Menneisyys ei ole enää vaihtoehto


Pimennysenergiat paljastavat tunnetusti monia elämän epäkohtia, nostaen alitajunnasta ja varjoista tietoisuuteen totuuksia niin ulkoisesta maailmasta kuin omien sisäisten tuntemusten osalta. Ne myös korostavat sitä mikä on jo tietoisuudessa ja auttavat saamaan lisää näkemystä näistä aiheista.

Pimennysenergiat auttavat tekemään päätöksiä ja kehottavat toimintaan niiltä osin, kun oma totuus asioista on muodostunut ja valmius tekoihin syntynyt. Ne sysäävätkin voimallaan tapahtumia eteenpäin myös sellaisissa teemoissa, joissa oma ego jarruttelee toimintaa ja eteenpäin siirtymistä, vedoten pelkoihin ja epävarmuuteen tulevasta.

Enää ei auta pitää kiinni siitä minkä tietää olevan oman korkeimman parhaan ja unelmien vastaista, sillä tämänkertainen pimennyskäytävä pitää huolen kevään aikana todeksi tunnustettujen asioiden loppusiivouksista. Siksi kannattaakin ryhtyä sanoista tekoihin ja alkaa myös luomaan omien haaveiden mukaista elämää, vaikka se tarkoittaisikin jostain tutusta ja turvallisesta luopumista.

Jumalatar Kali työskentelee aina voimallisesti pimennysenergioiden kanssa jokaisen korkeimmaksi parhaaksi, auttaen selkeyttämään omia toiveita ja tavoitteita, mutta myös huomaamaan mitkä tekijät joko sisimmässä tai omassa elämässä estävät niiden toteutumisen. Kali auttaa luomaan ihanteellisen elinympäristön näille unelmille, ja siksi hän helpottaa voimallaan myös luopumista ja tilan tekemistä uudelle.

Lopulta kaiken tarkoituksena on aina sielun ja elämän evoluutio sekä asioiden parantuminen, ja niiden hyväksi tarvitaan korjaavia toimenpiteitä ja energioita. Pimennyskäytävä tarjoaa upean mahdollisuuden uusille aluille ja mahdollisuuksille, jotka tapahtuvat menneisyyden kustannuksella. Tämä on kuitenkin vain myönteinen ja eteenpäin vievä asia.

Pimennysenergiat riisuvat elämästä ne viimeisetkin rippeet, jotka edustavat menneisyyttä ja ylläpitävät tulevaisuuden kannalta epäedullista energiaa, ja auttavat siten puhdistumaan ja valmistautumaan uusien siunausten vastaanottoon. Tämä ajankohta on mitä mainioin tietoiseen työskentelyyn ja irti päästöön, jolloin eri tilanteissa voi ymmärtää niiden tarkoituksenmukaisuuden ja nähdä myös ne syyt, miksi pimennysenergiat nostavat jonkin tietyn aiheen esiin.

Tarkoitus on aina korjata ja rakentaa parempaa tulevaisuutta, josta tulee jonain hetkenä pysyvä ja pidempään palveleva tila. Sitä ennen on vain hyväksyttävä muutos ja elämän luonnollinen käymistila, sillä yksikään sielu ei inkarnoidu Maahan vain olemaan ja kuluttamaan aikaa. Jokaisella on tarve kasvaa ja kehittyä, ja siksi pimennyskäytävätkään eivät ole sattumanvaraisia energioiltaan ja vaikutuksiltaan tässä kokonaisuudessa.

Ne ovat tarkkaan laskelmoituja palvelemaan sielun evoluutiota ja ylösnousemuksen edistämistä, ja siksi niiden syklit ja pituudet sekä vaikutusten syvyys eivät ole sattumaa. Jokainen yksityiskohta niin maailmankaikkeudessa kuin henkilökohtaisessa elämässäkin palvelee omaa sielullista kehitystä ja henkistä kasvua.

Pimennyskäytävillä on monia merkityksiä eikä niiden tarkoitus perustu ainoastaan vanhan maailman taakse jättämiseen ja uuden tilan luomiseen, tai yksittäisten ja yleisten teemojen käsittelyyn. Ne myös valmistelevat uusiin alkuihin ja tähän mennessä parantuneen olemuksen mukaisen runsauden vastaanottamiseen, kun pimennysenergiat viimeistelevät ja paketoivat pidemmän aikavälin saavutukset.

Pimennyskäytävät ovat portaaleja menneen ja tulevan välillä, ja siksi niiden läpi kulkiessa on mahdollista siirtyä täysin uudenlaiseen todellisuuteen toisella aikajanalla, joka on paljon korkeavärähteisempi kuin edeltäjänsä. Tämä tarkoittaa manifestoinnin ja luomisen nopeutumista, tapahtumien irrottautumista ajasta sekä uskomattomia ihmeitä, jotka ohjaavat tilanteita jumalallisella tavalla. Interventiot, eli jumalalliset väliintulot, lisääntyvät myös pimennyskäytävien aikaan.

Jo itsessään pimennyskäytävässä kulkiessa voi kohdata upeita ihmeitä, jotka muuttavat omaa olemusta pysyvällä tavalla, mutta sen aikaan myös ulkoinen maailma voi ottaa askelia omien unelmien suuntaan. Pimennysenergioiden vaikutukset tosin kantavat aina paljon pidempään kuin vain yksittäisen käytävän päättymiseen, sillä eri pimennyskäytävien välinen aika on vähintään yhtä olennaista kuin itse portaalissa oleskelu.

Heinäkuun alun uudenkuun aikaan tapahtunut auringonpimennys avasi tämänhetkisen pimennysportaalin täysin avoimeksi, ja seuraava täysikuun pimennys 17.7.2019 taas supistaa sen energiat, mutta portaali itsessään sulkeutuu vasta elokuun täydenkuun aikaan. Tämä käytävä on hyvin lyhyt ja ytimekäs, mutta sen enempää ei tässä hetkessä tarvitakaan.

Nämä pimennysenergiat näet viimeistelevät ne teemat, joiden käsitteleminen alkoi alkuvuoden pimennysportaalin aikaan. Pimennyskäytävät ovat aina kaksisuuntaisia, eli niihin avautuu portteja sekä sisään- että ulospäin. Energiat siis puhdistavat tehokkaasti menneisyyttä ja viimeistelevät eteenpäin siirtymisen mahdollistavat teemat, mutta ne tuovat myös uusia tuulia elävään elämään ja henkiseen kasvuun.

Jokaisen henkilökohtaisessa elämässä korostuvat kuitenkin aina sen hetken tärkeimmät teemat, joskin kaiken ollessa sidoksissa toisiinsa löytyy näistä teemoista kollektiivisia yhteyksiä. Tämänkertainen pimennyskäytävä on keskittynyt erityisesti materiaalisen vaurauden puutteeseen ja tarpeiden täyttymiseen, ja se onkin korjannut tehokkaasti niitä aukkoja sekä parantanut haavoja, jotka estävät menestyksen myös materiaalisen ja taloudellisen vaurauden osalta.

Rahalla ei silti osteta unelmia, sillä ne ansaitaan vain omalla henkisellä työllä ja sielun evoluution edistymisellä. Mutta tietenkin tähän liittyy olennaisena osana myös materiaalisen vaurauden virtaaminen luokse, sillä sekin on jokaiselle sielulle kuuluvaa runsautta. Vain omat puutteeseen liittyvät haavat voivat estää tämän runsauden kokemisen ja sen kerryttämisen.

Myös monet ihmissuhteet ovat tulleet tiensä päähän pimennysenergioiden virtauksissa, ja on aika tehdä uudelleenarviointeja niiden laadusta. Energiat korostavat toimimattomia ratkaisuja ja vievät niitä kauemmas äänekkäästi, mutta samalla ne marssittavat esiin uusia näkökulmia ja totuuksia, jotka auttavat hahmottamaan omia mielipiteitä ja tunteita oikeiden ratkaisujen osalta.

Epäselvyyttä ja ristiriitaisuuksia voi luoda vain oma ego, joka kieltäytyy muutoksesta tai katsomasta totuutta silmiin. Mutta sielulle kaikki on täysin selvää, ja sen äänellä puhuu myös sydämen totuus, jonka kieltäminen käy mahdottomaksi pimennysenergioiden syleilyssä. Heinäkuun täydenkuun kuunpimennys alleviivaa näitä teemoja niin kirkkaasti, ettei epäselvyyttä omista tunteista ja toiveista enää ole.

Kuunpimennys sysää väistämättä näitä teemoja kohti ja kehottaa tarttumaan toimintaan, sillä sielussa on nyt kaikki valmius manifestoida todeksi omat unelmat ihmeellistenkin tapahtumien kautta. Jos se tarkoittaa muutoksia, joita kohti sydän pyytää kulkemaan, on myös tie sinne jo valmis. Jos muutos parempaan on jo alkanut, mutta elämänlaadun parantuminen on alkanut odottaa itseään, on äkkikäännöksiä runsauteen luvassa.

Omia odotuksia tulevasta ei kannata sitoa aikaan, vaan tehdä ajatuksissa tilaa ihmeille ja odottaa saavansa osakseen vain parasta. Koska ajan illuusio rapistuu aina uusille aikajanoille siirryttäessä, on yhä selvempää, että jokainen elämäntapahtuma on irti ajasta eikä sen määre pidä itsessään sisällä totuuksia tulevasta.

On hyvin todennäköistä, että laajemmat kokonaisuudet ilmentyvät nyt nopeasti ja odottamatta, vaikka niiden luonteen vuoksi voisi luulla joutuvansa odottamaan vielä pitkiä aikoja ennen tilanteen parantumista. Mitä vähemmän sitoo tapahtumia ja odotuksia niiden kulusta aikaan, sitä vapaammin voivat ihmeet ilmentyä, ja mitä upeammat ratkaisut muuttaa elämän suuntaa kohti omia unelmia.

Myös Täydenkuun Ryhmäkaukohoidon parantavat energiat kanavoidaan näissä upeissa kuunpimennysenergioissa, ja se latautuukin voimalliseksi henkiseksi työvälineeksi, joka auttaa tekemään tuloksekasta irtipäästöä sekä tilaa omille unelmille. Täysikuun energiat myös kutsuvat luokse unelmia, ja nämä energiat hyödyntäen voi tehostaa omaa henkistä kasvua sekä niiden esteiden poistamista, jotka rajoittavat runsauden virtaamista luo.

Tämänkertainen hoito virittyy oikeaksi puute-energian ja -ajattelun häätäjäksi, joka keskittyy korjaamaan alitajunnasta haitallisia ajatusmalleja, toimintatapoja ja tunnekaavoja, jotka estävät runsaudessa elämisen niin ihmissuhteiden kuin materiaalisen vaurauden osalta. Se auttaa tekemään viimeiset selonteot menneisyyden kanssa ja tunnistamaan ne tekijät, joiden tulee muuttua paremman tulevaisuuden tieltä.

Täydenkuun Ryhmäkaukohoito alustaa pimennyskäytävän ja alkuvuoden aikaan luodun tyhjän tilan, ja siunaa sen varsinaiseksi runsausmagneetiksi. Koska pimennyskäytävän energiat ja vaikutukset kutsuvat toimintaan ja tekoihin, tarvitaan tähän työhön luonnollisesti myös maskuliinista läpivientivoimaa. Feminiinistä herkkyyttä ja aistimaailmaa ei silti sovi unohtaa, jotta ylilyönneiltä ja asioiden pakottamiselta vältytään, ja luomistyö olisi mahdollisimman harkittua ja hedelmällistä.

Siksi Sanat Kumara on katsonut parhaaksi kutsua hoidon parantavien energioiden lähteiksi Jumalatar Lakshmin ja Lordi Ganeshan, sillä tämä kaksikko edustaa runsautta, vaurautta ja yltäkylläistä elämää sen kummankin polariteetin osalta. He auttavat luomaan runsautta tasapainoisesti ja siihen hukkumatta, ja tekemään siitä oman elämän pysyvän perustan.

He auttavat vakiinnuttamaan uuden runsaamman ja paremmin palvelevan todellisuuden omaan arkeen, unohtamatta nöyrää kiitollisuutta ja luomisen iloa. Lakshmi ja Ganesha muistuttavat, että runsauden luomisen ja elämänlaadun parantamisen tulee olla rakkauskeskeistä, ei lähtöisin egosta. Rakkaudella luominen lisää iloa ja onnea elämään, kun taas egoistiset odotukset pyrkivät täyttämään vain materiaaliset tarpeet, jotka eivät ruoki ja ylläpidä sisäistä onnen tilaa, vaikka ego itselleen muuta uskotteleekin.

Avaudu siis yhteistyölle Jumalatar Lakshmin ja Lordi Ganeshan kanssa, ja ilmoittaudu mukaan Täydenkuun Ryhmäkaukohoitoon. Viimeistele menneen kauden henkinen kasvu ja siunaa uudet alut sekä niiden runsaus, ja valmistaudu luomaan unelmasi todeksi! Lue lisää heidän vaikutuksestaan hoitoon täältä.

Tämän pimennyskäytävän aikana kerrytetty henkinen runsaus ja vauraus alkavat siirtyä ulkoiseen todellisuuteen ja elävään elämään hyvin nopealla tahdilla, ja ilmentyä kauan kaivattuina parannuksina omaan arkeen. Siksi omasta hyvinvoinnista ja voimavaroista kannattaa pitää hyvää huolta, jotta pysyy maailmankaikkeuden luomisen rytmissä.

Enkelein,

Sanna

#heinäkuu #täysikuu #kuunpimennys #pimennysenergiat #pimennyskäytävä #pimennysportaali #runsaus #manifestointi #ihmissuhteet #henkinenkasvu

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata