Tunnista sydämesi unelmat


On mahdotonta sisäistää kaikkea sitä energiaa ja niiden luonnetta, jotka ajankuvassa tällä hetkellä vaikuttavat. On vain selvää, että emme ole koskaan aiemmin kokeneet tällaista siirtymää galaktisten vuosien välillä juuri näiden harvinaislaatuisten kosmisten energioiden vuoksi, joita Maahan virtaa nyt useasta eri lähteestä. Tämän uuden galaktisen vuoden alku on aivan omaa luokkaansa.

Parhaillaan avautuvan Leijonaportin voimakkain hetki 8.8.2019 on vielä kokematta, Merkuriuksen varjoalueen vaikutukset häviävät ja vapauttavat vihdoin liikkumaan eteenpäin monen suunnitelman suhteen, mutta samaan aikaan Maahan virtaa voimakkaita geomagneettisia aurinkomyrskyenergioita, jotka voivat suistaa olotilan väsymyksen puolelle.

Näillä aurinkomyrskyillä pyritään kuitenkin vain karsimaan liiallinen 3D-maskuliininen suorittaminen pois ja kääntämään huomio sisäiseen 5D-maailmaan, jotta passiivinen feminiinienergia ja -olemus pääsisivät esiin aikana, jolloin sydämen unelmien manifestoiminen on hyvin voimallista.

Tämä auttaa keskittymään yhä voimallisempaan rakkaudesta luomiseen ja niiden unelmien hyväksymiseen ja tavoitteluun, joita maallisuus ei määrittele. Tarkoitus ei ole vain luoda materiaa ja parantaa elinoloja sitä kautta, vaan nyt on aika määrittää unelmat aivan uusista lähtökohdista.

Motiiviksi ei enää kelpaa matalamman ulottuvuuden tarkoitusperät, eli vaikkapa taloudellisen turvan luominen pelkojen ja puutteen poistamiseksi tai uusien ihmissuhteiden rakentaminen, jotta välttyisi yksinäisyydeltä. Työuraakaan ei luoda vain rahantekovälineeksi tai koska ihmisellä täytyy olla ammatti ja työpaikka, vaan koska sielu saa toteuttaa itseään ja omaa luovuuttaan sen kautta.

Toisin sanottuna sielu saa tehdä sitä mitä se aidosti rakastaa. Tämä koskee elämää läpi linjan, sillä sielulle on annettu elämä nautintoja varten, jotta se oppisi ottamaan vastaan maailmankaikkeuden antaman runsauden erilaisten ilojen ja rakkauden kokemusten kautta. Sen ehdollistaminen on yksi ihmisyyden suurimmista sudenkuopista, sillä se uskottelee, että elämän runsaus saavutetaan ulkoisen maailman keinoilla, ei syntymäoikeutena.

Nämä geomagneettiset aurinkomyrskyt pakottavat hidastamaan ja lepäämään, ja viettämään enemmän aikaa sielun alitajuisessa unimaailmassa. Unet voivat olla hyvin rikkaita ja eloisia tänä aikana, ja sisältää paljon tulevaa enteileviä merkkejä ja viestejä, jopa hyvin kirkkaita visioita lähitulevaisuuden tapahtumista.

Riittävä lepo ja uniaika voimaannuttavat myös feminiinistä olemusta ja sen luovuutta, jota vain voimistavat entisestään 8.8-Leijonaportin energiat. Ne palvelevat ja manifestoivat vain sydämen unelmia, eivät egoistisia haluja, joita aurinkomyrskyn energiat pyrkivätkin karsimaan mielestä ja toiminnasta pois vielä juuri ennen Leijonaportin huipentumaa ja sen läpi kulkemista.

Nyt on siis syytä kuunnella omaa sydäntään ja olla uskollinen sen toiveille. Ei kulkea siihen suuntaan, johon ulkoinen maailma ohjaa, mikäli sen polku ei vie rakkauden ja ilon lisääntymiseen elämässä. Materiaalinen runsaus siunaa aina sydämen polun kulkijoita, sillä silloin sielu ymmärtää runsauden pyhimmän olemuksen ja tietää sen myös olevan oma syntymäoikeus.

Silloin runsauden ehdollistaminen loppuu, ja sen luominen pelkästään ulkoisen maailman keinoin menettää merkityksensä. Juuri tällaiseksi maailmankaikkeus luotiin, sielua ja sen unelmia varten, ei ihmisyyden velvollisuuksille ja suorittamiselle. Kun sielu tekee sitä mistä se nauttii ja mitä se rakastaa sydämessään, virtaa aina myös ulkoisen maailman materia ja runsaus sen luokse.

Juuri tähän jumalalliseen järjestykseen ajankuvan energiat vahvasti ohjaavat, ja siksi myös 8:8-Leijonaportti lukee vain sydämen unelmien energiaa ja aikomuksia, jättäen muut huomiotta. Tämä kosminen energiaportaali palvelee vain sielua, sen kasvua ja kehitystä elämässä, ja auttaa ilmentämään sen saavutuksia ja tasapainoa ulkoiseen todellisuuteen.

Kaikkein tärkein henkinen työ tämänvuotisen Leijonaportin läpi kulkemiseksi on jo tehty viime vuosien ja kuukausien aikana, ja nyt on vain tarkkailtava omien unelmien motiivien puhtautta. Koska suorittamista ja asioiden pakottamista ei tueta, ja kaikenlaisesta murehtimisesta ja ongelmiin tarrautumisesta kehotetaan luopumaan, on nyt parasta vain keskittyä omaan hyvinvointiin ja ylläpitämään unelmiensa energiaa sydämessään.

Luvassa on nopeita muutoksia parempaan niillä aihealueilla, joilla henkistä kasvua on tapahtunut merkittävissä määrin viime vuosien ja erityisesti kuluvan vuoden aikana. Kärsivällisyys on silti tärkeää, sillä Leijonaportin maailmojen välistä tasapainoa luovat energiat rytmittävät runsauden ilmentymisen pidemmälle aikavälille.

Maailmankaikkeus ei halua aiheuttaa kaaosta, vaan tasapainottaa henkisen kasvun ja sielun parantumisen aikaansaamia sisäisiä muutoksia ulkoisen maailman aiheiden kanssa, ja siksi se ei voi hukuttaa sielua unelmiinsa kerralla. Liika on liikaa myös runsaudessa, vaikka sitä voi olla vaikeaa hyväksyä. Varsinkin, jos takana on pitkä työsarka materiaalisen ja rahallisen puutteen kanssa, tai syvä yksinäisyys ja ihmissuhteiden vähyys, suoranainen rakkauden puutos arjessa.

Monet ovat valmiita ottamaan vastaan enemmän kuin ymmärtävät, ja siksi 8:8-Leijonaportin runsaudenenergiat voivat yllättääkin aiheillaan ja aikatauluillaan. Siksi nyt voi vain toivoa parasta ja pitää olotilansa korkeavärähteisenä, ja valmistautua tulevan runsauden vastaanottamiseen. Omasta hyvinvoinnistaan huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää.

On myös syytä tunnistaa ne asiat, joita yrittää puskea väkisin läpi ja joihin tulee siten vain haaskanneeksi aikaansa ja energiaansa, sillä Leijonaportin runsaudenenergiat eivät noteeraa niitä ja anna asioille odotettua nostetta. On jopa parempi pidättäytyä toiminnasta juuri tänä aikana, jos mikään ei tunnu kutsuvan puoleensa ja kehota toimintaan, sillä silloin aistii myös herkemmin ne mahdollisuudet, joita Leijonaportin kosmiset energiat tarjoilevat.

Tämänhetkiset energiat ennen Leijonaportin huipentumaa voivat siis olla kaikkea muuta kuin innostavat, sillä geomagneettiset aurinkomyrskyt pitävät huolen siitä, että pää painuu tyynyyn vastusteluista huolimatta. Jos tämän hyvinvoinnista huolehtimisen laiminlyö ja yrittää taistella maailmankaikkeuden tahtoa vastaan, tulee sitä todennäköisesti katumaan kun virtaa pitäisi riittää runsauden aiheiden saapuessa luo. Näiden aurinkomyrskyjen väsyttävä luonne kun pureutuu sielutasolle asti, joten kyseessä ei ole vain fyysinen tai mentaalinen väsymys. Viisas kuuntelee ja lepää, kun sielu on väsynyt.

Tänä levon aikana omat suunnitelmat ja haaveet tulevat todennäköisesti vain parantumaan ja selkeytymään, kun geomagneettiset energiat purkavat olemuksesta pois liiallista suorittamista ja asioiden läpi puskemista. Se auttaa antautumaan jumalalliselle runsaudelle ja huomaamaan arjessaan, miten 8:8-Leijonaportin energiat todella vain saattelevat luokse uusia alkuja ja mahdollisuuksia toteuttaa unelmiaan ja parantaa elämänlaatuaan, mikäli sisäiset esteet niiden ilmentymisen tieltä on poistanut.

Voi jopa olla viihdyttävää haastaa maailmankaikkeus näyttämään, miten se on suunnitellut toteuttavansa oman sielun kehitystason mukaisen uuden runsauden materialisoinnin, ja ottaa itse vain mukava asento ja kaivaa popcornit esiin! Tästä voi tehdä myös hyvällä tavalla jännittävää, sillä ihmeellisiä asioita on luvassa. Tietenkin omaa työpanosta tarvitaan edelleen, sillä tämä tavoitteiden ilmentäminen on yhteistyötä Universumin kanssa. Mutta toimia tulee vain pyydettäessä ja kutsun tuntiessaan, ei pakon sanelemana ja väkisin.

Asiat, jotka ovat hyvin selkeitä ja rakkaudella luokseen kutsuvia, ovat oikeita ja tarkoituksenmukaisia tässä hetkessä. Mutta kaikki mikä syntyy tarpeesta suorittaa ja mistä puuttuu luomisen ilo, on syytä jättää vähemmälle tai jopa kokonaan tekemättä. On uskomatonta, miten paljon turhaa ja ylimääräistä puuhaa voi tehtävälistalleen haalia, ja joiden puuttumista tai tekemättömyyttä ei kuitenkaan kukaan edes lopulta huomaa. Niiden välttämättömyys asuu kuitenkin vain mielen suorittamisenhalussa ja velvollisuudentunnossa.

Paljon tuloksellisempaa tulevaisuutta ajatellen on hiljentyä kuuntelemaan Universumin ääntä ja tahtoa sekä Leijonaportin energioita, ja aistia mihin suuntaan ne elämää ohjaavat. Luvassa on niin paljon yltäkylläistä hyvää ja runsautta, jonka ilmentymisestä ei kannata olla huolissaan. Vielä tässä hetkessä avoimena odottavat kysymykset löytävät kyllä vastauksensa tuota pikaa, kunhan Leijonaportti avautuu täysin ja sen tasapainottavat energiat löytävät paikkansa elämässä.

Ne eivät materialisoi puutetta rikkauksiksi, sillä tuo puute on täytynyt korjata sisimmässään ennen kuin ulkoinen maailma voi muuttua riittämättömyydestä riittäväksi. Puute on sisäinen kokemus, johon ulkoinen maailma vastaa, kuten myös sisimmässä koettuun runsauteen, rakkauteen ja iloon materialisoimalle noille aineettomille tuntemuksille omanlaisensa aineellisen vastakappaleen.

8:8-Leijonaportin kosmisten energioiden kanssa työskentelyä varten on luotu Love from Anahatan Leijonaportin Runsaushoito, joka auttaa virittymään elämään virtaavan uuden runsauden ja mahdollisuuksien taajuudelle, ja hyödyntämään Leijonaportin energiat voimallisella tavalla omien unelmien hyväksi. Leijonaportin runsausenergiat valjastetaan upealla tavalla unelmien ja tavoitteiden täyttymisen puolesta tämän upean viidennen ulottuvuuden 12 chakran energiahoidossa.

Leijonaportin Runsaushoito nopeuttaa ja tehostaa unelmien ja tavoitteiden ilmentymistä, sillä lopulta niiden täyttymisessä on vain kyse sielun omasta värähtelytaajuudesta ja valmiudesta vastaanottaa sydänten toiveiden mukaista runsautta elämäänsä. Tämä Runsaushoito puhdistaa ja virittää olemuksen samalle taajuudelle omien unelmien kanssa, jolloin niiden materialisoituminen nopeutuu ja helpottuu. Se yhdistää myös oman elämän jumalalliseen aikatauluun, ja auttaa synkronoitumaan saapuvaan runsauteen niin sielussa kuin arjenkin tasolla.

Leijonaportin Runsaushoidon tarkoitus on myös puhdistaa ja vapauttaa vielä ne viimeiset tukokset ja tekijät energiajärjestelmästä, jotka estävät maailmankaikkeuden rakkauden ja runsauden virtaamisen sieluun, sekä sen sisäisen kokemisen. Leijonaportin kosmiset energiat vastaavat tuohon sisäisen runsauden kokemukseen, ja pyrkivät materialisoimaan sen nopeasti, jotta sielun aineettoman sisäisen maailman ja ulkoisen todellisuuden välille syntyy vihdoin tasapaino vuosien henkisen kasvun ja sisäisen muuntumisen vuoksi.

Tätä materialisoitavaa on paljon, jos viime vuodet ja aivan erityisesti tämän vuoden puolella on käynyt läpi valtavaa sisäistä muuntumista sekä olemuksen parantumista sen eri tasoilla, erilaisten arjen haasteiden peilatessa omalla olemuksellaan tätä henkistä työtä. Leijonaportin Runsaushoito auttaa saattamaan tämän työn loppuun ja sinetöi sen, jotta muuntuneen sisäisen maailman tasoinen runsaus voisi vihdoin ilmentyä myös ulkoiseen todellisuuteen.

Hoidon energiat kanavoidaan 8:8-Leijonaportin ollessa täydellisen avoin ja sen kautta virtaavien kosmisten energioiden ollessa voimakkaimmillaan 8.8.2019, ja se on saatavilla vain hyvin lyhyen rajoitetun ajan Leijonaportin sulkeutuessa jo täysin 12.8.2019. Tutustu hoitoon ja ilmoittaudu mukaan, ja varmista sydämen unelmiesi nopeampi ja runsaampi materialisoituminen. Palvelun hinta on 33,00€ (sis. alv. 24%).

Enkelein,

Sanna


Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata