammalta tasolta


Ajankuvassa on läsnä niin voimakkaat ylösnousemus- ja tähtienergiat ettei sielu voi olla reagoimatta niihin olemuksensa eri tasoilla. Ne leikkaavat läpi niin mentaalisen kuin emotionaalisen tason, fyysisen kehon ja sielun alitajuisen maailman kaikkine muistoineen, puhdistaen epävireisyyttä energiajärjestelmästä ja nostaen esiin vielä viimeisiä huomiota vaativia aiheita.

Ylösnousemusenergiat voivat aiheuttaa erilaisia reaktioita niin kehon tasolla kuin sisäisessä maailmassakin, mutta tietenkin niiden valoisuus ja rakkaus kehottavat huomioimaan myös elävän elämän teemoja sekä asioiden toimimattomuutta. Nyt myös todelliset sydämen unelmat korostuvat ja kaipaavat huomiota, ja aika alkaa olla oikea energiatasolla asioiden toteuttamiseen ja tulosten ilmentymiseen.

Pitkäaikaisille haaveille näytetään vihdoin vihreää valoa ja asiat alkavat myös järjestyä sen mukaisesti, ilman pakottamista ja väkinäistä ratkaisujen etsintää. 8:8-Leijonaportti on nyt sulkeutunut, mutta sen energioiden voima ja tahtotila alkavat vasta näkyä elämässä.

Tämä tähtiportti ikään kuin skannasi sielun kehityksellistä tilannetta ja miten täyteläinen sen rakkauspitoisuus on, mutta se havainnoi myös, miltä osin parannettavaa vielä löytyy. Rakkauden poissaoloa ei voi peittää sielussa tai niissä asioissa, joista elämä koostuu, ja siksi Leijonaportin energiat kohdistuvat myös niihin erityisen raa’alla tavalla.

Rakkaudettomuus omaa elämää ja sen aiheita kohtaan korostuu kun ylösnousemusenergiat pyytävät päästämään noista asioista irti, jotta ne voisivat korvaantua paremmin palvelevalla ja rakkaudellisemmalla sisällöllä. Näistä aiheista ei ole epäselvyyttä kun ne nostetaan valokeilaan, sillä ne eivät puhuttele enää sielun rakkautta vaan pikemminkin työntävät luotaan pois. Ne saattavat tuntua hyvinkin vastenmielisiltä ja itselle kuulumattomilta.

Vastaavasti sielu halajaa kokea rakkautta uusien seikkailujen parissa, jos tämänhetkinen elämäntilanne tuntuu elottomalta ja hedelmättömältä. Vaikka aiemmin ego pyrki pitämään näistä aiheista kiinni on senkin tunnustettava, että ehkäpä ruoho olisi vihreämpää aidan toisella puolella. Ja niin se myös todellisuudessa on.

Monille on jopa näytetty hyvin selkein sanoin ja tavoin, mitä he tulevat saamaan luopuessaan näistä arjen asioista, jotka eivät enää voi kulkea mukana uudella elämänpolulla. Maailmankaikkeus haluaa korvata nämä asiat puhuttelevammalla sisällöllä, ja siksi se korostaa sielun kokemaa rakkaudettomuutta niitä kohtaan. Samaan aikaan se kiinnittää huomion kohti rakkautta ja johdattaa sen kokemisen kautta kohti tulevaisuutta.

Suoranainen tyytymättömyys elämää tai jotain tiettyä asiaa kohtaan on hyvin selkeä merkki, että tilaus muutokselle on jo vetämässä ja leimansa saanut hyväksynnän merkiksi. Ajankuvan energiat korostavat tätä tyytymättömyyden tunnetta, jotta sielulle kiteytyisi se, mitä se ei elämäänsä enää halua.

Samaan aikaan syntyvät uudet unelmat, ja haaveilu jostain paremmasta alkaa. Lopulta se saa yliotteen ja sysää sielun kulkemaan jälleen kohti rakkautta, jättäen taakseen ne aiheet, jotka eivät enää puhuttele sen intohimoa ja luovuutta. Sielu on valmis muutokseen, ja jos sen elinpiiri ei ole valmis muuntumaan samaan tahtiin ja suuntaan, tippuvat monet asiat kelkasta hyvin luonnollisella tavalla ja pakottamatta pois.

Tämä on sielun evoluution aikaansaama tulos. Se on valmis aloittamaan jälleen uuden ja paljon laajemman kasvun syklin, joka tarkoittaa myös usein kokonaisen elämänvaiheen ja aikakauden päättymistä. Uusi paremmin palveleva kasvuympäristö muotoutuu ulkoiseen maailmaan, eikä siksi konkreettisilta muutoksilta voi välttyä myöskään ihmisyydessä.

Ulkoinen maailma palvelee sielun kasvua ja siksi se muotoutuu uudelleen sen mukaisesti, kun sielu edistyy henkisellä tiellään. Jos sielu olisi kasvi, sille vaihdettaisiin uudet kuohkeat mullat ja suurempi ruukku tässä vaiheessa, joka ladattaisiin täyteen ravitsevia lannoitteita. Sielulla on jälleen enemmän tilaa laajentua ja tutkia itseään, ja sille annetut virikkeet myös takaavat sen kasvun ja kukoistuksen oikeiden asioiden parissa.

Miksi siis pitää pieneksi käyneestä ruukusta kiinni, joka jo halkeilee sielun juurien luodessa painetta sen seinämiin. Epämukavat tuntemukset johtuvat juuri tästä tarpeesta siirtyä rajattomampaan kasvuympäristöön ja siksi on toimittava myös ulkoisessa maailmassa sen hyväksi, jotta rajat murtuvat ja sielu voisi siirtyä vapaasti kohti uutta elinympäristöään.

Vanha elinympäristö on kirjaimellisesti rikottava, jotta sielun istuttaminen suurempaan ruukkuun mahdollistuu. Sen on haluttava sitä ja pullistettava juuristoaan ja varsiaan omalla voimallaan laajenemaan, jotta se tunnistaa olevansa rajaton olento ja ansaitsevansa paremmat kasvuolosuhteet ympärilleen myös arjessa.

Toiset ovat jo voineet asettua aloilleen uuteen elämäänsä, mikäli suurempi elämänmuutos ja ruukun vaihtaminen on tapahtunut viime vuosien aikana. Tällaiset sielut ovat jo sinut uuden kasvuympäristönsä kanssa, ja se alkaakin tuntua yhä rakkaammalta ja itselle kuuluvalta. Sellaiselta, jonka multaan omat juuret haluaa upottaa ja kutsua sitä sielunsa kodiksi.

Nyt on aika alkaa tutkimaan tätä elinympäristöä aivan uusin silmin ja korkeammasta perspektiivistä, kartoittaen sen koko potentiaalia ja piilotettuja mahdollisuuksia omien unelmien suhteen. Tämä herättelee sielun luovuutta ja halua tutkia itseään sekä omaa voimaansa uudenlaisten asioiden parissa, jotka tempaavatkin yllättäen mukaansa.

Olipa sitten missä elämänvaiheessa tahansa vaikuttavat ylösnousemusenergiat kohottavasti ja voimallisesti eteenpäin sysäten, korottaen unelmien panoksia ja laajentaen visioita tulevasta. Yhtäkkiä mikään ei tunnu mahdottomalta, sillä kyky nähdä omien unelmiensa toteutuvan voimistuu.

Haitalliset uskomukset ja muut rajoitteet sulavat pois unelmien tieltä, sillä ylösnousemusenergiat kohottavat niiden yläpuolelle. Ne eivät enää kosketa ja hallitse sielua sen tullessa yhä rakkaudellisemmaksi ja aidommaksi minäkseen, jolloin monet sille useiden elämien aikana opetetut rajoittavat tekijät purkautuvat ja vapauttavat sen luomaan yhä autenttisemmin omasta jumalaisesta voimastaan käsin.

Näin sielun luomisvoima kasvaa ja manifestoinnin taidot voimistuvat, kun se palautuu omaan jumalaiseen olemukseensa ylösnousemuksen ja haavoittavien kokemusten parantumisen myötä. Kun ihmisyyden matalampien tasojen rajoitteet ja uskomukset jäävät taakse, herää sielun tietoisuus yhä laajemmin ymmärtämään oman jumalaisen alkuperänsä ja kaikki mahdollisuutensa elämässä.

Tähän prosessiin voi liittyä aina Maan ylösnousemusenergioiden voimakkaan lisääntymisen aikaan tietyntyyppisiä oireita, kuten myös 8:8-Leijonaportin kohdalla. Tyypillisiä ylösnousemusoireita ovat mentaalinen ja fyysinen väsymys, emotionaalinen stressi ja ahdistus, unettomuus ja univaikeudet, mutta toisaalta myös vireystason nousu, jolloin unta ei tunnu tarvitsevan nimeksikään.

Myös fyysinen keho voi oireilla kun hermosto johdotetaan uudelleen. Tavallaan hermoston vanhat sähköjohdot vaihdetaan uusiin ja ne viritetään korkeammalle taajuudelle, jolloin myös sielun muistiin asennetaan uusia ylösnousemuksen koodeja, jotka myös aktivoidaan unitilassa päivätietoisuuden ollessa kytkettynä pois päältä.

Tämä voi aiheuttaa hermostollisia särkyjä ja päänsärkyä, vaikka niistä ei tavallisesti kärsisi. Mutta mikäli kehoon on materialisoituneena sairauden tilaa, vaikkapa juuri hermoston alueelle, saattavat niiden oireet pahentua hetkellisesti. Silloin on parasta ottaa rauhallisesti ja levätä, sillä tällaisissa tapauksissa myös sairauden energiatukosta ja sielun haavoja puhdistetaan energiajärjestelmästä.

Myös kehon muut toiminnot voivat häiriintyä hetkellisesti ja ajautua epätasapainoon, kun kehoa viritetään korkeamman valon taajuudelle. Ruuansulatusjärjestelmä ja erityisesti suolisto voivat reagoida ylösnousemusenergioiden puhdistavaan vaikutukseen, mutta tilanne korjaantuu tasapainon löydyttyä uudistuneessa olemuksessa. Silloin on syytä tarkastella ruokavaliotaan uudelleen ja keventää sitä ainakin hetkellisesti, jollei joissakin tapauksissa jopa pysyvästi.

Toisilla saattaa esiintyä myös ylösnousemusflunssaa, jonka tarkoitus on pysäyttää hiljentymään elämän äärelle. Silloin kyseessä on laajempaa osa-aluetta koskeva elämäntilanteen uudelleenarviointi, jossa virittäydytään samalla uuden elämänvaiheen aloittamiseen. Sen koodit asentuvat sieluun samalla, kun flunssa puhdistaa tehokkaasti energiajärjestelmästä ulos vanhaa energiaa.

Ylösnousemusflunssa kestää usein vain yhden vuorokauden tai maksimissaan pari, ja se voi olla luonteeltaan hyvin raju ja monella tasolla voimat vievä. Se yleensä myös alkaa aivan yllättäen, mutta poistuu yhtä sukkelasti kuin puhkesikin. Ylösnousemusflunssa on hyvin uudistava ja voimakkaasti sisäisesti muuntava, ja silloin on parasta ottaa aikaa levolle ja voimaantumiselle.

Oireiden pitkittyessä ja pahentuessa on tietenkin syytä aloittaa tutkimukset, jotta mahdolliset sairauksien materialisoitumat löydetään. Tavanomaiset ylösnousemusoireet kun ovat hyvin nopealuonteisia ja ohimeneviä, sillä ne johtuvat Maahan virtaavien ylösnousemusenergioiden aiheuttamista reaktioista olemuksen eri tasoilla. Niiden luonne ei koskaan ole pitkittynyt ja pysyvä.

Jotkut tosin kärsivät kroonistuneesta ylösnousemusväsymyksestä, joka ilmenee aivosumuna ja -väsymyksenä sekä yleisenä voimattomuutena ja saamattomuutena, joka kuitenkin väistyy rankempien ylösnousemusjaksojen jälkeen. Tosin tämä voi kestää vuosiakin, jolloin elämänlaatu voi heiketä merkittävästi, aiheuttaen lisäksi ahdistuneisuutta ja masennustakin.

Tällöin sielu käy läpi kaikkein kivuliaimpia ja laajimmin sen olemuksessa vaikuttavia kokemuksiaan, joiden haavat vaativat niin voimallista puhdistumista, että kaikki sen luomisvoimat kuluvat tähän toimenpiteeseen. Silloin panokset eivät enää riitä ulkoisen maailman ylläpidollisiin toimiin ja arjen rakentamiseen, jolloin Universumi hiljentääkin sen jopa täysin liikkumattomaksi.

Tällaiseen elämän tyveneen juuttuminen voi olla hyvin turhauttavaa ja kärsivällisyyttä koettelevaa, mutta ulkoiseen todellisuuteen kohdistetuista toimista huolimatta mikään ei tuota toivottua tulosta. Miten sielu voisikaan manifestoida runsautta ulkoiseen maailmaan, jos sen voimat kuluvat sisäisten tasojen muuntamiseen? Liika on liikaa, ja koska sielun maailma on ensisijainen, käytetään jokainen liikenevä energia sen parannustyöhön.

8:8-Leijonaportin kautta saapuneet ylösnousemusenergiavirtaukset herättelevät sielua luovuuteen, ja löytämään uusia tapoja parantaa elämänlaatuaan ja toteuttaa unelmiaan. Ne avustavat myös löytämään omien sydämen unelmien vastakappaleet ulkoisesta maailmasta luomalla tien niiden luokse, joka on täynnä uusia mahdollisuuksia kartuttaa elämän sisältöä siinä samassa.

Sielun sydämen unelma on vain päämäärä, mutta se millaiseksi se laajentuu ilmentyessään arkeen ja millaista muuta hyvää se tullessaan tarjoaa, on maailmankaikkeuden asia. Tietä unelmiin ei voi koskaan määrittää ennalta vaan on vain hyväksyttävä se polku, joka eteen avautuu. Viepä se sitten millaista kiertotietä pitkin tahansa kohti päämäärää tai sen ylitse, on sen jokainen askel kuitenkin tarkoituksella annettu.

Näin voimakkaat ja korkeavärähteiset ylösnousemusenergiat mahdollistavat aina entistä läheisemmän työskentelyn korkeampien tietoisuuksien olentojen kanssa, ja siksi sielut Maassa ovat kutsuttuja yhdistymään nyt myös aivan uudella tavalla yksisarvisten viisauden kanssa.

Nämä valaistuneet ja ylösnousseet olennot vierailevat siksi myös Täydenkuun Ryhmäkaukohoidon parantavan energian lähteinä, herätellen sielun luovuutta ja mielikuvitusta sekä käyttämään omaa luomisvoimaansa tällä uudella tasolla, jolle 8:8-Leijonaportin ylösnousemusenergiat pysyvästi kohottivat.

Yksisarviset ovat luovuuden ja manifestoinnin mestareita, ja he auttavat jokaista sielua löytämään oman henkilökohtaisen luovuutensa lähteen ja kanavoimaan sitä itselle sopivien välineiden kautta ulkoisen maailman runsaudeksi. Tämänkertainen Täydenkuun Ryhmäkaukohoito auttaa yhdistymään omaa sielua ohjaavien yksisarvisten yksilölliseen energiaan ja johdatukseen, jolloin työskentely heidän kanssaan omien unelmien ja tavoitteiden hyväksi selkeytyy ja vahvistuu.

He opastavat tämän korkeamman tason manifestoinnin ja luomisen välineistön saloihin Täydenkuun Ryhmäkaukohoidon välityksellä, johon Sanat Kumara onkin luvannut sisällyttää paljon sellaisia ylösnousemuksen koodeja ja niiden avaimia, jotka nopeuttavat elämänlaadun parantamista ja tasapainon saavuttamista sisäisen maailman runsauden ja ulkoisen todellisuuden välillä.

Sanat Kumara haluaa, että sielun luomisvoima viritetään nyt huippuunsa ja siitä kytketään lopullisesti irti ne matalampaan tietoisuuteen unohduttavat tekijät, jotka hidastavat sielun manifestointityön tulosten ilmentymistä. Enää ei ole tarvetta luovia kahden eri värähtelytaajuuden välillä, sillä sielut voivat kohota pysyvästi käyttämään korkeampaa luomisen välineistöä, johon yksisarviset Täydenkuun Ryhmäkaukohoidon välityksellä perehdyttävät.

Samalla he poistavat lopullisesti mahdollisuudet kääntyä matalampien keinojen kautta luomiseen, purkaen niiden koodit sielutasolta pysyvästi. Ne eivät enää toimi ja palvele sielun kehitystä tai unelmien luomista tasolla, jolle se on noussut, ja siksi nämä sidokset voidaan katkaista ja perehdyttää sielu käyttämään nopeammin ja kevyemmin värähteleviä metodeja.

Silloin luominen irrottautuu ajasta ja unelmien ilmentynyt runsaus suhteellisuudesta, jolloin on mahdollista luoda aiempaa vaivattomammin ja vähemmällä työllä. Yksisarviset opastavat mielellään tähän korkeamman energian hallintaan ja sen henkisen alkemian salaisuuksiin, joka mahdollistuu Täydenkuun Ryhmäkaukohoidon kautta.

Kaikki mahdollinen tuki on nyt saatavilla maailmankaikkeudesta todellisten sydämen unelmien manifestointiin ja elämän runsastuttamiseksi, sillä 8:8-Leijonaportin kautta virranneet ylösnousemusenergiat alkavat vasta näyttää mahtiaan ja vaikutusten laajuutta. Seuraavat kuukaudet osoittavat, millaiseksi tämä uuden todellisuuden arki muodostuu ja millaisessa runsaudessa maailmankaikkeus haluaa omaa sielua kylvettää.

Enkelein,

Sanna

#Leijonaportti #ylösnousemus #ajankuva #energiat #runsaus #unelmat #yksisarvinen #uusialku

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata