Investoi runsauteen


Heinäkuun täydenkuun teemoina nousevat esiin materiaalisen runsauden ja vaurauden kartuttaminen, mutta myös yleisesti ulkoisen todellisuuden rikastuminen ja elämänlaadun parantuminen. Tämä edellyttää tietenkin aina ensin sisäisen elämänkokemuksen parantumista, sillä ulkoisen maailman runsaus on sisäisen manifestointityön ja muuntumisen tulosta.

Tämä täysikuu kuunpimennyksineen ja pimennyskäytävän loppuhuipennuksineen on kuitenkin merkittävä käännekohta, jonka energiat mahdollistavat vihdoin pidemmän aikavälin henkisen kasvun ja sielun parantumisen saavutuksien materialisoitumisen. Tämä energeettinen hetki aloittaa uudenlaisen materialisoitumisen kauden, jonka vaikutukset kertaantuvat kauemmas ja tuottavat siksi runsautta koko loppuvuoden ajan.

Kaikki ne merkittävimmät ja kovaäänisimmät teemat, jotka ovat olleet esillä kärjistetysti koko vuoden ensimmäisen puoliskon, ovat nyt saamassa sinettinsä merkiksi loppuun saatetusta työstä. Kun teema on sisäisesti valmis ja sen mukainen muuntuminen on tapahtunut sielussa, on se valmis ilmentämään parantuneen olemuksensa mukaisesti uutta runsautta niilläkin osa-alueilla, joilla se aiemmin koki puutteellisuutta sekä omassa voimassaan, mutta myös ulkoisessa todellisuudessa.

Tämän merkittävän unelmien materialisoitumisen ja elämänlaadun parantamisen vuoksi myös Täydenkuun Ryhmäkaukohoidon ottavat haltuun hedelmällisyyden ja runsauden Jumalatar Lakshmi sekä materiaalisen yltäkylläisyyden mestariluoja Lordi Ganesha. Heidän edustaessa yhdessä feminiinistä ja maskuliinista polariteettia runsautta, vaurautta ja yltäkylläisyyttä symboloiden, on luomistyöstä ja materian ilmentämisestä luvassa tasapainoista ja tehokasta heidän ohjauksessaan.

Jotta materian ilmentäminen on tuloksekasta ja hedelmällistä, tulee sen olla sisäsyntyistä eli lähtöisin sielusta, ei egosta. Sielun aineeton maailma edustaa feminiinisyyttä, jonka manifestointityö perustuu sisäisen olemuksen hyvinvointiin ja sitä kautta kykyyn luoda eheämpää ulkoista todellisuutta. Kun sielu on valmis synnyttämään sisältään aineellisuutta, siirtyy tämä aineeton aikomus ja valmius ulkoisen maailman runsaudeksi.

Materia ja ulkoinen todellisuus taas edustaa maskuliinisuutta, unelmien toteuttamista ja rakentamista todeksi, mutta onnistuneesti vasta silloin kun feminiininen olemuspuoli on valmis synnyttämään aineettomat ideat aineellisiksi. Tällä tavalla elämässä säilyy tasapaino aineettoman ja aineellisen, sisäisen ja ulkoisen maailman välissä.

Tämän pyhän ja jumalallisen järjestyksen mukaista luomista Lakshmi ja Ganesha ovat nyt valvomassa ja toteuttamassa jokaisen kohdalla, ja siihen työhön myös Täydenkuun Ryhmäkaukohoito avautuu avun kanavaksi.

Lakshmi auttaa viimeistelemään sisäiset muutokset ja valmistelee sielua synnyttämään uudet ideat ja unelmat ulkoisen maailman materiaksi, vauraudeksi ja runsaudeksi, joita taas Ganesha auttaa materialisoimaan aineelliseksi. Tämä työskentely ei tapahdu tietenkään vain yhdessä hetkessä vaan se on pitkäjänteisempi prosessi, jonka aikana Lakshmi ja Ganesha kulkevat rinnalla elämänpolulla avustaen niin sisäisen maailman toiveiden hahmottamisessa kuin myös niiden toteuttamisessa ulkoisen maailman keinoin.

Ganesha on huolehtivainen isähahmo, joka ottaa suojelukseensa kaikki sielut heikkouksiin tai hyväosaisuuteen katsomatta, ja auttaa luomaan elämästä rikkaampaa ja onnellisempaa juuri sillä tasolla kuin siihen on valmis. Hän auttaa materiaalisia tarpeita täyttymään, mutta myös löytämään itsestä niitä syitä, jotka kääntävät puute-ajatteluun ja materiaaliseen pulaan.

Lakshmi taas on rakastava äiti, joka kääntää huomion eheään tunne-elämään sekä intuitiiviseen luomiseen ja runsauden manifestointiin sen kautta. Hän opettaa, että vain sielun oma rakkaus itseään ja elämäänsä kohtaan luo rikkaan sisäisen elämänkokemuksen, joka materialisoituu luonnollisesti myös ulkoisen maailman runsauden aiheiksi.

Runsaus on sisäsyntyinen kokemus, joka on lähtöisin rakkaudesta. Runsaudesta nauttiminen on iloa ja kiitollisuutta sekä onnen ja tyytyväisyyden kokemista, eikä sitä voi määritellä aineellisilla asioilla. Toiset ovat tyytyväisiä vähempään ja joillekin ei riitä mikään, ja tämäkin edustaa vain rakkauden poissaoloa ja sisäisen maailman runsauden kokemisen puutetta, tai vastaavasti rakkauden läsnäoloa ja siitä nauttimista.

Jos rakkautta kokee sisäisesti tarpeeksi, syntyy kiitollisuus luonnollisesti kaikkia elämänkokemuksellisia asioita kohtaan. Silloin näkee haasteiden ja ongelmienkin olevan arvokkaita kokemuksia sisäisen runsauden kokemiseen, jolle syntyykin alati lisää tilaa kun rakkaus valtaa alaa sisimmässä. Tällaiseen ajatteluun Lakshmi ohjaa, sillä sen oivaltaessa sielu ymmärtää elävänsä runsaudessa jokaisessa hetkessä.

Runsaus ei siis ole ensisijaisesti ulkoinen kokemus tai liity materiaalisen maailman rikkauteen ja vaurauteen, vaan se täytyy luoda ensin sisälleen, sieluunsa, ja sen elämänkokemukseen. Vasta sen jälkeen voi ulkoinen maailma tuottaa tyydytystä, jollaista ei pelkästään materiaan perehtymällä voi saavuttaa.

Materiaalisen maailman aiheet ovat katoavaista, mutta hän joka löytää rakkauden sisimmästään on rikkaampi kuin multimiljonääri. Tuota sisäistä rikkautta ei voi ehdyttää tuhlaamalla, sillä se vain lisääntyy käyttämällä ja jakamalla. Sen tuhlaamiseen ei siksi myöskään liity pelkoa varojen yhtymisestä, toisin kuin ulkoisen maailman varallisuuden vaalimiseen.

Sisäisen maailman rikkauksiin investoiminen on siis paras mahdollinen sijoitus runsauteen, sillä tuo hyvinvointi mahdollistaa sen materialisoitumisen myös ulkoisen todellisuuden aiheiksi. Tämä on yksi Lakshmin tärkeimmistä viisauksista, joita hän opettaa ihmiskunnalle. Tuon viisauden hän istuttaa myös Täydenkuun Ryhmäkaukohoidon kanavan kautta jokaiseen osallistujaan, jota hän alkaa ajan mittaan avaamaan yhä laajemmin tietoisuuteen ja muuntamaan sisäistä elämänkokemusta sen mukaisesti.

Lakshmin viisaus ja opetukset avaavat myös voimallisesti Ganeshan avulle, joka jatkaa luontevasti sisäisen maailman aineettomien aikomusten ilmentämistä, auttaen materialisoimaan noita unelmia aineellisiksi. Ganesha pitää huolen, että kaikki sisäiset tarpeet täyttyvät myös ulkoisen maailma toimesta siten, että ne tarjoavat kuitenkin mahdollisuuksia parantaa sielun elämänkokemusta runsaudesta ja rakkaudesta entisestään.

Tällä tavalla feminiinisyyden ja maskuliinisuuden, aineettoman ja aineellisen, polariteettisuus toimii synkronoidusti ja kauniin harmonisesti keskenään. Näin ne luovat jatkuvasti todellisuutta yhdessä, tarjoten runsautta siellä missä sielu on sitä valmis kokemaan, näyttäen kuitenkin myös ne aiheet, joissa tätä sisäistä kokemusta tulee parantaa sielun eheytymisen vuoksi. Samalla sielun luomisvoima ja manifestoinnin taidot kasvavat luonnollisesti.

Ganesha auttaa löytämään oman elämän kultaiset mahdollisuudet ja erottelemaan ne muista, ja siksi hän valvoo myös jumalallisen järjestyksen ja aikataulun toteutumista runsauden ja unelmien materialisoinnissa. Jos sielu vetää yhä puoleensa matalampia mahdollisuuksia tai jos se pyrkii luomaan egosta käsin ja pakottamalla, rauhoittelee Ganesha tilannetta ja kääntää tietoisuuden takaisin sielun unelmiin ja tarpeisiin.

Ganesha käsittelee niitä sielun haavoja ja kokemuksia Täydenkuun Ryhmäkaukohoidon välityksellä, jotka mahdollistavat materiaalisen maailman puutteen ja tarpeiden täyttymättä jäämisen kokemisen, ja pureutuu noiden syiden ytimeen. Vasta näiden haavojen parantuessa mahdollistuu eheytyneen ja parantuneen sisäisen elämänkokemuksen materialisointi menestyksekkäästi ja pidempiaikaista runsautta tarjoten.

Ja kaiken tämän prosessoinnin keskellä Ganesha auttaa järjestämään ulkoista todellisuutta niin, ettei enempää puutetta tarvitse kokea – ellei niin itse valitse. Vaikka sielu pystyisi luomaan vain vähimmäismäärän omien tarpeidensa täyttymiseksi, auttaa Ganesha katsomaan tuotakin runsautta kiitollisin silmin. Se jo itsessään voimaannuttaa ja avaa tietoisuutta uusille mahdollisuuksille luoda runsautta, joita sielu alkaa vetää puoleensa oman sisäisen maailman eheytyessä.

Ajatus siitä, että tie vie aina parempaan elämänkokemukseen, luo sitä jo edeltä todeksi. On vain pyrittävä parantamaan sisäisen elämänkokemuksen laatua ja löydettävä runsaus sekä henkinen pääoma sielustaan, jota sitten ikään kuin sijoittaa ulkoisen maailman rikkauksiin. Tämä investointi on pysyvä sijoitus omiin unelmiin ja elämään, jota ei syö inflaatio tai kaada ulkoisen maailman kriisit. Päinvastoin. Se on pääomaa, jonka arvo näkyy parhaiten elämän haasteissa, mutta josta voi myös nauttia noinakin hetkinä.

Jokainen Love from Anahatan energiahoito auttaa kartuttamaan tätä henkistä pääomaa, parantaen sielun haavoja ja muistoja, jotka estävät koko sisäisen potentiaalin käytön ja investoimisen oman elämän parannustöihin. Tästä loistava esimerkki on juuri tämänkertainen Täydenkuun Ryhmäkaukohoito Lakshmin ja Ganeshan johdolla, joka avautuu kanavaksi heidän avulleen ja viisaudelleen.

Ajankuvan energiat puoltavat myös viimein sitä, että moni haaste on vihdoin voitettavissa lopullisesti, jolloin sen aiheet lakkaavat myös rasittamassa ulkoisessa todellisuudessa. Tämä tietenkin edellyttää sitä, että ne ovat tarjonneet kaiken mahdollisen henkisen antinsa, jolloin niitä ei tarvitse enää kohdata uudelleen eri muodoissa.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että henkinen valmius uusin mahdollisuuksiin ja alkuihin on syntymässä, ja elämänpolku alkaa muuttaa suuntaa sen mukaisesti. Jos siis materiaaliset haasteet ja puute ovat vaivanneet pidempään erilaisissa muodoissaan, on luvassa nyt parantumista, joka hiljalleen vakiinnuttaa runsautta ja täyttymystä arkeen.

Materiaaliset tarpeet alkavat täyttyä tasapainoisesti, sillä elämään haetaan nyt pysyvää vakautta. Käynnissä on pohjan luominen uusille runsauden aiheille, jotka tulevat rikastuttamaan ja tarjoamaan yhä lisää mahdollisuuksia parantaa elämänlaatua. Yhden runsauden aiheen ilmentyminen ei siis tarkoita, että se säilyy muuttumattomana ikuisesti, sillä sen on tarkoituskin tarjota oma evoluutiollinen antinsa henkisen kasvun hyväksi, jolloin se laajentuu ja muuttuu hetkittäin myös sen mukaisesti.

Erilaiset sivupolut ja niiden yhtyminen taas luovat omanlaistaan mielenkiintoa näiden uusien runsauden aiheiden keskellä elämiseen, sillä runsaus kutoo odottamattomia verkkojaan elämänpolulle. Koskaan ei voi ennalta tietää, millaiseen päämäärään jokin asia kantaa tai millainen tuo matka on, ja juuri se onkin niin mielenkiintoista runsautta luodessa. Runsaushan pyrkii lisääntymään ja mitä enemmän siihen sijoittaa, sitä rikkaampia ovat myös lopputulokset.

Ilmoittaudu mukaan Täydenkuun Ryhmäkaukohoitoon ja avaa kanava Lakshmin ja Ganeshan viisauteen, ja valjasta täydenkuun ja kuunpimennyksen energiat palvelemaan omia unelmiasi, rikkaamman sisäisen elämänkokemuksen luomista ja runsauden manifestointia sen kaikissa muodoissa.

Enkelein,

Sanna

P.S. Lue lisää kuunpimennyksen energioista ja sen vaikutuksista ajankuvan energioihin sekä henkiseen kasvuun aikaisemmasta artikkelista.

#heinäkuu #täysikuu #kuunpimennys #TäydenkuunRyhmäkaukohoito #energiahoito #JumalatarLakshmi #LordiGanesha #runsaus #unelmat #manifestointi

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata