Löydä mahtavin luomisvoimasi


Aloittaessani kanavoimaan tänään Täydenkuun Ryhmäkaukohoitoa kertoi Jumalatar Lakshmi minulle eräästä tärkeästä teemasta, joka estää sisäisen runsauden kokemisen ja sitä myötä nautinnollisen elämänkokemuksen aivan erityisesti suomalaisessa kulttuurissa. Lakshmi on tämänkertaisen Täydenkuun Ryhmäkaukohoidon vieraileva tähti, ja aiheesta voi lukea lisää aikaisemmasta blogiartikkelista täältä.

Lakshmi on Pyhä Äiti ja Äitijumalatar, naiseuden ja feminiinisyyden ilmentymä, joka kuvastaa puhdasta emotionaalisuutta ja rakkauden ilmaisunvapautta tunne-elämän kautta. Lakshmi on runsauden Jumalatar, mutta hänen lähestymistapansa aiheeseen on feminiininen, luova ja intuitiivinen, sisäiseen kokemusmaailmaan johdattava.

Runsautta ajatellaan usein vain ulkoisen maailman materiana ja ihmissuhteiden rikkauksina tai muunlaisena elämän yltäkylläisyytenä, joka näkyy selkeästi ulospäin. Jos kuitenkin katsotaan runsautta sisäisen tunne-elämän ja elämänkokemuksen kautta, voi sen luonnetta ymmärtää syvällisemmin ja löytää sen jälkeen runsautta myös niistä aineettomista ja näkymättömistä elämän olemuspuolista.

Tärkeintä on siis kokea runsautta sisäisesti, kuten Lakshmi aiemmin julisti. Silloin elämä muuttuu kaiken kattavaksi runsauden kokemukseksi, jossa jokainen kohdattu tilanne tai ihminen luonteesta riippumatta on myös oman ymmärryksen mukaisesti runsautta, joka on aina mahdollisuus rakentaa ja muuntaa itseään sisäisesti entistä eheämmäksi ja rakkaudellisemmaksi.

Tässä kohdassa kuvaan astuu nimenomaan Lakshmin viisaus eheästä tunne-elämästä sekä tunteiden tuomisesta rehellisesti esiin itseilmaisun kautta. Lakshmi kertoo, että suomalaisessa kulttuurissa tunteet on opetettu sysäämään syrjään ja pärjäämään järjellä, jonka ääntä ylikorostetaankin kompensoimaan tunne-elämän elottomuutta.

Tämä tukahduttaa omaa feminiinistä olemuspuolta, olipa kyseessä sitten nainen tai mies, tai joksikin muuksi sukupuoleltaan itsensä kokeva ihminen. Jokaisella sielulla on ihmiskehon sukupuoleen katsomatta feminiininen ja maskuliininen olemuspuoli, joiden tulisi olla tasapainossa keskenään. Tämä tarkoittaa mielen ja sydämen vastavuoroista keskustelua ja käyttöä, jossa kumpikaan ei tukahduta tai kiellä toisen tuntemuksia ja kokemuksia.

Koska suomalaisessa kulttuurissa on hyvin tyypillistä, että tunteet tukahdutetaan tai ne laitetaan syrjään eikä niitä joko osata tai uskalleta ilmaista, joutuu moni ongelmiin itsensä ja omien valintojensa kanssa ennemmin tai myöhemmin elämässä. Sydän ja rakkaus puhuu omaa kieltään, ja niiden edustaessa sielua, sen tarpeita ja toiveita, onkin moni hukassa tuon sisäisen äänen vaientaessaan elämän tärkeissä päätöksissä tai hiljentäessään sen kokonaan.

Kun tunne-elämä ja elintärkeä feminiininen emotionaalisuus kitketään ihmisestä pois, saa samalla myös hyvästellä monet henkiset kykynsä. Feminiininen voima on intuitiivista, energiaherkkää, aistillista ja alitajuista, ja näiden luonnollisten kykyjen hiljentyminen vaikuttaa olennaisesti elämänlaatuun, mutta myös valintojen tekemiseen ja päätöksentekoon. Silloin suunnitelmilta katoaa pohja ja unelmista rakkaus, ja elämästä tulee suorittavaa puurtamista, josta puuttuvat sisäisen aistimaailman ja tunne-elämän nautinnot.

Kun feminiinisyys tukahtuu ja maskuliininen voima ottaa vallan, alkaa järjen ääni painaa vaakakupissa enemmän kuin sydämen kuiskaukset ja rakkaus. Loogisesta ja rationaalisesta ajatusmaailmasta on tietenkin hyötyä sen ollessa tasapainossa tunteiden kanssa, mutta tässä vaiheessa sen ottaessa ylivallan sydämestä ja sielusta, on luvassa rakkaudeton ja iloton elämänkokemus.

Silloin ihminen kokee onnea ja iloa tai rakkautta vain ulkoisen maailman välityksellä, eli toisin sanoen hän elää muiden ihmisten ja materian tarjoaman tyydytyksen tai tyytymättömyyden kautta. Ne ovat ainoat edes jollain tasolla tyydytystä tarjoavia elementtejä, kun oma sisäinen rakkaus ja elämänkokemuksellinen runsaus ovat hukassa. Mutta materia tai ihmissuhteet voivat tyydyttää vain lyhyen aikaa, ja siksi niitä on korvattava yhä uudelleen uusilla aiheilla, jotka sykähdyttävät egoa ja mieltä.

Samaan aikaan sydän näivettyy ja tukahtuu entisestään, koska sen toiveita rakkaudesta ja aidosta sisäisestä onnen tunteesta ei kuunnella. Moni opettelee elämään tämän tunnetason liikkumattomuuden kanssa, ja siirtää samanlaista elämänkokemusta omien haavojensa kautta myös jälkipolvilleen. Näin on syntynyt myös suomalaista tunnekulttuuria painavat ongelmat, joissa omista tunteista puhuminen tulkitaan usein heikkoudeksi tai että kyseinen ihminen on jotenkin hukassa itsensä tai elämänsä kanssa – kyllähän järkeä käyttävä ihminen osaa ratkaista ongelmat ja puskea tiensä läpi tavoitteisiin.

Järjellä elämässä etenevä ihminen kun ei ole tottunut kuuntelemaan omia tunteitaan tai antamaan niille päätöksenteossaan sijaa, saati että niiden johdatuksessa eläisi. Tällaiselle ihmiselle toisen tunne-elämään sukeltaminen on ylitsevuotavaista ja vierasta, jos häntä ei ole opetettu emotionaalisuuden saloihin jo pienestä pitäen ja kohtaamaan erilaisia tunteita, saati tutustumaan omiinsa.

Kun mieli ja ego ohjaavat valintoja ja elämää, ja niiden maskuliininen voima hallitsee ja sävyttää elämänkokemusta, tulee omat tunteet aliarvioineeksi, sillä niihin ei välttämättä ole tutustunut koko aikuisikänään. Ne voivat tuntua ala-arvoiselta ja nolottavilta, joita ei mielellään huomioi, sillä omaan herkkyyteen ja feminiiniseen voimaan ei edes osaa tutustua. Niille vallan antaminen tuntuu pelottavalta ajatukselta.

On helpompaa jatkaa tunteiden tukahduttamista ja ohjata elämänpolkua järjellä, sillä siten ei ainakaan joudu kohtaamaan sisällään itkevää sydäntä, sieluaan, joka juuri kaipaisi äidillistä ja hellivää syliä, johon olisi turvallista purkaa omia tunteitaan. Sydän haluaa vain tulla kuulluksi ja ymmärretyksi, siksi että silläkin on voimaa ja suuri mahti luoda elämästä tarkoituksenmukaista ja tyydyttävää.

Sydän vain ohjaa erilaisin keinoin kuin mieli, sillä sen opastus on intuitiivista ja rakkauden luokse kutsuvaa, herkkää ja aistillista, eikä sen päätöksentekoon vaikuta ulkoiset tekijät. Sielu haluaa vain rakastaa ja kokea rakkautta ulkoisen maailman materiasta huolimatta, ja siksi sillä on sydän, jota kuuntelemalla se luovii luontevasti läpi elämän kohti rakastamiaan asioita ja rakkauden kokemista. Rakkaus on kaikkein pyhintä runsautta sielulle, sillä vain se tarjoaa aitoa tyydytystä, iloa ja onnea.

Lakshmi on äitihahmo, joka voi auttaa avautumaan voimallisemmin omalle tunne-elämälle ja emotionaalisuudelle, sillä hänen feminiininen kosketuksensa avaa myös mieltä kuuntelemaan sydäntä. Lakshmi taivuttaa mielen sielun alaisuuteen ja opettaa asettamaan sen oikealle paikalleen analyyttiseksi työvälineeksi, joka osaa myös huomioida muita näkemyksiä kuin vain järjen äänen. Siten sielu saa äänensä kuuluviin sydämen kautta ja voi kertoa todelliset haaveensa, joihin ei liity ensisijaisesti materiaalinen runsaus vaan elämänkokemuksen rikkaus ja rakkaudellisuus.

Tätä sisäistä runsauden kokemista seuraa myös ulkoisen maailman materia sekä ihmissuhteet, jotka vain parantuvat ja päivittyvät entisestään, kun ne pyrkivät peilaamaan sielun kokemaa rakkautta. Myös intuitiivinen herkkyys lisääntyy sen avautuessa yhä luotettavammaksi tiedon kanavaksi, kun aineeton maailma tulee luonnollisemmaksi osaksi olemusta tunne-elämän elpyessä. Silloin myös intuitiivisiin viesteihin ja ohjaukseen luottaa kuin itsestään, koska ne tuntuvat hyviltä myös sydämessä.

Tunne-elämän elpyminen ja tasapainottuminen mielen kanssa tuo mukanaan myös muita upeita feminiinisiä ominaisuuksia ja kykyjä, jotka ovat pysytelleet piilossa järjen hallitessa elämää. Tämä edistää näet myös feminiinisen seksuaalisuuden heräämistä, joka onkin yksi voimakkaimmista luomisvoimista. Feminiininen seksuaalienergia tosin tarvitsee polttoaineeksi emotionaalista voimaa, intohimoa ja rakkautta itseä ja elämää kohtaan, joka saa sen luovuuden kukoistamaan.

Tunne-elämän elpyminen, ja oman emotionaalisuuden hyväksyminen ja huomioiminen, herättää myös seksuaaliset halut ja kohottaa sielun libidoa. Siksi on hyvin tyypillistä, että tunne-elämän elottomuus tukahduttaa myös seksuaaliset halut tai ajaa hakemaan emotionaalisen ja sisäisen täyttymyksen sijaan tyydytystä pelkästään fyysisellä tasolla. Myös seksuaalinen estyneisyys ja siihen liittyvät pelot voimistuvat ja hallitsevat itseilmaisua seksuaalienergian kautta, joka aiheuttaa haluttomuutta ja syrjään vetäytymistä.

Feminiinisen seksuaalienergian herääminen tunne-elämän ohella antaa paljon voimaa omaan manifestointityöhön ja elämän luomiseen. Kun intuitio voimistuu tässä prosessissa voi sen kautta alkaa vastaanottaa uusia ideoita ja visioita tulevasta, jolloin myös suunnitelmat ja päämäärät omien unelmien suhteen kirkastuvat.

Tämän sisäisen feminiinisen tulen ruokkiminen ja ylläpitäminen on ensiarvoisen tärkeää unelmiaan toteuttaessa, sillä se lisää elinvoimaisuutta ja aktiivisuutta myös maskuliiniseen voimaan, joka auttaa rakentamaan oman feminiinisen olemuspuolen synnyttämät aineettomat unelmat aineellisiksi.

Vastaus voimallisempaan intuitioon ja manifestointikykyyn löytyy siis eheästä tunne-elämästä, oman feminiinisen olemuspuolen tai naiseuden hyväksymisestä, sen voiman esiin nostamisesta ja rohkeasta käyttämisestä, jonka saloihin Jumalatar Lakshmi voi opastaa. Näin myös sisäisen rakkauden ja runsauden kokeminen lisääntyy, joka taas rikastuttaa omaa elämänkokemusta luoden aitoa iloa ja onnea, mutta jonka elinvoima materialisoituu myös ulkoisen maailman vauraudeksi, joka on pysyvää ja sydäntä tyydyttävää.

Tärkeintä on siis keskittyä löytämään runsauden kokemus sisältään, ja ulkoinen maailma seuraa perässä. Tämä on Universaali Laki ja Järjestys – niin ulkona kuin sisällä – eli sielu on itse maailmansa luoja ja synnyttäjä. Millaiseksi sielu päättää sisäisen elämänkokemuksensa luoda, sellaisessa ulkoisessa todellisuudessa se myös elämää viettää.

Kun oman sisäisen feminiinisen olemuksen ja luomisvoiman kaikkine ominaisuuksineen löytää ja hyväksyy, alkaa samalla myös elää entistä rakkaudellisemmin ja sisäistä runsautta kokien. Tämä sisäinen ja alitajuinen maailma ohjaa ja ruokkii maskuliinista minää, ja kutsuu sen yhdessä työhön omia sielun unelmiaan täyttämään. Näin ne luovat yhteistyöllä ja tasapainoisesti jokaisen unelman todeksi, ja täyttävät myös ulkoisen todellisuuden sisäisen maailman rikkauksilla.

Enkelein,

Sanna

P.S. Yhdisty Lakshmin viisauteen Täydenkuun Ryhmäkaukohoidon välityksellä, ja salli hänen opastaa sinut eheämpään tunne-elämään sekä valjastamaan sen täyden feminiinisen voiman omien unelmiesi hyväksi! Ilmoittaudu mukaan!

#JumalatarLakshmi #feminiinisyys #rakkaus #runsaus #seksuaalisuus #emotionaalisuus #tunneelämä #tunteet #tasapaino #manifestointi #täysikuu

20210524_121407.jpg

© 2021 Love from Anahata